Czym jest karta charakterystyki?

Karta charakterystyki (właściwie: karta charakterystyki substancji niebezpiecznej) to dokument, w którym zawarte są informacje na temat zagrożeń związanych z danym środkiem ochrony roślin. Przedstawiony jest w niej także bezpieczny sposób obchodzenia się z produktem, by w jak największym stopniu ograniczać zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Oprócz tego pracodawcy mogą używać kart charakterystyki do przygotowywania instrukcji roboczych dla pracowników.

Karta charakterystyki
Royal Brinkman
16 sierpnia 2021
Udostępnij artykuł

Moje karty charakterystyki

Istnieje możliwość znalezienia karty charakterystyki danego produktu za pośrednictwem sklepu internetowego. Karta charakterystyki jest umieszczona w postaci pliku PDF u dołu strony z danym artykułem. W ten sposób zawsze dysponujesz najbardziej aktualną kartą.
Karta charakterystyki

Bezpieczna praca ze środkami ochrony roślin i produktami biobójczymi

Stosuj środki ochrony roślin i produkty biobójcze w sposób bezpieczny. Przed ich użyciem zawsze zapoznawaj się najpierw z etykietą i kartą charakterystyki. Środki ochrony roślin i produkty biobójcze podlegają krajowym dopuszczeniom do użytku. Sprawdzaj w odpowiednich organach dopuszczenie do użytku danego środka w danym kraju.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy

Czym jest karta charakterystyki?

Karta charakterystyki (właściwie: karta charakterystyki substancji niebezpiecznej) to dokument, w którym zawarte są informacje na temat zagrożeń związanych z danym środkiem ochrony roślin. Przedstawiony jest w niej także bezpieczny sposób obchodzenia się z produktem, by w jak największym stopniu ograniczać zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Oprócz tego pracodawcy mogą używać kart charakterystyki do przygotowywania instrukcji roboczych dla pracowników.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Kategorie:
Royal Brinkman
Royal Brinkman
16 sierpnia 2021
Udostępnij artykuł
Karta charakterystyki

Moje karty charakterystyki

Istnieje możliwość znalezienia karty charakterystyki danego produktu za pośrednictwem sklepu internetowego. Karta charakterystyki jest umieszczona w postaci pliku PDF u dołu strony z danym artykułem. W ten sposób zawsze dysponujesz najbardziej aktualną kartą.
Karta charakterystyki

Bezpieczna praca ze środkami ochrony roślin i produktami biobójczymi

Stosuj środki ochrony roślin i produkty biobójcze w sposób bezpieczny. Przed ich użyciem zawsze zapoznawaj się najpierw z etykietą i kartą charakterystyki. Środki ochrony roślin i produkty biobójcze podlegają krajowym dopuszczeniom do użytku. Sprawdzaj w odpowiednich organach dopuszczenie do użytku danego środka w danym kraju.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Katarzyna Wrzodak
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Czym jest integrowana ochrona roślin?
Integrowana ochrona roślin jest odpowiedzią na rosnącą presję konsumentów w zakresie zrównoważonej produkcji żywności oraz zwiększającą się odporność szkodników na działanie substancji chemicznych.
Czas oczekiwania po zastosowaniu środków ochrony roślin 
Po przeprowadzeniu oprysków w przedsiębiorstwie ze względów bezpieczeństwa niedozwolone jest wchodzenie do szklarni bez zabezpieczenia. 
Co oznaczają symbole na etykietach produktów biologicznych? 
Na opakowaniu środków biologicznych umieszczono symbole informujące o tym, w jaki sposób należy używać produktu, żeby uzyskać najlepsze wyniki.