Czerwona zgnilizna korzeni truskawki

Czerwona zgnilizna korzeni truskawki, wywoływana przez organizm grzybopodobny Phytophthora fragariae var. Fragariae zalicza się do najgroźniejszych chorób, gdyż redukuje system korzeniowy i powoduje karlenie, brak owocowania lub nawet zamieranie sadzonek. W dodatku brakuje skutecznego chemicznego środka do zastosowania interwencyjnego. Pozostaje zapobieganie porażeniu, a w razie wystąpienia zgłoszenie tego faktu do Piorin (to choroba kwarantannowa) oraz likwidacja plantacji.

Dominika Strzempa
Product Manager Crop Protection |
27 stycznia 2023 | czas czytania: 4 min
Udostępnij artykuł
W poniższym artykule:

Rozpoznawanie czerwonej zgnilizny korzeni truskawki

Czerwona zgnilizna korzeni truskawki powoduje duże straty w plonowaniu i poważne osłabienie rozwoju roślin. Może prowadzić do całkowitego braku owocowania lub owoce są drobne. Sadzonki natomiast są skarłowaciałe. Często zamierają. Symptomy choroby występują zarówno na organach nadziemnych, jak również (co sugeruje sama nazwa) podziemnych.

Czerwona zgnilizna korzeni truskawki - objawy

 • Liście przebarwiają się i stają się matowe. Młode blaszki często są zielononiebieskie, starsze mają kolor żółty, pomarańczowy lub czerwony.
 • Na plantacji występuje placowe więdnięcie roślin. To objawy najczęściej zauważalne późną wiosną oraz wczesnym latem.
 • Porażone rośliny wytwarzają mało rozłogów z nowymi sadzonkami (lub nie wykształcają ich wcale).
 • We wczesnej fazie obumierają wierzchołki młodych korzeni. W rezultacie system korzeniowy jest słabo rozbudowany, ulega redukcji. Zamierają korzenie włośnikowe. System kojarzy się ze „szczurzymi ogonami”.
 • Na przekroju podłużnym korzenia widoczne jest przebarwienie rdzenia – na czerwono lub czerwonobrązowo. Wyraźnie kontrastuje z jasnymi tkankami kory pierwotnej

Występowanie czerwonej zgnilizny korzeni truskawki

Phytophthora fragariae var. Fragariae jest patogenem typowym dla truskawki, występującym zarówno w uprawie gruntowej jak i pod osłonami. Jest dużym problemem m.in. w Europie. W krajach UE ma status organizmu kwarantannowego i podlega obowiązkowi zwalczania. U malin występuje podobny organizm: Phytophthora fragariae var. Rubi.

Czerwona zgnilizna korzeni truskawki — Piorin

Pojawienie się patogenu grzybopodobnego, a także podejrzenie infekcji należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub u wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Lustracje prowadzi się po posadzeniu, a później w czasie kwitnienia i po zbiorach.  

Rozwój czerwonej zgnilizny korzeni truskawki

Do infekcji Phytophthora fragariae var. Fragariae dochodzi już w bardzo niskich temperaturach, od 2°C. Optymalne warunki termiczne rozwoju organizmu grzybopodobnego zachodzą przy 10-18°C. Natomiast w czasie upałów, w temp. powyżej 25°C rozwój jest zahamowany. Chorobie sprzyja także wilgotna pogoda i duża wilgotność powietrza. W uprawach polowych większe zagrożenie zachodzi w chłodne i deszczowe wiosny. Dobrą przeżywalność patogenu odnotowuje się w glebach o szerokim zakresie pH od 4,0 do 7,6 (przy czym optymalne pH dla uprawy truskawki wynosi 5,5-6,5). Najkorzystniejsze dla rozwoju patogenu są ciężkie, wilgotne i słabo przepuszczalne podłoża gliniaste. Szacuje się, że potrafi przetrwać w glebie nawet kilkanaście lat bez żywiciela. Patogen tworzy oospory w zainfekowanych korzeniach, które później uwalnia w czasie zamierania organów podziemnych.

Zapobieganie czerwonej zgniliźnie korzeni truskawki

Jednym z kluczowych elementów, który zapobiega występowaniu czerwonej zgnilizny korzeni truskawki, jest zakup sprawdzonego, zdrowego, certyfikowanego materiału szkółkarskiego. Ponadto warto wykonywać szereg innych działań:
 • Odkażanie podłoża, zwłaszcza w uprawach pod osłonami.
 • Dezynfekcję narzędzi.
 • Zwiększanie przepuszczalności gleby, stosowanie drenażu na glebach ciężkich
 • Uprawa truskawki na podwyższonych zagonach.
 • Kroplowe nawadnianie (unikanie deszczowania).
 • Usuwanie resztek po zbiorach i zabiegach pielęgnacyjnych, np. liści.
 • W Polsce brakuje odmian odpornych na chorobę, wszystkie są w podobnym stopniu podatne. Odmianą, która wykazuje odporność na Phytophthora fragariae var. Fragariae jest Cavendish pochodząca z Kanady (prowincji Nowej Szkocji).

Nanopęcherzyki tlenu

zapobieganie chorobom korzeniowym truskawki

Skutecznym sposobem na ochronę truskawki przed rozwojem czerwonej zgnilizny korzeni truskawki jest nasycenie wody do nawadniania nanopęcherzykami tlenu. Według badania, przeprowadzonego przez Instytut Badań Delphy w Holandii, generator nanopęcherzyków tlenu Moleaer pozwala na skuteczne zmniejszenie podatności na grzyby z rodzaju Phytophtora. 

Czerwona zgnilizna truskawki – opryski

Czerwona zgnilizna korzeni truskawek to obok bakteryjnej kanciastej plamistości liści truskawki, werticyliozy truskawki, zgnilizny korony truskawki, szarej pleśni i antraknozy choroba o największym znaczeniu gospodarczym. W dodatku w odróżnieniu od wielu innych chorób nie ma bezpośrednich metod zwalczania chemicznego.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Dowiedz się więcej o chorobach roślin

Czerwona zgnilizna korzeni truskawki

Czerwona zgnilizna korzeni truskawki, wywoływana przez organizm grzybopodobny Phytophthora fragariae var. Fragariae zalicza się do najgroźniejszych chorób, gdyż redukuje system korzeniowy i powoduje karlenie, brak owocowania lub nawet zamieranie sadzonek. W dodatku brakuje skutecznego chemicznego środka do zastosowania interwencyjnego. Pozostaje zapobieganie porażeniu, a w razie wystąpienia zgłoszenie tego faktu do Piorin (to choroba kwarantannowa) oraz likwidacja plantacji.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Dominika Strzempa
Dominika Strzempa
Product Manager Crop Protection | 27 stycznia 2023 | 
czas czytania: 4 min
Udostępnij artykuł
W poniższym artykule:

Rozpoznawanie czerwonej zgnilizny korzeni truskawki

Czerwona zgnilizna korzeni truskawki powoduje duże straty w plonowaniu i poważne osłabienie rozwoju roślin. Może prowadzić do całkowitego braku owocowania lub owoce są drobne. Sadzonki natomiast są skarłowaciałe. Często zamierają. Symptomy choroby występują zarówno na organach nadziemnych, jak również (co sugeruje sama nazwa) podziemnych.

Czerwona zgnilizna korzeni truskawki - objawy

 • Liście przebarwiają się i stają się matowe. Młode blaszki często są zielononiebieskie, starsze mają kolor żółty, pomarańczowy lub czerwony.
 • Na plantacji występuje placowe więdnięcie roślin. To objawy najczęściej zauważalne późną wiosną oraz wczesnym latem.
 • Porażone rośliny wytwarzają mało rozłogów z nowymi sadzonkami (lub nie wykształcają ich wcale).
 • We wczesnej fazie obumierają wierzchołki młodych korzeni. W rezultacie system korzeniowy jest słabo rozbudowany, ulega redukcji. Zamierają korzenie włośnikowe. System kojarzy się ze „szczurzymi ogonami”.
 • Na przekroju podłużnym korzenia widoczne jest przebarwienie rdzenia – na czerwono lub czerwonobrązowo. Wyraźnie kontrastuje z jasnymi tkankami kory pierwotnej

Występowanie czerwonej zgnilizny korzeni truskawki

Phytophthora fragariae var. Fragariae jest patogenem typowym dla truskawki, występującym zarówno w uprawie gruntowej jak i pod osłonami. Jest dużym problemem m.in. w Europie. W krajach UE ma status organizmu kwarantannowego i podlega obowiązkowi zwalczania. U malin występuje podobny organizm: Phytophthora fragariae var. Rubi.

Czerwona zgnilizna korzeni truskawki — Piorin

Pojawienie się patogenu grzybopodobnego, a także podejrzenie infekcji należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub u wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Lustracje prowadzi się po posadzeniu, a później w czasie kwitnienia i po zbiorach.  

Rozwój czerwonej zgnilizny korzeni truskawki

Do infekcji Phytophthora fragariae var. Fragariae dochodzi już w bardzo niskich temperaturach, od 2°C. Optymalne warunki termiczne rozwoju organizmu grzybopodobnego zachodzą przy 10-18°C. Natomiast w czasie upałów, w temp. powyżej 25°C rozwój jest zahamowany. Chorobie sprzyja także wilgotna pogoda i duża wilgotność powietrza. W uprawach polowych większe zagrożenie zachodzi w chłodne i deszczowe wiosny. Dobrą przeżywalność patogenu odnotowuje się w glebach o szerokim zakresie pH od 4,0 do 7,6 (przy czym optymalne pH dla uprawy truskawki wynosi 5,5-6,5). Najkorzystniejsze dla rozwoju patogenu są ciężkie, wilgotne i słabo przepuszczalne podłoża gliniaste. Szacuje się, że potrafi przetrwać w glebie nawet kilkanaście lat bez żywiciela. Patogen tworzy oospory w zainfekowanych korzeniach, które później uwalnia w czasie zamierania organów podziemnych.

Zapobieganie czerwonej zgniliźnie korzeni truskawki

Jednym z kluczowych elementów, który zapobiega występowaniu czerwonej zgnilizny korzeni truskawki, jest zakup sprawdzonego, zdrowego, certyfikowanego materiału szkółkarskiego. Ponadto warto wykonywać szereg innych działań:
 • Odkażanie podłoża, zwłaszcza w uprawach pod osłonami.
 • Dezynfekcję narzędzi.
 • Zwiększanie przepuszczalności gleby, stosowanie drenażu na glebach ciężkich
 • Uprawa truskawki na podwyższonych zagonach.
 • Kroplowe nawadnianie (unikanie deszczowania).
 • Usuwanie resztek po zbiorach i zabiegach pielęgnacyjnych, np. liści.
 • W Polsce brakuje odmian odpornych na chorobę, wszystkie są w podobnym stopniu podatne. Odmianą, która wykazuje odporność na Phytophthora fragariae var. Fragariae jest Cavendish pochodząca z Kanady (prowincji Nowej Szkocji).

Nanopęcherzyki tlenu

zapobieganie chorobom korzeniowym truskawki

Skutecznym sposobem na ochronę truskawki przed rozwojem czerwonej zgnilizny korzeni truskawki jest nasycenie wody do nawadniania nanopęcherzykami tlenu. Według badania, przeprowadzonego przez Instytut Badań Delphy w Holandii, generator nanopęcherzyków tlenu Moleaer pozwala na skuteczne zmniejszenie podatności na grzyby z rodzaju Phytophtora. 

Czerwona zgnilizna truskawki – opryski

Czerwona zgnilizna korzeni truskawek to obok bakteryjnej kanciastej plamistości liści truskawki, werticyliozy truskawki, zgnilizny korony truskawki, szarej pleśni i antraknozy choroba o największym znaczeniu gospodarczym. W dodatku w odróżnieniu od wielu innych chorób nie ma bezpośrednich metod zwalczania chemicznego.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Dominika Strzempa
Dowiedz się więcej o chorobach roślin
Antraknoza truskawki
Antraknoza truskawki objawia się na wszystkich naziemnych organach roślin. Osłabia wzrost i rozwój, a jednocześnie powoduje bezpośrednie straty w plonie. Może prowadzić do zamierania roślin (infekcje wtórne). Sprawcą są grzyby Colletotrichum acutatum i C. gleosporioides. 
Czerwona plamistość liści truskawki
Czerwona plamistość liści truskawki zalicza się do chorób groźnych pomimo pośredniego wpływu na plonowanie. Prowadzi do masowego zamierania liści, znacznego obniżenia procesów asymilacyjnych, a w konsekwencji zmniejszenia wysokości i jakości uzyskiwanych plonów. 
Biała plamistość liści truskawki
Biała plamistość liści truskawki to choroba grzybowa wywołana przez Mycosphaerella fragariae. Głównie objawia się — jak wskazuje nazwa — występowaniem drobnych, jasnych plam, które z czasem zlewają się i mogą doprowadzić do zamierania liści.