Jak czytać etykietę środka ochrony roślin?


czytanie etykietyPrzed zastosowaniem środka ochrony roślin należy dokładnie zapoznać się z jego etykietą. Ma to znaczenie dla prawidłowego i bezpiecznego jego używania. Na etykiecie znajdują się informacje na temat rodzaju środka, stosowania go w sposób zgodny z przepisami i bezpieczny oraz instrukcja użycia.

Rodzaj środka

Na etykiecie środka ochrony roślin może być podana pełna nazwa substancji czynnej, lecz także nazwa lub oznaczenie skrócone. Zawartość substancji czynnej znajdującej się w środku ochrony roślin wyrażona jest jako procent lub liczba gramów na litr.
Oprócz nazwy substancji czynnej na etykiecie może widnieć także nazwa producenta. Aby uniknąć niejasności, nazwa substancji czynnej pisana jest zawsze małą literą (np. abamektyna), zaś nazwa własna wielką (np. Vectine plus).

Stosowanie w sposób zgodny z przepisami

W Polsce można używać wyłącznie środków dopuszczonych przez MRiRW. Na etykiecie środka znajdują się informacje na temat jego dopuszczenia: dozwolone zastosowanie(-a), numer dopuszczenia oraz termin przydatności.

Stosowanie w sposób bezpieczny

Aby ostrzec użytkownika przed zagrożeniami i ryzykiem stosowania danego preparatu, na etykiecie umieszczone są symbole zagrożeń. Wymienione są tam także zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, określające między innymi, jakie środki ochrony indywidualnej należy nosić podczas wykonywania oprysków, jaki jest czas oczekiwania po opryskach oraz w jaki sposób należy myć puste opakowanie.

Instrukcja użycia na etykiecie środka ochrony roślin

W instrukcji użycia określone jest, jak należy stosować dany środek ochrony roślin w najbardziej właściwy sposób. Wymienione są przede wszystkim jego zastosowania: rodzaj uprawy oraz choroba lub szkodnik, jakie zwalcza dany środek. Oprócz tego podane jest dawkowanie preparatu.

Brak etykiety

Producent lub dostawca jest zobowiązany do opatrzenia środka ochrony roślin etykietą. Jeżeli dostaniesz preparat, który jej nie posiada, skontaktuj się z dostawcą. Nie rozpoczynaj stosowania produktu, gdyż może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o etykiety środków ochrony roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Czym jest karta charakterystyki?
- Rodzaje chemicznych środków ochrony roślin?