Czym jest integrowana ochrona roślin?


integrowana ochrona roslinKonsumenci coraz bardziej interesują się produktami uprawianymi w ekologiczny sposób, zaś takie pojęcia, jak zrównoważony rozwój, środowisko czy bezpieczeństwo żywności, odgrywają coraz większą rolę przy podejmowaniu przez nich decyzji o zakupie produktów. Temu trendowi odpowiada stosowanie biologicznych środków ochrony roślin, w przypadku których ryzyko jest niewielkie lub też nie występuje wcale. Jednakże czasem wyłącznie taki sposób działania nie jest wystarczający. Z tego powodu wielu plantatorów wybiera integrowaną ochronę roślin, stanowiącą połączenie biologicznej i chemicznej ochrony roślin. Kombinacja ta zapobiega wytwarzaniu się odporności, dzięki czemu stosowany w ograniczonym stopniu pakiet środków chemicznych pozostaje maksymalnie długo efektywny.

Integrowana ochrona roślin krok po kroku

Integrowana ochrona roślin obejmuje trzy kroki:
  • Prewencję: aby w jak największym stopniu zapobiegać występowaniu w uprawach chorób, szkodników i chwastów, należy stosować środki zaradcze. Należy tu wziąć pod uwagę wybór odmian, płodozmian, higienę w przedsiębiorstwie i dobry materiał wyjściowy, nawożenie, irygację, międzyplon, śródplon czy stymulowanie naturalnych wrogów szkodników.
  • Obserwację: zbierając dane i dokonując pomiarów, można określić, czy biologiczne środki ochrony roślin są wystarczająco skuteczne czy też konieczne jest włączenie środków chemicznych. W tym celu można wykorzystać płytki lepowe i próbki gleby.
  • Interwencję: jeżeli z obserwacji wynika, że konieczna jest interwencja, należy zastosować chemiczne środki ochrony roślin.

Rozpoczęcie integrowanej ochrony roślin

Rozpoczęcie integrowanej ochrony roślinJeżeli chcemy rozpocząć prowadzenie integrowanej ochrony roślin, należy w pierwszej kolejności wspólnie ze specjalistą przeanalizować ogólną sytuację dotyczącą chorób i szkodników w uprawie. Specjalista stworzy następnie wspólnie z Tobą plan integrowanej ochrony roślin. W jej ramach stosowane będą nie tylko biologiczne i chemiczne środki ochrony roślin, lecz także produkty do dezynfekcji, regulacji wzrostu i nowoczesny sprzęt do stosowania. Jest to zatem koncepcja totalna, w ramach której każdy element musi zostać wdrożony we właściwy sposób, by strategia ochrony roślin mogła przynieść skutek.

Indywidualne porady

Integrowana ochrona roślin wymaga sporej wiedzy od plantatora. Ważne jest, by był on w stanie sygnalizować pojawienie się chorób i szkodników we wczesnym stadium, tak by pierwszy etap planu (prewencja) odgrywał najistotniejszą rolę. Jeżeli chcesz wprowadzić integrowaną ochronę roślin, musisz skorzystać z właściwego doradztwa.


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o integrowaną ochronę roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Zapobieganie odporności na środki ochrony roślin
- Czym jest ochrona biologiczna?