Vivando 0,25L

Kod towaruP50100491
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Vivando jest fungicydem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pomidora, bakłażana, papryki, ogórka, cukinii, melona w uprawie pod osłonami oraz pieczarki w pieczarkarniach przed chorobami grzybowymi. Substancja aktywna zawarta w preparacie hamuje podział komórkowy i oddzielanie zarodników grzybni. Nieregularnie podzielone lub niezróżnicowane zarodniki konidialne powodują całkowite zahamowanie zarodnikowania. Efekty działania preparatu widać już po 13-14 dniach od zastosowania. Efektywność sięga 98%. W celu poprawy wydajności oprysku, warto do cieczy roboczej dodać adiuwant.

Vivando® charakteryzuje się nowym i unikalnym mechanizmem działania na patogeny. W uprawach warzywnych zalecany jest do stosowania zapobiegawczego, niemniej jednak działa on także interwencyjnie. Zastosowany prewencyjnie, po dwukrotnej aplikacji tuż po zauważeniu pierwszych objawów, zapewnia silne działanie ochronne na dłuższy okres. Vivando jest środkiem bardzo przyjaznym dla rośliny i może być stosowany nawet we wczesnym stadium uprawy, a dokładnie od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości. Fungicyd ten jest bezpieczny dla owadów pożytecznych, co idealnie wpisuje się w program Integrowanej Ochrony Roślin. Substancją aktywną środka Vivando jest metrafenon, należący do nowej grupy chemicznej pochodnych ketonu difenylowego (wg. FRAC grupa U8) o średnim ryzyku uodporniania się. Jednak uwzględniając strategię antyodpornościową zalecamy wszystkie środki ochrony roślin stosować naprzemiennie, zwracając uwagę na zmianę grup chemicznych, a nie samych substancji aktywnych.

Metrafenon – substancja czynna Vivando®
Metrafenon to związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego i nie wykazuje odporności krzyżowej z fungicydami z innych grup chemicznych. To czyni go idealnym partnerem dla Sporgonu® w strategii zapobiegania wykształcania się odporności. Specyficznie w uprawie pieczarki Vivando® zapobiega kiełkowaniu zarodników daktylium i blokuje rozwój jego appressoriów, co uniemożliwia infekcję uprawy. Ponadto fungicyd ten zakłóca wzrost i rozwój strzępek grzyba, a ostatecznie znacząco ogranicza zarodnikowanie. Metrafenon jest wysoce skuteczny przeciwko daktylium w uprawie pieczarki oraz mączniakowi prawdziwemu w uprawie warzyw. Zaleca się stosować go zapobiegawczo, niemniej działa on także interwencyjnie. Po zabiegu zapobiegawczym metrafenon blokuje powstawanie strzępek infekcyjnych patogena i ich wnikanie do tkanek rośliny. Rozwój grzyba zostaje zatrzymany na stadium appressorium (przycistki). Na niechronionych roślinach patogen tworzy grzybnię i strzępki infekcyjne na powierzchni liścia. Po zabiegu interwencyjnym w tym stadium metrafenon powoduje deformację appressoriów i grzybni. Zablokowany zostaje rozwój strzępek penetrujących wewnątrz tkanek – zostają one zniszczone. Ponieważ przerwane zostaje tworzenie zarodników, cykl rozwojowy grzyba jest zatrzymany.

Substancja biologicznie czynna
metrafenon (związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego) – 500 g/l (42,02%)

Zalety produktu
» Nowy i unikalny mechanizm działania na patogeny
» Najwyższa skuteczność przeciwko daktylium w uprawie pieczarki
» Doskonałe zwalczanie mączniaka prawdziwego w uprawie warzyw
» Fungicyd kompatybilny z IPM

Zastosowanie w uprawach pomidora pod osłonami
Zwalczane choroby: mączniak prawdziwy pomidora
» Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
» Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
» Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 - 0,3 l/ha (zalecane stężenie: 0,03 l środka w 100 l wody)
» Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
» Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
» Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
» Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Zastosowanie w uprawach bakłażana i papryki pod osłonami
Zwalczane choroby: mączniak prawdziwy
» Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
» Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
» Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 - 0,3 l/ha (zalecane stężenie: 0,03 l środka w 100 l wody)
» Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
» Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
» Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
» Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Zastosowanie w uprawach ogórka, cukini i melona pod osłonami
Zwalczane choroby: mączniak prawdziwy dyniowatych
» Środek stosować od fazy pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym całkowicie rozwiniętego do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
» Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
» Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,2 l/ha (zalecane stężenie: 0,02 l środka w 100 l wody).
» Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
» Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
» Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
» Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Zastosowanie w uprawach pieczarki w pieczarkarniach
Zwalczane choroby: Daktylium
» Środek zastosować do 7-9 dni po nałożeniu okrywy, przed rozpoczęciem owocowania. Zaleca się stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
» Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 ml/m2 podłoża.
» Zalecana ilość wody: 150 ml/ m2  podłoża.
» Maksymalna liczba zabiegów w cyklu produkcyjnym: 1
--------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-27/2017wu015.06.202615.06.2027

Vivando 0,25L

Kod towaruP50100491
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Vivando jest fungicydem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pomidora, bakłażana, papryki, ogórka, cukinii, melona w uprawie pod osłonami oraz pieczarki w pieczarkarniach przed chorobami grzybowymi. Substancja aktywna zawarta w preparacie hamuje podział komórkowy i oddzielanie zarodników grzybni. Nieregularnie podzielone lub niezróżnicowane zarodniki konidialne powodują całkowite zahamowanie zarodnikowania. Efekty działania preparatu widać już po 13-14 dniach od zastosowania. Efektywność sięga 98%. W celu poprawy wydajności oprysku, warto do cieczy roboczej dodać adiuwant.

Vivando® charakteryzuje się nowym i unikalnym mechanizmem działania na patogeny. W uprawach warzywnych zalecany jest do stosowania zapobiegawczego, niemniej jednak działa on także interwencyjnie. Zastosowany prewencyjnie, po dwukrotnej aplikacji tuż po zauważeniu pierwszych objawów, zapewnia silne działanie ochronne na dłuższy okres. Vivando jest środkiem bardzo przyjaznym dla rośliny i może być stosowany nawet we wczesnym stadium uprawy, a dokładnie od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości. Fungicyd ten jest bezpieczny dla owadów pożytecznych, co idealnie wpisuje się w program Integrowanej Ochrony Roślin. Substancją aktywną środka Vivando jest metrafenon, należący do nowej grupy chemicznej pochodnych ketonu difenylowego (wg. FRAC grupa U8) o średnim ryzyku uodporniania się. Jednak uwzględniając strategię antyodpornościową zalecamy wszystkie środki ochrony roślin stosować naprzemiennie, zwracając uwagę na zmianę grup chemicznych, a nie samych substancji aktywnych.

Metrafenon – substancja czynna Vivando®
Metrafenon to związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego i nie wykazuje odporności krzyżowej z fungicydami z innych grup chemicznych. To czyni go idealnym partnerem dla Sporgonu® w strategii zapobiegania wykształcania się odporności. Specyficznie w uprawie pieczarki Vivando® zapobiega kiełkowaniu zarodników daktylium i blokuje rozwój jego appressoriów, co uniemożliwia infekcję uprawy. Ponadto fungicyd ten zakłóca wzrost i rozwój strzępek grzyba, a ostatecznie znacząco ogranicza zarodnikowanie. Metrafenon jest wysoce skuteczny przeciwko daktylium w uprawie pieczarki oraz mączniakowi prawdziwemu w uprawie warzyw. Zaleca się stosować go zapobiegawczo, niemniej działa on także interwencyjnie. Po zabiegu zapobiegawczym metrafenon blokuje powstawanie strzępek infekcyjnych patogena i ich wnikanie do tkanek rośliny. Rozwój grzyba zostaje zatrzymany na stadium appressorium (przycistki). Na niechronionych roślinach patogen tworzy grzybnię i strzępki infekcyjne na powierzchni liścia. Po zabiegu interwencyjnym w tym stadium metrafenon powoduje deformację appressoriów i grzybni. Zablokowany zostaje rozwój strzępek penetrujących wewnątrz tkanek – zostają one zniszczone. Ponieważ przerwane zostaje tworzenie zarodników, cykl rozwojowy grzyba jest zatrzymany.

Substancja biologicznie czynna
metrafenon (związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego) – 500 g/l (42,02%)

Zalety produktu
» Nowy i unikalny mechanizm działania na patogeny
» Najwyższa skuteczność przeciwko daktylium w uprawie pieczarki
» Doskonałe zwalczanie mączniaka prawdziwego w uprawie warzyw
» Fungicyd kompatybilny z IPM

Zastosowanie w uprawach pomidora pod osłonami
Zwalczane choroby: mączniak prawdziwy pomidora
» Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
» Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
» Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 - 0,3 l/ha (zalecane stężenie: 0,03 l środka w 100 l wody)
» Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
» Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
» Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
» Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Zastosowanie w uprawach bakłażana i papryki pod osłonami
Zwalczane choroby: mączniak prawdziwy
» Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
» Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
» Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 - 0,3 l/ha (zalecane stężenie: 0,03 l środka w 100 l wody)
» Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
» Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
» Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
» Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Zastosowanie w uprawach ogórka, cukini i melona pod osłonami
Zwalczane choroby: mączniak prawdziwy dyniowatych
» Środek stosować od fazy pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym całkowicie rozwiniętego do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
» Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
» Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,2 l/ha (zalecane stężenie: 0,02 l środka w 100 l wody).
» Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
» Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
» Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
» Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Zastosowanie w uprawach pieczarki w pieczarkarniach
Zwalczane choroby: Daktylium
» Środek zastosować do 7-9 dni po nałożeniu okrywy, przed rozpoczęciem owocowania. Zaleca się stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
» Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 ml/m2 podłoża.
» Zalecana ilość wody: 150 ml/ m2  podłoża.
» Maksymalna liczba zabiegów w cyklu produkcyjnym: 1
--------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-27/2017wu015.06.202615.06.2027
Inspiracje z Banku wiedzy
mączniak prawdziwy
Mączniak prawdziwy
Mączniak prawdziwy to zbiorowa nazwa grupy chorób wywoływanych przez grzyby porażające nadziemne części roślin. Grzyby te są wysoko wyspecjalizowane i często porażają jeden wybrany gatunek rośliny. Dlatego w każdej uprawie może występować inny gatunek grzyba, który wywołuje tę chorobę.
mączniak ogórka
Mączniak prawdziwy ogórka
Mączniak prawdziwy ogórka, nazywany również mączniakiem prawdziwym dyniowatych to choroba grzybowa wywoływana przez patogeny Erysiphe cichoracearum oraz Sphaerotheca fuliginea. Jest w szczególności problemem u ogórków (a także innych przedstawicieli rodziny) uprawianych w szklarni i tunelach foliowych. 
Najnowsze artykuły