Owady pożyteczne i nicienie

Owady pożyteczne pozwalają na skuteczną kontrolę wielu szkodników, zagrażających uprawom szklarniowym, szkółkarskim, jagodowym i sadowniczym. Biologiczne metody ochrony roślin zyskują na znaczeniu w obliczu zwiększającej się odporności szkodników na pestycydy oraz zmniejszającej się dostępności środków chemicznych, dopuszczonych do stosowania w ogrodnictwie. 
Popularność stosowania środków biologicznych wynika też z rosnącego zainteresowania ekologicznymi sposobami zwalczania szkodników, wyróżniających się niskim oddziaływaniem na środowisko oraz brakiem pozostałości na roślinach. 

Owady pożyteczne wg gatunku

W uprawach ogrodniczych wykorzystywane są różne rodzaje organizmów pożytecznych, między innymi pożyteczne bakterie i grzyby, błonkówki, chrząszcze, muchówki, nicienie, pluskwiaki i roztocza. Poszczególne grupy owadów przeznaczone są do zwalczania różnych szkodników w różnorodnych warunkach.

Drapieżne błonkówki

Jedna z największych grup owadów pożytecznych - drapieżne błonkówki stosowana jest przede wszystkim do kontroli mszyc, miniarek, mączlików i gąsienic motyli. W zależności od potrzeb. każdy z gatunków pożytecznych błonkówek może być wykorzystywany osobno, lub w postaci praktycznych miksów, przeznaczonych do stosowania w różnych uprawach (Np. BASILcontrol do ziół i roślin leczniczych, BERRYcontrol do owoców jagodowych (borówka, malina, porzeczka itp.), FRESAcontrol do upraw truskawki, ORNAcontrol do roślin ozdobnych oraz VERDAcontrol do upraw warzywnych).

Drapieżne roztocza 

Kolejną grupą pożytecznych owadów, powszechnie wykorzystywaną do ochrony roślin przed szkodnikami są drapieżne roztocza takie jak Phytoseiulus persimilis, Amblyseius swirskii czy Amblyseius californicus. Jako naturalni wrogowie przędziorków, wciornastków i mączlików sprawdzają się w zwalczaniu szkodników oraz zapobieganiu ich pojawieniu się w uprawach. Różne gatunki drapieżnych roztoczy nadają się do zwalczania poszczególnych szkodników w różnych stadiach rozwojowych, przez ich wyborem należy więc dobrze zapoznać się z charakterystyką poszczególnych gatunków lub skonsultować z naszym specjalistą ds. integrowanej ochrony roślin. Choć ich populacja rozwija się w uprawie relatywnie szybko, należy wprowadzić je do uprawy jeszcze przed pojawieniem się szkodnika, stosując pokarm zastępczy.

Drapieżne pluskwiaki i chrząszcze

Drapieżne pluskwiaki, takie jak Macrolophus pygmaeus, Orius laevigatus oraz Orius majusculus to naturalni wrogowie przędziorków, wciornastków i mączlików. Zwalczają szkodniki poprzez wysysanie swojej ofiary za pomocą charakterystycznego otworu gębowego. Ich rozwój obejmuje trzy stadia — jajo, larwę (nimfę) oraz stadium dorosłego osobnika. Wykazują się dużą skutecznością w zwalczaniu szkodników, jednak budowa ich populacji wymaga nieco dłuższego czasu niż w przypadku innych gatunków pożytecznych. 

Pożyteczne chrząszcze wykorzystywane są do kontroli mączlików, wełnowców oraz mszyc. Zwykle wyróżniają się one wysokim stopniem specjalizacji, są więc bardzo skuteczne do zwalczania dużej ilości szkodników w określonych stadiach rozwojowych. Jeśli planujesz rozpocząć wykorzystywanie naturalnych wrogów do zwalczania szkodników w Twojej uprawie i nie jesteś pewien, który gartunek sprawdzi się najlepiej — skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą ds. integrowanej ochrony roślin. 

Owady pożyteczne w integrowanej ochronie roślin 

Owady pożyteczne nie tylko skutecznie zwalczają szkodniki, lecz również pozwalają na zapobieganie ich pojawieniu się w uprawie. Wykorzystywanie naturalnych wrogów do zwalczania szkodników powinno być prowadzone w przemyślany i zaplanowany sposób, z uwzględnieniem rodzaju uprawy, panujących w niej warunków klimatycznych oraz stosowanych środków chemicznych. W Royal Brinkman owady pożyteczne stosowane są w ramach konceptu integrowanej ochrony roślin. Polega ona na łączeniu ze sobą optymalnych sposobów kontroli szkodników, skupiając się na:
  • Prewencji, czyli zapobieganiu występowania szkodnika
  • Obserwacji, czyli monitorowaniu oraz sygnalizacji szkodników w uprawie
  • Interwencji, czyli zwalczaniu szkodnika po jego pojawieniu się w uprawie

Zapobieganie i zwalczanie

Postawą konceptu integrowanej ochrony roślin jest budowanie populacji owadów pożytecznych, które pozwolą na zapobieganie pojawianiu się szkodnika w uprawie oraz na szybkie jego zwalczenie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zbudowanie odpowiednio dużych populacji niektórych owadów pożytecznych (jak na przykład drapieżnego pluskwiaka Macrolophus pygmaeus) wymaga upływu czasu, dlatego powinny być one wprowadzane zapobiegawczo.  Z kolei inne gatunki pożyteczne doskonale sprawdzają się do stosowania doraźnego, już po pojawieniu się niepożądanych gatunków w uprawie.

Owady pożyteczne i nicienie

Owady pożyteczne pozwalają na skuteczną kontrolę wielu szkodników, zagrażających uprawom szklarniowym, szkółkarskim, jagodowym i sadowniczym. Biologiczne metody ochrony roślin zyskują na znaczeniu w obliczu zwiększającej się odporności szkodników na pestycydy oraz zmniejszającej się dostępności środków chemicznych, dopuszczonych do stosowania w ogrodnictwie. Popularność stosowania środków biologicznych wynika też z rosnącego zainteresowania ekologicznymi sposobami zwalczania szkodników, wyróżniających się niskim oddziaływaniem na środowisko oraz brakiem pozostałości na roślinach. 
106 znalezionych produktów

Owady pożyteczne wg gatunku

W uprawach ogrodniczych wykorzystywane są różne rodzaje organizmów pożytecznych, między innymi pożyteczne bakterie i grzyby, błonkówki, chrząszcze, muchówki, nicienie, pluskwiaki i roztocza. Poszczególne grupy owadów przeznaczone są do zwalczania różnych szkodników w różnorodnych warunkach.

Drapieżne błonkówki

Jedna z największych grup owadów pożytecznych - drapieżne błonkówki stosowana jest przede wszystkim do kontroli mszyc, miniarek, mączlików i gąsienic motyli. W zależności od potrzeb. każdy z gatunków pożytecznych błonkówek może być wykorzystywany osobno, lub w postaci praktycznych miksów, przeznaczonych do stosowania w różnych uprawach (Np. BASILcontrol do ziół i roślin leczniczych, BERRYcontrol do owoców jagodowych (borówka, malina, porzeczka itp.), FRESAcontrol do upraw truskawki, ORNAcontrol do roślin ozdobnych oraz VERDAcontrol do upraw warzywnych).

Drapieżne roztocza 

Kolejną grupą pożytecznych owadów, powszechnie wykorzystywaną do ochrony roślin przed szkodnikami są drapieżne roztocza takie jak Phytoseiulus persimilis, Amblyseius swirskii czy Amblyseius californicus. Jako naturalni wrogowie przędziorków, wciornastków i mączlików sprawdzają się w zwalczaniu szkodników oraz zapobieganiu ich pojawieniu się w uprawach. Różne gatunki drapieżnych roztoczy nadają się do zwalczania poszczególnych szkodników w różnych stadiach rozwojowych, przez ich wyborem należy więc dobrze zapoznać się z charakterystyką poszczególnych gatunków lub skonsultować z naszym specjalistą ds. integrowanej ochrony roślin. Choć ich populacja rozwija się w uprawie relatywnie szybko, należy wprowadzić je do uprawy jeszcze przed pojawieniem się szkodnika, stosując pokarm zastępczy.

Drapieżne pluskwiaki i chrząszcze

Drapieżne pluskwiaki, takie jak Macrolophus pygmaeus, Orius laevigatus oraz Orius majusculus to naturalni wrogowie przędziorków, wciornastków i mączlików. Zwalczają szkodniki poprzez wysysanie swojej ofiary za pomocą charakterystycznego otworu gębowego. Ich rozwój obejmuje trzy stadia — jajo, larwę (nimfę) oraz stadium dorosłego osobnika. Wykazują się dużą skutecznością w zwalczaniu szkodników, jednak budowa ich populacji wymaga nieco dłuższego czasu niż w przypadku innych gatunków pożytecznych. 

Pożyteczne chrząszcze wykorzystywane są do kontroli mączlików, wełnowców oraz mszyc. Zwykle wyróżniają się one wysokim stopniem specjalizacji, są więc bardzo skuteczne do zwalczania dużej ilości szkodników w określonych stadiach rozwojowych. Jeśli planujesz rozpocząć wykorzystywanie naturalnych wrogów do zwalczania szkodników w Twojej uprawie i nie jesteś pewien, który gartunek sprawdzi się najlepiej — skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą ds. integrowanej ochrony roślin. 

Owady pożyteczne w integrowanej ochronie roślin 

Owady pożyteczne nie tylko skutecznie zwalczają szkodniki, lecz również pozwalają na zapobieganie ich pojawieniu się w uprawie. Wykorzystywanie naturalnych wrogów do zwalczania szkodników powinno być prowadzone w przemyślany i zaplanowany sposób, z uwzględnieniem rodzaju uprawy, panujących w niej warunków klimatycznych oraz stosowanych środków chemicznych. W Royal Brinkman owady pożyteczne stosowane są w ramach konceptu integrowanej ochrony roślin. Polega ona na łączeniu ze sobą optymalnych sposobów kontroli szkodników, skupiając się na:
  • Prewencji, czyli zapobieganiu występowania szkodnika
  • Obserwacji, czyli monitorowaniu oraz sygnalizacji szkodników w uprawie
  • Interwencji, czyli zwalczaniu szkodnika po jego pojawieniu się w uprawie

Zapobieganie i zwalczanie

Postawą konceptu integrowanej ochrony roślin jest budowanie populacji owadów pożytecznych, które pozwolą na zapobieganie pojawianiu się szkodnika w uprawie oraz na szybkie jego zwalczenie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zbudowanie odpowiednio dużych populacji niektórych owadów pożytecznych (jak na przykład drapieżnego pluskwiaka Macrolophus pygmaeus) wymaga upływu czasu, dlatego powinny być one wprowadzane zapobiegawczo.  Z kolei inne gatunki pożyteczne doskonale sprawdzają się do stosowania doraźnego, już po pojawieniu się niepożądanych gatunków w uprawie.