Recyrkulacja pożywki

Recyrkulacja pożywki to proces ponownego wykorzystywania wody oraz rozpuszczonych w niej składników odżywczych w uprawach szklarniowych. Może być on zastosowany zarówno w przypadku precyzyjnych upraw nawadnianych kropelkowo jak i w uprawach hydroponicznych. Kluczowym aspektem recyrkulacji pożywki jest dezynfekcja i odkażanie wody drenażowej, tak by mogła być bezpiecznie wykorzystana jeszcze raz. Do tego celu wykorzystane mogą być różne techniki: od lamp UV, które unieszkodliwiają patogeny poprzez naświetlanie jej odpowiednią dawką promieniowania UV, przez ozonowanie, które utlenia obecne w wodzie mikroorganizmy aż po ultrafiltrację, pozwalającą na mechaniczne odfiltrowanie wszelkich zanieczyszczeń. 

Korzyści z zamkniętego obiegu pożywki

Oszczędność wody — dzięki recyrkulacji woda może być wykorzystywana wielokrotnie

Oszczędność nawozów — recyrkulacja minimalizuje straty nawozów i zmniejsza koszty nawożenia

Zminimalizowanie odpadów — recyrkulacja ogranicza ilość wody i substancji odżywczych wypływających z systemu uprawy, co zmniejsza negatywny wpływ na otaczające środowisko
Ochrona środowiska — mniejsze zużycie wody i substancji odżywczych przyczynia się do ochrony zasobów wodnych i zmniejsza emisję zanieczyszczeń

Etapy recyrkulacji

zamknięty obieg pożywki
Recyrkulacja pożywki w ogrodnictwie szklarniowym obejmuje szereg etapów mających na celu efektywne gospodarowanie wodą, minimalizację strat substancji odżywczych oraz utrzymanie optymalnych warunków środowiskowych dla uprawy roślin.
  • Zebranie wody z drenażu — raz wykorzystana woda zbierana jest i gromadzona w zbiorniku na wodę drenażową
  • Oczyszczanie i dezynfekcja wody — na tym etapie woda wraz z rozpuszczonymi w niej składnikami odżywczymi jest oczyszczana i dezynfekowana tak, by wraz z odzyskaną pożywką do uprawy nie zostały wprowadzone zanieczyszczenia i patogeny. Woda może być oczyszczana na kilka sposobów: poprzez ozonowanie, lampy UV lub ultrafiltrację. 
  • Pomiar parametrów wody — po oczyszczeniu wody konieczny jest pomiar pH, EC oraz składników odżywczych, obecnych w wodzie.
  • Regulacja składników odżywczych — na postawie wykonanych pomiarów dodawane są nawozy i składniki odżywcze tak, by uzyskać pożądane parametry pożywki
  • Nawadnianie — pożywka wprowadzana jest ponownie do systemu nawadniania roślin
Recyrkulacja pożywki w ogrodnictwie szklarniowym ma na celu zwiększenie efektywności i zrównoważenie produkcji roślin, minimalizując jednocześnie wpływ na środowisko poprzez ograniczenie zużycia wody i substancji odżywczych.

Recyrkulacja pożywki

Recyrkulacja pożywki to proces ponownego wykorzystywania wody oraz rozpuszczonych w niej składników odżywczych w uprawach szklarniowych. Może być on zastosowany zarówno w przypadku upraw warzyw w uprawie bezglebowej, jak i w uprawach hydroponicznych. Kluczowym aspektem recyrkulacji pożywki jest dezynfekcja i odkażanie wody drenażowej, tak by mogła być bezpiecznie wykorzystana jeszcze raz. Do tego celu wykorzystane mogą być różne techniki: od lamp UV, które unieszkodliwiają patogeny poprzez naświetlanie jej odpowiednią dawką promieniowania UV, przez ozonowanie, które utlenia obecne w wodzie mikroorganizmy aż po ultrafiltrację, pozwalającą na mechaniczne odfiltrowanie wszelkich zanieczyszczeń. 

Korzyści z zamkniętego obiegu pożywki

zamknięty obieg pożywki
Oszczędność wody — dzięki recyrkulacji woda może być wykorzystywana wielokrotnie

Oszczędność nawozów — recyrkulacja minimalizuje straty nawozów i zmniejsza koszty nawożenia

Zminimalizowanie odpadów — recyrkulacja ogranicza ilość wody i substancji odżywczych wypływających z systemu uprawy, co zmniejsza negatywny wpływ na otaczające środowisko
Ochrona środowiska — mniejsze zużycie wody i substancji odżywczych przyczynia się do ochrony zasobów wodnych i zmniejsza emisję zanieczyszczeń

Etapy recyrkulacji

Recyrkulacja pożywki w ogrodnictwie szklarniowym obejmuje szereg etapów mających na celu efektywne gospodarowanie wodą, minimalizację strat substancji odżywczych oraz utrzymanie optymalnych warunków środowiskowych dla uprawy roślin.
  • Zebranie wody z drenażu — raz wykorzystana woda zbierana jest i gromadzona w zbiorniku na wodę drenażową
  • Oczyszczanie i dezynfekcja wody — na tym etapie woda wraz z rozpuszczonymi w niej składnikami odżywczymi jest oczyszczana i dezynfekowana tak, by wraz z odzyskaną pożywką do uprawy nie zostały wprowadzone zanieczyszczenia i patogeny. Woda może być oczyszczana na kilka sposobów: poprzez ozonowanie, lampy UV lub ultrafiltrację. 
  • Pomiar parametrów wody — po oczyszczeniu wody konieczny jest pomiar pH, EC oraz składników odżywczych, obecnych w wodzie.
  • Regulacja składników odżywczych — na postawie wykonanych pomiarów dodawane są nawozy i składniki odżywcze tak, by uzyskać pożądane parametry pożywki
  • Nawadnianie — pożywka wprowadzana jest ponownie do systemu nawadniania roślin
Recyrkulacja pożywki w ogrodnictwie szklarniowym ma na celu zwiększenie efektywności i zrównoważenie produkcji roślin, minimalizując jednocześnie wpływ na środowisko poprzez ograniczenie zużycia wody i substancji odżywczych.