Środki ochrony roślin i ich podział

Chemiczne środki ochrony roślin w koncepcji integrowanej ochrony roślin są stosowane przede wszystkim do dokonywania tzw. korekt. Są one konieczne, gdy zaplanowane środki ochrony biologicznej okazują się być niewystarczające a inwazja szkodnika większa niż przewidywana. Wiele z nich może być bezpiecznie stosowanych w połączeniu z naturalnymi zapylaczami i/lub naturalnymi wrogami szkodników (ochrona biologiczna). Mimo to, łącząc środki ochrony chemicznej i biologicznej, warto każdorazowo zasięgnąć informacji u specjalisty od ochrony roślin. Dzięki konsultacji ze specjalistą zyskasz pewność, że wybrany przez Ciebie środek nie będzie szkodliwy dla populacji organizmów pożytecznych w Twojej uprawie. Przeczytaj poniższy artykuł, by dowiedzieć się więcej na temat różnych rodzajów chemicznych środków ochrony roślin.

Środki ochrony roślin
Dominika Strzempa
Product Manager Crop Protection |
17 sierpnia 2021
Udostępnij artykuł
W poniższym artykule:

Podział ŚOR ze względu na zwalczane szkodniki

Fungicydy

Grzyby to najpoważniejsza przyczyna szkód w uprawach na całym świecie. Fungicyd to chemiczny środek ochrony roślin zwalczający choroby wywoływane przez grzyby. Stwierdzenie, jaki rodzaj grzyba zaatakował roślinę, jest trudne. Dlatego też zawsze należy konsultować się ze specjalistą od ochrony roślin, gdy stwierdzimy występowanie grzyba w uprawie, tak by mógł on doradzić w sprawie zastosowania właściwych środków.

Używając fungicydów, należy uwzględnić następujące kwestie:
 • Rozwojowi grzybów sprzyja wilgotny klimat. Dlatego też należy dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza i o to, by liście roślin nie pozostawały zbyt długo i zbyt często mokre.
 • Grzyby mogą przenosić się między innymi za pośrednictwem noży i nożyc. Dlatego też należy dbać o ich regularne czyszczenie.
 • Choć fungicydy mogą opóźniać lub wstrzymywać pojawianie się nowych objawów, większość z nich jest przeznaczona wyłącznie do zapobiegania chorobom. W związku z tym nie są zbyt skuteczne, gdy symptomy choroby już są widoczne.
Dowiedz się więcej o fungicydach.

Herbicydy

Walka z chwastami rosnącymi wśród roślin jest koniecznością. Zużywają one bowiem wodę i substancje odżywcze przeznaczone dla roślin. Ponadto mogą wpływać na obniżenie jakości upraw i przyciągać choroby oraz szkodniki. Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin w postaci herbicydów pozwala pozbyć się chwastów. Niektóre Herbicydy działają selektywnie i zabijają wyłącznie określone gatunki roślin, podczas gdy inne są nieselektywne i niszczą niemalże wszystkie rośliny. Dlatego też należy zawsze konsultować się ze specjalistą od ochrony roślin w zakresie stosowania właściwego środka, a przed użyciem każdorazowo zapoznawać się z etykietą. Dowiedz się więcej o herbicydach.

Moluskocydy

Moluskocydy to chemiczne środki ochrony roślin zwalczające ślimaki. Szkody powodowane przez ślimaki nie są zawsze widoczne natychmiast i mogą obejmować zarówno powierzchnię liści, jak i całkowite zjedzenie nasion i sadzonek. Nadgryzione części stanowią otwartą drogę dla grzybów, bakterii i wirusów. Na skutek jednej kopulacji u ślimaków tworzy się 600-1000 jaj. Do ich wyklucia się dochodzi po około 2-3 tygodniach. Ze względu na to niezwykle szybkie tempo rozmnażania ważne jest zgłaszanie obecności ślimaków na czas. Plagę ślimaków można rozpoznać po śladach śluzu na roślinach. Najlepszym rozwiązaniem jest prewencyjne rozsypywanie granulatu przeciw ślimakom, zwłaszcza wzdłuż elewacji zewnętrznej.

Akarycydy

Akarycydy to chemiczne środki ochrony roślin służące do zwalczania przędziorka — zarówno jaj, larw, jak i dorosłych osobników. Oprócz tego niektóre akarycydy pozwalają pozbyć się mączlika i różnych rodzajów roztoczy. Przykładami akarycydów są preparaty Vertimec, Floramite, Kanemite i Nissorun Strong. Dowiedz się więcej o akarycydach.

Algicydy

Glony mogą przysparzać wielu kłopotów. Powodują one powstawanie zielonego nalotu na szkle, ścieżkach, stołach uprawowych i innych materiałach. Ponadto mogą zatykać systemy nawadniające i zmniejszać przepuszczalność wodną gleby. By pozbyć się glonów, można użyć algicydów. Algicyd to środek usuwający glony. W lecie może dochodzić do kwitnienia glonów, zwłaszcza w wodzie zamulonej, stojącej lub wolno płynącej. Gdy następuje kwitnienie, powstaje duża ilość glonów. Pobierają one tlen z wody, na skutek czego dochodzi do niedoboru tego pierwiastka. W ten sposób woda może stać się trująca dla innych organizmów (a więc także dla roślin).

Nematocydy

Nematocydy to chemiczne środki ochrony roślin służące do zwalczania nicieni w glebie. Nicienie, zwane także nematodami, mogą powodować duże szkody w uprawach poprzez naruszanie korzeni roślin. Otwory, jakie powstają na skutek ich działania, stanowią otwartą drogę dla grzybów. Poproś specjalistę od ochrony roślin o poradę w zakresie zwalczania nicieni przy pomocy nematocydów. Dowiedz się więcej o nematocydach.

Rodentycydy

Gdy warunki na zewnątrz stają się trudniejsze, gryzonie zaczynają szukać przyjemniejszych miejsc bytowania, takich jak szklarnie. Nadgryzają następnie rośliny, ale zjadają także woreczki z naturalnymi wrogami szkodników. Rodentycydy to chemiczne środki ochrony roślin uśmiercające gryzonie, przede wszystkim myszy i szczury. W krótkim czasie umożliwiają poradzenie sobie z plagą gryzoni. Rodentycydy często stanowią przynętę, przy pomocy której gryzonie są łapane lub trute.

Używając rodentycydów, należy uwzględnić następujące kwestie:
 • Od 1 lipca 2015 r. bez odpowiedniej licencji nie można zwalczać gryzoni w przedsiębiorstwie przy pomocy środków ochrony roślin. Bez licencji nie można także kupować ani stosować tego rodzaju preparatów.
 • W pierwszej kolejności należy zawsze ustalić, jaki gryzoń znajduje się w uprawie. Nie każdy rodentycyd działa bowiem w równym stopniu skutecznie na każdy gatunek szkodnika.
 • Przy usuwaniu martwych gryzoni używać rękawic, gdyż zwierzęta te mogą być nosicielami bakterii lub wirusów.
 • Poproś swojego specjalistę od ochrony roślin o poradę w zakresie stosowania rodentycydów

Insektycydy

Insektycydy to chemiczne środki ochrony roślin zabijające jeden lub kilka gatunków insektów, oddziałujące na nie szkodliwie bądź też pozwalające pozbyć się ich z uprawy. Insektycydy działają na różne sposoby, w związku z czym każdy z tych środków stanowi inny poziom zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Dlatego też należy zawsze konsultować się ze specjalistą od ochrony roślin w zakresie stosowania właściwego środka, a przed użyciem każdorazowo zapoznawać się z etykietą. Dowiedz się więcej o insektycydach.

Używając insektycydów, należy uwzględnić następujące kwestie:
 • W przypadku chęci zastosowania biologicznych środków ochrony roślin oraz insektycydów w danej uprawie zalecane jest zaczerpnięcie porady u specjalisty od ochrony roślin. Udzieli on informacji na temat tego, jaki insektycyd pozwoli pozbyć się danego szkodnika, nie szkodząc równocześnie owadom pożytecznym.
 • Łączenie różnych insektycydów może zwiększać skuteczność, lecz także obniżać ją, a nawet powodować określone zagrożenia. Dlatego też należy zwrócić się o poradę do specjalisty od ochrony roślin.
 • Niektóre insektycydy działają natychmiast, podczas gdy inne potrzebują więcej czasu. Toteż przed użyciem danego preparatu należy zawsze zapoznać się z jego etykietą.

Podział ŚOR ze względu na sposób działania

Różne środki należące do opisanych powyżej grup, podzielone są na kategorie: środki działające systemicznie, kontaktowo (zwane również nie-systemicznymi), translaminacyjnie, środki doglebowe i fizyczne.

Środki systemiczne

Środki systemiczne to środki ochrony roślin, które są wchłaniane przez roślinę. Po aplikacji, gdy środek ochrony roślin będzie miał kontakt z rośliną, produkt zostanie wchłonięty do soków rośliny i przetransportowany przez jej naczynia. Gdy tylko szkodnik lub choroba zaatakuje roślinę i wypije jej sok, spożyje wtedy również środek ochrony roślin i umrze.

Środki działające kontaktowo

Środki działające kontaktowo pokrywają roślinę, ale nie są przez nią wchłaniane. Środek, po zetknięciu się ze szkodnikiem zostaje wchłonięty przez jego skórę, powodując śmierć.

Środki działające translaminacyjnie

Środki działające translaminacyjnie przenikają przez liść rośliny, przez co dolna strona liścia jest łatwiej dostępna. W ten sposób środek działa zarówno na górnej jak i dolnej części liścia.

Środki doglebowe

Środki doglebowe wykorzystywane są w podłożu. Nie są one wchłaniane głęboko do gleby, ale pozostają na jej powierzchni, dlatego dobrze działają one na kiełkujące chwasty.

Środki fizyczne

Środki fizyczne to preparaty pokrywające rośliny, dzięki czemu nie mogą one zostać uszkodzone przez grzyby. Środki fizyczne stosowane są prewencyjnie.

Środki ochrony roślin — sklep internetowy Royal Brinkman

Chcesz kupić środki ochrony roślin do profesjonalnego stosowania? Sprawdź szeroką ofertę pestycydów na sklepie internetowym Royal Brinkman. 
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 

Środki ochrony roślin i ich podział

Chemiczne środki ochrony roślin w koncepcji integrowanej ochrony roślin są stosowane przede wszystkim do dokonywania tzw. korekt. Są one konieczne, gdy zaplanowane środki ochrony biologicznej okazują się być niewystarczające a inwazja szkodnika większa niż przewidywana. Wiele z nich może być bezpiecznie stosowanych w połączeniu z naturalnymi zapylaczami i/lub naturalnymi wrogami szkodników (ochrona biologiczna). Mimo to, łącząc środki ochrony chemicznej i biologicznej, warto każdorazowo zasięgnąć informacji u specjalisty od ochrony roślin. Dzięki konsultacji ze specjalistą zyskasz pewność, że wybrany przez Ciebie środek nie będzie szkodliwy dla populacji organizmów pożytecznych w Twojej uprawie. Przeczytaj poniższy artykuł, by dowiedzieć się więcej na temat różnych rodzajów chemicznych środków ochrony roślin.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Dominika Strzempa
Dominika Strzempa
Product Manager Crop Protection | 17 sierpnia 2021
Udostępnij artykuł
Środki ochrony roślin
W poniższym artykule:

Podział ŚOR ze względu na zwalczane szkodniki

Fungicydy

Grzyby to najpoważniejsza przyczyna szkód w uprawach na całym świecie. Fungicyd to chemiczny środek ochrony roślin zwalczający choroby wywoływane przez grzyby. Stwierdzenie, jaki rodzaj grzyba zaatakował roślinę, jest trudne. Dlatego też zawsze należy konsultować się ze specjalistą od ochrony roślin, gdy stwierdzimy występowanie grzyba w uprawie, tak by mógł on doradzić w sprawie zastosowania właściwych środków.

Używając fungicydów, należy uwzględnić następujące kwestie:
 • Rozwojowi grzybów sprzyja wilgotny klimat. Dlatego też należy dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza i o to, by liście roślin nie pozostawały zbyt długo i zbyt często mokre.
 • Grzyby mogą przenosić się między innymi za pośrednictwem noży i nożyc. Dlatego też należy dbać o ich regularne czyszczenie.
 • Choć fungicydy mogą opóźniać lub wstrzymywać pojawianie się nowych objawów, większość z nich jest przeznaczona wyłącznie do zapobiegania chorobom. W związku z tym nie są zbyt skuteczne, gdy symptomy choroby już są widoczne.
Dowiedz się więcej o fungicydach.

Herbicydy

Walka z chwastami rosnącymi wśród roślin jest koniecznością. Zużywają one bowiem wodę i substancje odżywcze przeznaczone dla roślin. Ponadto mogą wpływać na obniżenie jakości upraw i przyciągać choroby oraz szkodniki. Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin w postaci herbicydów pozwala pozbyć się chwastów. Niektóre Herbicydy działają selektywnie i zabijają wyłącznie określone gatunki roślin, podczas gdy inne są nieselektywne i niszczą niemalże wszystkie rośliny. Dlatego też należy zawsze konsultować się ze specjalistą od ochrony roślin w zakresie stosowania właściwego środka, a przed użyciem każdorazowo zapoznawać się z etykietą. Dowiedz się więcej o herbicydach.

Moluskocydy

Moluskocydy to chemiczne środki ochrony roślin zwalczające ślimaki. Szkody powodowane przez ślimaki nie są zawsze widoczne natychmiast i mogą obejmować zarówno powierzchnię liści, jak i całkowite zjedzenie nasion i sadzonek. Nadgryzione części stanowią otwartą drogę dla grzybów, bakterii i wirusów. Na skutek jednej kopulacji u ślimaków tworzy się 600-1000 jaj. Do ich wyklucia się dochodzi po około 2-3 tygodniach. Ze względu na to niezwykle szybkie tempo rozmnażania ważne jest zgłaszanie obecności ślimaków na czas. Plagę ślimaków można rozpoznać po śladach śluzu na roślinach. Najlepszym rozwiązaniem jest prewencyjne rozsypywanie granulatu przeciw ślimakom, zwłaszcza wzdłuż elewacji zewnętrznej.

Akarycydy

Akarycydy to chemiczne środki ochrony roślin służące do zwalczania przędziorka — zarówno jaj, larw, jak i dorosłych osobników. Oprócz tego niektóre akarycydy pozwalają pozbyć się mączlika i różnych rodzajów roztoczy. Przykładami akarycydów są preparaty Vertimec, Floramite, Kanemite i Nissorun Strong. Dowiedz się więcej o akarycydach.

Algicydy

Glony mogą przysparzać wielu kłopotów. Powodują one powstawanie zielonego nalotu na szkle, ścieżkach, stołach uprawowych i innych materiałach. Ponadto mogą zatykać systemy nawadniające i zmniejszać przepuszczalność wodną gleby. By pozbyć się glonów, można użyć algicydów. Algicyd to środek usuwający glony. W lecie może dochodzić do kwitnienia glonów, zwłaszcza w wodzie zamulonej, stojącej lub wolno płynącej. Gdy następuje kwitnienie, powstaje duża ilość glonów. Pobierają one tlen z wody, na skutek czego dochodzi do niedoboru tego pierwiastka. W ten sposób woda może stać się trująca dla innych organizmów (a więc także dla roślin).

Nematocydy

Nematocydy to chemiczne środki ochrony roślin służące do zwalczania nicieni w glebie. Nicienie, zwane także nematodami, mogą powodować duże szkody w uprawach poprzez naruszanie korzeni roślin. Otwory, jakie powstają na skutek ich działania, stanowią otwartą drogę dla grzybów. Poproś specjalistę od ochrony roślin o poradę w zakresie zwalczania nicieni przy pomocy nematocydów. Dowiedz się więcej o nematocydach.

Rodentycydy

Gdy warunki na zewnątrz stają się trudniejsze, gryzonie zaczynają szukać przyjemniejszych miejsc bytowania, takich jak szklarnie. Nadgryzają następnie rośliny, ale zjadają także woreczki z naturalnymi wrogami szkodników. Rodentycydy to chemiczne środki ochrony roślin uśmiercające gryzonie, przede wszystkim myszy i szczury. W krótkim czasie umożliwiają poradzenie sobie z plagą gryzoni. Rodentycydy często stanowią przynętę, przy pomocy której gryzonie są łapane lub trute.

Używając rodentycydów, należy uwzględnić następujące kwestie:
 • Od 1 lipca 2015 r. bez odpowiedniej licencji nie można zwalczać gryzoni w przedsiębiorstwie przy pomocy środków ochrony roślin. Bez licencji nie można także kupować ani stosować tego rodzaju preparatów.
 • W pierwszej kolejności należy zawsze ustalić, jaki gryzoń znajduje się w uprawie. Nie każdy rodentycyd działa bowiem w równym stopniu skutecznie na każdy gatunek szkodnika.
 • Przy usuwaniu martwych gryzoni używać rękawic, gdyż zwierzęta te mogą być nosicielami bakterii lub wirusów.
 • Poproś swojego specjalistę od ochrony roślin o poradę w zakresie stosowania rodentycydów

Insektycydy

Insektycydy to chemiczne środki ochrony roślin zabijające jeden lub kilka gatunków insektów, oddziałujące na nie szkodliwie bądź też pozwalające pozbyć się ich z uprawy. Insektycydy działają na różne sposoby, w związku z czym każdy z tych środków stanowi inny poziom zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Dlatego też należy zawsze konsultować się ze specjalistą od ochrony roślin w zakresie stosowania właściwego środka, a przed użyciem każdorazowo zapoznawać się z etykietą. Dowiedz się więcej o insektycydach.

Używając insektycydów, należy uwzględnić następujące kwestie:
 • W przypadku chęci zastosowania biologicznych środków ochrony roślin oraz insektycydów w danej uprawie zalecane jest zaczerpnięcie porady u specjalisty od ochrony roślin. Udzieli on informacji na temat tego, jaki insektycyd pozwoli pozbyć się danego szkodnika, nie szkodząc równocześnie owadom pożytecznym.
 • Łączenie różnych insektycydów może zwiększać skuteczność, lecz także obniżać ją, a nawet powodować określone zagrożenia. Dlatego też należy zwrócić się o poradę do specjalisty od ochrony roślin.
 • Niektóre insektycydy działają natychmiast, podczas gdy inne potrzebują więcej czasu. Toteż przed użyciem danego preparatu należy zawsze zapoznać się z jego etykietą.

Podział ŚOR ze względu na sposób działania

Różne środki należące do opisanych powyżej grup, podzielone są na kategorie: środki działające systemicznie, kontaktowo (zwane również nie-systemicznymi), translaminacyjnie, środki doglebowe i fizyczne.

Środki systemiczne

Środki systemiczne to środki ochrony roślin, które są wchłaniane przez roślinę. Po aplikacji, gdy środek ochrony roślin będzie miał kontakt z rośliną, produkt zostanie wchłonięty do soków rośliny i przetransportowany przez jej naczynia. Gdy tylko szkodnik lub choroba zaatakuje roślinę i wypije jej sok, spożyje wtedy również środek ochrony roślin i umrze.

Środki działające kontaktowo

Środki działające kontaktowo pokrywają roślinę, ale nie są przez nią wchłaniane. Środek, po zetknięciu się ze szkodnikiem zostaje wchłonięty przez jego skórę, powodując śmierć.

Środki działające translaminacyjnie

Środki działające translaminacyjnie przenikają przez liść rośliny, przez co dolna strona liścia jest łatwiej dostępna. W ten sposób środek działa zarówno na górnej jak i dolnej części liścia.

Środki doglebowe

Środki doglebowe wykorzystywane są w podłożu. Nie są one wchłaniane głęboko do gleby, ale pozostają na jej powierzchni, dlatego dobrze działają one na kiełkujące chwasty.

Środki fizyczne

Środki fizyczne to preparaty pokrywające rośliny, dzięki czemu nie mogą one zostać uszkodzone przez grzyby. Środki fizyczne stosowane są prewencyjnie.

Środki ochrony roślin — sklep internetowy Royal Brinkman

Chcesz kupić środki ochrony roślin do profesjonalnego stosowania? Sprawdź szeroką ofertę pestycydów na sklepie internetowym Royal Brinkman. 
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Dominika Strzempa
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Okresy karencji dla środków ochrony roślin
W przypadku każdego chemicznego środka ochrony roślin dopuszczonego do użytku i stosowanego do oprysków roślin przeznaczonych do spożycia obowiązuje okres karencji. Jest to minimalny dopuszczalny czas pomiędzy ostatnim zastosowaniem środka a zbiorami.
Jak czytać etykiety środków ochrony roślin? 
Przed zastosowaniem środka ochrony roślin należy dokładnie zapoznać się z jego etykietą. Ma to znaczenie dla prawidłowego i bezpiecznego jego używania. Na etykiecie znajdują się informacje na temat rodzaju środka, stosowania go w sposób zgodny z przepisami i bezpieczny oraz instrukcja użycia.
Skuteczne zwalczanie wirusów 
Preparaty do dezynfekcji potrzebują odpowiedniego czasu kontaktu z patogenami, aby były skuteczne. Niektóre potrzebują dłuższego czasu, inne krótszego. Zwłaszcza w przypadku wirusów czas działania substancji aktywnej ma kluczowe znaczenie.