Jakie są normy dotyczące pozostałości środków ochrony roślin?

Pozostałości środków ochrony roślin-normyJeżeli w przedsiębiorstwie stosuje się chemiczne środki ochrony roślin, na roślinach mogą znajdować się ich pozostałości. Duża ilość takich pozostałości może w przypadku warzyw i owoców prowadzić do zagrożeń dla zdrowia konsumentów. Dlatego też dla produktów spożywczych opracowano ustawowe normy pozostałości, by móc zagwarantować bezpieczeństwo żywności.

Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości

Ustawowe normy dla pozostałości określamy także mianem NDPP (najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości). Komisja Europejska ustala tego rodzaju wartości dla środków ochrony roślin w momencie ich dopuszczenia do obrotu. Są one ujednolicone w całej Unii Europejskiej, by ułatwiać międzynarodowy handel produktami spożywczymi (na poziomie międzynarodowym NDPP w większości przypadków różnią się od siebie, co trzeba wziąć pod uwagę, eksportując produkty do państwa spoza UE!). Wykaz europejskich NDPP dla substancji czynnych środków ochrony roślin można znaleźć w bazie danych pestycydów UE.

Kontrola NDPP

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza urzędowe kontrole pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych pochodzących bezpośrednio z produkcji podstawowej. Kontrole te mają na celu stwierdzenie prawidłowości stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapobieganie wprowadzaniu do obrotu płodów rolnych stwarzających zagrożenie zdrowia ludzi i zwierząt.
Badania pozostałości środków ochrony roślin wykonywane są przez Centralne Laboratorium Inspekcji w Toruniu, laboratoria Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu oraz laboratorium Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Przekroczenie NDPP

Przekroczenie NDPP nie oznacza od razu, że produkt jest szkodliwy dla zdrowia. Norma ta cechuje się bardzo dużą ostrożnością z dużym marginesem bezpieczeństwa, przez co spożycie jednego produktu o zbyt wysokim NDPP nie doprowadzi do przekroczenia normy dziennego spożycia. Została ona określona w taki właśnie sposób, by miłośnik konkretnego produktu nie był w stanie przekroczyć tej normy, spożywając go w ilości powyżej średniej. Jeżeli dana osoba spożyje jeden produkt o zbyt wysokim NDPP, nie osiągnie ona normy dziennego spożycia.

Zmniejszenie ilości pozostałości środków ochrony roślin

Zmniejszyć ilość pozostałości środków ochrony roślin w produkcie końcowym można poprzez ograniczanie w jak największym stopniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin i używanie (w miarę możliwości) większej ilości biologicznych środków ochrony roślin oraz wykorzystywanie naturalnych wrogów szkodników. Ilość pozostałości w produkcie zmniejsza się także wraz z upływem czasu od ostatnich oprysków do momentu zbiorów.

Residu gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o pozostałości środków ochrony roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Jak wykrywać, monitorować i wyłapywać szkodniki?