Strona główna > Oświadczenie​​​​

Oświadczenie

(C) 2010, Royal Brinkman Polska Sp. z o. o.

Wszelkie prawa do zawartości niniejszej strony internetowej i domeny webshop.royalbrinkman.pl przysługują Royal Brinkman Polska Sp. z o. o. z zastrzeżeniem praw osób trzecich, które udostępniły materiały zawarte na stronie.
Użytkownik uznaje prawa własności (intelektualnej) przysługujące Royal Brinkman Polska Sp. z o. o. i jego dostawcom do treści zawartych na stronie webshop.royalbrinkman.pl, czy to do całości treści czy poszczególnych jej fragmentów, lub zawartych w treści danych, na których tekst został oparty i/lub danych z nich się wywodzących, niezależnie czy dane te oparte są, czy też pochodzą z informacji powstałych w wyniku przetworzenia, udoskonalenia lub odtworzenia przez stronę inną niż Royal Brinkman Polska lub jego dostawcy.
Użytkownik może wykorzystywać zawartość niniejszej strony wyłącznie celem uzyskania dostępu do strony i jedynie na własny użytek.
Użytkownik nie jest uprawniony do upubliczniania jakichkolwiek informacji otrzymanych od Royal Brinkman Polska, w tym do ich publikowania, odtwarzania lub sprzedawania w jakiejkolwiek formie, w tym również w formie przerobionej lub zintegrowanej z innymi sieciami czy też urządzeniami (multiekrany) lub w jakikolwiek inny sposób publicznie udostępniać.
Przetwarzanie danych Royal Brinkman Polska i wykonanie strony internetowej royalbrinkman.pl czy innych stron będących własnością grupy Royal Brinkman, dokonane zostało z najwyższą starannością i w dobrej wierze. Jednakże ani Royal Brinkman ani jego dostawcy nie mogą gwarantować poprawności i kompletności tych informacji i nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z podaniem na stronie niepełnych, nieprawidłowych czy też nielegalnych informacji za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
Użytkownicy winni we własnym zakresie zweryfikować poprawność istotnej dla siebie informacji.
Royal Brinkman Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony royalbrinkman.pl.
Strona główna > Oświadczenie​​​​

Oświadczenie

(C) 2010, Royal Brinkman Polska Sp. z o. o.

Wszelkie prawa do zawartości niniejszej strony internetowej i domeny webshop.royalbrinkman.pl przysługują Royal Brinkman Polska Sp. z o. o. z zastrzeżeniem praw osób trzecich, które udostępniły materiały zawarte na stronie.
Użytkownik uznaje prawa własności (intelektualnej) przysługujące Royal Brinkman Polska Sp. z o. o. i jego dostawcom do treści zawartych na stronie webshop.royalbrinkman.pl, czy to do całości treści czy poszczególnych jej fragmentów, lub zawartych w treści danych, na których tekst został oparty i/lub danych z nich się wywodzących, niezależnie czy dane te oparte są, czy też pochodzą z informacji powstałych w wyniku przetworzenia, udoskonalenia lub odtworzenia przez stronę inną niż Royal Brinkman Polska lub jego dostawcy.
Użytkownik może wykorzystywać zawartość niniejszej strony wyłącznie celem uzyskania dostępu do strony i jedynie na własny użytek.
Użytkownik nie jest uprawniony do upubliczniania jakichkolwiek informacji otrzymanych od Royal Brinkman Polska, w tym do ich publikowania, odtwarzania lub sprzedawania w jakiejkolwiek formie, w tym również w formie przerobionej lub zintegrowanej z innymi sieciami czy też urządzeniami (multiekrany) lub w jakikolwiek inny sposób publicznie udostępniać.
Przetwarzanie danych Royal Brinkman Polska i wykonanie strony internetowej royalbrinkman.pl czy innych stron będących własnością grupy Royal Brinkman, dokonane zostało z najwyższą starannością i w dobrej wierze. Jednakże ani Royal Brinkman ani jego dostawcy nie mogą gwarantować poprawności i kompletności tych informacji i nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z podaniem na stronie niepełnych, nieprawidłowych czy też nielegalnych informacji za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
Użytkownicy winni we własnym zakresie zweryfikować poprawność istotnej dla siebie informacji.
Royal Brinkman Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony royalbrinkman.pl.