Jaka to choroba?

Choroby często powodują problemy w uprawach i mogą powodować poważne szkody. Często powodują one gnicie i więdnięcie, które może ostatecznie doprowadzić do całkowitego obumarcia rośliny. Każda choroba wymaga specyficznej kontroli. Kliknij i przeczytaj więcej o obrazie uszkodzeń i kontroli chorób.


Mączniak prawdziwy i mączniak rzekomy Fuzariozy Pythium
Mączniak prawdziwy
Mączniak rzekomy
Fuzariozy Choroby powodowane przez Pythium
     
Szara pleśń Czarna zgnilizna dyniowatych Fytoftorozy
Szara pleśń (Botrytis cinerea) Mycosphaerella (czarna zgnilizna dyniowatych)
Choroby powodowane przez PhytophtoraAlternariaRhizoctoniaPuccinia
AlternariozyRhizoktoniozyBiała rdza chryzantemy (Puccinia horiana)SclerotiniaClavibacterVerticillium
Choroby powodowane przez SclerotiniaChoroby powodowane przez ClavibacterWerticiliozyTSWVChoroba szalonych korzeni
Wirus brązowej plamistości pomidora (TSWV)Wirus mozaiki ogórka (CMV)Choroba szalonych korzeni (Crazy roots)Cladosporium-fulvum

Cladosporium fulvum
(brunatna plamistość liści pomidora)