Sklep    Zasady ochrony prywatności

Zasady ochrony prywatności

Firma Royal Brinkman przywiązuje dużą wagę do prywatności naszych klientów i współpracowników oraz wszystkich użytkowników naszej strony internetowej. Ostrożne obchodzenie się ze zgromadzonymi danymi osobowymi to dla firmy Royal Brinkman oczywistość. Poniżej można znaleźć więcej szczegółowych informacji. 

Kiedy podmiot przekazuje firmie Royal Brinkman swoje dane osobowe, wyraża tym samym zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych

Osoby nawiązujące kontakt z firmą Royal Brinkman i zainteresowane naszymi produktami lub usługami, prosimy o podanie co najmniej imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Takie dane są nam potrzebne do udostępniania informacji na temat naszych produktów i usług. Nasza działalność może wymagać gromadzenia dodatkowych danych w różnych sytuacjach. Takich danych używamy wyłącznie w wyraźnie określonym celu.

Przechowywanie danych osobowych

Danych osobowych nie przechowujemy przez czas dłuższy niż przewidziany przez odpowiednie przepisy lub czas potrzebny do realizacji usług. Okres przechowywania niektórych danych zależy od typu danych oraz celu ich przetwarzania. Okres przechowywania może więc być różny w zależności od określonego celu. Po upłynięciu tego okres dane są usuwane. Niektóre dane podlegają anonimizacji, aby uniemożliwić zidentyfikowanie ich właściciela.

W jakim celu przechowujemy dane?

Firma Royal Brinkman przetwarza dane osobowe w celu:
  • prowadzenia działalności/świadczenia usług, w tym przetwarzania zamówień, rachunków i faktur;
  • przeprowadzania procedur rekrutacyjnych;
  • przesyłania naszych biuletynów lub zaproszeń na wydarzenia;
  • przesyłania informacji lub w celach marketingowych.

Prawo dostępu do danych lub korekty

W firmie Royal Brinkman wszyscy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych. Jeśli przechowywane informacje są niepoprawne, właściciel danych ma prawo do ich korekty. Właściciel danych ma także prawo zażądać ich usunięcia (kontaktując się z pracownikiem firmy Royal Brinkman Polska).

Właściciel danych ma także prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynów, zaproszeń na wydarzenia oraz informacji marketingowych, korzystając z opcji "Wypisz się z newslettera" lub kontaktując się z pracownikiem firmy Royal Brinkman Polska.

Strony trzecie

Firma Royal Brinkman nie udostępnia powierzonych danych osobowych stronom trzecim, o ile na takie działania nie wyrażono wyraźnej zgody, lub nie jest to konieczne do realizacji warunków umowy z klientem lub wypełnienia zobowiązania prawnego. Jeżeli do przetwarzania danych osobowych angażowane są inne podmioty, firma Royal Brinkman upewnia się, że zawarta została odpowiednia umowa dotycząca przetwarzania danych, która gwarantuje ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności danych.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych ma dla firmy Royal Brinkman duże znaczenie. Firma Royal Brinkman podejmie odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapobiec utracie danych oraz nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi do zgromadzonych danych osobowych. Firma Royal Brinkman korzysta z wewnętrznego protokołu zapobiegającego wyciekom danych. 

Nasza strona internetowa i inne witryny

Nasza strona internetowa może korzystać z plików cookie, pikseli i skryptów w celu przedstawiania oferty i zapewnienia optymalnej obsługi. Firma Royal Brinkman monitoruje aktywność na stronie internetowej, aby umożliwić analizę tej aktywności w celu usprawnienia obsługi oraz przesyłania odpowiednich materiałów marketingowych. Umożliwia to na przykład usprawnienie przeglądania strony. Ponadto firma Royal Brinkman może korzystać z plików cookie, które pozwalają na analizę aktywności na stronie internetowej w celu usprawnienia jej obsługi. Przeznaczone do tego narzędzia mogą obejmować takie programy, jak Google Analytics i Google Tag Manager. Firma Google przechowuje zgromadzone informacje na terenie Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć w zasadach ochrony prywatności firmy Google oraz odpowiednich zasadach użytkowania programu Google Analytics. Właściciel danych może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w przeglądarce internetowej. Jeśli strona internetowa zawiera odnośniki do innych witryn (np. poprzez hiperłącza), firma Royal Brinkman nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez takie witryny. Niniejsze zasady ochrony prywatności nie dotyczą korzystania z witryn innych firm.

Media społecznościowe 

Przyciski mediów społecznościowych zawarte na stronie internetowej umożliwiają udostępnianie stron w serwisach społecznościowych, takich jak Twitter lub LinkedIn. Kliknięcie takiego przycisku wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez odpowiednie serwisy społecznościowe. Więcej informacji dotyczących sposobów przetwarzania danych osobowych przez takie sieci społecznościowe można znaleźć w zasadach ochrony prywatności odpowiednich serwisów.

Zmiany zasad ochrony prywatności

Firma Royal Brinkman zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad ochrony prywatności. Dlatego też zalecamy przeglądanie niniejszych zasad co pewien czas w celu zapoznania się z odpowiednimi zmianami.