Deszczownie

Urządzenia z automatycznym systemem zwijania węża, z napędem działającym na zasadzie turbiny wodnej. Wąż (o długości 40-180 m, w zależności od modelu) należy rozwinąć wzdłuż uprawy i włączyć dopływ wody. 
Podczas nawadniania wąż zwija się z określoną prędkością. Na końcu nawadnianej powierzchni urządzenie zatrzymuje się i wyłącza dopływ wody. Wąż standardowo zakończony jest zraszaczem sektorowym na dwukołowym wózku, wyposażonym w 3 wymienne dysze (4-16 mm*). Zasięg nawadniania wynosi od 19 do 50 m, w zależności od rodzaju dyszy i ciśnienia wody.

Deszczownie

Urządzenia z automatycznym systemem zwijania węża, z napędem działającym na zasadzie turbiny wodnej. Wąż (o długości 40-180 m, w zależności od modelu) należy rozwinąć wzdłuż uprawy i włączyć dopływ wody. Podczas nawadniania wąż zwija się z określoną prędkością. Na końcu nawadnianej powierzchni urządzenie zatrzymuje się i wyłącza dopływ wody. Wąż standardowo zakończony jest zraszaczem sektorowym na dwukołowym wózku, wyposażonym w 3 wymienne dysze (4-16 mm*). Zasięg nawadniania wynosi od 19 do 50 m, w zależności od rodzaju dyszy i ciśnienia wody.
8 znalezionych produktów