Okresy karencji dla środków ochrony roślin


Karencja środków ochrony roślinW przypadku każdego chemicznego środka ochrony roślin dopuszczonego do użytku i stosowanego do oprysków roślin przeznaczonych do spożycia obowiązuje okres karencji. Jest to minimalny dopuszczalny czas pomiędzy ostatnim zastosowaniem środka a zbiorami. Można go znaleźć na zgodnych z prawem zasadach stosowania środka na etykiecie środka ochrony roślin i podawany jest on zazwyczaj w dniach.

Uwzględnianie okresu karencji

Ważne jest, by przestrzegać okresu karencji dla danego środka ochrony roślin. W ten sposób dbamy o to, by obecny na lub w produkcie NDPP (najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości) pozostawał w dopuszczalnych, bezpiecznych granicach i by konsumenci nie przyjmowali zbyt dużej ilości pozostałości tego środka. Dlatego też przy przeprowadzaniu oprysków należy zawsze brać pod uwagę planowany czas zbiorów. W ten sposób uniknie się problemów z NDPP użytego środka ochrony roślin.Jan Krouwer
Pytania o okresy karencji środków ochrony roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.
Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen

Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen


Powiązane artykuły
- Jakie są normy dotyczące pozostałości środków ochrony roślin?