Plantacja truskawki

Uprawa truskawki może być prowadzona na różne sposoby: od tradycyjnej uprawy gruntowej, przez uprawę w tunelach foliowych aż po uprawę szklarniową. Coraz większą popularnością wśród profesjonalnych producentów truskawek cieszy się także uprawa w specjalnych skrzyniach i pojemnikach uprawowych. Nowoczesne metody uprawy sprawdzają się przede wszystkim w produkcji truskawki deserowej, w której znacznie większe znaczenie ma jakość owoców. Dzięki uprawie truskawki pod osłonami zależność produkcji owoców od czynników klimatycznych jest mniejsza, a sama uprawa może być skuteczniej chroniona przed szkodnikami i chorobami. Wszystko to przekłada się na osiągnięcie wyższej jakości owoców oraz większych plonów a co za tym idzie zwiększenie opłacalności uprawy.

Szukaj w Banku wiedzy
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
uprawa truskawki
W poniższym artykule:

Czy uprawa truskawek jest opłacalna?

Na opłacalność produkcji truskawek ma wpływ wiele czynników: od warunków pogodowych, przez koszty siły roboczej i ceny zbytu, aż po odmianę produkowanego owocu oraz termin zbiorów. Produkcja truskawki deserowej, choć wiąże się często z niemal dwukrotnie wyższymi kosztami ochrony roślin oraz prowadzenia uprawy, jest bardziej opłacalna niż uprawa truskawki przemysłowej. Rozwiązania techniczne oraz środki ochrony roślin, wykorzystywane w produkcji truskawki deserowej pod osłonami pozwalają bowiem na osiągnięcie większych, lepiej wybarwionych owoców o lepszych walorach smakowych. Lepszej jakości owoce przekładają się z kolei na znacznie wyższą cenę zbytu, która ostatecznie zwiększa opłacalność całej produkcji. Biorąc pod uwagę bilans kosztów produkcji oraz zysków ze sprzedaży, w przypadku truskawki deserowej plon na poziomie 15 t/ha przynosi zyski rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, zaś w przypadku truskawki przemysłowej – może oscylować na granicy opłacalności.

Truskawki w tunelu — opłacalność

Na opłacalność produkcji truskawek ma również wpływ termin zbiorów. Truskawki uprawiane na przyspieszony zbiór — w okresie od maja do początku czerwca — osiągają znacznie wyższe ceny zbytu. W zależności od sezonu mogą one sięgać nawet 20-30zł/kg, a ich cena spada wraz ze upływem czasu, by w czerwcu osiągnąć ceny porównywalne do owoców produkowanych w klasycznym cyklu uprawowym. Uprawa truskawek na przyspieszony zbiór prowadzona jest głównie w tunelu lub pod agrowłókniną. Wcześniejszy termin zbioru czyni uprawę truskawki pod osłonami jedną z najbardziej opłacalnych rodzajów upraw tego owocu w Polskich warunkach.

Metody uprawy truskawki

Uprawa truskawki w gruncie

uprawa truskawek w gruncie
Uprawa truskawki w gruncie to ciągle popularna, lecz z roku na rok coraz mniej opłacalna forma produkcji. Pociąga za sobą relatywnie niewielkie koszty prowadzenia uprawy, wiąże się jednak z uzyskaniem plonowania w okresie, kiedy cena zbytu truskawki jest relatywnie niska. Produkowane w gruncie owoce są narażone na większą presję chorób i szkodników glebowych, jak również wyższe koszty zbioru, niż w przypadku upraw w pojemnikach bądź na rynnach.

Uprawa truskawki pod osłonami

uprawa truskawki w tunelu
Uprawa truskawki w niskich tunelach foliowych pozwala na produkcję truskawki na przyspieszony zbiór, a co za tym idzie – znaczne zwiększenie ceny zbytu oraz opłacalności całej uprawy. Coraz częściej producenci truskawki decydują się również na bardziej zaawansowaną i wydajną formę produkcji – uprawę w szklarni. Bezglebowa uprawa truskawki umożliwia osiągnięcie wysokiej precyzji nawadniania i fertygacji, ochronę przed chorobami i szkodnikami glebowymi oraz kontrolę nad warunkami klimatycznymi.

Uprawa truskawki w pojemnikach

uprawa truskawki w pojemnikach
Produkcja truskawek w pojemnikach może być prowadzona w warunkach tunelowych – w skrzynkach lub w warunkach szklarniowych – na rynnach. Oba warianty uprawy umożliwiają lepszą ochronę truskawki przed szkodnikami glebowymi oraz chorobami korzeni, jak również większą kontrolę nad nawadnianiem i nawożeniem oraz niższy koszt zbioru. Produkcja truskawki w pojemnikach pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości, pięknie wybarwionych owoców o doskonałych walorach smakowych.

Najczęściej kupowane przez producentów truskawki

Prowadzenie uprawy truskawki

Prowadzenie plantacji truskawki nie należy do najbardziej wymagających upraw w Polskich warunkach, jednak rosnąca konkurencja i relatywnie niskie ceny zbytu w sezonie zbiorów sprawiają, że aby osiągać satysfakcjonujące zyski z uprawy, należy sięgać po nowoczesne rozwiązania. W Royal Brinkman dostępna jest szeroka oferta nowoczesnych produktów i technologii, pozwalających na zwiększenie wydajności i opłacalności produkcji owoców. Oferujemy doradztwo oraz dobór odpowiednich produktów w siedmiu obszarach tematycznych: zakładanie uprawy, pielęgnacja, ochrona i dezynfekcja, maszyny i urządzenia, projekty techniczne, a także pakowanie.

1. Zakładanie plantacji truskawki

Zakładanie plantacji truskawki rozpoczyna się od podjęcia decyzji w kwestii sposobu prowadzenia uprawy. W zależności od wybranej metody sposób zakładania uprawy będzie różnił się od siebie. Bez względu na wybraną technikę uprawy – kluczowym elementem na etapie rozpoczynania uprawy jest wybór wysokiej jakości sadzonek. Zdrowe, pozbawione szkodników oraz chorób sadzonki stanowią postawę do wydajnego i opłacalnego prowadzenia plantacji.

Kiedy założyć plantację truskawek?

Truskawki uprawiane w gruncie należy sadzić od późnej wiosny aż do końca sierpnia. Sadzenie w tym terminie zapewnia dobre krzewienie się roślin przed zimowymi mrozami.

2. Pielęgnacja truskawki

Odpowiednia pielęgnacja truskawki zapewnienia roślinom zdrowy, bujny wzrost oraz obfite owocowanie. Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, wykonywanych na różnych etapach uprawy należą ściółkowanie, nawadnianie czy nawożenie. W zależności od rodzaju uprawy (w gruncie lub w uprawie bezglebowej) zabiegi te wymagają odmiennego podejścia oraz zastosowania innych grup produktów.

Nawadnianie truskawki

Nawadnianie truskawki odbywa się najczęściej poprzez system nawadniania kropelkowego, który dostarcza wodę i składniki odżywcze bezpośrednio do każdej rośliny. Taki sposób nawaniania pozwala na precyzyjne dozowanie pożywki, co z kolei przekłada się na lepszy wzrost i rozwój roślin.

Nawożenie truskawki

nawożenie truskawki
Nawożenie truskawek to kluczowa kwestia dla poprawnego rozwoju i wzrostu roślin. W profesjonalnej uprawie truskawek dobór odpowiedniego nawozu pozwala na zwiększenie ilości plonów oraz smaku i jakości owoców.

Wzbogacanie wody do nawadniania truskawek nanopęcherzykami

moleaer w truskawce
Wzbogacanie wody do nawadniania truskawek nanopęcherzykami tlenu pozwala na ochronę roślin przed chorobami korzeniowymi. Sprawdź, jak stosowanie generatora nanopęcherzyków Moleaer wpływa na ilość i jakość plonów.

3. Zwalczanie chorób i szkodników w truskawce

Aby zapewnić roślinom zdrowy rozwój i wzrost należy starannie monitorować występowanie chorób i szkodników w uprawie. Do najpopularniejszych chorób truskawek należą:
 • Biała plamistość liści truskawki — to choroba grzybowa wywołana przez Mycosphaerella fragariae. Do głównych objawów choroby należą drobne, jasne plamy, które z czasem zlewają się i mogą doprowadzić do zamierania liści.
 • Szara pleśń to najczęściej występująca choroba truskawek. Jest ona wywołana przez grzyby rodzaju Botrytis cinerea. Atakuje przede wszystkim kwiaty, zawiązki owoców oraz już wykształcone owoce, powodując ich zasychanie lub gnicie. Sprawdzonym środkiem przeciwko szarej pleśni w truskawce jest Serifel
 • Mączniak prawdziwy to choroba grzybowa często atakująca uprawę truskawki. Może być wywoływana przez różne gatunki grzybów chorobotwórczych. Pomimo tego, że chorobę mogą powodować różne gatunki patogenów, obraz uszkodzeń jest podobny. Mączniak prawdziwy powoduje powstawanie białych, mączystych plam na górnej stronie liści.
 • Antraknoza truskawki to poważna choroba wywoływana przez grzyby z rodziny Colletotrichum. Powoduje ona powstawanie nekroz na liściach, łodygach i pędach, a także masowe gnicie owoców. Atakując owoce, niszczy je i dyskwalifikuje je do sprzedaży, przez co choroba może spowodować poważne straty na plantacji truskawki.
 • Werticilioza truskawki to odglebowa choroba grzybowa, która atakuje korzenie, powodując stopniowe usychanie liści oraz obumieranie rośliny. Stanowi szczególne zagrożenie w uprawach odmian deserowych truskawki, które są podatniejsze na działanie grzybów rodzaju Verticillium, które powodują chorobę.

Plantacja truskawek narażona jest również na wystąpienie chorób bakteryjnych, takich jak: 
 • Bakteryjna kanciasta plamistość liści truskawki, która objawia się pojawieniem się małych, wodnistych plam na dolnej stronie liścia o średnicy od 1 do 4 mm. Z czasem kanciaste plamy stają się widoczne na górnej stronie liścia. Kiedy wskutek rozwijającej się choroby bakterie przenikną do tkanki przewodzącej, może dojść do zainfekowania całej rośliny: kwiatów, rozłogów i ogonków liściowych. Może to prowadzić nawet do zamierania rośliny.
Uprawy truskawki narażone są również na występowanie groźnych chorób korzeniowych takich jak np. Pythium, Fusarum, Phytophthora. Badania prowadzone przez instytut Delphy dowiodły, że wysoką skutecznością w zapobieganiu chorobom korzeniowym w truskawce jest nasycenie wody do nawadniania nanopęcherzykami tlenu. Coraz liczniejsza grupa profesjonalnych plantatorów truskawki decyduje się na wykorzystanie generatora nanopęcherzyków tlenu Moleaer, który jest sprawdzonym i skutecznym urządzeniem do nasycania wody tlenem. 

Nie mniejszym zagrożeniem dla rozwoju uprawy są szkodniki. Do najpopularniejszych szkodników truskawek należą: 
 • Wciornastek — to jeden z najczęściej występujących szkodników w truskawce, którego aktywność dodatkowo zwiększa się warunkach wysokich temperatur. Wciornastek atakuje uprawę, wysysając soki komórkowe z roślin i powodując srebrzyste plamy w miejscach uszkodzeń. Uszkodzenia spowodowane przez szkodnika prowadzą do deformacji roślin, a w przypadku dużej liczebności — niezawiązywania lub późniejszego uszkodzenia owoców.
 • Zmiennik lucernowiec — podobnie jak wciornastek, zmiennik lucernowiec atakuje rośliny poprzez wbijanie się w zawiązki i wysysanie soków roślinnych. Wskutek tego, kwiaty zamierają, a owoce rozwijają się w zdeformowanej formie. Najwięcej szkód wyrządza w miesiącach letnich, na przełomie lipca i sierpnia w odmianach powtarzających owocowanie.
 • Przędziorek — presja przędziorka, w szczególności przędziorka chmielowca w truskawce zwiększyła się znacznie wraz ze wzrostem średnich temperatur. Szkodnik wykazuje się większą aktywnością w uprawie pod osłonami, gdzie średnie temperatury są wyższe. Skutecznym preparatem do zwalczania przędziorka w truskawce jest m.in. Nealta.  
 • Opuchlak truskawkowiec — larwy opuchlaka truskawkowca wyrządzają szkody w uprawie truskawki poprzez żerowanie na łodydze i innych częściach roślin, zaś dorosłe osobniki — poprzez dziurawienie liści i osłabianie procesów życiowych rośliny. Skutecznym sposobem na zwalczanie opuchlaka w truskawce jest zastosowanie nicieni pożytecznych, zawartych w produktach Nemasys L oraz środki biologiczne Klozer i Carbogen L.

Integrowana ochrona truskawki

amblyseius swirskii
Ze względu na rosnące wymagania konsumentów co do jakości owoców, plantatorzy truskawki coraz częściej decydują się na integrowaną ochronę roślin, bazującą na stosowaniu preparatów biologicznych. Preparaty oparte na działaniu dobroczynnych bakterii i grzybów oraz organizmy pożyteczne pozwalają na skuteczną ochronę roślin przed szkodnikami bez konieczności korzystania ze środków chemicznych.

Lepsza jakość owoców i mniej pozostałości to nie jedyne zalety biologicznych środków ochrony roślin — są one również dobrą odpowiedzią na rosnącą odporność szkodników na działanie pestycydów. Ponadto stanowią doskonałą alternatywę w dobie zmniejszającej się ilości środków chemicznych, dopuszczonych do stosowania w uprawie. Dowiedz się więcej o integrowanej ochronie roślin.

4. Urządzenia i rozwiązania techniczne na plantację truskawki

Zmieniająca się sytuacja na rynku truskawki sprawia, że plantatorzy coraz częściej sięgają po zaawansowane rozwiązania techniczne oraz maszyny i urządzenia. Ich zastosowanie pozwala na przyspieszenie procesów związanych z prowadzeniem i pielęgnacją uprawy, a tym samym, zmniejszenie kosztów pracy i zwiększenie ilości oraz jakości owoców. Rozwiązania techniczne, najczęściej wykorzystywane w uprawie truskawki:

 • Bio Hopper to zaawansowane urządzenie do likwidacji uprawy truskawki w warunkach szklarniowych lub tunelowych. Urządzenie może być stosowane do likwidacji uprawy lub sezonowego usuwania liści i pędów, pozostałych po przycinaniu roślin. Bio Hopper jest wyposażony w maty transportowe, za pomocą których liście i pędy roślin są sprawnie przenoszone do pojemnika lub na przyczepę. Bio Hopper pozwala sprawnie usunąć elementy roślin, skracając czas wykonywania prac porządkowych w uprawie. 

 • Energooszczędny osuszacz powietrza DryGair to urządzenie pozwalające na kontrolę poziomu wilgotności w uprawie. Jest to szczególnie istotne z uwagi na duże zagrożenie ze strony chorób grzybowych, które mogą znacznie osłabić rośliny i zniweczyć plon. DryGair doskonale sprawdza się w uprawie tunelowej, gdy nie ma możliwości obniżania wilgotności powietrza za pomocą wietrzników. Ponadto specyfika uprawy truskawki (mała powierzchnia liści i mniejsza transpiracja roślin niż w przypadku innych upraw) sprawia, że DryGair pozwala na osiągnięcie doskonałych rezultatów przy zastosowaniu niewielkiej ilości urządzeń.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Uprawa borówki amerykańskiej
Profesjonalna uprawa borówki amerykańskiej wiąże się z wieloma wyzwaniami, a jej warunki z roku na rok okazują się przynosić plantatorom nowe wyzwania. Zmieniający się klimat, obfitujący w późnowiosenne przymrozki, letnie susze i gradobicia, zwiększająca się presja szkodników oraz chorób grzybowych czy wzrastające koszty zatrudnienia pracowników sprawiają, że uprawa borówki amerykańskiej staje się coraz bardziej wymagająca.
Uprawa owoców miękkich 
Uprawa owoców jagodowych (truskawek, malin, borówki amerykańskiej) wiąże się z wieloma wyzwaniami. W ostatnich latach zmieniające się warunki atmosferyczne — susza, przymrozki, grad, a także rozprzestrzenianie się chorób grzybowych (w szczególności szarej pleśni) oraz szkodników (z Drosophilą suzukii na czele) sprawa, że prowadzenie plantacji wymaga nowoczesnych rozwiązań.
Produkcja sałaty 
W Royal Brinkman znajdziesz wszystkie produkty potrzebne do produkcji sałaty: folie, ochronę biologiczną, preparaty do ochrony chemicznej, nawozy stałe, płynne, mikroelementy, chelaty, tablice i taśmy sygnalizacyjne, preparaty cieniujące, odzież ochronną, preparaty do mycia i dezynfekcji szklarni i narzędzi, maty dezynfekcyjne, opryskiwacze, zamgławiacze pulsFOG i wiele innych.

Plantacje i uprawy truskawki

Uprawa truskawki może być prowadzona na różne sposoby: od tradycyjnej uprawy gruntowej, przez uprawę w tunelach foliowych aż po uprawę szklarniową. Coraz większą popularnością wśród profesjonalnych producentów truskawek cieszy się także uprawa w specjalnych skrzyniach i pojemnikach uprawowych. Nowoczesne metody uprawy sprawdzają się przede wszystkim w produkcji truskawki deserowej, w której znacznie większe znaczenie ma jakość owoców. Dzięki uprawie truskawki pod osłonami zależność produkcji owoców od czynników klimatycznych jest mniejsza, a sama uprawa może być skuteczniej chroniona przed szkodnikami i chorobami. Wszystko to przekłada się na osiągnięcie wyższej jakości owoców oraz większych plonów a co za tym idzie zwiększenie opłacalności uprawy.


Szukaj w Banku wiedzy
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
uprawa truskawki
W poniższym artykule:

Czy uprawa truskawek jest opłacalna?

Na opłacalność produkcji truskawek ma wpływ wiele czynników: od warunków pogodowych, przez koszty siły roboczej i ceny zbytu, aż po odmianę produkowanego owocu oraz termin zbiorów. Produkcja truskawki deserowej, choć wiąże się często z niemal dwukrotnie wyższymi kosztami ochrony roślin oraz prowadzenia uprawy, jest bardziej opłacalna niż uprawa truskawki przemysłowej. Rozwiązania techniczne oraz środki ochrony roślin, wykorzystywane w produkcji truskawki deserowej pod osłonami pozwalają bowiem na osiągnięcie większych, lepiej wybarwionych owoców o lepszych walorach smakowych. Lepszej jakości owoce przekładają się z kolei na znacznie wyższą cenę zbytu, która ostatecznie zwiększa opłacalność całej produkcji. Biorąc pod uwagę bilans kosztów produkcji oraz zysków ze sprzedaży, w przypadku truskawki deserowej plon na poziomie 15 t/ha przynosi zyski rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, zaś w przypadku truskawki przemysłowej – może oscylować na granicy opłacalności.

Truskawki w tunelu — opłacalność

Na opłacalność produkcji truskawek ma również wpływ termin zbiorów. Truskawki uprawiane na przyspieszony zbiór — w okresie od maja do początku czerwca — osiągają znacznie wyższe ceny zbytu. W zależności od sezonu mogą one sięgać nawet 20-30zł/kg, a ich cena spada wraz ze upływem czasu, by w czerwcu osiągnąć ceny porównywalne do owoców produkowanych w klasycznym cyklu uprawowym. Uprawa truskawek na przyspieszony zbiór prowadzona jest głównie w tunelu lub pod agrowłókniną. Wcześniejszy termin zbioru czyni uprawę truskawki pod osłonami jedną z najbardziej opłacalnych rodzajów upraw tego owocu w Polskich warunkach.

Metody uprawy truskawki

Uprawa truskawki w gruncie

uprawa truskawek w gruncie
Uprawa truskawki w gruncie to ciągle popularna, lecz z roku na rok coraz mniej opłacalna forma produkcji. Pociąga za sobą relatywnie niewielkie koszty prowadzenia uprawy, wiąże się jednak z uzyskaniem plonowania w okresie, kiedy cena zbytu truskawki jest relatywnie niska. Produkowane w gruncie owoce są narażone na większą presję chorób i szkodników glebowych, jak również wyższe koszty zbioru, niż w przypadku upraw w pojemnikach bądź na rynnach.

Uprawa truskawki pod osłonami

uprawa truskawki w tunelu
Uprawa truskawki w niskich tunelach foliowych pozwala na produkcję truskawki na przyspieszony zbiór, a co za tym idzie – znaczne zwiększenie ceny zbytu oraz opłacalności całej uprawy. Coraz częściej producenci truskawki decydują się również na bardziej zaawansowaną i wydajną formę produkcji – uprawę w szklarni. Bezglebowa uprawa truskawki umożliwia osiągnięcie wysokiej precyzji nawadniania i fertygacji, ochronę przed chorobami i szkodnikami glebowymi oraz kontrolę nad warunkami klimatycznymi.

Uprawa truskawki w pojemnikach

uprawa truskawki w pojemnikach
Produkcja truskawek w pojemnikach może być prowadzona w warunkach tunelowych – w skrzynkach lub w warunkach szklarniowych – na rynnach. Oba warianty uprawy umożliwiają lepszą ochronę truskawki przed szkodnikami glebowymi oraz chorobami korzeni, jak również większą kontrolę nad nawadnianiem i nawożeniem oraz niższy koszt zbioru. Produkcja truskawki w pojemnikach pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości, pięknie wybarwionych owoców o doskonałych walorach smakowych.

Najczęściej kupowane przez producentów truskawki

Prowadzenie uprawy truskawki

Prowadzenie plantacji truskawki nie należy do najbardziej wymagających upraw w Polskich warunkach, jednak rosnąca konkurencja i relatywnie niskie ceny zbytu w sezonie zbiorów sprawiają, że aby osiągać satysfakcjonujące zyski z uprawy, należy sięgać po nowoczesne rozwiązania. W Royal Brinkman dostępna jest szeroka oferta nowoczesnych produktów i technologii, pozwalających na zwiększenie wydajności i opłacalności produkcji owoców. Oferujemy doradztwo oraz dobór odpowiednich produktów w siedmiu obszarach tematycznych: zakładanie uprawy, pielęgnacja, ochrona i dezynfekcja, maszyny i urządzenia, projekty techniczne, a także pakowanie.

1. Zakładanie plantacji truskawki

Zakładanie plantacji truskawki rozpoczyna się od podjęcia decyzji w kwestii sposobu prowadzenia uprawy. W zależności od wybranej metody sposób zakładania uprawy będzie różnił się od siebie. Bez względu na wybraną technikę uprawy – kluczowym elementem na etapie rozpoczynania uprawy jest wybór wysokiej jakości sadzonek. Zdrowe, pozbawione szkodników oraz chorób sadzonki stanowią postawę do wydajnego i opłacalnego prowadzenia plantacji.

Kiedy założyć plantację truskawek?

Truskawki uprawiane w gruncie należy sadzić od późnej wiosny aż do końca sierpnia. Sadzenie w tym terminie zapewnia dobre krzewienie się roślin przed zimowymi mrozami.

2. Pielęgnacja truskawki

Odpowiednia pielęgnacja truskawki zapewnienia roślinom zdrowy, bujny wzrost oraz obfite owocowanie. Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, wykonywanych na różnych etapach uprawy należą ściółkowanie, nawadnianie czy nawożenie. W zależności od rodzaju uprawy (w gruncie lub w uprawie bezglebowej) zabiegi te wymagają odmiennego podejścia oraz zastosowania innych grup produktów.

Nawadnianie truskawki

Nawadnianie truskawki odbywa się najczęściej poprzez system nawadniania kropelkowego, który dostarcza wodę i składniki odżywcze bezpośrednio do każdej rośliny. Taki sposób nawaniania pozwala na precyzyjne dozowanie pożywki, co z kolei przekłada się na lepszy wzrost i rozwój roślin.

Nawożenie truskawki

nawożenie truskawki
Nawożenie truskawek to kluczowa kwestia dla poprawnego rozwoju i wzrostu roślin. W profesjonalnej uprawie truskawek dobór odpowiedniego nawozu pozwala na zwiększenie ilości plonów oraz smaku i jakości owoców.

Wzbogacanie wody do nawadniania truskawek nanopęcherzykami

moleaer w truskawce
Wzbogacanie wody do nawadniania truskawek nanopęcherzykami tlenu pozwala na ochronę roślin przed chorobami korzeniowymi. Sprawdź, jak stosowanie generatora nanopęcherzyków Moleaer wpływa na ilość i jakość plonów.

3. Zwalczanie chorób i szkodników w truskawce

Aby zapewnić roślinom zdrowy rozwój i wzrost należy starannie monitorować występowanie chorób i szkodników w uprawie. Do najpopularniejszych chorób truskawek należą:
 • Biała plamistość liści truskawki — to choroba grzybowa wywołana przez Mycosphaerella fragariae. Do głównych objawów choroby należą drobne, jasne plamy, które z czasem zlewają się i mogą doprowadzić do zamierania liści.
 • Szara pleśń to najczęściej występująca choroba truskawek. Jest ona wywołana przez grzyby rodzaju Botrytis cinerea. Atakuje przede wszystkim kwiaty, zawiązki owoców oraz już wykształcone owoce, powodując ich zasychanie lub gnicie. Sprawdzonym środkiem przeciwko szarej pleśni w truskawce jest Serifel
 • Mączniak prawdziwy to choroba grzybowa często atakująca uprawę truskawki. Może być wywoływana przez różne gatunki grzybów chorobotwórczych. Pomimo tego, że chorobę mogą powodować różne gatunki patogenów, obraz uszkodzeń jest podobny. Mączniak prawdziwy powoduje powstawanie białych, mączystych plam na górnej stronie liści.
 • Antraknoza truskawki to poważna choroba wywoływana przez grzyby z rodziny Colletotrichum. Powoduje ona powstawanie nekroz na liściach, łodygach i pędach, a także masowe gnicie owoców. Atakując owoce, niszczy je i dyskwalifikuje je do sprzedaży, przez co choroba może spowodować poważne straty na plantacji truskawki.
 • Werticilioza truskawki to odglebowa choroba grzybowa, która atakuje korzenie, powodując stopniowe usychanie liści oraz obumieranie rośliny. Stanowi szczególne zagrożenie w uprawach odmian deserowych truskawki, które są podatniejsze na działanie grzybów rodzaju Verticillium, które powodują chorobę.

Plantacja truskawek narażona jest również na wystąpienie chorób bakteryjnych, takich jak: 
 • Bakteryjna kanciasta plamistość liści truskawki, która objawia się pojawieniem się małych, wodnistych plam na dolnej stronie liścia o średnicy od 1 do 4 mm. Z czasem kanciaste plamy stają się widoczne na górnej stronie liścia. Kiedy wskutek rozwijającej się choroby bakterie przenikną do tkanki przewodzącej, może dojść do zainfekowania całej rośliny: kwiatów, rozłogów i ogonków liściowych. Może to prowadzić nawet do zamierania rośliny.
Uprawy truskawki narażone są również na występowanie groźnych chorób korzeniowych takich jak np. Pythium, Fusarum, Phytophthora. Badania prowadzone przez instytut Delphy dowiodły, że wysoką skutecznością w zapobieganiu chorobom korzeniowym w truskawce jest nasycenie wody do nawadniania nanopęcherzykami tlenu. Coraz liczniejsza grupa profesjonalnych plantatorów truskawki decyduje się na wykorzystanie generatora nanopęcherzyków tlenu Moleaer, który jest sprawdzonym i skutecznym urządzeniem do nasycania wody tlenem. 

Nie mniejszym zagrożeniem dla rozwoju uprawy są szkodniki. Do najpopularniejszych szkodników truskawek należą: 
 • Wciornastek — to jeden z najczęściej występujących szkodników w truskawce, którego aktywność dodatkowo zwiększa się warunkach wysokich temperatur. Wciornastek atakuje uprawę, wysysając soki komórkowe z roślin i powodując srebrzyste plamy w miejscach uszkodzeń. Uszkodzenia spowodowane przez szkodnika prowadzą do deformacji roślin, a w przypadku dużej liczebności — niezawiązywania lub późniejszego uszkodzenia owoców.
 • Zmiennik lucernowiec — podobnie jak wciornastek, zmiennik lucernowiec atakuje rośliny poprzez wbijanie się w zawiązki i wysysanie soków roślinnych. Wskutek tego, kwiaty zamierają, a owoce rozwijają się w zdeformowanej formie. Najwięcej szkód wyrządza w miesiącach letnich, na przełomie lipca i sierpnia w odmianach powtarzających owocowanie.
 • Przędziorek — presja przędziorka, w szczególności przędziorka chmielowca w truskawce zwiększyła się znacznie wraz ze wzrostem średnich temperatur. Szkodnik wykazuje się większą aktywnością w uprawie pod osłonami, gdzie średnie temperatury są wyższe. Skutecznym preparatem do zwalczania przędziorka w truskawce jest m.in. Nealta.  
 • Opuchlak truskawkowiec — larwy opuchlaka truskawkowca wyrządzają szkody w uprawie truskawki poprzez żerowanie na łodydze i innych częściach roślin, zaś dorosłe osobniki — poprzez dziurawienie liści i osłabianie procesów życiowych rośliny. Skutecznym sposobem na zwalczanie opuchlaka w truskawce jest zastosowanie nicieni pożytecznych, zawartych w produktach Nemasys L oraz środki biologiczne Klozer i Carbogen L.

Integrowana ochrona truskawki

amblyseius swirskii
Ze względu na rosnące wymagania konsumentów co do jakości owoców, plantatorzy truskawki coraz częściej decydują się na integrowaną ochronę roślin, bazującą na stosowaniu preparatów biologicznych. Preparaty oparte na działaniu dobroczynnych bakterii i grzybów oraz organizmy pożyteczne pozwalają na skuteczną ochronę roślin przed szkodnikami bez konieczności korzystania ze środków chemicznych.

Lepsza jakość owoców i mniej pozostałości to nie jedyne zalety biologicznych środków ochrony roślin — są one również dobrą odpowiedzią na rosnącą odporność szkodników na działanie pestycydów. Ponadto stanowią doskonałą alternatywę w dobie zmniejszającej się ilości środków chemicznych, dopuszczonych do stosowania w uprawie. Dowiedz się więcej o integrowanej ochronie roślin.

4. Urządzenia i rozwiązania techniczne na plantację truskawki

Zmieniająca się sytuacja na rynku truskawki sprawia, że plantatorzy coraz częściej sięgają po zaawansowane rozwiązania techniczne oraz maszyny i urządzenia. Ich zastosowanie pozwala na przyspieszenie procesów związanych z prowadzeniem i pielęgnacją uprawy, a tym samym, zmniejszenie kosztów pracy i zwiększenie ilości oraz jakości owoców. Rozwiązania techniczne, najczęściej wykorzystywane w uprawie truskawki:

 • Bio Hopper to zaawansowane urządzenie do likwidacji uprawy truskawki w warunkach szklarniowych lub tunelowych. Urządzenie może być stosowane do likwidacji uprawy lub sezonowego usuwania liści i pędów, pozostałych po przycinaniu roślin. Bio Hopper jest wyposażony w maty transportowe, za pomocą których liście i pędy roślin są sprawnie przenoszone do pojemnika lub na przyczepę. Bio Hopper pozwala sprawnie usunąć elementy roślin, skracając czas wykonywania prac porządkowych w uprawie. 

 • Energooszczędny osuszacz powietrza DryGair to urządzenie pozwalające na kontrolę poziomu wilgotności w uprawie. Jest to szczególnie istotne z uwagi na duże zagrożenie ze strony chorób grzybowych, które mogą znacznie osłabić rośliny i zniweczyć plon. DryGair doskonale sprawdza się w uprawie tunelowej, gdy nie ma możliwości obniżania wilgotności powietrza za pomocą wietrzników. Ponadto specyfika uprawy truskawki (mała powierzchnia liści i mniejsza transpiracja roślin niż w przypadku innych upraw) sprawia, że DryGair pozwala na osiągnięcie doskonałych rezultatów przy zastosowaniu niewielkiej ilości urządzeń.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Marcin Cierpisz
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Uprawa borówki amerykańskiej
Profesjonalna uprawa borówki amerykańskiej wiąże się z wieloma wyzwaniami, a jej warunki z roku na rok okazują się przynosić plantatorom nowe wyzwania. Zmieniający się klimat, obfitujący w późnowiosenne przymrozki, letnie susze i gradobicia, zwiększająca się presja szkodników oraz chorób grzybowych czy wzrastające koszty zatrudnienia pracowników sprawiają, że uprawa borówki amerykańskiej staje się coraz bardziej wymagająca.
Uprawa owoców miękkich 
Uprawa owoców jagodowych (truskawek, malin, borówki amerykańskiej) wiąże się z wieloma wyzwaniami. W ostatnich latach zmieniające się warunki atmosferyczne — susza, przymrozki, grad, a także rozprzestrzenianie się chorób grzybowych (w szczególności szarej pleśni) oraz szkodników (z Drosophilą suzukii na czele) sprawa, że prowadzenie plantacji wymaga nowoczesnych rozwiązań.
Produkcja sałaty 
W Royal Brinkman znajdziesz wszystkie produkty potrzebne do produkcji sałaty: folie, ochronę biologiczną, preparaty do ochrony chemicznej, nawozy stałe, płynne, mikroelementy, chelaty, tablice i taśmy sygnalizacyjne, preparaty cieniujące, odzież ochronną, preparaty do mycia i dezynfekcji szklarni i narzędzi, maty dezynfekcyjne, opryskiwacze, zamgławiacze pulsFOG i wiele innych.