Jaka jest różnica pomiędzy środkami ochrony roślin a produktami biobójczymi?


śor a preparaty biobójczeŚrodki ochrony roślin oraz produkty biobójcze stosuje się, by zwalczać niepożądane organizmy - a więc choroby i szkodniki. A mimo tego nie są one produktami dokładnie tego samego rodzaju: istnieją różnice dotyczące ich działania i stosowania. Czym zatem dokładnie różnią się te dwie grupy produktów? Nasz specjalista wyjaśnia to w niniejszym artykule.

Pestycydy

Środki ochrony roślin i środki biobójcze określa się zbiorczo mianem pestycydów. Jak już wcześniej wspomniano, pestycydy to środki do zwalczania niepożądanych organizmów. Każdy środek zawiera jedną lub kilka substancji czynnych, które są śmiertelne dla jednego lub większej liczby szkodliwych organizmów.

Różnica pomiędzy środkami ochrony roślin a produktami biobójczymi

Środki ochrony roślin zostały stworzone w celu ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. Mogą być stosowane wyłącznie w rolnictwie i ogrodnictwie. Przykładami środków ochrony roślin są akarycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, moluskocydy, nematocydy oraz rodentycydy.

Różnica pomiędzy środkami ochrony roślin a produktami biobójczymi jest taka, że produkty biobójcze w przeciwieństwie do środków ochrony roślin są stosowane także w innych sektorach do określonych zastosowań, takich jak np. dezynfekcja w szpitalach, uzdatnianie wody pitnej czy konserwacja materiałów budowlanych. Reguły dotyczące stosowania produktów biobójczych są zawarte w Rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych. Dzielą się one na cztery grupy produktowe: środki dezynfekujące, produkty konserwujące, środki zwalczające szkodniki i inne produkty biobójcze.

Dopuszczenie

Środek ochrony roślin lub produkt biobójczy można stosować w ogrodnictwie wyłącznie, jeżeli jest on dopuszczony przez Ministerstwo Rolnictwa. Używanie środków niedopuszczonych jest zabronione.


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o środki ochrony roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Jak zapobiegać odporności na środki ochrony roślin?
- Rodzaje chemicznych środków ochrony roślin?