Nawadnianie borówki amerykańskiej 

Borówka amerykańska wymaga precyzyjnego nawadniania. Jej płytki system korzeniowy potrzebuje regularnego dostarczania wody oraz składników odżywczych, jednocześnie jest bardzo wrażliwy na stres związany z nadmierną ilością wody. Specyficzne wymagania dotyczące pH oraz zasolenia pożywki sprawiają, że precyzyjne dostarczenie nawozów i substancji odżywczych ma kluczowe znaczenie dla zdrowego rozwoju uprawy. Najpopularniejszym rozwiązaniem do upraw borówki amerykańskiej jest zastosowanie nawadniania kroplowego, które pozwala na precyzyjne dostarczenie odpowiedniej ilości wody do każdej rośliny.

Nawadnianie borówki
Grzegorz Surman
Technical Sales Manager |
3 marca 2022 czas czytania: 4 min
Udostępnij artykuł
W poniższym artykule:

Jak nawadniać borówkę amerykańską?

Borówka amerykańska jest wyjątkowo wrażliwa na stres wodny, dlatego system nawodnieniowy powinien dostarczać wodę i składniki w możliwie precyzyjny sposób. Panujące w Polsce warunki atmosferyczne sprawiają, że nawadnianie plantacji borówki jest koniecznością. Bez dodatkowego nawadniania nie sposób zapewnić plantacji odpowiednich warunków do zdrowego wzrostu i rozwoju. Plantacja narażona na niedostatek lub nadmiar wody w okresie wzrostu i owocowania może przełożyć się na znaczne obniżenie ilości oraz spadek jakości plonów. Aby zapewnić roślinom odpowiednie nawadnianie, należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami nawodnieniowymi dotyczącymi uprawy borówki oraz określić wymagania wodne konkretnej uprawy.

Wymagania nawodnieniowe borówki

 • Z uwagi na płytki system korzeniowy pozbawiony włośników wymaga częstego podlewania oraz fertygacji. Aby określić częstotliwość nawadniania, warto sięgnąć po tensjometr, który pozwoli na oszacowanie dostępności wody dla roślin.
 • Wysoka wrażliwość borówki amerykańskiej na zasolenie i zakwaszenie wody wymaga kontrolowania pH i EC wody/pożywki.
 • Optymalne nawodnienie borówki amerykańskiej oraz precyzyjne dostarczanie odpowiednich ilości składników odżywczych ma wpływ na zdrowy rozwój uprawy, w tym wysokość i kondycję roślin oraz wielkość i jakość plonów.
Powyższe zalecenia powinny być dostosowane do indywidualnych warunków uprawy.

Dowiedz się więcej

O uprawie borówki amerykańskiej

Ze względu na zwiększającą się presję ze strony szkodników, zagrożenie chorobami, rosnące koszty pracy, a także zmieniające się warunki klimatyczne, prowadzenie plantacji z roku na rok staje się coraz bardziej wymagające. Dowiedz się więcej o prowadzeniu uprawy oraz rozwiązaniach przyczyniających się do zwiększenia jej opłacalności. 

Jakość wody do nawadniania 

Borówka amerykańska wyróżnia się wysokimi wymaganiami zarówno w kwestii ilości, jak i jakości wody do nawadniania. Jaka woda powinna być stosowana do nawadniania borówki amerykańskiej? Przede wszystkim — wolna od szkodliwych dla konsumentów zanieczyszczeń, takich jak mikroorganizmy, bakterie, wirusy czy pierwotniaki. Ponadto wodę do nawadniania należy przebadać pod kątem zwartości metali ciężkich oraz pestycydów. W dobie wygórowanych wymagań odbiorców, dotyczących pozostałości środków chemicznych w produktach spożywczych warto pamiętać, że owoce mogą wykazać pozostałości pestycydów nawet wtedy, gdy te nie były stosowane w ich produkcji. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wysokie ich stężenie w wodzie nawodnieniowej.

Zasolenie i zakwaszanie wody do nawadniania borówki

Drugim aspektem jakości wody do nawadniania, który należy wziąć pod uwagę, jest jej bezpieczeństwo dla roślin. W przypadku borówki kluczowe jest jej zasolenie oraz zakwaszenie. Parametry te mierzy się poprzez określenie dwóch wartości:
 • EC, czyli przewodności elektrycznej, która pozwala na ocenę zasolenia wody. Zasolenie wody do nawadniania borówki powinno być niskie lub średnie i mieścić się poniżej 0,48 g/l Na Cl. Taka wartość odpowiada EC na poziomie 0,75 mS/cm.
 • pH, informującej o zakwaszeniu wody. Borówka amerykańska wymaga podłoża kwaśnego, o pH na poziomie pH 3,5 – 4,0. Zakwaszenie pożywki i wody do nawadniania powinno być określone na podstawie analizy pH podłoża. Przyjmuje się, że w zależności od odmiany pH pożywki powinno być utrzymywane pomiędzy 4,5 – 5,2.

Nawadnianie kropelkowe borówki amerykańskiej

Zalety nawadniania kropelkowego w uprawie borówki amerykańskiej:
 • Borówka amerykańska jest bardzo wrażliwa na stres wodny. Źle znosi zarówno nadmierną jak i niewystarczającą ilość wody, jest również wyjątkowo wrażliwa na okresy suszy. 
 • Specyficzne wymagania borówki dotyczące pH wody sprawiają, że uprawa wymaga dostarczania precyzyjnej ilości nawozów i składników odżywczych do strefy korzeniowej.
 • Nawadnianie kroplowe pozwala na dostarczenie wody oraz składników odżywczych bezpośrednio do strefy korzeniowej, co minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.
 • Stosowanie systemu nawadniania kroplowego pozwala na ograniczenie ilości zużywanej wody, a co za tym idzie – osiągnięcie znacznych oszczędności w tym zakresie. Nawadnianie kroplowe wymaga wykorzystania nawet o 20% mniej wody niż w przypadku zraszaczy czy deszczowni.

Nawadnianie borówki w otwartym terenie

nawadnianie borówki
Wymagania nawodnieniowe
Nawadnianie borówki amerykańskiej w otwartym terenie powinno uwzględniać ilość naturalnych opadów. W przypadku wystąpienia opadów trwających powyżej 10 minut, należy pominąć nawadnianie, pamiętając jednak o fertygacji.
Linie kroplujące do borówki
Do nawadniania kropelkowego borówki w terenie otwartym wykorzystywane są grubościenne linie kroplujące. W zależności od powierzchni plantacji oraz ukształtowania terenu można zastosować linię kroplującą bez kompensacji ciśnienia typu Aries lub z kompensacją ciśnienia typu DripNet PC. Linia kroplująca do borówki lub malin uprawianych w gruncie powinna być wyposażona w kroplowniki o rozstawie ok. 30-50 cm.

Nawadnianie borówki w pojemnikach

nawadnianie borówki w donicach
Wymagania nawodnieniowe
Uprawa borówki amerykańskiej, prowadzona w pojemnikach wymaga specyficznego podejścia do nawadniania i nawożenia. Częstotliwość nawadniania powinna być ściśle dostosowana do wielkości i kształtu pojemnika, a także właściwości chemicznych i fizycznych podłoża.  
Łuk kroplujący do borówki
Optymalnym rozwiązaniem technicznym do nawadniania borówki amerykańskiej w pojemnikach jest łuk kroplujący NetBow, który gwarantuje równomierne rozprowadzenie wody w całym pojemniku. Z uwagi na ograniczoną pojemność pojemnika, nawadnianie powinno być częste i krótkie (> 5 min). Zbyt długotrwałe cykle nawadniania mogą mieć negatywny wpływ na zasolenie podłoża. Aby uniknąć osiągnięcia niepożądanego poziomu zasolenia, należy zadbać o odpowiedni drenaż.

Zraszanie borówki amerykańskiej

Wykorzystanie zraszaczy i mikrozraszaczy w uprawie borówki amerykańskiej stanowi nie tylko alternatywną metodę nawadniania, lecz również sposobem na skuteczną ochronę uprawy przed późnowiosennymi przymrozkami. Zraszanie uprawy wodą podczas przymrozku zabezpiecza rośliny, wytwarzając na ich powierzchni cienką warstewkę lodu. Dzięki stałemu dostarczaniu wody nie osiąga ona swojej docelowej temperatury i chroni wewnętrzne komórki roślin przed działaniem mrozu. Ponadto, wykorzystanie zraszaczy pozwala na wytworzenie korzystnego mikroklimatu wokół roślin, zarówno podczas regularnego nawadniania jak i ochrony przeciwprzymrozkowe.

Skontaktuj się z nami! 

Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy

Nawadnianie plantacji borówki amerykańskiej 

Borówka amerykańska wymaga precyzyjnego nawadniania. Jej płytki system korzeniowy potrzebuje regularnego dostarczania wody oraz składników odżywczych, jednocześnie jest bardzo wrażliwy na stres związany z nadmierną ilością wody. Specyficzne wymagania dotyczące pH oraz zasolenia pożywki sprawiają, że precyzyjne dostarczenie nawozów i substancji odżywczych ma kluczowe znaczenie dla zdrowego rozwoju uprawy. Najpopularniejszym rozwiązaniem do upraw borówki amerykańskiej jest zastosowanie nawadniania kroplowego, które pozwala na precyzyjne dostarczenie odpowiedniej ilości wody do każdej rośliny.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Grzegorz Surman
Grzegorz Surman
Technical Sales Manager | 3 marca 2022 
czas czytania: 4 min
Udostępnij artykuł
Nawadnianie borówki
W poniższym artykule:

Jak nawadniać borówkę amerykańską?

Borówka amerykańska jest wyjątkowo wrażliwa na stres wodny, dlatego system nawodnieniowy powinien dostarczać wodę i składniki w możliwie precyzyjny sposób. Panujące w Polsce warunki atmosferyczne sprawiają, że nawadnianie plantacji borówki jest koniecznością. Bez dodatkowego nawadniania nie sposób zapewnić plantacji odpowiednich warunków do zdrowego wzrostu i rozwoju. Plantacja narażona na niedostatek lub nadmiar wody w okresie wzrostu i owocowania może przełożyć się na znaczne obniżenie ilości oraz spadek jakości plonów. Aby zapewnić roślinom odpowiednie nawadnianie, należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami nawodnieniowymi dotyczącymi uprawy borówki oraz określić wymagania wodne konkretnej uprawy.

Wymagania nawodnieniowe borówki

 • Z uwagi na płytki system korzeniowy pozbawiony włośników wymaga częstego podlewania oraz fertygacji. Aby określić częstotliwość nawadniania, warto sięgnąć po tensjometr, który pozwoli na oszacowanie dostępności wody dla roślin.
 • Wysoka wrażliwość borówki amerykańskiej na zasolenie i zakwaszenie wody wymaga kontrolowania pH i EC wody/pożywki.
 • Optymalne nawodnienie borówki amerykańskiej oraz precyzyjne dostarczanie odpowiednich ilości składników odżywczych ma wpływ na zdrowy rozwój uprawy, w tym wysokość i kondycję roślin oraz wielkość i jakość plonów.
Powyższe zalecenia powinny być dostosowane do indywidualnych warunków uprawy.

Dowiedz się więcej

O uprawie borówki amerykańskiej

Ze względu na zwiększającą się presję ze strony szkodników, zagrożenie chorobami, rosnące koszty pracy, a także zmieniające się warunki klimatyczne, prowadzenie plantacji z roku na rok staje się coraz bardziej wymagające. Dowiedz się więcej o prowadzeniu uprawy oraz rozwiązaniach przyczyniających się do zwiększenia jej opłacalności. 

Jakość wody do nawadniania 

Borówka amerykańska wyróżnia się wysokimi wymaganiami zarówno w kwestii ilości, jak i jakości wody do nawadniania. Jaka woda powinna być stosowana do nawadniania borówki amerykańskiej? Przede wszystkim — wolna od szkodliwych dla konsumentów zanieczyszczeń, takich jak mikroorganizmy, bakterie, wirusy czy pierwotniaki. Ponadto wodę do nawadniania należy przebadać pod kątem zwartości metali ciężkich oraz pestycydów. W dobie wygórowanych wymagań odbiorców, dotyczących pozostałości środków chemicznych w produktach spożywczych warto pamiętać, że owoce mogą wykazać pozostałości pestycydów nawet wtedy, gdy te nie były stosowane w ich produkcji. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wysokie ich stężenie w wodzie nawodnieniowej.

Zasolenie i zakwaszanie wody do nawadniania borówki

Drugim aspektem jakości wody do nawadniania, który należy wziąć pod uwagę, jest jej bezpieczeństwo dla roślin. W przypadku borówki kluczowe jest jej zasolenie oraz zakwaszenie. Parametry te mierzy się poprzez określenie dwóch wartości:
 • EC, czyli przewodności elektrycznej, która pozwala na ocenę zasolenia wody. Zasolenie wody do nawadniania borówki powinno być niskie lub średnie i mieścić się poniżej 0,48 g/l Na Cl. Taka wartość odpowiada EC na poziomie 0,75 mS/cm.
 • pH, informującej o zakwaszeniu wody. Borówka amerykańska wymaga podłoża kwaśnego, o pH na poziomie pH 3,5 – 4,0. Zakwaszenie pożywki i wody do nawadniania powinno być określone na podstawie analizy pH podłoża. Przyjmuje się, że w zależności od odmiany pH pożywki powinno być utrzymywane pomiędzy 4,5 – 5,2.

Nawadnianie kropelkowe borówki amerykańskiej

Zalety nawadniania kropelkowego w uprawie borówki amerykańskiej:
 • Borówka amerykańska jest bardzo wrażliwa na stres wodny. Źle znosi zarówno nadmierną jak i niewystarczającą ilość wody, jest również wyjątkowo wrażliwa na okresy suszy. 
 • Specyficzne wymagania borówki dotyczące pH wody sprawiają, że uprawa wymaga dostarczania precyzyjnej ilości nawozów i składników odżywczych do strefy korzeniowej.
 • Nawadnianie kroplowe pozwala na dostarczenie wody oraz składników odżywczych bezpośrednio do strefy korzeniowej, co minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.
 • Stosowanie systemu nawadniania kroplowego pozwala na ograniczenie ilości zużywanej wody, a co za tym idzie – osiągnięcie znacznych oszczędności w tym zakresie. Nawadnianie kroplowe wymaga wykorzystania nawet o 20% mniej wody niż w przypadku zraszaczy czy deszczowni.

Nawadnianie borówki w otwartym terenie

nawadnianie borówki
Wymagania nawodnieniowe
Nawadnianie borówki amerykańskiej w otwartym terenie powinno uwzględniać ilość naturalnych opadów. W przypadku wystąpienia opadów trwających powyżej 10 minut, należy pominąć nawadnianie, pamiętając jednak o fertygacji.
Linie kroplujące do borówki
Do nawadniania kropelkowego borówki w terenie otwartym wykorzystywane są grubościenne linie kroplujące. W zależności od powierzchni plantacji oraz ukształtowania terenu można zastosować linię kroplującą bez kompensacji ciśnienia typu Aries lub z kompensacją ciśnienia typu DripNet PC. Linia kroplująca do borówki lub malin uprawianych w gruncie powinna być wyposażona w kroplowniki o rozstawie ok. 30-50 cm.

Nawadnianie borówki w pojemnikach

nawadnianie borówki w donicach
Wymagania nawodnieniowe
Uprawa borówki amerykańskiej, prowadzona w pojemnikach wymaga specyficznego podejścia do nawadniania i nawożenia. Częstotliwość nawadniania powinna być ściśle dostosowana do wielkości i kształtu pojemnika, a także właściwości chemicznych i fizycznych podłoża.  
Łuk kroplujący do borówki
Optymalnym rozwiązaniem technicznym do nawadniania borówki amerykańskiej w pojemnikach jest łuk kroplujący NetBow, który gwarantuje równomierne rozprowadzenie wody w całym pojemniku. Z uwagi na ograniczoną pojemność pojemnika, nawadnianie powinno być częste i krótkie (> 5 min). Zbyt długotrwałe cykle nawadniania mogą mieć negatywny wpływ na zasolenie podłoża. Aby uniknąć osiągnięcia niepożądanego poziomu zasolenia, należy zadbać o odpowiedni drenaż.

Zraszanie borówki amerykańskiej

Wykorzystanie zraszaczy i mikrozraszaczy w uprawie borówki amerykańskiej stanowi nie tylko alternatywną metodę nawadniania, lecz również sposobem na skuteczną ochronę uprawy przed późnowiosennymi przymrozkami. Zraszanie uprawy wodą podczas przymrozku zabezpiecza rośliny, wytwarzając na ich powierzchni cienką warstewkę lodu. Dzięki stałemu dostarczaniu wody nie osiąga ona swojej docelowej temperatury i chroni wewnętrzne komórki roślin przed działaniem mrozu. Ponadto, wykorzystanie zraszaczy pozwala na wytworzenie korzystnego mikroklimatu wokół roślin, zarówno podczas regularnego nawadniania jak i ochrony przeciwprzymrozkowe.

Skontaktuj się z nami! 

Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Grzegorz Surman
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Rodzaje kroplowników
Kroplownik to element lub kapilarny wężyk, który dawkuje wodę do rośliny. Generalnie, istnieją trzy rodzaje kroplowników: kapilarne, labiryntowe, z kompensacją ciśnienia i samozamykające się.
Linia kroplująca — jak wybrać odpowiednią?
Wąż kroplujący to rurka, która dostarcza roślinie stałą liczbę litrów wody na minutę. Zapewnia to równomierny przepływ wody w obrębie uprawy. Każda uprawa ma jednak inne zapotrzebowanie na wodę.
Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia
Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia, oznaczana skrótem PC to istotny element systemu nawadniania kroplowego. Pozwala ona na wykorzystanie dłuższych przewodów nawadniających, zapewniających równomierne rozprowadzanie wody na całej długości linii.