Odzież ochronna

Każdy pracodawca powinien zapewniać bezpieczne warunki pracy swoim pracownikom. Identyfikacja ryzyka w gospodarstwie i wprowadzenie odpowiednich środków ostrożności redukuje do minimum możliwość pojawienia się groźnych sytuacji oraz wypadków przy pracy. W Royal Brinkman dostępne są wysokiej jakości odzież ochronną oraz artykuły BHP, zapewniające bezpieczeństwo osobom pracującym w szklarni. 

Środki ochronne podczas pracy w szklarni

Stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej jest niezbędne podczas pracy w szklarni. Brak należytej ochrony może spowodować zagrożenia dla zdrowia, na przykład na skutek kontaktu skóry z danym środkiem lub jego wdychania. Ale rękawice, ubrania i czepki ochronne mają na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom wykonujących pracę w szklarni, lecz również ochronę roślin przed przenoszeniem patogenów pomiędzy uprawami. W ofercie Royal Brinkman dostępna jest odzież ochronna do pracy ze środkami ochrony roślin, jak również do ochrony uprawy przed przenoszeniem patogenów.

1. Rękawice

 • Podczas pracy ze środkami ochrony roślin należy zawsze stosować rękawice z neoprenu lub kauczuku akrylonitrylo - butadienowego (gumy nitrylowej). Rękawice z lateksu, skóry lub materiału nie zabezpieczają przed środkami ochrony roślin — nadają się jedynie do noszenia w celach higienicznych.
 • Nigdy nie stosować zabrudzonych rękawic.
 • Rękawice z długim mankietem zmniejszają ryzyko kontaktu środka ze skórą o ponad 80%.
 • Mankiety należy wkładać w rękawy kombinezonu (nasuwać mankiety rękawów kombinezonu na rękawice).
 • Po zakończeniu oprysków należy wymyć rękawice wodą z mydłem (w miarę możliwości należy jednak stosować rękawice jednorazowe, gdyż w ten sposób zapobiegamy ryzyku zanieczyszczenia ich od wewnątrz).

2. Kombinezon ochronny 

Każdy pracodawca powinien zapewniać bezpieczne warunki pracy swoim pracownikom. Identyfikacja ryzyka w gospodarstwie i wprowadzenie odpowiednich środków ostrożności redukuje do minimum możliwość pojawienia się groźnych sytuacji oraz wypadków przy pracy. W Royal Brinkman dostępne są wysokiej jakości odzież ochronną oraz artykuły BHP, zapewniające bezpieczeństwo osobom pracującym w szklarni. 

3. Maska

 • Należy wybierać maski odpowiednie dla czynności, jakie zamierza się wykonywać.
 • Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy maska dobrze przylega.
 • Używać właściwego filtra. Zapisać na filtrze datę rozpoczęcia jego stosowania. Wykonując opryski, zwracać uwagę na to, by nie przekroczyć maksymalnego czasu stosowania filtra (maksymalnie 8 godzin).
 • W przypadku korzystania z półmaski zadbać o odpowiednią ochronę oczu.

4. Kalosze

 • Należy zawsze stosować kalosze z neoprenu lub kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (gumy nitrylowej). Są one wodoszczelne i odporne na działanie chemicznych środków ochrony roślin.
 • Przed użyciem sprawdzać kalosze pod kątem rozdarć, zabrudzenia od wewnątrz i innych nieprawidłowości.
 • Nie wpuszczać nogawek kombinezonu do kaloszy, lecz nakładać go na nie. W ten sposób zapobiegamy przedostaniu się cieczy do środka butów.
 • Po zakończeniu oprysków kalosze zdjąć i dokładnie wyczyścić.

Kolejność zakładania środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej najlepiej jest zakładać w następującej kolejności: najpierw rękawice, następnie kombinezon i kaptur, gumowe kalosze, maska i pochłaniacz oraz ewentualnie ochrona oczu. Środki ściągamy w odwrotnej kolejności, a więc najpierw ochrona oczu, potem maska i pochłaniacz, kalosze, kombinezon i na końcu rękawice. Filtr po użyciu zamykamy przy pomocy zatyczek, zapisujemy na nim czas jego stosowania i demontujemy maskę.

Odzież ochronna

Każdy pracodawca powinien zapewniać bezpieczne warunki pracy swoim pracownikom. Identyfikacja ryzyka w gospodarstwie i wprowadzenie odpowiednich środków ostrożności redukuje do minimum możliwość pojawienia się groźnych sytuacji oraz wypadków przy pracy. W Royal Brinkman dostępne są wysokiej jakości odzież ochronną oraz artykuły BHP, zapewniające bezpieczeństwo osobom pracującym w szklarni. 

Środki ochronne podczas pracy w szklarni

Stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej jest niezbędne podczas pracy w szklarni. Brak należytej ochrony może spowodować zagrożenia dla zdrowia, na przykład na skutek kontaktu skóry z danym środkiem lub jego wdychania. Ale rękawice, ubrania i czepki ochronne mają na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom wykonujących pracę w szklarni, lecz również ochronę roślin przed przenoszeniem patogenów pomiędzy uprawami. W ofercie Royal Brinkman dostępna jest odzież ochronna do pracy ze środkami ochrony roślin, jak również do ochrony uprawy przed przenoszeniem patogenów.

1. Rękawice

 • Podczas pracy ze środkami ochrony roślin należy zawsze stosować rękawice z neoprenu lub kauczuku akrylonitrylo - butadienowego (gumy nitrylowej). Rękawice z lateksu, skóry lub materiału nie zabezpieczają przed środkami ochrony roślin — nadają się jedynie do noszenia w celach higienicznych.
 • Nigdy nie stosować zabrudzonych rękawic.
 • Rękawice z długim mankietem zmniejszają ryzyko kontaktu środka ze skórą o ponad 80%.
 • Mankiety należy wkładać w rękawy kombinezonu (nasuwać mankiety rękawów kombinezonu na rękawice).
 • Po zakończeniu oprysków należy wymyć rękawice wodą z mydłem (w miarę możliwości należy jednak stosować rękawice jednorazowe, gdyż w ten sposób zapobiegamy ryzyku zanieczyszczenia ich od wewnątrz).

2. Kombinezon ochronny 

Do pracy ze środkami roślin należy zawsze stosować wodoodporny kombinezon ochronny z gumkami w mankietach i nogawkach, kapturem i zakładkami przy zapięciach. Uwaga: kombinezon przeciwdeszczowy nie nadaje się, gdyż nie zapewnia wystarczającej ochrony i nie przylega dokładnie do nadgarstków i tułowia.

Przed użyciem sprawdzić kombinezon pod kątem rozdarć, dziur i innych nieprawidłowości.
Po zakończeniu oprysków należy wymyć kombinezon wodą z mydłem (w miarę możliwości należy jednak używać kombinezonu jednorazowego, gdyż w ten sposób zapobiegamy ryzyku zanieczyszczenia go od wewnątrz).

3. Maska

 • Należy wybierać maski odpowiednie dla czynności, jakie zamierza się wykonywać.
 • Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy maska dobrze przylega.
 • Używać właściwego filtra. Zapisać na filtrze datę rozpoczęcia jego stosowania. Wykonując opryski, zwracać uwagę na to, by nie przekroczyć maksymalnego czasu stosowania filtra (maksymalnie 8 godzin).
 • W przypadku korzystania z półmaski zadbać o odpowiednią ochronę oczu.

4. Kalosze

 • Należy zawsze stosować kalosze z neoprenu lub kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (gumy nitrylowej). Są one wodoszczelne i odporne na działanie chemicznych środków ochrony roślin.
 • Przed użyciem sprawdzać kalosze pod kątem rozdarć, zabrudzenia od wewnątrz i innych nieprawidłowości.
 • Nie wpuszczać nogawek kombinezonu do kaloszy, lecz nakładać go na nie. W ten sposób zapobiegamy przedostaniu się cieczy do środka butów.
 • Po zakończeniu oprysków kalosze zdjąć i dokładnie wyczyścić.

Kolejność zakładania środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej najlepiej jest zakładać w następującej kolejności: najpierw rękawice, następnie kombinezon i kaptur, gumowe kalosze, maska i pochłaniacz oraz ewentualnie ochrona oczu. Środki ściągamy w odwrotnej kolejności, a więc najpierw ochrona oczu, potem maska i pochłaniacz, kalosze, kombinezon i na końcu rękawice. Filtr po użyciu zamykamy przy pomocy zatyczek, zapisujemy na nim czas jego stosowania i demontujemy maskę.