Różnica pomiędzy środkami ochrony roślin a produktami biobójczymi

Środki ochrony roślin oraz produkty biobójcze stosuje się, by zwalczać niepożądane organizmy — a więc choroby i szkodniki. A mimo tego nie są one produktami dokładnie tego samego rodzaju: istnieją różnice dotyczące ich działania i stosowania. Czym zatem dokładnie różnią się te dwie grupy produktów? Nasz specjalista wyjaśnia to w niniejszym artykule.

Etykieta środka ochrony roślin
Dominika Strzempa
Product Manager Crop Protection |
16 sierpnia 2021
Udostępnij artykuł

Pestycydy

Środki ochrony roślin i środki biobójcze określa się zbiorczo mianem pestycydów. Jak już wcześniej wspomniano, pestycydy to środki do zwalczania niepożądanych organizmów. Każdy środek zawiera jedną lub kilka substancji czynnych, które są śmiertelne dla jednego lub większej liczby szkodliwych organizmów.

Różnica pomiędzy środkami ochrony roślin a produktami biobójczymi

Środki ochrony roślin zostały stworzone w celu ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. Mogą być stosowane wyłącznie w rolnictwie i ogrodnictwie. Przykładami środków ochrony roślin są akarycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, moluskocydy, nematocydy oraz rodentycydy.

Różnica pomiędzy środkami ochrony roślin a produktami biobójczymi jest taka, że produkty biobójcze w przeciwieństwie do środków ochrony roślin są stosowane także w innych sektorach do określonych zastosowań, takich jak np. dezynfekcja w szpitalach, uzdatnianie wody pitnej czy konserwacja materiałów budowlanych. Reguły dotyczące stosowania produktów biobójczych są zawarte w Rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych. Dzielą się one na cztery grupy produktowe: środki dezynfekujące, produkty konserwujące, środki zwalczające szkodniki i inne produkty biobójcze.

Dopuszczenie

Środek ochrony roślin lub produkt biobójczy można stosować w ogrodnictwie wyłącznie, jeżeli jest on dopuszczony przez Ministerstwo Rolnictwa. Używanie środków niedopuszczonych jest zabronione.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 

Różnica pomiędzy środkami ochrony roślin a produktami biobójczymi

Środki ochrony roślin oraz produkty biobójcze stosuje się, by zwalczać niepożądane organizmy — a więc choroby i szkodniki. A mimo tego nie są one produktami dokładnie tego samego rodzaju: istnieją różnice dotyczące ich działania i stosowania. Czym zatem dokładnie różnią się te dwie grupy produktów? Nasz specjalista wyjaśnia to w niniejszym artykule.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Dominika Strzempa
Dominika Strzempa
Product Manager Crop Protection | 16 sierpnia 2021
Udostępnij artykuł
Etykieta środka ochrony roślin

Pestycydy

Środki ochrony roślin i środki biobójcze określa się zbiorczo mianem pestycydów. Jak już wcześniej wspomniano, pestycydy to środki do zwalczania niepożądanych organizmów. Każdy środek zawiera jedną lub kilka substancji czynnych, które są śmiertelne dla jednego lub większej liczby szkodliwych organizmów.

Różnica pomiędzy środkami ochrony roślin a produktami biobójczymi

Środki ochrony roślin zostały stworzone w celu ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. Mogą być stosowane wyłącznie w rolnictwie i ogrodnictwie. Przykładami środków ochrony roślin są akarycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, moluskocydy, nematocydy oraz rodentycydy.

Różnica pomiędzy środkami ochrony roślin a produktami biobójczymi jest taka, że produkty biobójcze w przeciwieństwie do środków ochrony roślin są stosowane także w innych sektorach do określonych zastosowań, takich jak np. dezynfekcja w szpitalach, uzdatnianie wody pitnej czy konserwacja materiałów budowlanych. Reguły dotyczące stosowania produktów biobójczych są zawarte w Rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych. Dzielą się one na cztery grupy produktowe: środki dezynfekujące, produkty konserwujące, środki zwalczające szkodniki i inne produkty biobójcze.

Dopuszczenie

Środek ochrony roślin lub produkt biobójczy można stosować w ogrodnictwie wyłącznie, jeżeli jest on dopuszczony przez Ministerstwo Rolnictwa. Używanie środków niedopuszczonych jest zabronione.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Dominika Strzempa
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin
Środki ochrony roślin mogą powodować poważne szkody zdrowotne. Dlatego też przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących ich używania.
Czym jest karta charakterystyki?
Karta charakterystyki to dokument, w którym zawarte są informacje na temat zagrożeń związanych z danym środkiem ochrony roślin.
Jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować podczas pracy ze środkami ochrony roślin?
Gdy pracujemy ze środkami ochrony roślin, ważne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.  Dowiedz się więcej na temat ochrony.