Sequoia 500ml

Kod towaruP10000214
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Insektycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mączlika i mszyc w uprawach warzyw i roślin ozdobnych. Substancja aktywna sulfoksaflor, znana jest również pod nazwą Isoclast Active. Na roślinie środek działa układowym i translaminarnie. Zawartość substancji czynnej
sulfoksaflor (związek z grupy sulfoksymin) - 120 g/l (11,4%)

Opis działania
Insektycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie środek działa układowym i translaminarnie.

Zakres działania
Sequoia dzięki zawartości innowacyjnej substancji aktywnej (sulfoksaflor, znany też jako Isoclast Active) pozwala skutecznie zwalczyć szkodniki atakujące uprawy szklarniowe: mączlik szklarniowy (Trialeurodes vaporariorum), mączlik ostroskrzydły (Bemisia tabaci) oraz mszyce (mszyca ogórkowa - Aphis gossypii, mszyca brzoskwiniowa - Myzus persicae, mszyca ziemniaczana smugowa - Macrosiphum euphorbiae, mszyca ziemniaczana średnia - Aulacorthum solani).

Wpływ na pożyteczne owady i pszczoły
Pożyteczne owady są ważnymi partnerami ogrodników. Trzmiele są niezbędne w procesie zapylania, a inne pożyteczne owady pracują jako naturalni wrogowie szkodników upraw szklarniowych. Opracowanie produktów ochrony roślin, które nie są szkodliwe dla owadów pożytecznych, a eliminują te, które są szkodliwe dla roślin, jest wyzwaniem.
Nowe insektycydy, takie jak Sequoia działają selektywnie, koncentrują się na owadach szkodliwych i w niewielkim stopniu wpływają na organizmy pożyteczne. Sequoia stosowana zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie wykazuje zaledwie minimalne oddziaływanie na owady pożyteczne, w tym również pszczoły.
Substacja aktywna zawarta w preparacie Sequoia, pod nazwą Isoclast™ zarejestrowano w ponad 40 krajach, stosowano go na powierzchni miliona hektarów we wszystkich sezonach wegetacyjnych. Nie ma żadnych doniesień dotyczących jakiegokolwiek negatywnego wpływu na pszczoły i owady zapylające.

Zastosowanie
Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.
» Pomidor, papryka, ogórek, melon
(szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)
- Mszyce
- Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły
» Rośliny ozdobne
(szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)
- Mszyce
- Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły

Sequoia to insektycyd przeznaczony do kontroli trudnych do zwalczania i ważnych pod względem gospodarczym szkodników ssących. Preparat działa bardzo szybko i zapewnia długotrwałą skuteczność już przy niewielkich dawkach. Sequoia w sposób unikalny i złożony oddziałuje na receptory nikotynowe acetylocholiny, który różni się od sposobu działania innych substancji czynnych grup 4 IRAC (w tym neonikotynoidów). Sequoia działa na szkodniki zarówno kontaktowo, jak i żołądkowo. Charakteryzuje się długotrwałą skutecznością i szybkością działania. Dzięki działaniu translaminarmenu Sequoia chroni cały liść rośliny (nie tylko po stronie opryskanej), co pomaga dotrzeć do owadów ukrytych w obrębie pokroju rośliny lub od spodu liści.

Sequoia jest także doskonałym partnerem w rotacji insektycydów – ważnym elemencie prawidłowo prowadzonej ochrony roślin i strategii zapobiegania zjawisku odporności na insektycydy, w programach integrowanej ochrony upraw. Dostępne dane na temat Sequoia wskazują, że nie wykazuje on odporności krzyżowej w przypadku wielu gatunków owadów ssących odpornych na inne insektycydy. Sequoia zwalcza populacje owadów znane ze swojej odporności na starsze typy insektycydów, takie jak neonikotynoidy, karbaminiany, organofosforany i perytroidy.

Zgodność z programami Integrowanej Ochrony Roślin
Sequoia aplikowana zgodnie z zarejestrowanymi dawkami wykazuje niewielkie oddziaływanie na naturalnych wrogów szkodników. Ponieważ Sequoia oddziałuje na owady pożyteczne tylko w minimalnym stopniu, nie ma dowodów na zwiększone zagrożenie ze strony szkodników wtórnych czy roztoczy.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-32/2018wu018.02.202718.02.2028

Sequoia 500ml

Kod towaruP10000214
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Insektycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mączlika i mszyc w uprawach warzyw i roślin ozdobnych. Substancja aktywna sulfoksaflor, znana jest również pod nazwą Isoclast Active. Na roślinie środek działa układowym i translaminarnie. Zawartość substancji czynnej
sulfoksaflor (związek z grupy sulfoksymin) - 120 g/l (11,4%)

Opis działania
Insektycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie środek działa układowym i translaminarnie.

Zakres działania
Sequoia dzięki zawartości innowacyjnej substancji aktywnej (sulfoksaflor, znany też jako Isoclast Active) pozwala skutecznie zwalczyć szkodniki atakujące uprawy szklarniowe: mączlik szklarniowy (Trialeurodes vaporariorum), mączlik ostroskrzydły (Bemisia tabaci) oraz mszyce (mszyca ogórkowa - Aphis gossypii, mszyca brzoskwiniowa - Myzus persicae, mszyca ziemniaczana smugowa - Macrosiphum euphorbiae, mszyca ziemniaczana średnia - Aulacorthum solani).

Wpływ na pożyteczne owady i pszczoły
Pożyteczne owady są ważnymi partnerami ogrodników. Trzmiele są niezbędne w procesie zapylania, a inne pożyteczne owady pracują jako naturalni wrogowie szkodników upraw szklarniowych. Opracowanie produktów ochrony roślin, które nie są szkodliwe dla owadów pożytecznych, a eliminują te, które są szkodliwe dla roślin, jest wyzwaniem.
Nowe insektycydy, takie jak Sequoia działają selektywnie, koncentrują się na owadach szkodliwych i w niewielkim stopniu wpływają na organizmy pożyteczne. Sequoia stosowana zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie wykazuje zaledwie minimalne oddziaływanie na owady pożyteczne, w tym również pszczoły.
Substacja aktywna zawarta w preparacie Sequoia, pod nazwą Isoclast™ zarejestrowano w ponad 40 krajach, stosowano go na powierzchni miliona hektarów we wszystkich sezonach wegetacyjnych. Nie ma żadnych doniesień dotyczących jakiegokolwiek negatywnego wpływu na pszczoły i owady zapylające.

Zastosowanie
Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.
» Pomidor, papryka, ogórek, melon
(szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)
- Mszyce
- Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły
» Rośliny ozdobne
(szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)
- Mszyce
- Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły

Sequoia to insektycyd przeznaczony do kontroli trudnych do zwalczania i ważnych pod względem gospodarczym szkodników ssących. Preparat działa bardzo szybko i zapewnia długotrwałą skuteczność już przy niewielkich dawkach. Sequoia w sposób unikalny i złożony oddziałuje na receptory nikotynowe acetylocholiny, który różni się od sposobu działania innych substancji czynnych grup 4 IRAC (w tym neonikotynoidów). Sequoia działa na szkodniki zarówno kontaktowo, jak i żołądkowo. Charakteryzuje się długotrwałą skutecznością i szybkością działania. Dzięki działaniu translaminarmenu Sequoia chroni cały liść rośliny (nie tylko po stronie opryskanej), co pomaga dotrzeć do owadów ukrytych w obrębie pokroju rośliny lub od spodu liści.

Sequoia jest także doskonałym partnerem w rotacji insektycydów – ważnym elemencie prawidłowo prowadzonej ochrony roślin i strategii zapobiegania zjawisku odporności na insektycydy, w programach integrowanej ochrony upraw. Dostępne dane na temat Sequoia wskazują, że nie wykazuje on odporności krzyżowej w przypadku wielu gatunków owadów ssących odpornych na inne insektycydy. Sequoia zwalcza populacje owadów znane ze swojej odporności na starsze typy insektycydów, takie jak neonikotynoidy, karbaminiany, organofosforany i perytroidy.

Zgodność z programami Integrowanej Ochrony Roślin
Sequoia aplikowana zgodnie z zarejestrowanymi dawkami wykazuje niewielkie oddziaływanie na naturalnych wrogów szkodników. Ponieważ Sequoia oddziałuje na owady pożyteczne tylko w minimalnym stopniu, nie ma dowodów na zwiększone zagrożenie ze strony szkodników wtórnych czy roztoczy.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-32/2018wu018.02.202718.02.2028
Inspiracje z Banku wiedzy
sequoia
Oprysk na mączlika szklarniowego i mszyce
Oprysk na mączlika i mszyce to dobre rozwiązanie kiedy zachodzi konieczność dokonania tzw. korekty przyjętego planu biologicznej ochrony roślin. Kiedy populacja szkodnika rośnie, z pomocą przychodzą chemiczne środki owadobójcze na mączlika.
mszyce
Mszyce — zwalczanie
Zwalczanie mszyc to ważne zagadnienie w profesjonalnym ogrodnictwie, ponieważ szkodniki te powodują znaczne uszkodzenia w uprawach. Zakres szkodliwych skutków inwazji mszyc jest ogromny: od zahamowania wzrostu młodych pędów, przez ich uszkadzanie aż po rozprzestrzenianie się wirusów.
Najnowsze artykuły