Strona główna > Zasady Ochrony Prywatności ​​​​

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”. 
I. Administrator danych osobowych: 
Royal Brinkman Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej 452, 61-324 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000075605, REGON: 010766697, NIP: 5360014716, BDO: 000443971, e-mail: kontakt@royalbrinkman.pl, tel. +48 61 872 61 51, zwana dalej: „Administratorem”. 

II. Twoje prawa: 
Masz prawo do: 
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), 
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), 
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 
 5. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO), 
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO), 
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych — ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, telefon: +48 606 950 000, www.uodo.gov.pl).
W celu skorzystania ze swoich praw możesz skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem danych adresowych wskazanych w części I powyżej. 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach: 

1) realizacja zawartej z Tobą umowy, a także kontakt z Tobą, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, przesłaną przez Ciebie wiadomość, pozostawioną przez Ciebie prośbę o kontakt;    

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
2) spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności sprawozdawczych, księgowych i archiwizacyjnych; 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
3) przechowywanie danych po dezaktywacji konta w celach archiwizacyjno-statystycznych i do wglądu pracowników Administratora, którzy mają do tego upoważnienie – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie Administratorowi ulepszenia wewnętrznych procesów i organizacji;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
4) prowadzenie marketingu bezpośredniego Administratora lub podmiotów z Administratorem powiązanych – w zakresie i formach, na jakie wyraziłeś zgodę;     

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
5) profilowanie w celu marketingu bezpośredniego – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie Administratorowi możliwości lepszego dostosowania przekazu marketingowego do odbiorcy (większa ekspozycja towarów i usług, które mogą być dla Ciebie interesujące);     

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

6) dochodzenie roszczeń przez Administratora i obrona Administratora przed roszczeniami.    

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

Dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie, lecz ich nieprzekazanie uniemożliwi nam realizację celów wskazanych powyżej. 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

IV. Odbiorcy danych osobowych: 
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne, księgowe, techniczne, informatyczne, programistyczne, marketingowe, analityczne lub za pośrednictwem których wykonujemy zawartą z Tobą umowę. W szczególności dotyczy to podmiotów, z których serwerów korzystamy, podmiotów obsługujących płatności oraz kurierów. 

V. Okres przetwarzania: 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny na realizację celów wskazanych w pkt III powyżej przy uwzględnieniu zasady maksymalnego możliwego ograniczania zakresu przetwarzanych danych, tj. w przypadku celu wskazanego w: 
 1. pozycji III.1. – do czasu rozwiązania zawartej z Tobą umowy albo udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, przesłaną przez Ciebie wiadomość, pozostawioną przez Ciebie prośbę o kontakt, 
 2. pozycji III.2. – do upływu okresu wskazanego w przepisach nakładających dany obowiązek, 
 3. pozycji III.3. – do czasu, gdy dane te staną się zbędne, ale nie dłużej niż 3 lata albo do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu; 
 4. pozycji III.4. – do czasu wycofania przez Ciebie zgody na marketing bezpośredni, 
 5. pozycji III.5. – do czasu rozwiązania zawartej z Tobą umowy ale nie dłużej niż do wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, 
 6. pozycji III.6. – do przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz przeciwko Administratorowi.

VI. Pliki cookie. 
Administrator na stronie internetowej royalbrinkman.pl, zwanej dalej „Stroną”, może korzystać z plików cookie, pikseli i skryptów w celu przedstawiania oferty, zapewnienia optymalnej obsługi oraz monitorowania aktywności na Stronie dla usprawnienia obsługi oraz przesyłania odpowiednich materiałów marketingowych.  

Zgodę na pliki cookie inne niż konieczne do dostarczania Tobie usługi świadczonej drogą elektroniczną możesz wyrazić przy rozpoczęciu korzystania z usługi. Możesz także w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w swojej przeglądarce internetowej.  

Dane z plików cookie mogą być przekazywane podmiotom świadczącym nam usługi techniczne, informatyczne, programistyczne, marketingowe, analityczne lub za pośrednictwem których wykonujemy zawartą z Tobą umowę. W szczególności dotyczy to podmiotów, z których serwerów korzystamy i podmiotów obsługujących płatności. 

Dane z plików cookie mogą być przekazywane także certyfikowanym podmiotom w Stanach Zjednoczonych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA. 

Przyciski mediów społecznościowych umieszczone na Stronie umożliwiają udostępnianie stron w serwisach społecznościowych takich jak X, LinkedIn, Facebook lub YouTube. Użycie takiego przycisku wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez odpowiednie serwisy społecznościowe na zasadach określonych przez takie serwisy. 

Na Stronie wykorzystywane są następujące pliki cookie: 

Niezbędne pliki cookie — umożliwiające podstawowe funkcje Strony, takie jak logowanie użytkownika i doświadczenie użytkownika. Bez tych plików cookie nie można prawidłowo korzystać ze Strony.
Nazwa: _gat_UA-16250985-9

Dostawca:
Royal Brinkman

Ważność: 1 minuta

Opis: Jest to plik cookie typu wzorzec ustawiany przez Google Analytics, w którym element wzorca na nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub witryny, do której się odnosi. Jest to odmiana pliku cookie _gat, która służy do ograniczania ilości danych rejestrowanych przez Google w witrynach o dużym natężeniu ruchu.
Nazwa: _ga

Dostawca: Google LLC

Ważność: 2 lata

Opis: Ta nazwa pliku cookie jest związana z Google Universal Analytics - który jest znaczącą aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on dołączany do każdego żądania strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii w raportach analitycznych witryny.
Nazwa: ASP.NET_SessionId

Dostawca: Microsoft Corporation

Ważność: Sesja

Opis:  Sesyjne pliki cookie ogólnego przeznaczenia, wykorzystywane przez strony zapisywane w technologiach opartych na Microsoft .NET. Używane do utrzymywania anonimowej sesji użytkownika przez serwer.
Nazwa: ASPXAUTH

Dostawca: Microsoft Corporation

Ważność: 30 minut

Opis:  Ten plik cookie służy do określenia uwierzytelnienia użytkownika odwiedzającego witrynę (po podaniu danych logowania)

Nazwa: _gid

Dostawca: Google LLC

Ważność: 1 dzień

Opis:  Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do liczenia i śledzenia wyświetleń strony.
Nazwa: CookieScriptConsent

Dostawca:  CookieScript

Ważność: 27 lat 4 miesiące

Opis:  Ten plik cookie jest wykorzystywany przez usługę Cookie-Skrypt.com do zapamiętania preferencji odwiedzających w zakresie zgody na pliki cookie. Jest konieczny dla prawidłowego działania banera plików cookie Cookie-Skrypt.com.
Analityczne pliki cookie — zbierają anonimowe informacje o korzystaniu ze Strony. Te pliki cookie pozwalają nam mierzyć i poprawiać wydajność Strony. Te pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji konkretnego odwiedzającego.

_hjSessionUser_542759

Royal Brinkman

1 rok

Ustawienie tego pliku cookie zapewniają śledzenie sposobów klikania online podczas sesji, umożliwiające znajdowanie informacje na temat przeszkód napotykanych przez klientów, które są wykorzystywane w celu usprawniania sklepu internetowego. Nie zawiera on żadnych danych umożliwiających identyfikację.
Nazwa: _hjFirstSeen

Dostawca: Hotjar Ltd

Ważność: 30 minut

Ustawienia tego pliku cookie umożliwiają śledzenie przez Hotjar początku ścieżki użytkownika dla całkowitej liczby sesji. Nie zawiera on żadnych danych umożliwiających identyfikację.

Nazwa: _hjIncludedInPageviewSample    

Dostawca: Hotjar Ltd

Ważność: 2 minuty

Opis: Ustawienia tego pliku cookie mają na celu informowanie Hotjar, czy odwiedzający jest uwzględniony w próbce danych zdefiniowanej przez limit wyświetleń strony.
Nazwa: _ga_W2FS7PLN8N

Dostawca: Royal Brinkman

Ważność: 2 lata

Opis: Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do przechowywania stanu sesji.
Nazwa: _hjSession_542759

Dostawca: Royal Brinkman

Ważność: 30 minut

Opis: Ustawienia tego pliku cookie umożliwiają śledzenie przez Hotjar początku ścieżki użytkownika dla całkowitej liczby sesji. Nie zawiera on żadnych danych umożliwiających identyfikację.
Nazwa: _hjIncludedInSessionSample

Dostawca: Hotjar Ltd

Ważność: 2 minuty

Opis: Jego ustawienia mają również na celu informowanie Hotjar, czy odwiedzający jest uwzględniony w próbce danych zdefiniowanej przez dzienny limit sesji strony.
Pliki cookie służące do targetowania — służą do identyfikacji odwiedzających z różnych stron internetowych, na przykład z sieci banerowych. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane do profilowania zainteresowań odwiedzających lub do wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na unikalnej identyfikacji Twojej przeglądarki i urządzenia. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, doświadczysz mniej ukierunkowanych reklam.
Nazwa: YSC

Dostawca: Google LLC    

Sesja

Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube i służy do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów.
Nazwa: VISITOR_INFO1_LIVE    

Dostawca: Google LLC    

Ważność: 6 miesięcy

Opis: Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube i służy do śledzenia preferencji użytkownika dotyczących filmów YouTube osadzonych na stronie internetowej; umożliwia również ustalanie, czy odwiedzający stronę korzysta z nowej, czy ze starej wersji interfejsu YouTube.
Nazwa: DEVICE_INFO

Dostawca: Google LLC    

Ważność: 6 miesięcy

Opis: Ten plik cookie służy do śledzenia interakcji użytkownika z filmami zamieszczonymi na YouTube, a osadzonymi na stronie.
Funkcjonalne pliki cookie — są używane do przechowywania informacji o odwiedzających Stronę, np. język, strefa czasowa, zaawansowane treści i do personalizacji. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.
Nazwa: wingify_donot_track_actions

Dostawca: Google LLC    

Ważność: 6 miesięcy

Opis: Ten plik cookie służy do śledzenia interakcji użytkownika z filmami zamieszczonymi na YouTube, a osadzonymi na stronie.
Nazwa: RB_INLOG

Dostawca: Google LLC    

Ważność: 30 minut

Opis: Ten plik cookie służy do sprawdzenia, czy użytkownik jest zalogowany w sklepie internetowym.

Nazwa: RB_CSTMR_ID 

Dostawca: Royal Brinkman

Ważność: 12 miesięcy

Opis: Ten plik cookie służy do przechowywania identyfikatora klienta po zalogowaniu.


Nazwa: _wingify_pc_uuid

Dostawca: Royal Brinkman

Ważność: 27 lat
4 miesiące

Opis Ten plik cookie przechowuje dane dotyczące tożsamości abonenta w celu jednoznacznej identyfikacji abonenta. VWO generuje go losowo.

VII. Odnośniki do innych stron internetowych.

Niniejsza polityka prywatności i cookies dotyczy jedynie przetwarzania Twoich danych osobowych na Stronie. Administrator nie gwarantuje zachowania zasad w niej opisanych na innych stronach internetowych, w tym na stronach internetowych, do których odnośniki zamieszczone zostały na Stronie, oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów administrujących innymi stronami internetowymi. 

VIII. Zmiany polityki prywatności i cookies. 

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w polityce prywatności i cookies w związku z czym uprzejmie prosimy o okresowe zapoznawanie się z aktualnym brzmieniem niniejszego dokumentu. W przypadku zarejestrowanych użytkowników informacje o zmiana w polityce prywatności i cookies przekazywane będą na wskazany przez użytkownika adres e-mail. 

Do pobrania:
Strona główna > Zasady Ochrony Prywatności ​​​​

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”. 
I. Administrator danych osobowych: 
Royal Brinkman Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej 452, 61-324 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000075605, REGON: 010766697, NIP: 5360014716, BDO: 000443971, e-mail: kontakt@royalbrinkman.pl, tel. +48 61 872 61 51, zwana dalej: „Administratorem”. 

II. Twoje prawa: 
Masz prawo do: 
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), 
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), 
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 
 5. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO), 
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO), 
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych — ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, telefon: +48 606 950 000, www.uodo.gov.pl).
W celu skorzystania ze swoich praw możesz skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem danych adresowych wskazanych w części I powyżej. 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach: 

1) realizacja zawartej z Tobą umowy, a także kontakt z Tobą, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, przesłaną przez Ciebie wiadomość, pozostawioną przez Ciebie prośbę o kontakt;    
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

2) spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności sprawozdawczych, księgowych i archiwizacyjnych; 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

3) przechowywanie danych po dezaktywacji konta w celach archiwizacyjno-statystycznych i do wglądu pracowników Administratora, którzy mają do tego upoważnienie – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie Administratorowi ulepszenia wewnętrznych procesów i organizacji;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

4) prowadzenie marketingu bezpośredniego Administratora lub podmiotów z Administratorem powiązanych – w zakresie i formach, na jakie wyraziłeś zgodę;     

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

5) profilowanie w celu marketingu bezpośredniego – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie Administratorowi możliwości lepszego dostosowania przekazu marketingowego do odbiorcy (większa ekspozycja towarów i usług, które mogą być dla Ciebie interesujące);     

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 


6) dochodzenie roszczeń przez Administratora i obrona Administratora przed roszczeniami.    

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

Dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie, lecz ich nieprzekazanie uniemożliwi nam realizację celów wskazanych powyżej. 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

IV. Odbiorcy danych osobowych: 
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne, księgowe, techniczne, informatyczne, programistyczne, marketingowe, analityczne lub za pośrednictwem których wykonujemy zawartą z Tobą umowę. W szczególności dotyczy to podmiotów, z których serwerów korzystamy, podmiotów obsługujących płatności oraz kurierów. 

V. Okres przetwarzania: 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny na realizację celów wskazanych w pkt III powyżej przy uwzględnieniu zasady maksymalnego możliwego ograniczania zakresu przetwarzanych danych, tj. w przypadku celu wskazanego w: 
 1. pozycji III.1. – do czasu rozwiązania zawartej z Tobą umowy albo udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, przesłaną przez Ciebie wiadomość, pozostawioną przez Ciebie prośbę o kontakt, 
 2. pozycji III.2. – do upływu okresu wskazanego w przepisach nakładających dany obowiązek, 
 3. pozycji III.3. – do czasu, gdy dane te staną się zbędne, ale nie dłużej niż 3 lata albo do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu; 
 4. pozycji III.4. – do czasu wycofania przez Ciebie zgody na marketing bezpośredni, 
 5. pozycji III.5. – do czasu rozwiązania zawartej z Tobą umowy ale nie dłużej niż do wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, 
 6. pozycji III.6. – do przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz przeciwko Administratorowi.

VI. Pliki cookie. 
Administrator na stronie internetowej royalbrinkman.pl, zwanej dalej „Stroną”, może korzystać z plików cookie, pikseli i skryptów w celu przedstawiania oferty, zapewnienia optymalnej obsługi oraz monitorowania aktywności na Stronie dla usprawnienia obsługi oraz przesyłania odpowiednich materiałów marketingowych.  

Zgodę na pliki cookie inne niż konieczne do dostarczania Tobie usługi świadczonej drogą elektroniczną możesz wyrazić przy rozpoczęciu korzystania z usługi. Możesz także w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w swojej przeglądarce internetowej.  

Dane z plików cookie mogą być przekazywane podmiotom świadczącym nam usługi techniczne, informatyczne, programistyczne, marketingowe, analityczne lub za pośrednictwem których wykonujemy zawartą z Tobą umowę. W szczególności dotyczy to podmiotów, z których serwerów korzystamy i podmiotów obsługujących płatności. 

Dane z plików cookie mogą być przekazywane także certyfikowanym podmiotom w Stanach Zjednoczonych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA. 

Przyciski mediów społecznościowych umieszczone na Stronie umożliwiają udostępnianie stron w serwisach społecznościowych takich jak X, LinkedIn, Facebook lub YouTube. Użycie takiego przycisku wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez odpowiednie serwisy społecznościowe na zasadach określonych przez takie serwisy. 

Na Stronie wykorzystywane są następujące pliki cookie: 

Niezbędne pliki cookie — umożliwiające podstawowe funkcje Strony, takie jak logowanie użytkownika i doświadczenie użytkownika. Bez tych plików cookie nie można prawidłowo korzystać ze Strony.
Nazwa
Dostawca
Ważność
Opis

_gat_UA-16250985-9

Royal Brinkman

1 minuta

Jest to plik cookie typu wzorzec ustawiany przez Google Analytics, w którym element wzorca na nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub witryny, do której się odnosi. Jest to odmiana pliku cookie _gat, która służy do ograniczania ilości danych rejestrowanych przez Google w witrynach o dużym natężeniu ruchu.

_ga

Google LLC

2 lata

Ta nazwa pliku cookie jest związana z Google Universal Analytics - który jest znaczącą aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on dołączany do każdego żądania strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii w raportach analitycznych witryny.

ASP.NET_SessionId

Microsoft Corporation

Sesja

Sesyjne pliki cookie ogólnego przeznaczenia, wykorzystywane przez strony zapisywane w technologiach opartych na Microsoft .NET. Używane do utrzymywania anonimowej sesji użytkownika przez serwer.

ASPXAUTH

Microsoft Corporation

30 minut

Ten plik cookie służy do określenia uwierzytelnienia użytkownika odwiedzającego witrynę (po podaniu danych logowania)

_gid

Google LLC

1 dzień

Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do liczenia i śledzenia wyświetleń strony.

CookieScriptConsent

CookieScript

27 lat 4 miesiące

Ten plik cookie jest wykorzystywany przez usługę Cookie-Skrypt.com do zapamiętania preferencji odwiedzających w zakresie zgody na pliki cookie. Jest konieczny dla prawidłowego działania banera plików cookie Cookie-Skrypt.com.
Analityczne pliki cookie — zbierają anonimowe informacje o korzystaniu ze Strony. Te pliki cookie pozwalają nam mierzyć i poprawiać wydajność Strony. Te pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji konkretnego odwiedzającego.
Nazwa
Dostawca
Ważność
Opis

_hjSessionUser_542759

Royal Brinkman

1 rok

Ustawienie tego pliku cookie zapewniają śledzenie sposobów klikania online podczas sesji, umożliwiające znajdowanie informacje na temat przeszkód napotykanych przez klientów, które są wykorzystywane w celu usprawniania sklepu internetowego. Nie zawiera on żadnych danych umożliwiających identyfikację.

_hjFirstSeen

Hotjar Ltd

30 minut

Ustawienia tego pliku cookie umożliwiają śledzenie przez Hotjar początku ścieżki użytkownika dla całkowitej liczby sesji. Nie zawiera on żadnych danych umożliwiających identyfikację.


_hjIncludedInPageviewSample    

Hotjar Ltd

2 minuty

Ustawienia tego pliku cookie mają na celu informowanie Hotjar, czy odwiedzający jest uwzględniony w próbce danych zdefiniowanej przez limit wyświetleń strony.

_ga_W2FS7PLN8N

Royal Brinkman

2 lata

Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do przechowywania stanu sesji.

_hjSession_542759

Royal Brinkman

30 minut

Ustawienia tego pliku cookie umożliwiają śledzenie przez Hotjar początku ścieżki użytkownika dla całkowitej liczby sesji. Nie zawiera on żadnych danych umożliwiających identyfikację.

_hjIncludedInSessionSample

Hotjar Ltd

2 minuty

Jego ustawienia mają również na celu informowanie Hotjar, czy odwiedzający jest uwzględniony w próbce danych zdefiniowanej przez dzienny limit sesji strony.
Pliki cookie służące do targetowania — służą do identyfikacji odwiedzających z różnych stron internetowych, na przykład z sieci banerowych. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane do profilowania zainteresowań odwiedzających lub do wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na unikalnej identyfikacji Twojej przeglądarki i urządzenia. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, doświadczysz mniej ukierunkowanych reklam.
Nazwa
Dostawca
Ważność
Opis

YSC

Google LLC    

Sesja

Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube i służy do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów.

VISITOR_INFO1_LIVE    

Google LLC    

6 miesięcy

Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube i służy do śledzenia preferencji użytkownika dotyczących filmów YouTube osadzonych na stronie internetowej; umożliwia również ustalanie, czy odwiedzający stronę korzysta z nowej, czy ze starej wersji interfejsu YouTube.

DEVICE_INFO

Google LLC    

6 miesięcy

Ten plik cookie służy do śledzenia interakcji użytkownika z filmami zamieszczonymi na YouTube, a osadzonymi na stronie.
Funkcjonalne pliki cookie — są używane do przechowywania informacji o odwiedzających Stronę, np. język, strefa czasowa, zaawansowane treści i do personalizacji. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.
Nazwa
Dostawca
Ważność
Opis

wingify_donot_track_actions

Google LLC    

6 miesięcy

Ten plik cookie służy do śledzenia interakcji użytkownika z filmami zamieszczonymi na YouTube, a osadzonymi na stronie.

RB_INLOG

Google LLC    

30 minut

Ten plik cookie służy do sprawdzenia, czy użytkownik jest zalogowany w sklepie internetowym.


RB_CSTMR_ID 

Royal Brinkman

12 miesięcy

Ten plik cookie służy do przechowywania identyfikatora klienta po zalogowaniu._wingify_pc_uuid

Royal Brinkman

27 lat
4 miesiące

Ten plik cookie przechowuje dane dotyczące tożsamości abonenta w celu jednoznacznej identyfikacji abonenta. VWO generuje go losowo.

VII. Odnośniki do innych stron internetowych.

Niniejsza polityka prywatności i cookies dotyczy jedynie przetwarzania Twoich danych osobowych na Stronie. Administrator nie gwarantuje zachowania zasad w niej opisanych na innych stronach internetowych, w tym na stronach internetowych, do których odnośniki zamieszczone zostały na Stronie, oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów administrujących innymi stronami internetowymi. 

VIII. Zmiany polityki prywatności i cookies. 

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w polityce prywatności i cookies w związku z czym uprzejmie prosimy o okresowe zapoznawanie się z aktualnym brzmieniem niniejszego dokumentu. W przypadku zarejestrowanych użytkowników informacje o zmiana w polityce prywatności i cookies przekazywane będą na wskazany przez użytkownika adres e-mail. 

Do pobrania: