Choroby truskawek

Patogeny wywołujące choroby truskawek, porażają zarówno uprawy pod osłonami jak i w gruncie. I choć w zależności od warunków uprawy, najczęściej rozwijające się choroby mogą się od siebie różnić, to w każdym przypadku mogą przynosić znaczne szkody – od zmniejszenia plonów, przez zmniejszenie jego jakości, aż po dyskwalifikację owoców ze sprzedaży, czy zniszczenie całej uprawy. Dowiedz się, jakie choroby truskawek powodują największe szkody w uprawach, a także jak je rozpoznawać i zwalczać.
 
Antraknoza na truskawce
Dominika Strzempa
Product Manager Crop Protection 
22 września 2022 I czas czytania: 7 min
Udostępnij artykuł
W poniższym artykule:

Choroby truskawek

Najczęściej występujące choroby w uprawach truskawki są wywoływane przez patogeny grzybowe. Wśród groźnych chorób grzybowych truskawki należy wymienić:  Plantacje truskawki mogą być również atakowane przez choroby wirusowe, np. żółtobrzeżność liści truskawki czy cętkowana plamistość liści truskawki lub bakteryjne, takie jak bakteryjna kanciasta plamistość liści. Stanowią one jednak nieco mniejszy odsetek porażenia plantacji przez chorobotwórcze patogeny.


Wykonaj badania diagnostyczne truskawki

Dowiedz się, jaki patogen zaatakował uprawę

Objawy chorób truskawki nie zawsze są łatwe do zdiagnozowania na podstawie objawów. Kiedy ustalenie, jaki patogen zaatakował Twoją uprawę jest utrudnione, czasem niezbędne okazuje się skorzystanie z analizy DNA patogenów. Analiza patogenów jest najdokładniejszym badaniem, mającym na celu wykrycie chorób truskawki. Prowadzona jest na podstawie panelu patogenów najczęściej atakujących uprawy truskawki. Badania wykonywane są z próbek pobranych z części rośliny, gleby lub wody.

Objawy chorób truskawek

Choroby truskawek najczęściej rozpoznawane są po zaobserwowaniu zmian na liściach, owocach, kwiatach i korzeniach bądź na podstawie ograniczonego wzrostu rośliny czy zawiązywania pąków kwiatowych, bądź owoców. Aby trafnie zdiagnozować chorobę, należy dokładnie przyjrzeć się wszystkim naziemnym częściom rośliny, a w razie potrzeby – również bryle korzeniowej.

Choroby pomidora pod osłonami

Objawy chorób truskawki na korzeniach

Truskawki często atakowane są przez patogeny grzybowe wywołujące choroby odglebowe. Jednymi z najpowszechniej występujących w uprawie truskawki są grzyby z rodzaju Phyptophtora. Wywołują one choroby potocznie określane mianem fytoftorozy truskawki: zgniliznę korony truskawki i skórzastą zgniliznę owoców oraz czerwoną zgniliznę korzeni. Najczęstsze objawy chorób truskawki na korzeniach to: 

Gnicie korzeni truskawki 

 • Czerwona zgnilizna korzeni — gnicie korzeni truskawki jest objawem czerwonej zgnilizny korzeni. Wraz z rozwojem choroby korzenie włośnikowe i boczne zamierają, podczas gdy korzenie pierwotne przybierają charakterystyczny wygląd „szczurzych ogonków”. Charakterystycznym objawem choroby jest też czerwone zabarwienie walca osiowego korzenia. Choroba daje też wyraźne objawy na liściach w postaci przebarwień. Młode liście przebarwiają się na niebieskozielono, a starsze na żółto, pomarańczowo lub czerwono. Wskutek porażenia owoce są słabe i nierozwinięte, zdarza się również, że rośliny w ogóle nie owocują. 

Przebarwienie korzenia

 • Fytoftoroza truskawki — brązowe przebarwienie korzenia może świadczyć o porażeniu rośliny przez patogen Phytophtora cactorum, wywołujący dwie choroby: zgniliznę korony truskawki i skórzastą zgniliznę owoców. Rozwojowi choroby towarzyszy słabe zakorzenianie się rośliny, a także jej gwałtowne więdnięcie i osłabiony wzrost. Najbardziej charakterystyczne objawy porażenia są jednak widoczne na pędach i owocach. W przekroju pędu pojawiają się wodniste nekrozy, najpierw jasnobrązowe, z czasem zmieniające się brązowoczerwone. Owoce pokrywają się suchymi plamami gnilnymi, które mogą objąć nawet cały owoc. Ponadto, na ich powierzchni pojawiają się szarożółte lub fioletowe plamy. Zmianie ulega również struktura miąższu, który jest skórzasty, jasnobrązowy, z ciemniejszymi wiązkami naczyniowymi. Charakterystycznym objawem choroby jest nieprzyjemny zapach i gorzki smak owoców.
 • Czerwona zgnilizna korzeni — przebarwienie walca osiowego korzenia na czerwono może świadczyć o porażeniu rośliny przez czerwoną zgniliznę korzeni. Przebarwianiu się korzeni towarzyszą inne objawy — zamieranie korzeni włośnikowych oraz charakterystyczna deformacja korzeni pierwotnych w tzw. "szczurze ogonki". Choroba daje również symptomy na liściach w postaci przebarwień. Młode liście przebarwiają się na kolor niebieskozielony a starsze na żółto, pomarańczowo i czerwono.

Generator nanopęcherzyków tlenu Moleaer

Przeciwko chorobom korzeniowym truskawki

Skutecznym sposobem na ochronę truskawki przed rozwojem chorób korzeniowych jest nasycenie wody do nawadniania nanopęcherzykami tlenu. Generator nanopęcherzyków tlenu Moleaer pozwala na ograniczenie obecności Pythium do 74% oraz zmniejszenie podatności na grzyby z rodzaju Phytophtora. 

Bryła korzeniowa truskawki
Bryła korzeniowa truskawki
Bryła korzeniowa truskawki z Moleaer 

Choroby owoców truskawki

Najbardziej dotkliwe dla producentów truskawki są choroby dające objawy bezpośrednio na owocach. Sprawiają one, że owoce są pokryte plamami lub nekrozami, lub gniją. Zmiany na owocach sprawiają, że nie nadają się one do spożycia i tracą wartość jako materiał handlowy. W przypadku niektórych chorób owocowanie jest ograniczone lub nawet zatrzymane.  

Brązowe plamy na truskawkach

 • Biała plamistość liści truskawki – pojawienie się nekrotycznych, suchych plam na owocach truskawki o brązowoczarnym zabarwieniu może świadczyć o porażeniu rośliny przez białą plamistość liści truskawki. Chorobie towarzyszy również plamistość liści, które pokrywają się jasnymi, owalnymi lub okrągłymi plamami o małej średnicy (1,5-2,5 mm), zakończonych brunatnoczerwonymi obwódkami.
 • Antraknoza truskawki – plamy o wodnistej strukturze i jasnobrązowym zabarwieniu, pokrywające się z czasem pomarańczoworóżową naroślą mogą świadczyć o antraknozie truskawki. Chorobie towarzyszy pojawienie się ciemnych plam na liściach oraz ich więdnięcie.

Plamy gnilne na truskawkach

 • Szara pleśń truskawki – plamy gnilne na owocach truskawki, z towarzyszącym im białym nalotem grzybni, pokrywającym się z czasem pylistym nalotem zarodników koloidalnych mogą wskazywać na szarą pleśń truskawki.
 • Fytoftoroza truskawki – brązowe suche gnilne plamy na owocach to jeden z objawów porażenia rośliny patogenem Phytophtora cactorum, wywołującym zgniliznę korony truskawki oraz skórzastą zgniliznę owoców. Zmianom towarzyszą szarawo – żółte lub fioletowe plamy. Miąższ owoców ma jasnobrązowy kolor, a wiązki naczyniowe – ciemnobrązowe. Wyraźnym objawem choroby jest też nieprzyjemny zapach i gorzki smak owoców. Choroba może uwidocznić się także w okresie po zbiorczym, kiedy to owoce pokrywają się delikatnym nalotem grzybni.

Niepełne rozwinięcie owoców

 • Czerwona zgnilizna korzeni truskawki – wskutek porażenia tą chorobą rośliny wydają drobne i nie w pełni rozwinięte owoce lub nie owocują wcale. Chorobie towarzyszą również przebarwienia na liściach. Na młodych liściach przybierają one niebieskozielony kolor, na starszych – żółty, pomarańczowy lub czerwony. 
 • Mączniak prawdziwy truskawki – choroba daje objawy w postaci wykształcania przez roślinę małych, nie w pełni dojrzałych owoców. Są one wrażliwe na ucisk, mięsiste i skórzaste. Chorobie towarzyszy zwijanie się liści w górę oraz pokrywanie się liście jasnofioletowymi plamami i białym nalotem grzybni.

Objawy chorób truskawki na liściach

Większość chorób daje symptomy na liściach, co sprawia, że na podstawie objawów na tej części rośliny najłatwiej jest wykryć obecność choroby w uprawie. Obserwacja zmian na wierzchniej i spodniej stronie liści, połączeniu z objawami na pozostałych częściach rośliny ułatwia trafne rozpoznanie choroby.

Plamy na liściach truskawki

Mączniak prawdziwy truskawki
Mączniak prawdziwy truskawki
Jasnofioletowe plamy na liściach, z towarzyszącym im, białym nalotem grzybni to objawy mączniaka prawdziwego truskawki. Towarzyszy im wywijanie się liści do góry oraz odrzucanie przez roślinę kwiatów. Symptomy choroby widoczne są także na owocach, które są słabo rozwinięte i nie w pełni dojrzałe, a ich struktura staje się mięsista i skórzasta.
Biała plamistość liści truskawki
Biała plamistość liści truskawki
Choroba objawia się jasnymi, owalnymi plamami o średnicy około 1,5 – 2,5 mm, obwiedzionymi brunatnoczerwonymi obwódkami. Blaszki liściowe zasychają i zamierają a na owocach pojawiają się nekrotyczne, suche, brązowoczarne plamy.
Werticilioza truskawki
Werticilioza truskawki
Brunatnienie starszych oraz żółknięcie młodych liście może być objawem werticiliozy truskawki. Towarzyszy im brązowienie naczyń u podstawy ogonków liściowych oraz więdnięcie liści, oraz całej rośliny, co wynika z zaczopowania naczyń rośliny.
 • Antraknoza truskawki – ciemne plamy na liściach truskawki w połączeniu z więdnięciem liści oraz pojawieniem się charakterystycznych nerkoz na owocach mogą wskazywać na zaatakowanie rośliny przez antraknozę truskawki. W przebiegu choroby owoce pokrywają się wodnistymi, jasnobrązowymi plamami i pomarańczowo-różową naroślą.
 • Czerwona plamistość liści truskawki – plamy na liściach truskawki spowodowane tą chorobą są liczne, drobne i nieregularne. Przybierają brązowo-purpurowy kolor i są nieco wzniesione względem powierzchni liścia. Zaatakowane przez chorobę liście szybko więdną, przebarwiają się na czerwono i zamierają. 
 • Czerwona zgnilizna korzeni truskawki – choroba daje objawy na liściach w postaci przebarwienia młodych liści na kolor niebieskozielony a starszych – na żółty, pomarańczowy lub czerwony. Objawy są widoczne także na korzeniach, które również przebarwiają się na czerwono. Korzenie boczne oraz włośnikowe zamierają, a korzenie pierwotne deformują się, przybierając kształt znany w literaturze jako „szczurze ogonki”. Porażone chorobą rośliny nie owocują lub owocują w ograniczonym zakresie.

Zwalczanie chorób truskawki

Sposoby zwalczania chorób truskawek uzależnione są od stopnia nasilenia objawów, momentu porażenia, a także rodzaju uprawy. W przypadku większości chorób podstawą zwalczania jest usuwanie i utylizacja porażonych części roślin oraz skuteczna dezynfekcja. W przypadku chorób grzybowych na rynku dostępny jest szereg skutecznych fungicydów, chemicznych oraz biologicznych. Różnorodność środków ochrony roślin pozwala na dobór preparatu do rodzaju uprawy, uprawianej uprawy czy stopnia rozprzestrzenienia choroby.

Chemiczne opryski na truskawki

Biologiczne opryski na truskawki

Oprócz chemicznych środków ochrony roślin, do zwalczania chorób truskawki przeznaczone są również środki biologiczne. Są one oparte na działaniu pożytecznych bakterii oraz grzybów i pozwalają na skuteczne zwalczanie chorób, bez konieczności sięgania po środki chemiczne. Jeśli nie wiesz, jak stosować biologiczne środki ochrony roślin lub nie jesteś pewien czy będą skuteczne w przypadku Twojej uprawy, skontaktuj się z naszymi doradcami.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 

Choroby truskawek

Patogeny wywołujące choroby truskawek, porażają zarówno uprawy pod osłonami jak i w gruncie. I choć w zależności od warunków uprawy, najczęściej rozwijające się choroby mogą się od siebie różnić, to w każdym przypadku mogą przynosić znaczne szkody – od zmniejszenia plonów, przez zmniejszenie jego jakości, aż po dyskwalifikację owoców ze sprzedaży, czy zniszczenie całej uprawy. Dowiedz się, jakie choroby truskawek powodują największe szkody w uprawach, a także jak je rozpoznawać i zwalczać.  
Szukaj w Banku wiedzy
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Dominika Strzempa
Dominika Strzempa
Product Manager Crop Protection I 22 września 2022 I 
czas czytania: 7 min
Udostępnij artykuł
Antraknoza na truskawce
W poniższym artykule:

Choroby truskawek

Najczęściej występujące choroby w uprawach truskawki są wywoływane przez patogeny grzybowe. Wśród groźnych chorób grzybowych truskawki należy wymienić:  Plantacje truskawki mogą być również atakowane przez choroby wirusowe, np. żółtobrzeżność liści truskawki czy cętkowana plamistość liści truskawki lub bakteryjne, takie jak bakteryjna kanciasta plamistość liści. Stanowią one jednak nieco mniejszy odsetek porażenia plantacji przez chorobotwórcze patogeny.


Wykonaj badania diagnostyczne truskawki

Dowiedz się, jaki patogen zaatakował uprawę

Objawy chorób truskawki nie zawsze są łatwe do zdiagnozowania na podstawie objawów. Kiedy ustalenie, jaki patogen zaatakował Twoją uprawę jest utrudnione, czasem niezbędne okazuje się skorzystanie z analizy DNA patogenów. Analiza patogenów jest najdokładniejszym badaniem, mającym na celu wykrycie chorób truskawki. Prowadzona jest na podstawie panelu patogenów najczęściej atakujących uprawy truskawki. Badania wykonywane są z próbek pobranych z części rośliny, gleby lub wody.

Objawy chorób truskawek

Choroby truskawek najczęściej rozpoznawane są po zaobserwowaniu zmian na liściach, owocach, kwiatach i korzeniach bądź na podstawie ograniczonego wzrostu rośliny czy zawiązywania pąków kwiatowych, bądź owoców. Aby trafnie zdiagnozować chorobę, należy dokładnie przyjrzeć się wszystkim naziemnym częściom rośliny, a w razie potrzeby – również bryle korzeniowej.

Choroby pomidora pod osłonami

Objawy chorób truskawki na korzeniach

Truskawki często atakowane są przez patogeny grzybowe wywołujące choroby odglebowe. Jednymi z najpowszechniej występujących w uprawie truskawki są grzyby z rodzaju Phyptophtora. Wywołują one choroby potocznie określane mianem fytoftorozy truskawki: zgniliznę korony truskawki i skórzastą zgniliznę owoców oraz czerwoną zgniliznę korzeni. Najczęstsze objawy chorób truskawki na korzeniach to: 

Gnicie korzeni truskawki 

 • Czerwona zgnilizna korzeni — gnicie korzeni truskawki jest objawem czerwonej zgnilizny korzeni. Wraz z rozwojem choroby korzenie włośnikowe i boczne zamierają, podczas gdy korzenie pierwotne przybierają charakterystyczny wygląd „szczurzych ogonków”. Charakterystycznym objawem choroby jest też czerwone zabarwienie walca osiowego korzenia. Choroba daje też wyraźne objawy na liściach w postaci przebarwień. Młode liście przebarwiają się na niebieskozielono, a starsze na żółto, pomarańczowo lub czerwono. Wskutek porażenia owoce są słabe i nierozwinięte, zdarza się również, że rośliny w ogóle nie owocują. 

Przebarwienie korzenia

 • Fytoftoroza truskawki — brązowe przebarwienie korzenia może świadczyć o porażeniu rośliny przez patogen Phytophtora cactorum, wywołujący dwie choroby: zgniliznę korony truskawki i skórzastą zgniliznę owoców. Rozwojowi choroby towarzyszy słabe zakorzenianie się rośliny, a także jej gwałtowne więdnięcie i osłabiony wzrost. Najbardziej charakterystyczne objawy porażenia są jednak widoczne na pędach i owocach. W przekroju pędu pojawiają się wodniste nekrozy, najpierw jasnobrązowe, z czasem zmieniające się brązowoczerwone. Owoce pokrywają się suchymi plamami gnilnymi, które mogą objąć nawet cały owoc. Ponadto, na ich powierzchni pojawiają się szarożółte lub fioletowe plamy. Zmianie ulega również struktura miąższu, który jest skórzasty, jasnobrązowy, z ciemniejszymi wiązkami naczyniowymi. Charakterystycznym objawem choroby jest nieprzyjemny zapach i gorzki smak owoców.
 • Czerwona zgnilizna korzeni — przebarwienie walca osiowego korzenia na czerwono może świadczyć o porażeniu rośliny przez czerwoną zgniliznę korzeni. Przebarwianiu się korzeni towarzyszą inne objawy — zamieranie korzeni włośnikowych oraz charakterystyczna deformacja korzeni pierwotnych w tzw. "szczurze ogonki". Choroba daje również symptomy na liściach w postaci przebarwień. Młode liście przebarwiają się na kolor niebieskozielony a starsze na żółto, pomarańczowo i czerwono.

Generator nanopęcherzyków tlenu Moleaer

Przeciwko chorobom korzeniowym truskawki

Skutecznym sposobem na ochronę truskawki przed rozwojem chorób korzeniowych jest nasycenie wody do nawadniania nanopęcherzykami tlenu. Generator nanopęcherzyków tlenu Moleaer pozwala na ograniczenie obecności Pythium do 74% oraz zmniejszenie podatności na grzyby z rodzaju Phytophtora. 

Bryła korzeniowa truskawki
Bryła korzeniowa truskawki
Bryła korzeniowa truskawki z Moleaer 

Choroby owoców truskawki

Najbardziej dotkliwe dla producentów truskawki są choroby dające objawy bezpośrednio na owocach. Sprawiają one, że owoce są pokryte plamami lub nekrozami, lub gniją. Zmiany na owocach sprawiają, że nie nadają się one do spożycia i tracą wartość jako materiał handlowy. W przypadku niektórych chorób owocowanie jest ograniczone lub nawet zatrzymane.  

Brązowe plamy na truskawkach

 • Biała plamistość liści truskawki – pojawienie się nekrotycznych, suchych plam na owocach truskawki o brązowoczarnym zabarwieniu może świadczyć o porażeniu rośliny przez białą plamistość liści truskawki. Chorobie towarzyszy również plamistość liści, które pokrywają się jasnymi, owalnymi lub okrągłymi plamami o małej średnicy (1,5-2,5 mm), zakończonych brunatnoczerwonymi obwódkami.
 • Antraknoza truskawki – plamy o wodnistej strukturze i jasnobrązowym zabarwieniu, pokrywające się z czasem pomarańczoworóżową naroślą mogą świadczyć o antraknozie truskawki. Chorobie towarzyszy pojawienie się ciemnych plam na liściach oraz ich więdnięcie.

Plamy gnilne na truskawkach

 • Szara pleśń truskawki – plamy gnilne na owocach truskawki, z towarzyszącym im białym nalotem grzybni, pokrywającym się z czasem pylistym nalotem zarodników koloidalnych mogą wskazywać na szarą pleśń truskawki.
 • Fytoftoroza truskawki – brązowe suche gnilne plamy na owocach to jeden z objawów porażenia rośliny patogenem Phytophtora cactorum, wywołującym zgniliznę korony truskawki oraz skórzastą zgniliznę owoców. Zmianom towarzyszą szarawo – żółte lub fioletowe plamy. Miąższ owoców ma jasnobrązowy kolor, a wiązki naczyniowe – ciemnobrązowe. Wyraźnym objawem choroby jest też nieprzyjemny zapach i gorzki smak owoców. Choroba może uwidocznić się także w okresie po zbiorczym, kiedy to owoce pokrywają się delikatnym nalotem grzybni.

Niepełne rozwinięcie owoców

 • Czerwona zgnilizna korzeni truskawki – wskutek porażenia tą chorobą rośliny wydają drobne i nie w pełni rozwinięte owoce lub nie owocują wcale. Chorobie towarzyszą również przebarwienia na liściach. Na młodych liściach przybierają one niebieskozielony kolor, na starszych – żółty, pomarańczowy lub czerwony. 
 • Mączniak prawdziwy truskawki – choroba daje objawy w postaci wykształcania przez roślinę małych, nie w pełni dojrzałych owoców. Są one wrażliwe na ucisk, mięsiste i skórzaste. Chorobie towarzyszy zwijanie się liści w górę oraz pokrywanie się liście jasnofioletowymi plamami i białym nalotem grzybni.

Objawy chorób truskawki na liściach

Większość chorób daje symptomy na liściach, co sprawia, że na podstawie objawów na tej części rośliny najłatwiej jest wykryć obecność choroby w uprawie. Obserwacja zmian na wierzchniej i spodniej stronie liści, połączeniu z objawami na pozostałych częściach rośliny ułatwia trafne rozpoznanie choroby.

Plamy na liściach truskawki

Mączniak prawdziwy truskawki
Mączniak prawdziwy truskawki
Jasnofioletowe plamy na liściach, z towarzyszącym im, białym nalotem grzybni to objawy mączniaka prawdziwego truskawki. Towarzyszy im wywijanie się liści do góry oraz odrzucanie przez roślinę kwiatów. Symptomy choroby widoczne są także na owocach, które są słabo rozwinięte i nie w pełni dojrzałe, a ich struktura staje się mięsista i skórzasta.
Biała plamistość liści truskawki
Biała plamistość liści truskawki
Choroba objawia się jasnymi, owalnymi plamami o średnicy około 1,5 – 2,5 mm, obwiedzionymi brunatnoczerwonymi obwódkami. Blaszki liściowe zasychają i zamierają a na owocach pojawiają się nekrotyczne, suche, brązowoczarne plamy.
Werticilioza truskawki
Werticilioza truskawki
Brunatnienie starszych oraz żółknięcie młodych liście może być objawem werticiliozy truskawki. Towarzyszy im brązowienie naczyń u podstawy ogonków liściowych oraz więdnięcie liści, oraz całej rośliny, co wynika z zaczopowania naczyń rośliny.
 • Antraknoza truskawki – ciemne plamy na liściach truskawki w połączeniu z więdnięciem liści oraz pojawieniem się charakterystycznych nerkoz na owocach mogą wskazywać na zaatakowanie rośliny przez antraknozę truskawki. W przebiegu choroby owoce pokrywają się wodnistymi, jasnobrązowymi plamami i pomarańczowo-różową naroślą.
 • Czerwona plamistość liści truskawki – plamy na liściach truskawki spowodowane tą chorobą są liczne, drobne i nieregularne. Przybierają brązowo-purpurowy kolor i są nieco wzniesione względem powierzchni liścia. Zaatakowane przez chorobę liście szybko więdną, przebarwiają się na czerwono i zamierają. 
 • Czerwona zgnilizna korzeni truskawki – choroba daje objawy na liściach w postaci przebarwienia młodych liści na kolor niebieskozielony a starszych – na żółty, pomarańczowy lub czerwony. Objawy są widoczne także na korzeniach, które również przebarwiają się na czerwono. Korzenie boczne oraz włośnikowe zamierają, a korzenie pierwotne deformują się, przybierając kształt znany w literaturze jako „szczurze ogonki”. Porażone chorobą rośliny nie owocują lub owocują w ograniczonym zakresie.

Zwalczanie chorób truskawki

Sposoby zwalczania chorób truskawek uzależnione są od stopnia nasilenia objawów, momentu porażenia, a także rodzaju uprawy. W przypadku większości chorób podstawą zwalczania jest usuwanie i utylizacja porażonych części roślin oraz skuteczna dezynfekcja. W przypadku chorób grzybowych na rynku dostępny jest szereg skutecznych fungicydów, chemicznych oraz biologicznych. Różnorodność środków ochrony roślin pozwala na dobór preparatu do rodzaju uprawy, uprawianej uprawy czy stopnia rozprzestrzenienia choroby.

Chemiczne opryski na truskawki

Biologiczne opryski na truskawki

Oprócz chemicznych środków ochrony roślin, do zwalczania chorób truskawki przeznaczone są również środki biologiczne. Są one oparte na działaniu pożytecznych bakterii oraz grzybów i pozwalają na skuteczne zwalczanie chorób, bez konieczności sięgania po środki chemiczne. Jeśli nie wiesz, jak stosować biologiczne środki ochrony roślin lub nie jesteś pewien czy będą skuteczne w przypadku Twojej uprawy, skontaktuj się z naszymi doradcami.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Dominika Strzempa
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Jaka jest różnica między bakterią a wirusem?
Bakterie i wirusy są jednymi z najistotniejszych patogenów w ogrodnictwie i mogą powodować duże szkody w uprawach. Czym różnią się od siebie te dwie grupy patogenów?
Wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin 
Aby móc w sposób bezpieczny wykonywać pracę ze środkami ochrony roślin, musisz dobrze wiedzieć, co stosujesz oraz jakie są możliwe zagrożenia. Środki ochrony roślin mogą bowiem powodować poważne szkody zdrowotne.
Choroby róż 
Róże uprawiane pod osłonami mogą być atakowane przez liczne patogeny chorobotwórcze, w szczególności — grzyby. Powodują one oszpecenie, usychanie lub całkowite zamieranie roślin, dyskwalifikując je jako materiał handlowy i prowadząc do strat w uprawie.