Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz

Wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin

Ochrona osobista
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2021

Aby móc w sposób bezpieczny wykonywać pracę ze środkami ochrony roślin, musisz dobrze wiedzieć, co stosujesz oraz jakie są możliwe zagrożenia. Środki ochrony roślin mogą bowiem powodować poważne szkody zdrowotne. Dlatego też przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących ich używania.

W poniższym artykule:
 1. Uprawnienia do pracy ze środkami ochrony roślin
 2. Zasady w pracy z ŚOR
 3. Zrozumiała komunikacja z pracownikami


Uprawnienia do stosowania środków ochrony

Do pracy ze środkami ochrony roślin w gospodarstwie ogrodniczym konieczne jest zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Szkolenia są przeprowadzane po to, aby zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym i wypadkom spowodowanym niewłaściwym stosowaniem środków ochrony roślin. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie, które jest dowodem posiadania odpowiednich kwalifikacji. Dzięki niemu można wykazać, iż ma się uprawnienia do pracy z profesjonalnymi środkami ochrony roślin. Takie zaświadczenie jest potrzebne, by móc sprzedawać, składować i/lub stosować tego rodzaju produkty.


Rodzaje szkoleń

Istnieją różne rodzaje szkoleń uprawniających do pracy ze środkami ochrony roślin. Najbardziej znane i najczęściej uzyskiwane to:
 • Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin: jest ono przeznaczone dla osób, które codziennie w praktyce pracują ze środkami ochrony roślin. Szkolenie nakierowane jest na wykorzystywanie środków ochrony roślin celem efektywnego zwalczania problemów, przy uwzględnieniu zrównoważenia i ochrony środowiska oraz na środki bezpieczeństwa, jakie są przy tym potrzebne.
 • Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin: jest ona przeznaczona dla właścicieli/osób zarządzających przedsiębiorstwami, w których znajdują się środki ochrony roślin i dla firm, które zajmują się zwalczaniem na zlecenie osób trzecich, a także dla doradców (sprzedażowych). Szkolenie jest nakierowane na higienę, odporność i tolerancję oraz na stosowanie przewodnika dotyczącego ochrony roślin.
Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w dziale „Rejestry i ewidencje”, znajdują się wykazy firm uprawnionych do przeprowadzania szkoleń w zakresie stosowania i doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin. Zaświadczenie nie jest przyznawane bezterminowo, lecz musi być przedłużane co pięć lat.


Zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin

 • Składuj środki ochrony roślin zawsze w przeznaczonej do tego celu szafce wyposażonej w skapnik i wentylację.
 • Sprzątaj szafkę dwa razy w roku i zwracaj przy tym uwagę, czy wszystkie środki mają jeszcze ważne dopuszczenie i termin przydatności do użycia.
 • Przed zastosowaniem środka ochrony roślin każdorazowo czytaj etykietę, aby uzyskać informacje na temat właściwego sposobu ich stosowania, zagrożeń dla zdrowia i potrzebnych środków ochrony indywidualnej.
 • Oblicz ilość potrzebnej cieczy do oprysków, tak aby po ich wykonaniu pozostało jej jak najmniej.
 • Przed rozpoczęciem pracy sprawdź opryskiwacz pod kątem jego wyregulowania i stanu. Zwróć przy tym uwagę na zatkane dysze, dysze, które nie pryskają prawidłowo oraz wycieki z przewodów i elementów połączeniowych. W razie problemów zawsze konsultuj się z mechanikiem. Niezależnie od tego dwa razy w roku poddawaj opryskiwacz badaniom okresowym. Badanie SKL to obowiązkowe badanie kontrolne, jakie musi przejść opryskiwacz.
 • Masz puste opakowanie po preparacie? Umyj je zgodnie ze wskazówkami widniejącymi na etykiecie oraz zutylizuj je w sposób zgodny z przepisami.
 • Zadbaj o to, by znać lokalizację natrysków do przemywania oczu/apteczek itp.
 • Wyczyść opryskiwacz i środki ochrony indywidualnej po zakończeniu oprysków.
 • Uwaga: pracę przy użyciu środków ochrony roślin możesz wykonywać wyłącznie, jeżeli posiadasz licencję do prowadzenia oprysków!

Niedopuszczalne zachowania w pracy ze środkami ochrony roślin

 • Nigdy nie pozostawiaj otwartego opakowania ze środkiem ochrony roślin. Substancje niebezpieczne mogłyby się wówczas przedostać do otoczenia.
 • Nigdy nie przechowuj środków ochrony roślin poza przeznaczoną do tego celu szafką, tak by osoby nieupoważnione nie miały do nich dostępu.
 • Nigdy nie mieszaj bez zastanowienia dwóch lub większej liczby środków ochrony roślin ze sobą. Jest to dozwolone wyłącznie, jeżeli informacja taka widnieje w instrukcji użycia danego środka.
 • Nigdy nie przelewaj środków ochrony roślin do innego opakowania lub do opakowania bez etykiety. Może to spowodować niewłaściwe użycie danego środka, a co za tym idzie, dodatkowe zagrożenia.
 • Nie prowadź oprysków, gdy w szklarni znajdują się inne osoby (w przypadku bardzo miejscowych oprysków, na przykład w jednym rzędzie, czasem dopuszczalna jest obecność innych osób w innej części szklarni; należy wówczas utrzymywać minimalną odległość 25 metrów) i dopilnuj, by po ich zakończeniu pracownicy dowiedzieli się, jaki obowiązuje czas oczekiwania przed ponownym wejściem do szklarni.
 • Nie używaj środków ochrony roślin, których termin ważności upłynął ani takich, które są zakazane.

Czytelna komunikacja z pracownikami

Dopilnuj także, by udzielić pracownikom informacji w języku, który rozumieją. Nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin może mieć poważne skutki. Pracownicy muszą być więc w stanie dobrze zrozumieć te objaśnienia.

udzielanie informacji o śorŚrodki ochrony roślin mogą być szkodliwe dla zdrowia. Dlatego też ważne jest, by pracownicy przedsiębiorstwa szklarniowego uzyskali informacje na temat sposobu ich stosowania. Dzięki temu będą oni wiedzieć, jak bezpiecznie obchodzić się z tego rodzaju preparatami, co pozwoli ograniczyć ryzyko wypadków. Udzielając pracownikom informacji na temat stosowania środków ochrony roślin, należy omówić następujące kwestie. Przedstawiamy listę kontrolną z najważniejszymi zagadnieniami.

Zagadnienia dotyczące stosowania środków ochrony roślin

 • Kto ma dostęp do szafki ze środkami ochrony roślin i jaka obowiązuje procedura w tym zakresie?
 • Jakie są zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin?
 • Jak czytać etykietę środka ochrony roślin?
 • Co oznaczają piktogramy CLP?
 • Gdzie można znaleźć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych środka ochrony roślin?
 • Jakie dysze i/lub jaka technika opryskiwania zapewnia minimalne znoszenie cieczy?
 • W jaki sposób należy przygotowywać ciecz do oprysków?
 • Dlaczego konieczne jest chronienie skóry?
 • Jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować?
 • Jak należy postępować w razie kontaktu ze środkiem ochrony roślin?
 • Gdzie znajdują się natryski do przemywania oczu/apteczki pierwszej pomocy itp.?
 • Jaki obowiązuje czas oczekiwania (kiedy można ponownie wejść do szklarni)?
 • Jak postępować z resztkami cieczy?
 • Jak należy myć puste opakowania po środkach ochrony roślin?
 • Kto i jak powinien myć urządzenia do oprysków po wykonaniu pracy?
 • Kto i jak powinien myć środki ochrony indywidualnej po wykonaniu oprysków?
 • Jak należy postępować w razie usterek opryskiwacza?
 • Do kogo pracownicy mogą zwracać się z ewentualnymi pytaniami?

Język

Dopilnuj także, by udzielić pracownikom informacji w języku, który rozumieją. Nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin może mieć poważne skutki. Pracownicy muszą być więc w stanie dobrze zrozumieć te objaśnienia.
udzielanie informacji o śorŚrodki ochrony roślin mogą być szkodliwe dla zdrowia. Dlatego też ważne jest, by pracownicy przedsiębiorstwa szklarniowego uzyskali informacje na temat sposobu ich stosowania. Dzięki temu będą oni wiedzieć, jak bezpiecznie obchodzić się z tego rodzaju preparatami, co pozwoli ograniczyć ryzyko wypadków. Udzielając pracownikom informacji na temat stosowania środków ochrony roślin, należy omówić następujące kwestie. Przedstawiamy listę kontrolną z najważniejszymi zagadnieniami.

Zagadnienia dotyczące stosowania środków ochrony roślin

 • Kto ma dostęp do szafki ze środkami ochrony roślin i jaka obowiązuje procedura w tym zakresie?
 • Jakie są zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin?
 • Jak czytać etykietę środka ochrony roślin?
 • Co oznaczają piktogramy CLP?
 • Gdzie można znaleźć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych środka ochrony roślin?
 • Jakie dysze i/lub jaka technika opryskiwania zapewnia minimalne znoszenie cieczy?
 • W jaki sposób należy przygotowywać ciecz do oprysków?
 • Dlaczego konieczne jest chronienie skóry?
 • Jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować?
 • Jak należy postępować w razie kontaktu ze środkiem ochrony roślin?
 • Gdzie znajdują się natryski do przemywania oczu/apteczki pierwszej pomocy itp.?
 • Jaki obowiązuje czas oczekiwania (kiedy można ponownie wejść do szklarni)?
 • Jak postępować z resztkami cieczy?
 • Jak należy myć puste opakowania po środkach ochrony roślin?
 • Kto i jak powinien myć urządzenia do oprysków po wykonaniu pracy?
 • Kto i jak powinien myć środki ochrony indywidualnej po wykonaniu oprysków?
 • Jak należy postępować w razie usterek opryskiwacza?
 • Do kogo pracownicy mogą zwracać się z ewentualnymi pytaniami?

Język

Dopilnuj także, by udzielić pracownikom informacji w języku, który rozumieją. Nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin może mieć poważne skutki. Pracownicy muszą być więc w stanie dobrze zrozumieć te objaśnienia.

Masz pytanie?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas. Doświadczony zespół naszych specjalistów udzieli odpowiedzi na Twoje pytania i pomoże optymalnie zaplanować działania.
Do not delete this link