Discus 500 WG 0,2kg

Kod towaruP50100492
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Discus 500 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, gruszy, truskawki, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, borówki wysokiej, żurawiny, pomidora, papryki i bakłażana uprawianych w szklarni i pod osłonami oraz roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Działanie lokalnie układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna krezoksym metylu zaliczana jest do grupy 11.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Substancja czynna
krezoksym metylu (związek z grupy strobiluryn) – 500 g/kg środka (50%).

Stosowanie środka
» Jabłoń
- parch jabłoni

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
» Grusza
- parch gruszy

» Truskawka uprawiana w gruncie i pod osłonami
- mączniak prawdziwy

» Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest
- mączniak prawdziwy, amerykański mączniak agrestu

» Borówka wysoka, żurawina wielkoowocowa
- mączniak prawdziwy

» Papryka, pomidor, bakłażan uprawiane w gruncie i pod osłonami
- mączniak prawdziwy

» Róże uprawiane w gruncie i pod osłonami
- mączniak prawdziwy, czarna plamistość róż

» Chryzantemy uprawiane w gruncie i pod osłonami
- rdza 

» Drzewa ozdobne
- mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku Cylindrocladium spp.

» Szkółki drzew i krzewów (dąb, pigwowiec japoński, ognik Szkarłatny, wierzba, jarząb pospolity, bukszpan)
- mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku cylindrocladium spp.

» Rośliny ozdobne (zawilec gajowy anemone, gerbera, jaskier Wodny buttercup, nawłoć późna, cyklamen, begonia, dalia, Niecierpek, niecierpek gruczołowaty, stokrotka pospolita, fiołek ogrodowy, petunia f1 hybryd, petunia, petunia pendula, verbena Hybrida) w uprawach szklarniowych i pod osłonami
- mączniak prawdziwy


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-14/2010030.06.202630.06.2027
Inspiracje z Banku wiedzy

Discus 500 WG 0,2kg

Kod towaruP50100492
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Discus 500 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, gruszy, truskawki, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, borówki wysokiej, żurawiny, pomidora, papryki i bakłażana uprawianych w szklarni i pod osłonami oraz roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Działanie lokalnie układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna krezoksym metylu zaliczana jest do grupy 11.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Substancja czynna
krezoksym metylu (związek z grupy strobiluryn) – 500 g/kg środka (50%).

Stosowanie środka
» Jabłoń
- parch jabłoni

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
» Grusza
- parch gruszy

» Truskawka uprawiana w gruncie i pod osłonami
- mączniak prawdziwy

» Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest
- mączniak prawdziwy, amerykański mączniak agrestu

» Borówka wysoka, żurawina wielkoowocowa
- mączniak prawdziwy

» Papryka, pomidor, bakłażan uprawiane w gruncie i pod osłonami
- mączniak prawdziwy

» Róże uprawiane w gruncie i pod osłonami
- mączniak prawdziwy, czarna plamistość róż

» Chryzantemy uprawiane w gruncie i pod osłonami
- rdza 

» Drzewa ozdobne
- mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku Cylindrocladium spp.

» Szkółki drzew i krzewów (dąb, pigwowiec japoński, ognik Szkarłatny, wierzba, jarząb pospolity, bukszpan)
- mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku cylindrocladium spp.

» Rośliny ozdobne (zawilec gajowy anemone, gerbera, jaskier Wodny buttercup, nawłoć późna, cyklamen, begonia, dalia, Niecierpek, niecierpek gruczołowaty, stokrotka pospolita, fiołek ogrodowy, petunia f1 hybryd, petunia, petunia pendula, verbena Hybrida) w uprawach szklarniowych i pod osłonami
- mączniak prawdziwy


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-14/2010030.06.202630.06.2027
Inspiracje z Banku wiedzy
mączniak prawdziwy
Mączniak prawdziwy
Mączniak prawdziwy to zbiorowa nazwa grupy chorób wywoływanych przez grzyby porażające nadziemne części roślin. Grzyby te są wysoko wyspecjalizowane i często porażają jeden wybrany gatunek rośliny. Dlatego w każdej uprawie może występować inny gatunek grzyba, który wywołuje tę chorobę.
choroby róż
Choroby róż
Róże uprawiane pod osłonami mogą być atakowane przez liczne patogeny chorobotwórcze, w szczególności — grzyby. Powodują one oszpecenie, usychanie lub całkowite zamieranie roślin, dyskwalifikując je jako materiał handlowy i prowadząc do strat w uprawie.
Najnowsze artykuły