Integrowana ochrona roślin

Integrowana ochrona roślin jest odpowiedzią na rosnącą presję konsumentów w zakresie zrównoważonej produkcji żywności oraz zwiększającą się odporność szkodników na działanie substancji chemicznych. Pojęcia takie jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska czy bezpieczeństwo żywności zagościły na dobre we współczesnym ogrodnictwie, stanowiąc istotną przewagę konkurencyjną nowoczesnych gospodarstw ogrodniczych. Odgrywają one coraz większą rolę podczas podejmowania decyzji zakupowych przez producentów, pozwalając na zwiększenie sprzedaży owoców i warzyw, produkowanych w sposób zrównoważony oraz osiągnięcie wyższych cen. 

Ochrona roślin
Dominika Strzempa
Product Manager Crop Protection |
30 sierpnia 2022 | czas czytania: 3 min.
Udostępnij artykuł
W poniższym artykule:

Co to jest integrowana ochrona roślin?

Trendowi temu odpowiada stosowanie biologicznych środków ochrony roślin, bazujących na dobroczynnym działaniu pożytecznych bakterii i grzybów oraz owadów pożytecznych. I choć biologiczne rozwiązania wykazują się wysoką skutecznością w ochronie roślin, aby chronić uprawy w sposób kompleksowy, stworzony został koncept integrowanej ochrony roślin. Łączy on najważniejsze zalety biologicznych oraz chemicznych sposób ochrony uprawy. Kombinacja ta pozwala na osiągnięcie maksymalnej efektywności w zwalczaniu patogenów i jednocześnie zapobiega ich uodparnianiu się na działanie pestycydów. Dzięki temu stosowany w ograniczonym stopniu pakiet środków chemicznych pozostaje maksymalnie długo efektywny.

Zalety integrowanej ochrony roślin

 • Zmniejszenie ilości środków chemicznych, stosowanych do ochrony roślin
 • Zmniejszenie ilości pozostałości środków chemicznych w owocach
 • Zwiększenie jakości produkowanych warzyw i owoców
 • Zapobieganie uodparnianiu się szkodników na działanie pestycydów

Metody integrowanej ochrony roślin

 • Zachowanie wysokiego standardu higieny i dezynfekcji
 • Monitoring i sygnalizacja szkodników, za pomocą taśm i tablic sygnalizacyjnych
 • Mechaniczne odławianie szkodników za pomocą tablic i siatek
 • Prewencyjne oraz interwencyjne budowanie populacji gatunków pożytecznych
 • Stosowanie biologicznych środków ochrony roślin, bazujących na pożytecznych bakteriach i grzybach
 • Opryski pestycydami o działaniu selektywnym (zwalczające jedynie określone gatunki patogenów)
 • Ogniskowe opryski pestycydami o działaniu nieselektywnym

Integrowana ochrona roślin krok po kroku

Integrowana ochrona roślin obejmuje trzy kroki:
 1. Prewencję: aby w jak największym stopniu zapobiegać występowaniu w uprawach chorób, szkodników i chwastów, należy stosować środki zaradcze. Należy tu wziąć pod uwagę wybór odmian, płodozmian, higienę w przedsiębiorstwie i dobry materiał wyjściowy, nawożenie, irygację, międzyplon, śródplon czy stymulowanie naturalnych wrogów szkodników.
 2. Obserwację: zbierając dane i dokonując pomiarów, można określić, czy biologiczne środki ochrony roślin są wystarczająco skuteczne, czy też konieczne jest włączenie środków chemicznych. W tym celu można wykorzystać płytki lepowe i próbki gleby.
 3. Interwencję: jeżeli z obserwacji wynika, że konieczna jest interwencja, należy zastosować chemiczne środki ochrony roślin.

Rozpoczęcie integrowanej ochrony roślin

Chcesz rozpocząć prowadzenie integrowanej ochrony roślin w Twojej uprawie? Rozpocznij od przeprowadzenia analizy ogólnej sytuacji dotyczącej chorób i szkodników w uprawie. Następnym krokiem będzie wspólne opracowanie planu integrowanej ochrony roślin. W jej ramach stosowane będą nie tylko biologiczne i chemiczne środki ochrony roślin, lecz także produkty do dezynfekcji, regulacji wzrostu oraz nowoczesny sprzęt. Jest to zatem koncepcja totalna, w ramach której każdy element musi zostać wdrożony we właściwy sposób, by strategia ochrony roślin mogła przynieść skutek.

Indywidualne porady

Integrowana ochrona roślin wymaga sporej wiedzy od plantatora. Ważne jest, by był on w stanie sygnalizować pojawienie się chorób i szkodników we wczesnym stadium, tak by pierwszy etap planu (prewencja) odgrywał najistotniejszą rolę. Jeżeli chcesz wprowadzić integrowaną ochronę roślin, skontaktuj się z naszymi doradcami.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy

Integrowana ochrona roślin

Integrowana ochrona roślin jest odpowiedzią na rosnącą presję konsumentów w zakresie zrównoważonej produkcji żywności oraz zwiększającą się odporność szkodników na działanie substancji chemicznych. Pojęcia takie jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska czy bezpieczeństwo żywności zagościły na dobre we współczesnym ogrodnictwie, stanowiąc istotną przewagę konkurencyjną nowoczesnych gospodarstw ogrodniczych. Odgrywają one coraz większą rolę podczas podejmowania decyzji zakupowych przez producentów, pozwalając na zwiększenie sprzedaży owoców i warzyw, produkowanych w sposób zrównoważony oraz osiągnięcie wyższych cen. 
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Dominika Strzempa
Dominika Strzempa
Product Manager Crop Protection | 30 sierpnia 2022 | 
czas czytania: 3 min.
Udostępnij artykuł
Ochrona roślin
W poniższym artykule:

Co to jest integrowana ochrona roślin?

Trendowi temu odpowiada stosowanie biologicznych środków ochrony roślin, bazujących na dobroczynnym działaniu pożytecznych bakterii i grzybów oraz owadów pożytecznych. I choć biologiczne rozwiązania wykazują się wysoką skutecznością w ochronie roślin, aby chronić uprawy w sposób kompleksowy, stworzony został koncept integrowanej ochrony roślin. Łączy on najważniejsze zalety biologicznych oraz chemicznych sposób ochrony uprawy. Kombinacja ta pozwala na osiągnięcie maksymalnej efektywności w zwalczaniu patogenów i jednocześnie zapobiega ich uodparnianiu się na działanie pestycydów. Dzięki temu stosowany w ograniczonym stopniu pakiet środków chemicznych pozostaje maksymalnie długo efektywny.

Zalety integrowanej ochrony roślin

 • Zmniejszenie ilości środków chemicznych, stosowanych do ochrony roślin
 • Zmniejszenie ilości pozostałości środków chemicznych w owocach
 • Zwiększenie jakości produkowanych warzyw i owoców
 • Zapobieganie uodparnianiu się szkodników na działanie pestycydów

Oferujemy rozwiązania dla:


Warzyw
szklarniowych
Roślin
ozdobnych
Owoców
jagodowych
Upraw
sadowniczych

Metody integrowanej ochrony roślin

 • Zachowanie wysokiego standardu higieny i dezynfekcji
 • Monitoring i sygnalizacja szkodników, za pomocą taśm i tablic sygnalizacyjnych
 • Mechaniczne odławianie szkodników za pomocą tablic i siatek
 • Prewencyjne oraz interwencyjne budowanie populacji gatunków pożytecznych
 • Stosowanie biologicznych środków ochrony roślin, bazujących na pożytecznych bakteriach i grzybach
 • Opryski pestycydami o działaniu selektywnym (zwalczające jedynie określone gatunki patogenów)
 • Ogniskowe opryski pestycydami o działaniu nieselektywnym

Integrowana ochrona roślin krok po kroku

Integrowana ochrona roślin obejmuje trzy kroki:
 1. Prewencję: aby w jak największym stopniu zapobiegać występowaniu w uprawach chorób, szkodników i chwastów, należy stosować środki zaradcze. Należy tu wziąć pod uwagę wybór odmian, płodozmian, higienę w przedsiębiorstwie i dobry materiał wyjściowy, nawożenie, irygację, międzyplon, śródplon czy stymulowanie naturalnych wrogów szkodników.
 2. Obserwację: zbierając dane i dokonując pomiarów, można określić, czy biologiczne środki ochrony roślin są wystarczająco skuteczne, czy też konieczne jest włączenie środków chemicznych. W tym celu można wykorzystać płytki lepowe i próbki gleby.
 3. Interwencję: jeżeli z obserwacji wynika, że konieczna jest interwencja, należy zastosować chemiczne środki ochrony roślin.

Rozpoczęcie integrowanej ochrony roślin

Chcesz rozpocząć prowadzenie integrowanej ochrony roślin w Twojej uprawie? Rozpocznij od przeprowadzenia analizy ogólnej sytuacji dotyczącej chorób i szkodników w uprawie. Następnym krokiem będzie wspólne opracowanie planu integrowanej ochrony roślin. W jej ramach stosowane będą nie tylko biologiczne i chemiczne środki ochrony roślin, lecz także produkty do dezynfekcji, regulacji wzrostu oraz nowoczesny sprzęt. Jest to zatem koncepcja totalna, w ramach której każdy element musi zostać wdrożony we właściwy sposób, by strategia ochrony roślin mogła przynieść skutek.

Indywidualne porady

Integrowana ochrona roślin wymaga sporej wiedzy od plantatora. Ważne jest, by był on w stanie sygnalizować pojawienie się chorób i szkodników we wczesnym stadium, tak by pierwszy etap planu (prewencja) odgrywał najistotniejszą rolę. Jeżeli chcesz wprowadzić integrowaną ochronę roślin, skontaktuj się z naszymi doradcami.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Dominika Strzempa
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
HortiHygienz — higiena w uprawie
HortiHygienz jest odpowiedzią na rosnącą presję chorób na firmy ogrodnicze i opiera się na pięciu filarach: czyste rozpoczęcie uprawy, ludzie, czyste materiały, optymalnej jakości woda oraz zrównoważony rozwój.
Monitoring szkodników: tablice i taśmy sygnalizacyjne
Tablice i taśmy sygnalizacyjne stanowią bardzo ważne narzędzie Integrowanej Ochrony Roślin. Służą one do sygnalizacji oraz identyfikacji szkodników, natomiast taśmy do odławiania większych ilości osobników dorosłych.
Chemiczne środki ochrony roślin
Chemiczne środki ochrony roślin w koncepcji integrowanej ochrony roślin są stosowane przede wszystkim do dokonywania tzw. korekt. Są one konieczne, gdy środki ochrony biologicznej okazują się niewystarczające.