Strona główna Bank wiedzy Dezynfekcja i ochrona Jakie są dostępne substancje pomocnicze w chemicznej ochronie roślin?

Jakie są dostępne substancje pomocnicze do chemicznej ochrony roślin?


substancje pomocniczeSubstancje pomocnicze zwiększają efektywność chemicznej ochrony roślin. Znajdują się one w składzie środków ochrony roślin lub też są dostępne jako produkty, które można później dodać do roztworu do oprysków. Dodanie substancji pomocniczej do roztworu może zwiększyć skuteczność środka ochrony roślin. Mogą one wpływać na takie właściwości, jak m.in. dystrybuowanie, pobieranie i wiązanie substancji czynnych.

Czynniki mające znaczenie przy wyborze substancji pomocniczych

Wybór najbardziej odpowiedniej substancji pomocniczej wymaga dobrej wiedzy w tej dziedzinie. Ważną rolę odgrywają przy tym takie czynniki, jak skład i mechanizm działania środka ochrony roślin, technika stosowania, lecz także rodzaj rośliny i klimat. Gdy dodamy do tego dużą liczbę różnego rodzaju substancji pomocniczych dostępnych na rynku, jasne stanie się, że wybór właściwego preparatu nie jest zadaniem łatwym.

Główne kategorie

Substancje pomocnicze można podzielić z grubsza na trzy główne kategorie: zwilżacze, surfaktanty i preparaty zwiększające przyczepność.
  • Zwilżacze: są to często substancje oleiste, dzięki którym substancja czynna środka ochrony roślin lepiej przenika do liści i przedostaje się do obiegu soków w roślinie. Przykładem takiej substancji jest Assist.
  • Surfaktanty: są to substancje powierzchniowo czynne, zmniejszające napięcie powierzchniowe cieczy do oprysków, dzięki czemu lepiej rozprzestrzenia się ona po roślinie. przykłady: Stena, Silwet Gold.
  • Preparaty zwiększające przyczepność: te substancje pomocnicze są opracowywane specjalnie, by ułatwiać przyleganie środków ochrony roślin do rośliny lub podłoża. Dzięki temu substancja czynna trudniej spłukuje się z liści lub wypłukuje z gruntu.

Inne substancje pomocnicze

Niektóre przykłady innych substancji pomocniczych, które nie zaliczają się do głównych kategorii, to preparaty nawilżające, preparaty hamujące parowanie, preparaty regulujące gospodarkę wodną, atraktanty cukrowe (Sugarbait) i substancje fluorescencyjne.
  • Preparaty nawilżające: są to substancje pomocnicze pokrywające warstwą wszystkie wodoodporne części w podłożu. W ten sposób zapewniona zostaje optymalna równowaga pomiędzy powietrzem a wodą, co korzystnie wpływa na uprawę. Oprócz tego rośliny znacznie szybciej wysychają, gdyż substancja pomocnicza zapobiega powstawaniu kropel, tworząc w ten sposób bardzo cieniutki film na liściach.
  • Preparaty hamujące parowanie: te substancje pomocnicze stanowią rozwiązanie, gdy dany środek ochrony roślin jest rozpylany przy pomocy systemów zamgławiania lub LVM. Dzięki nim krople są jednakowe, rozpylanie odbywa się w równomierny sposób, a mgiełka jest widoczna. Przykładem preparatu hamującego parowanie jest VK-2 Special.
  • Preparaty regulujące gospodarkę wodną: naruszają one napięcie powierzchniowe wody i sprawiają, że (wraz z substancjami odżywczymi) przenika ona przez wodoodporną warstewkę pokrywającą niektóre części w podłożu. W ten sposób zapewniona zostaje optymalna równowaga pomiędzy powietrzem a wodą, co korzystnie wpływa na uprawę. Wspomaga to również ponowne nawadnianie podłoża. Rośliny szybciej pobierają wodę (wraz z substancjami (odżywczymi), co umożliwia im większą odporność na stres spowodowany jej brakiem. Przykładem preparatu regulującego gospodarkę wodną jest AquaGro L.
  • Atraktanty cukrowe: wabią one insekty z ich kryjówek, przez co łatwiej stykają się z zastosowanym środkiem ochrony roślin.
  • Substancja fluorescencyjna: sprawia, że opryski są bardziej widoczne. Rezultat opryskiwania przy użyciu substancji fluorescencyjnej można zaobserwować przy pomocy lampy światła czarnego w ciemności.

Zwalczanie wciornastków z użyciem atraktantu

Atraktanty cukrowe wywabiają insekty z ich kryjówek, przez co łatwiej stykają się z one zastosowanym środkiem ochrony roślin.
Przykład: doskonałą metodą zwalczania wciornastka jest zastosowanie atraktantu Sugarbait, będącego specjalną mieszanką trzech cukrów prostych, najbardziej przyswajalną dla owadów. Różnica między preparatem Sugarbait a zwykłym cukrem polega na różnym efekcie działania: po zastosowaniu zwykłego cukru szkodniki zostają wywabione z kryjówek, ale później następuje wzrost ich populacji. Po zastosowaniu Sugarbait nie dochodzi do namnażania szkodnika.
Szkodniki po wyjściu z ukrycia są o wiele bardziej dostępne, dzięki czemu lepszy jest ich kontakt z substancją aktywną (np. spinosad), a sam zabieg jest znacznie skuteczniejszy.


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o substancje pomocnicze środków ochrony roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Jak zapobiegać odporności na środki ochrony roślin?
- Rodzaje chemicznych środków ochrony roślin?