Rodzaje chemicznych środków ochrony roślin

Środki ochrony roślinChemiczne środki ochrony roślin stosowane są w przypadku ochrony integrowanej przede wszystkim celem korygowania nieprawidłowości. Różne środki służą do zwalczania poszczególnych chorób i szkodników. Wiele z nich może być bezpiecznie stosowanych w połączeniu z naturalnymi zapylaczami i/lub wrogami szkodników (ochrona biologiczna), lecz w tym zakresie należy zawsze zasięgać informacji u specjalisty od ochrony roślin. Wejdź w poszczególne linki, by przeczytać więcej na temat różnych rodzajów chemicznych środków ochrony roślin.

Czym są akarycydy?

Akarycydy to chemiczne środki ochrony roślin służące do zwalczania przędziorka - zarówno jaj, larw, jak i dorosłych osobników. Oprócz tego niektóre akarycydy pozwalają pozbyć się mączlika i różnych rodzajów roztoczy.
Przykładami akarycydów są preparaty Vertimec, Floramite, Kanemite i Nissorun Strong.

Czym są fungicydy?

Grzyby to najpoważniejsza przyczyna szkód w uprawach na całym świecie. Fungicyd to chemiczny środek ochrony roślin zwalczający choroby wywoływane przez grzyby. Stwierdzenie, jaki rodzaj grzyba zaatakował roślinę, jest trudne. Dlatego też zawsze należy konsultować się ze specjalistą od ochrony roślin, gdy stwierdzimy występowanie grzyba w uprawie, tak by mógł on doradzić w sprawie zastosowania właściwych środków.

Używając fungicydów, należy uwzględnić następujące kwestie:
  • Rozwojowi grzybów sprzyja wilgotny klimat. Dlatego też należy dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza i o to, by liście roślin nie pozostawały zbyt długo i zbyt często mokre.
  • Grzyby mogą przenosić się między innymi za pośrednictwem noży i nożyc. Dlatego też należy dbać o ich regularne czyszczenie.
  • Choć fungicydy mogą opóźniać lub wstrzymywać pojawianie się nowych objawów, większość z nich jest przeznaczona wyłącznie do zapobiegania chorobom. W związku z tym nie są zbyt skuteczne, gdy symptomy choroby już są widoczne.

Czym są herbicydy?

Walka z chwastami rosnącymi wśród roślin jest koniecznością. Zużywają one bowiem wodę i substancje odżywcze przeznaczone dla roślin. Ponadto mogą wpływać na obniżenie jakości upraw i przyciągać choroby oraz szkodniki. Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin w postaci herbicydów pozwala pozbyć się chwastów.
Niektóre z herbicydów działają selektywnie i zabijają wyłącznie określone gatunki roślin, podczas gdy inne są nieselektywne i niszczą niemalże wszystkie rośliny. Dlatego też należy zawsze konsultować się ze specjalistą od ochrony roślin w zakresie stosowania właściwego środka, a przed użyciem każdorazowo zapoznawać się z etykietą.

Czym są insektycydy?

Insektycydy to chemiczne środki ochrony roślin zabijające jeden lub kilka gatunków insektów, oddziałujące na nie szkodliwie bądź też pozwalające pozbyć się ich z uprawy. Insektycydy działają na różne sposoby, w związku z czym każdy z tych środków stanowi inny poziom zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Dlatego też należy zawsze konsultować się ze specjalistą od ochrony roślin w zakresie stosowania właściwego środka, a przed użyciem każdorazowo zapoznawać się z etykietą.

Używając insektycydów, należy uwzględnić następujące kwestie:
  • W przypadku chęci zastosowania biologicznych środków ochrony roślin oraz insektycydów w danej uprawie zalecane jest zaczerpnięcie porady u specjalisty od ochrony roślin. Udzieli on informacji na temat tego, jaki insektycyd pozwoli pozbyć się danego szkodnika, nie szkodząc równocześnie owadom pożytecznym.
  • Łączenie różnych insektycydów może zwiększać skuteczność, lecz także obniżać ją, a nawet powodować określone zagrożenia. Dlatego też należy zwrócić się o poradę do specjalisty od ochrony roślin.
  • Niektóre insektycydy działają natychmiast, podczas gdy inne potrzebują więcej czasu. Toteż przed użyciem danego preparatu należy zawsze zapoznać się z jego etykietą.

Czym są moluskocydy?

Moluskocydy to chemiczne środki ochrony roślin zwalczające ślimaki. Szkody powodowane przez ślimaki nie są zawsze widoczne natychmiast i mogą obejmować zarówno powierzchnię liści, jak i całkowite zjedzenie nasion i sadzonek. Nadgryzione części stanowią otwartą drogę dla grzybów, bakterii i wirusów.

Na skutek jednej kopulacji u ślimaków tworzy się 600-1000 jaj. Do ich wyklucia dochodzi po około 2-3 tygodniach. Ze względu na to niezwykle szybkie tempo rozmnażania ważne jest zgłaszanie obecności ślimaków na czas. Plagę ślimaków można rozpoznać po śladach śluzu na roślinach. Najlepszym rozwiązaniem jest prewencyjne rozsypywanie granulatu przeciw ślimakom, zwłaszcza wzdłuż elewacji zewnętrznej.

Czym są nematocydy?

Nematocydy to chemiczne środki ochrony roślin służące do zwalczania nicieni w glebie. Nicienie, zwane także nematodami, mogą powodować duże szkody w uprawach poprzez naruszanie korzeni roślin. Otwory, jakie powstają na skutek ich działania, stanowią otwartą drogę dla grzybów. Poproś specjalistę od ochrony roślin o poradę w zakresie zwalczania nicieni przy pomocy nematocydów.

Czym są rodentycydy?

Gdy warunki na zewnątrz stają się trudniejsze, gryzonie zaczynają szukać przyjemniejszych miejsc bytowania, takich jak szklarnie. Nadgryzają następnie rośliny, ale zjadają także woreczki z naturalnymi wrogami szkodników. Rodentycydy to chemiczne środki ochrony roślin uśmiercające gryzonie, przede wszystkim myszy i szczury. W krótkim czasie umożliwiają poradzenie sobie z plagą gryzoni. Rodentycydy często stanowią przynętę, przy pomocy której gryzonie są łapane lub trute.
Używając rodentycydów, należy uwzględnić następujące kwestie:
  • Od 1 lipca 2015 r. bez odpowiedniej licencji nie można zwalczać gryzoni w przedsiębiorstwie przy pomocy środków ochrony roślin. Bez licencji nie można także kupować ani stosować tego rodzaju preparatów.
  • W pierwszej kolejności należy zawsze ustalić, jaki gryzoń znajduje się w uprawie. Nie każdy rodentycyd działa bowiem w równym stopniu skutecznie na każdy gatunek szkodnika.
  • Przy usuwaniu martwych gryzoni używać rękawic, gdyż zwierzęta te mogą być nosicielami bakterii lub wirusów.
  • Poproś swojego specjalistę od ochrony roślin o poradę w zakresie stosowania rodentycydów.

Algicydy

Glony mogą przysparzać wielu kłopotów. Powodują one powstawanie zielonego nalotu na szkle, ścieżkach, stołach uprawowych i innych materiałach. Ponadto mogą zatykać systemy nawadniające i zmniejszać przepuszczalność wodną gleby. By pozbyć się glonów, można użyć algicydów. Algicyd to środek usuwający glony.

W lecie może dochodzić do kwitnienia glonów, zwłaszcza w wodzie zamulonej, stojącej lub wolno płynącej. Gdy następuje kwitnienie, powstaje duża ilość glonów. Pobierają one tlen z wody, na skutek czego dochodzi do niedoboru tego pierwiastka. W ten sposób woda może stać się trująca dla innych organizmów (a więc także dla roślin).


Rodzaje środków ochrony roślin
Pytania o rodzaje chemicznych środków ochrony roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Jak zapobiegać odporności na środki ochrony roślin?
- Jak czytać etykietę środka ochrony roślin?