Generator kwasu 
podchlorawego dla ogrodnictwa

Urządzenie Kirkmeyer LAMI-50

generator kwasu podchlorawego

Kwas podchlorawy — wysoce skuteczny środek biobójczy

Kwas podchlorawy (HOCl) to słaby kwas, który powstaje w wyniku reakcji chloru z wodą. Jest to substancja chemiczna, która wykazuje wysokie właściwości dezynfekcyjne i oksydacyjne. Jego zdolność do niszczenia bakterii, wirusów, grzybów i innych mikroorganizmów sprawia, że jest szeroko stosowany jako środek dezynfekcyjny w profesjonalnym ogrodnictwie. Może być wykorzystywany w postaci stabilizowanych środków do dezynfekcji i ochrony roślin, jak również produkowany na miejscu, z wykorzystaniem generatora HOCl, zainstalowanego bezpośrednio w gospodarstwie. 

Generator kwasu podchlorawego (HOCL) 

Generator kwasu podchlorawego Kirkmeyer LAMI-50 to zaawansowane urządzenie, pozwalające na produkcję roztworu ECA bezpośrednio w gospodarstwie ogrodniczym. Stanowi doskonałą alternatywę dla stabilizowanego kwasu podchlorawego, z powodzeniem wykorzystywanego do dezynfekcji wody oraz instalacji nawadniających, a także dezynfekcji powierzchni. Pozwala to na uzyskanie taniego środka biobójczego o bardzo wysokiej skuteczności dezynfekcyjnej. Produkcja kwasu podchlorawego w miejscu stosowania niesie ze sobą szereg korzyści: 
kwas podchlorawy
pozwala na uzyskanie wysoce skutecznej substancji biobójczej przy niskim zużyciu energii

nie wymaga magazynowania potencjalnie niebezpiecznych substancji dezynfekujących

pozwala na generowanie roztworu ECA dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebny — bez konieczności oczekiwania na realizację zamówienia, dostawę czy magazynowania

wysokie bezpieczeństwo stosowania — kwas podchlorawy nie jest uznawany za substancję niebezpieczną, nie wymaga więc stosowania zaawansowanych procedur BHP

Kirkmeyer LAMI-50

Generator kwasu podchlorawego Kirkmeyer Lami-50 produkuje ciecz o zawartości 750 ppm substancji aktywnej. Do jego produkcji niezbędne są jedynie trzy składowe: woda, chlorek sodu oraz prąd. Wydajność urządzenia pozwala na wyprodukowanie 35 litrów roztworu o wspomnianych powyżej parametrach na 1 godzinę. 

Charakterystyka urządzenia:

 • Prosty w obsłudze;
 • Minimalne zużycie energii i soli;
 • Efektywny proces
 • Wysoka niezawodność;
 • Ręczne płukanie generatora;
 • Ręczna regulacja stężenia HOCl i pH;
 • Zużycie soli: 2,8 gram na 1 litr.
 • Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie systemu w przypadku przerwy w dostawie wody;
 • Niskie koszty implementacji, zarządzania i konserwacji;
 • Ręczne płukanie generatora;
 • Ekran dotykowy;
 • Możliwość podłączenia do internetu;
generator kwasu podchlorawego

Budowa urządzenia

Zintegrowany system chłodzenia z podwójnymi elektrodami oraz geometria komponentów pozwalają na osiągnięcie optymalnego odzysku ciepła. Prowadzi to do zwiększenia wydajności przepływu w generatorze, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i niezawodności.
Urządzenie jest sprzedawane wraz z umową know-how na produkcję środka biobójczego na miejscu: Agro ECA Soft (nr pozwolenia: 7777/19). Bio ActiW 500/Agro ECA Soft, jest to: 
 • Produkt do dezynfekcji wody przeznaczonej do picia dla ludzi i zwierząt
 • Produkt do dezynfekcji powierzchni mającej i niemającej kontaktu z żywnością 
 • Produkt do usuwania pleśni z powierzchni 
 • Do dezynfekcji wody przeznaczonej do mycia owoców i warzyw
 • Produkt do dezynfekcji wody i podłoża w uprawie roślin
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 

Grzegorz Surman

Generator kwasu 
podchlorawego dla ogrodnictwa

Urządzenie Kirkmeyer LAMI-50

generator kwasu podchlorawego

Kwas podchlorawy — wysoce skuteczny środek biobójczy

Kwas podchlorawy (HOCl) to słaby kwas, który powstaje w wyniku reakcji chloru z wodą. Jest to substancja chemiczna, która wykazuje wysokie właściwości dezynfekcyjne i oksydacyjne. Jego zdolność do niszczenia bakterii, wirusów, grzybów i innych mikroorganizmów sprawia, że jest szeroko stosowany jako środek dezynfekcyjny w profesjonalnym ogrodnictwie. Może być wykorzystywany w postaci stabilizowanych środków do dezynfekcji i ochrony roślin, jak również produkowany na miejscu, z wykorzystaniem generatora HOCl, zainstalowanego bezpośrednio w gospodarstwie. 

Generator kwasu podchlorawego (HOCL) 

Generator kwasu podchlorawego Kirkmeyer LAMI-50 to zaawansowane urządzenie, pozwalające na produkcję roztworu ECA bezpośrednio w gospodarstwie ogrodniczym. Stanowi doskonałą alternatywę dla stabilizowanego kwasu podchlorawego, z powodzeniem wykorzystywanego do dezynfekcji wody oraz instalacji nawadniających, a także dezynfekcji powierzchni. Pozwala to na uzyskanie taniego środka biobójczego o bardzo wysokiej skuteczności dezynfekcyjnej. Produkcja kwasu podchlorawego w miejscu stosowania niesie ze sobą szereg korzyści: 
kwas podchlorawy
pozwala na uzyskanie wysoce skutecznej substancji biobójczej przy niskim zużyciu energii

nie wymaga magazynowania potencjalnie niebezpiecznych substancji dezynfekujących

pozwala na generowanie roztworu ECA dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebny — bez konieczności oczekiwania na realizację zamówienia, dostawę czy magazynowania

wysokie bezpieczeństwo stosowania — kwas podchlorawy nie jest uznawany za substancję niebezpieczną, nie wymaga więc stosowania zaawansowanych procedur BHP

Kirkmeyer LAMI-50

Generator kwasu podchlorawego Kirkmeyer Lami-50 produkuje ciecz o zawartości 750 ppm substancji aktywnej. Do jego produkcji niezbędne są jedynie trzy składowe: woda, chlorek sodu oraz prąd. Wydajność urządzenia pozwala na wyprodukowanie 35 litrów roztworu o wspomnianych powyżej parametrach na 1 godzinę. 

Charakterystyka urządzenia:

 • Prosty w obsłudze;
 • Minimalne zużycie energii i soli;
 • Efektywny proces
 • Wysoka niezawodność;
 • Ręczne płukanie generatora;
 • Ręczna regulacja stężenia HOCl i pH;
 • Zużycie soli: 2,8 gram na 1 litr.
 • Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie systemu w przypadku przerwy w dostawie wody;
 • Niskie koszty implementacji, zarządzania i konserwacji;
 • Ręczne płukanie generatora;
 • Ekran dotykowy;
 • Możliwość podłączenia do internetu;
generator kwasu podchlorawego

Budowa urządzenia

Zintegrowany system chłodzenia z podwójnymi elektrodami oraz geometria komponentów pozwalają na osiągnięcie optymalnego odzysku ciepła. Prowadzi to do zwiększenia wydajności przepływu w generatorze, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i niezawodności.
Urządzenie jest sprzedawane wraz z umową know-how na produkcję środka biobójczego na miejscu: Agro ECA Soft (nr pozwolenia: 7777/19). Bio ActiW 500/Agro ECA Soft, jest to: 
 • Produkt do dezynfekcji wody przeznaczonej do picia dla ludzi i zwierząt
 • Produkt do dezynfekcji powierzchni mającej i niemającej kontaktu z żywnością 
 • Produkt do usuwania pleśni z powierzchni 
 • Do dezynfekcji wody przeznaczonej do mycia owoców i warzyw
 • Produkt do dezynfekcji wody i podłoża w uprawie roślin

Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 

Grzegorz Surman