Wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin


bezpieczeństwo środków ochrony roślinAby móc w sposób bezpieczny wykonywać pracę ze środkami ochrony roślin, musisz dobrze wiedzieć, co stosujesz oraz jakie są możliwe zagrożenia. Środki ochrony roślin mogą bowiem powodować poważne szkody zdrowotne. Dlatego też przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących ich używania.

Co robić, by praca ze środkami ochrony roślin była bezpieczna?

 • Składuj środki ochrony roślin zawsze w przeznaczonej do tego celu szafce wyposażonej w skapnik i wentylację.
 • Sprzątaj szafkę dwa razy w roku i zwracaj przy tym uwagę, czy wszystkie środki mają jeszcze ważne dopuszczenie i termin przydatności do użycia.
 • Przed zastosowaniem środka ochrony roślin każdorazowo czytaj etykietę, aby uzyskać informacje na temat właściwego sposobu ich stosowania, zagrożeń dla zdrowia i potrzebnych środków ochrony indywidualnej.
 • Oblicz ilość potrzebnej cieczy do oprysków, tak aby po ich wykonaniu pozostało jej jak najmniej.
 • Przed rozpoczęciem pracy sprawdź opryskiwacz pod kątem jego wyregulowania i stanu. Zwróć przy tym uwagę na zatkane dysze, dysze, które nie pryskają prawidłowo oraz wycieki z przewodów i elementów połączeniowych. W razie problemów zawsze konsultuj się z mechanikiem. Niezależnie od tego dwa razy w roku poddawaj opryskiwacz badaniom okresowym. Badanie SKL to obowiązkowe badanie kontrolne, jakie musi przejść opryskiwacz.
 • Masz puste opakowanie po preparacie? Umyj je zgodnie ze wskazówkami widniejącymi na etykiecie oraz zutylizuj je w sposób zgodny z przepisami.
 • Zadbaj o to, by znać lokalizację natrysków do przemywania oczu/apteczek itp.
 • Wyczyść opryskiwacz i środki ochrony indywidualnej po zakończeniu oprysków.
 • Uwaga: pracę przy użyciu środków ochrony roślin możesz wykonywać wyłącznie, jeżeli posiadasz licencję do prowadzenia oprysków!

Czego nie robić podczas pracy ze środkami ochrony roślin?

 • Nigdy nie pozostawiaj otwartego opakowania ze środkiem ochrony roślin. Substancje niebezpieczne mogłyby się wówczas przedostać do otoczenia.
 • Nigdy nie przechowuj środków ochrony roślin poza przeznaczoną do tego celu szafką, tak by osoby nieupoważnione nie miały do nich dostępu.
 • Nigdy nie mieszaj bez zastanowienia dwóch lub większej liczby środków ochrony roślin ze sobą. Jest to dozwolone wyłącznie, jeżeli informacja taka widnieje w instrukcji użycia danego środka.
 • Nigdy nie przelewaj środków ochrony roślin do innego opakowania lub do opakowania bez etykiety. Może to spowodować niewłaściwe użycie danego środka, a co za tym idzie, dodatkowe zagrożenia.
 • Nie prowadź oprysków, gdy w szklarni znajdują się inne osoby (w przypadku bardzo miejscowych oprysków, na przykład w jednym rzędzie, czasem dopuszczalna jest obecność innych osób w innej części szklarni; należy wówczas utrzymywać minimalną odległość 25 metrów) i dopilnuj, by po ich zakończeniu pracownicy dowiedzieli się, jaki obowiązuje czas oczekiwania przed ponownym wejściem do szklarni.
 • Nie używaj środków ochrony roślin, których termin ważności upłynął ani takich, które są zakazane.


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o bezpieczną pracę ze środkami ochrony roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować podczas pracy ze środkami ochrony roślin?
- Rodzaje chemicznych środków ochrony roślin?