Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz

Naturalni wrogowie szkodników upraw

Naturalni wrogowie szkodników upraw to szereg pożytecznych organizmów, które przyczyniają się do kontroli występowania szkodników w uprawie. Stanowią one najważniejszą część biologicznej ochrony upraw. W zależności od gatunku, ograniczają one występowanie szkodnika żywiąc się dorosłymi osobnikami, larwami lub pasożytując je. Wśród pożytecznych gatunków, chroniących uprawy ogrodnicze przed szkodliwym działaniem szkodników należą pożyteczne:
 • bakterie i grzyby,
 • błonkówki,
 • chrząszcze,
 • muchówki,
 • nicienie,
 • pluskwiaki,
 • roztocze.


Dlaczego warto wybrać naturalnych wrogów do zwalczania szkodników?

Coraz powszechniejsze wykorzystanie biologicznych środków ochrony roślin, w tym organizmów pożytecznych wynika z rosnącej odporności szkodników na opryski chemiczne, jak również z coraz większej dbałości o prowadzenie upraw w sposób ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Aby zminimalizować częstotliwość stosowania chemicznych oprysków do niezbędnego minimum oraz zmniejszyć ilość pozostałości pestycydów w produkowanej żywności, warto skorzystać z pomocy naturalnych sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami. Poniżej prezentujemy pełną gamę owadów i nicieni pożytecznych polecanych w ochronie upraw ogrodniczych.

 • Trichoderma harzianum jako naturalny wróg

  Trichoderma harzianum jest grzybem występującym naturalnie w glebie. Niektóre jego szczepy stosuje się w walce ze szkodliwymi grzybami glebowymi (Pythium, Fusarium, Rhizoctonia i Sclerotinia).

  Więcej
 • Drapieżne błonkówki

  Drapieżne błonkówki składają jaja w lub na innych owadach. Niektóre pasożytnicze błonkówki wstrzykują owadowi paralityczny lub śmiercionośny jad w tym samym czasie.

  Więcej
 • Aphelinus abdominalis

  Aphelinus abdominalis jest pasożytniczą błonkówką polecaną do kontroli mszycy ziemniaczanej smugowej (Macrosiphum euphorbiae) i mszycy ziemniaczanej średniej (Aulacorthum solani).

  Więcej
 • Aphidius colemani

  Pasożytnicza osa Aphidius colemani to jeden z najskuteczniejszych biologicznych środków zwalczania mszyc. Pasożytuje m.in. mszycę ogórkową Aphis gossypii i mszycę brzoskwiniową Myzus persicae.

  Więcej
 • Aphidius ervi

  Aphidius ervi to pasożytnicza błonkówka stosowana do kontrolowania wielu gatunków mszyc, m.in. mszyca ziemniaczana smugowa Macrosiphum euphorbiae czy mszyca ziemniaczana średnia Aulacorthum solani.

  Więcej
 • Aphidius matricariae

  Aphidius matricariae to pasożytnicza błonkówka stosowana do ochrony upraw ogrodniczych przed mszycami.

  Więcej
 • Dacnusa sibirica

  Dacnusa sibirica to pasożytnicza błonkówka stosowana w kontroli miniarek. Ten gatunek najskuteczniejszy jest w niższych temperaturach, dlatego łączy się ją z ciepłolubnym gatunkiem Diglyphus isaea.

  Więcej
 • Diglyphus isaea

  Diglyphus isaea to pasożytnicza błonkówka stosowana w kontroli miniarek. Ten gatunek najskuteczniejszy jest w wyższych temperaturach, dlatego jego stosowanie łączone jest z Dacnusa sibirica.

  Więcej
 • Encarsia formosa

  Pasożytnicza osa Encarsia, znana również jako Encarsia formosa, jest wrogiem naturalnym mączlika szklarniowego. Można wykorzystać tę pasożytniczą osę w uprawie warzyw i roślin ozdobnych.

  Więcej
 • Eretmocerus eremicus

  Eretmocerus eremicus (osiec mączlikowy) to pożyteczna błonkówka, pasożytująca mączlika szklarniowego i ostroskrzydłego, powszechnie stosowana w profesjonalnym ogrodnictwie do jego kontroli.

  Więcej
 • Trichogramma achaeae

  Trichogramma achaeae jest endopasożytem atakującym jaja skośnika pomidorowego (Tuta absoluta). Osobniki dorosłe również żywią się jajami T. absoluta.

  Więcej
 • Drapieżne chrząszcze (biedronki)

  Drapieżne chrząszcze są naturalnymi wrogami różnych szkodników: mszyc, pluskwiaków, przędziorków i mączlików. Zjadają od 60 do 150 szkodników dziennie.Dlateg też są często stosowane w ogrodnictwie.

  Więcej
 • Cryptolaemus montrouzieri

  Drapieżny chrząszcz Cryptolaemus montrouzieri jest naturalnym wrogiem wełnowców i dlatego może być wykorzystywany jako biologiczny wróg naturalny.

  Więcej
 • Delphastus catalinae

  Delphastus catalinae to drapieżny chrząszcz z rodziny biedronkowatych, który jest naturalnym wrogiem mączlika: zarówno szklarniowego jak i ostroskrzydłego, atakując ich larwy oraz jaja.

  Więcej
 • Atheta coriaria

  Atheta coriaria jest chrząszczem z rodziny kusakowatych, stosowanym do zwalczania larw ziemiórek. Dowiedz się więcej o jej zastosowaniu.

  Więcej
 • Drapieżne muchówki

  Muchówki to naturalni wrogowie przędziorków i mszyc. Feltiella acarisuga jest skuteczna głównie przeciwko przędziorkom; muchówka Aphidoletes aphidimyza - przeciwko mszycom.

  Więcej
 • Aphidoletes aphidimyza

  Aphidoletes aphidimyza, znany również jako pryszczarek mszycojad jest muchówką z rodziny pryszczarkowatych, stosowaną do kontroli mszyc w uprawach ogrodniczych.

  Więcej
 • Felitiella acarisuga

  Dorosłe osobniki Pryszczarka przędziorkojada (Feltiella acarisuga) poszukują skupisk przędziorków i składają jaja w ich pobliżu. Larwy są bardzo żarłoczne i niszczą kolonie przędziorków.

  Więcej
 • Bzyg prążkowany Episyrphus balteatus

  Bzyg prążkowany Episyrphus balteatus to pożyteczna muchówka, wykorzystywana do zwalczania mszyc. Jest dość powszechnie występującym bzygiem i żarłocznym wrogiem mszyc.

  Więcej
 • Sphaerophoria rueppellii

  Sphaerophoria rueppelli to bzyg występujący głównie w Europie, będący znanym środkiem zwalczania biologicznego różnych gatunków mszyc, zwłaszcza Macrosiphum. Bzyg ten jest stosowany głównie w uprawie papryki.

  Więcej
 • Chrysoperla carnea

  Sieciarka Chrysoperla carnea (złotook drapieżny) jest naturalnym wrogiem różnych szkodników, ale jest stosowany głównie przeciwko mszycom i mączlikom. Żarłoczne są szczególnie larwy złotooka.

  Więcej
 • Episyrphus balteatus

  Episyrphus balteatus to muchówka z rodziny bzygowatych, której larwy wysysają mszyce. Dorosłe osobniki składają jaja w wybranych pobliżu mszyc, dzięki czemu larwy mogą łatwo dotrzeć do ofiary.

  Więcej
 • Sphaerophoria rueppellii

  Sphaerophoria rueppelli to bzyg występujący głównie w Europie, będący znanym środkiem zwalczania biologicznego różnych gatunków mszyc, zwłaszcza Macrosiphum. Bzyg ten jest stosowany głównie w uprawie papryki.

  Więcej
 • Nicienie pożyteczne

  Nicienie pożyteczne mogą być stosowane przeciwko różnym szkodnikom: wciornastkom, ziemiórkom, opuchlakom i pędrakom, muchówkom, gąsienicom motyli i wielu innych.

  Więcej
 • Nicienie na ziemiórki i wciornastki

  Nicienie na ziemiórki i wciornastki stanowią skuteczny sposób biologicznego zwalczania tych szkodników. Ziemiórki i wciornastki są jednymi z najpoważniejszych szkodników w uprawie pieczarek.

  Więcej
 • Nicienie do zwalczania motyli i muchówek

  Nemasys C zawiera osobniki Steinernema carpocapsae, nicieni pasożytujących na owadach. Stosowany jest do kontroli zimujących stadiów owocówki jabłkóweczki, owocówki południóweczki, larw muchówek z rodziny Ephydridae, poczwarek szeliniaka sosnowego i gąsienic motyli

  Więcej
 • Nicienie na opuchlaki i pędraki

  /bank-wiedzy/dezynfekcja-i-ochrona/nicienie-na-opuchlaki-i-pedraki

 • Heterorhabditis bacteriophora

  Heterorhabditis sp. to nicienie pasożytujące na owadach, przeznaczone do zwalczania stadiów larwalnych ogrodnicy niszczylistki (Phyllopertha horticola) i innych szkodników glebowych.

  Więcej
 • Steinernema carpocapsae

  Steinernema carpocapsae to nicienie stosowane do kontroli owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella), owocówki południóweczki (Cydia molesta), larw brzegówki - Scatella i gąsienic motyli.

  Więcej
 • Steinernema feltiae

  Steinernema feltiae to nicienie pasożytujące na owadach. Preparat stosowany jest do kontroli ziemiórek (Sciaridae, Bradysia spp.), miniarek i wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis).

  Więcej
 • Steinernema kraussei

  Steinernema kraussei to nicienie pasożytujące na owadach, przeznaczony do zwalczania stadiów larwalnych opuchlaka truskawkowca (Otiorhynchus sulcatus) i inych szkodników glebowych.

  Więcej
 • Drapieżne pluskwiaki jako naturalni wrogowie

  Drapieżne pluskwiaki są naturalnymi wrogami wciornastków i przędziorków i dlatego mogą być wykorzystywane jako naturalni wrogowie tych szkodników. W ogrodnictwie szklarniowym do biologicznego zwalczania szkodników wykorzystuje się różne gatunki drapieżnych pluskwiaków.

  Więcej
 • Anthocoris nemorialis

  Anthocoris nemoralis to drapieżny pluskwiak różnoskrzydły z rodziny dziubałkowatych. Jeden z głównych naturalnych wrogów miodówki gruszowej plamistej (Cacopsylla pyri) i innych szkodników.

  Więcej
 • Macrolophus pygmaeus

  Macrolophus pygmaeus (dziubałeczek mączlikowy) to drapieżny pluskwiak stosowany głównie do ochrony upraw przed mączlikami, ale też przed mszycami, przędziorkami, wciornastkami i gąsienicami.

  Więcej
 • Orius laevigatus

  Drapieżny pluskwiak Orius Laevigatus jest naturalnym wrogiem przede wszystkim wciornastka, ale również mączlika i mszycy. Jest powszechnie stosowany w ogrodnictwie.

  Więcej
 • Orius mayusculus

  Orius mayusculus to drapieżny pluskwiak różnoskrzydły z rodziny tasznikowatych, będący naturalnym wrogiem wciornastka. Dodatkowo żywi się również jajami motyli, przędziorkami, mączlikami, mszycami.

  Więcej
 • Drapieżne roztocze jako naturalni wrogowie

  Drapieżne roztocze są naturalnymi wrogami przędziorków i dlatego mogą być wykorzystywane do zwalczania biologicznego. Istnieją różne rodzaje drapieżnych roztoczy. Jeden gatunek może być użyty tylko przeciwko przędziorkom, ale są też gatunki, które (dodatkowo) mają jednego lub więcej innych naturalnych wrogów.

  Więcej
 • Drapieżne roztocze glebowe

  Roztocze glebowe są naturalnymi wrogami wciornastków, muchówek i skoczogonków. Najbardziej znane gatunki to Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles), Gaelolaelaps aculeifer i Macrocheles robustulus.

  Więcej
 • Amblyseis montdorensis

  Amblyseius montdorensis znany również pod nazwą Transeius montdorensis to drapieżne roztocze, którego głównym pokarmem jest wciornastek, zwłaszcza pierwsze i drugie stadium larwalne oraz mączlik.

  Więcej
 • Amblyseius andersoni

  Amblyseius andersoni jest polifagiem żywiącym się przede wszystkim przędziorkami (przędziorek chmielowiec, szklarniowiec, owocowiec). Może być stosowany w uprawach pod osłonami i w terenie otwartym.

  Więcej
 • Amblyseius cucumeris

  Amblyseius cucumeris jest polifagiem żywiącym się przede wszystkim larwami wciornastka, ale zjada też przędziorki, jaja i pierwsze stadia larwalne różnych szkodników, a także pyłek roślin.

  Więcej
 • Amblyseius degenerans

  Amblyseius degenerans jest dobrze znanym drapieżnym roztoczem, który dobrze rozwija się w miesiącach zimowych. Ten drapieżny roztocz jest wykorzystywany jako biologiczny środek kontroli przeciwko wciornastkom.

  Więcej
 • Amblyseius swirskii

  Amblyseius swirskii to pożyteczne roztocze, które żywi się głównie jajami i wczesnymi stadiami larwalnymi mączlików oraz pierwszym stadium larwalnym wciornastków.

  Więcej
 • Neoseiulus californicus

  Neoseiulus californicus, dostępny również pod nazwą Amblyseius californicus to drapieżne roztocze, powszechnie wykorzystywane do kontrolowania przędziorków w uprawach ogrodniczych.

  Więcej
 • Phytoseiulus persimilis

  Phytoseiulus persimilis (dobroczynek szklarniowy) jest znany na całym świecie jako skuteczny wróg przędziorków, stosowany w uprawach warzyw, owoców i roślin ozdobnych.

  Więcej
 • Hypoaspis miles

  Hypoaspis miles (Stratiolaelaps scimitus) jest naturalnym wrogiem wielu różnych owadów glebowych, takich jak ziemiórki, wciornastki czy skoczogonki.

  Więcej
 • Rhopalosiphum padi

  Rhopalosiphum padi jest mszycą zbożową, żerującą wyłącznie na zbożach. Jej wprowadzenie do uprawy jest bezpieczne. Stanowi ona pokarm dla Aphidius colemani, gatunku atakującego mszyce.

  Więcej

Naturalni wrogowie w walce ze szkodnikami


Organizmy pożyteczne mogą być stosowane do skutecznego zapobiegania i zwalczania wielu powszechnie występujących szkodników upraw. W Royal Brinkman dysponujemy szeroką gamą naturalnych wrogów następujących szkodników:
 • mączlika - m.in. drapieżny pluskwiak Macrolophus pygmaeus, roztocza Amblyseius swirskii, Amblyseius montdorensis, pożyteczne błonkówki Encarsia Formosa i Eretmocerus Eremicus oraz chrząszcz Delphastus catalinae. 
 • wciornastka - do jego zwalczania mogą być wykorzystywane gatunki takie jak drapieżne pluskwiaki Orius laevigatus, Orius mayusculus, Anthocoris nemoralis oraz Macrolophus pygmaeus, pożyteczne roztocza Hypoaspis Miles, Amblyseius montdorensis, Amblyseius cucumeris, Amblyseius swirskii, sieciarka Chrysoperla carnea oraz pożyteczne nicienie Steinernema feltiae.
 • mszyc - m.in. pasożytnicze osy Aphidius colemani, Aphelinus abdominalis, Aphidius ervi, muchówka Aphidoletes aphidimyza, sieciarka Chrysoperla carnea.
 • przędziorka - organizmy takie jak: drapieżne roztocza Phytoseiulus persimilis, Neoseiulus californicus, Amblyseius andersoni, Amblyseius
  swirskii
  oraz muchówka Feltiella acarisuga.
 • miniarek - do zwalczania miniarek mogą być stosowane pasożytnicze błonkówki Dancusa sibirica oraz Diglyphus isaea, a także pożyteczne nicienie Steinernema feltiae.
 • gąsienic motyli -  m. in. Trichogramma achaeae, drapieżny pluskwiak Macrolophus pygmaeus pożyteczne nicienie Steinernema carpocapsae.
 • ziemiórek - do ich kontroli mogą być wykorzystywane roztocza Hypoaspis miles oraz pożyteczne nicienie Steinernema feltiae.

 • opuchlaków i pędraków - zwalczane przez pożyteczne nicienie Heterorhabditis bacteriophora oraz Steinernema kraussei.

Jakie gatunki sprawdzą się w walce z określonymi szkodnikami? Sprawdź owady pożyteczne wg gatunku szkodnika.


Jak wybrać odpowiedni gatunek do zwalczania szkodników?

Jak spośród dziesiątek popularnych organizmów pożytecznych wybrać odpowiedni gatunek do ochrony Twojej uprawy? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na gatunek szkodnika, który ma być zwalczany. Do kontroli określonego gatunku szkodnika należy wybrać odpowiednie gatunki pożyteczne, które żywią się lub pasożytują w dorosłych osobnikach oraz larwach.

Wybierając odpowiedni gatunek organizmów pożytecznych, należy zwrócić uwagę również na:
 • rodzaj uprawy - nie wszystkie gatunki nadają się do stosowania w uprawie każdego gatunku roślin. Część z nich może doskonale sprawdzać się w ochronie uprawy pomidora, ale negatywnie wpływać np. na uprawę ogórka.
 • temperaturę i warunki klimatyczne w szklarni - należy wziąć pod uwagę warunki klimatyczne, panujące w szklarni. Poszczególne organizmy pożyteczne pracują efektywnie w różnych zakresach temperatur.
 • inne gatunki pożyteczne, występujące w uprawie - niektóre gatunki organizmów pożytecznych mogą być z powodzeniem stosowane równolegle, dla osiągnięcia lepszych efektów w całej uprawie. Przed ich zastosowaniem należy jednak upewnić się, że nie zwalczają się one nawzajem.
 • ilość szkodnika w uprawie - niektóre gatunki wymagają wczesnej introdukcji tak, by ich populacja w uprawie mogła odpowiednio rozwinąć się przed pojawieniem się szkodnika. Inne zaś lepiej sprawdzą się do natychmiastowego zastosowania.

Aby poprawnie dobrać naturalnych wrogów szkodników upraw, należy systematycznie monitorować ilość szkodnika w uprawie. Do tego celu warto skorzystać z tablic oraz taśm sygnalizacyjnych. Wiedza o liczebności populacji szkodnika pomoże odpowiednio dobrać środki do jego kontroli.

Aby naturalni wrogowie skutecznie chronili uprawę przed działaniem szkodników, należy dobrać odpowiednie gatunki organizmów pożytecznych w planowy i starannie przemyślany sposób. Planując ochronę z wykorzystaniem naturalnych wrogów, należy uwzględnić szereg szczegółowych uwarunkowań. Planujesz wprowadzić do swojej uprawy ochronę biologiczną z wykorzystaniem organizmów pożytecznych? Skorzystaj z profesjonalnej porady naszych specjalistów ds. integrowanej ochrony roślin. Pomogą Ci oni dobrać odpowiednie środki biologicznej i - w razie potrzeby - chemicznej ochrony roślin tak, by osiągnąć optymalny efekt w uprawie.


Masz pytanie dotyczące naturalnych wrogów szkodników?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub wiadomości e-mail. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na Twoje pytania i pomogą wybrać odpowiednie rozwiązania do Twojej uprawy.Dominika Strzempa, Kamil Szybczyński, Sylwester Łazarek
Wyślij e-mail

Do not delete this link