Zgnilizna twardzikowa pomidora

Zgnilizna twardzikowa to groźna choroba wielu grup roślin powodowana przez Sclerotinia sclerotiorum. Patogen poraża różne organy, które w rezultacie gniją i zamierają. Prowadzi do dużych strat w uprawach. Jak wygląda zgnilizna twardzikowa na roślinach? Jak ją skutecznie zwalczać?

Zgnilizna twardzikowa papryki
Dominika Strzempa
Product Manager Crop Protection |
29 listopada 2022 | czas czytania: 3 min
Udostępnij artykuł
W poniższym artykule:

Rozpoznawanie zgnilizny twardzikowej pomidora

Sclerotinia sclerotiorum, patogen odpowiadający m.in. za zgniliznę twardzikową pomidora powoduje nieco odmienne objawy na poszczególnych roślinach uprawnych. Grzyb poraża głównie pędy i owoce. U pomidora cechą charakterystyczną jest występowanie białawych, suchych plam na pędach. Po ich przecięciu widać białą, watowatą grzybnię z czarnymi sklerocjami (forma przetrwalnikowa). 

Objawy zgnilizny twardzikowej

 • Patogen największe straty powoduje w okresie dojrzewania owoców. Obserwuje się na nich mokrą zgniliznę z białym lub biało-szarym obfitym nalotem grzybni.
 • Porażone tkanki gniją, owoce są w takich miejscach miękkie – zapadają się przy dotknięciu.
 • Nawet lekko porażone owoce pomidora nie nadają się do spożycia.
 • Rośliny na plantacjach w gruncie są porażane „gniazdowo”, szczególnie w miejscach o większej wilgotności podłoża (np. zastoin wodnych). W uprawie szklarniowej czy w tunelach foliowych objawy występują „losowo” w różnych miejscach uprawy.
 • Pomidory mocno porażone zgnilizną twardzikową więdną.
 • Zgnilizna twardzikowa jest groźna dla warzyw także po zbiorach, w trakcie przechowywania.

Występowanie zgnilizny twardzikowej

Zgniliznę twardzikową wywołuje Sclerotinia sclerotiorum, grzyb należący do rodziny Sclerotiniaceae. To polifag, który żeruje na większości roślin uprawnych i wielu roślinach dziko rosnących. Największe straty ekonomiczne wywołuje w uprawach warzyw w gruncie i pod osłonami. Obejmuje to m.in.:
 • Ogórka
 • Warzywa psiankowate np. pomidora i paprykę
 • Warzywa kapustne
 • Warzywa korzeniowe

Rozwój zgnilizny twardzikowej pomidora

Rozwojowi zgnilizny twardzikowej sprzyja wysoka wilgotność powietrza, umiarkowane temperatury, wahania temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne. Rośliny w początkowej fazie rozwoju są infekowane przez strzępki grzybni (kiełkujące ze sklerocjum) występujące w podłożu. Starsze są porażane przez zarodniki workowe rozsiewane z apotecjów. Grzyb w ten sposób przenosi się na duże odległości. Formy przetrwalnikowe Sclerotinia sclerotiorum mogą przetrwać w glebie przez kilka lat bez żywiciela. Kiełkują w temp. 4-26°C, przy czym optymalny zakres to 13-15°C.

Zapobieganie zgnilizny twardzikowej pomidora

Zgniliźnie twardzikowej pomidora można zapobiegać przez szeroko zakrojone działania profilaktyczne. W uprawach pod osłonami po sezonie zaleca się wykonać odkażanie gleby i dezynfekcję konstrukcji. Znaczenie ma higiena upraw, czyli dokładne sprzątanie i usuwanie resztek roślinnych po zakończeniu zbiorów. To w pewien sposób ogranicza zimowanie patogenu. Porażone rośliny zaleca się usuwać – to może zahamować rozwój i rozprzestrzenianie się choroby grzybowej. Szklarnie i tunele foliowe powinno się często wietrzyć, należy zadbać o właściwą cyrkulację powietrza. Z przechowalni należy usuwać zainfekowane owoce. Wpływ na rozwój chorób grzybowych, w tym zgnilizny twardzikowej, ma także jakość podłoża. Gleba powinna być odpowiednio przepuszczalna, bez tendencji do tworzenia zastoin wody, co zwiększa ryzyko, a także przyspiesza rozwój grzyba. Oczywistą sprawą jest, że powinno się zwalczać szkodniki i unikać powodowania uszkodzeń mechanicznych. Uszkadzanie tkanek roślinnych to otwarta furtka dla patogenów.

Zwalczanie zgnilizny twardzikowej pomidora

Ze zgnilizną twardzikową na pomidorze i innych roślinach uprawnych najlepiej walczyć zapobiegawczo. Stosuje się zabiegi ochronne przed wystąpieniem niekorzystnych przypadków. W praktyce najlepiej stosować fungicydy o działaniu powierzchniowych i wgłębnym, a doraźnie – o działaniu układowym (systemicznym). Preparaty na choroby grzybowe warto stosować naprzemiennie, tzn. jako kolejne aplikować takie, które zawierają inne substancje aktywnie czynne (a najlepiej należące do innych grup) niż poprzednio użyte. To ograniczy ryzyko nabierania odporności przez Sclerotinia sclerotiorum.

Opryski i preparaty

Do zapobiegania zgniliźnie twardzikowej stosuje się m.in. Kenja 400 SC (zawiera izofetmid). Skutecznie działanie zapobiegawcze i interwencyjne ma Dagonis zawierający difenokonazol oraz fluksapyroksad, Switch 62,5 WG (cyprodynil, fludioksonil), a także Signum 33 WP (piraklostrobina i boskalid).

Ponadto warto korzystać z preparatów mikrobiologicznych, np. Serifel BASF bazuje na pożytecznej bakterii Bacillus amyloliquefaciens zakłócającej kiełkowanie grzybni i rozwój patogenu. W uprawach ekologicznych często stawia się na Polyversum WP zawierający niepatogenicznego grzyba Pythium oligandrum.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy

Zgnilizna twardzikowa pomidora

Zgnilizna twardzikowa pomidora powodowana jest przez Sclerotinia sclerotiorum. Patogen poraża różne organy, które w rezultacie gniją i zamierają. Prowadzi do dużych strat w uprawach. Jak wygląda zgnilizna twardzikowa na roślinach? Jak ją skutecznie zwalczać?
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Dominika Strzempa
Dominika Strzempa
Product Manager Crop Protection | 29 listopada 2022 | 
czas czytania: 3 min
Udostępnij artykuł
Zgnilizna twardzikowa papryki
W poniższym artykule:

Rozpoznawanie zgnilizny twardzikowej pomidora

Sclerotinia sclerotiorum, patogen odpowiadający m.in. za zgniliznę twardzikową pomidora powoduje nieco odmienne objawy na poszczególnych roślinach uprawnych. Grzyb poraża głównie pędy i owoce. U pomidora cechą charakterystyczną jest występowanie białawych, suchych plam na pędach. Po ich przecięciu widać białą, watowatą grzybnię z czarnymi sklerocjami (forma przetrwalnikowa). 

Zgnilizna twardzikowa ogórka
Rodzaj choroby:     grzybowa
Patogen:                  Sclerotinia sclerotiorum 
Objawy:                   biało-szara narośl na owocach, białe plamy na pędach 
Uprawy:                   pomidor
Warunki rozwoju:   wysoka wilgotność powietrza, uszkodzenia tkanek
Występowanie:
123456789101112

Objawy zgnilizny twardzikowej

 • Patogen największe straty powoduje w okresie dojrzewania owoców. Obserwuje się na nich mokrą zgniliznę z białym lub biało-szarym obfitym nalotem grzybni.
 • Porażone tkanki gniją, owoce są w takich miejscach miękkie – zapadają się przy dotknięciu.
 • Nawet lekko porażone owoce pomidora nie nadają się do spożycia.
 • Rośliny na plantacjach w gruncie są porażane „gniazdowo”, szczególnie w miejscach o większej wilgotności podłoża (np. zastoin wodnych). W uprawie szklarniowej czy w tunelach foliowych objawy występują „losowo” w różnych miejscach uprawy.
 • Pomidory mocno porażone zgnilizną twardzikową więdną.
 • Zgnilizna twardzikowa jest groźna dla warzyw także po zbiorach, w trakcie przechowywania.

Występowanie zgnilizny twardzikowej

Zgniliznę twardzikową wywołuje Sclerotinia sclerotiorum, grzyb należący do rodziny Sclerotiniaceae. To polifag, który żeruje na większości roślin uprawnych i wielu roślinach dziko rosnących. Największe straty ekonomiczne wywołuje w uprawach warzyw w gruncie i pod osłonami. Obejmuje to m.in.:
 • Ogórka
 • Warzywa psiankowate np. pomidora i paprykę
 • Warzywa kapustne
 • Warzywa korzeniowe

Rozwój zgnilizny twardzikowej pomidora

Rozwojowi zgnilizny twardzikowej sprzyja wysoka wilgotność powietrza, umiarkowane temperatury, wahania temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne. Rośliny w początkowej fazie rozwoju są infekowane przez strzępki grzybni (kiełkujące ze sklerocjum) występujące w podłożu. Starsze są porażane przez zarodniki workowe rozsiewane z apotecjów. Grzyb w ten sposób przenosi się na duże odległości. Formy przetrwalnikowe Sclerotinia sclerotiorum mogą przetrwać w glebie przez kilka lat bez żywiciela. Kiełkują w temp. 4-26°C, przy czym optymalny zakres to 13-15°C.

Zapobieganie zgnilizny twardzikowej pomidora

Zgniliźnie twardzikowej pomidora można zapobiegać przez szeroko zakrojone działania profilaktyczne. W uprawach pod osłonami po sezonie zaleca się wykonać odkażanie gleby i dezynfekcję konstrukcji. Znaczenie ma higiena upraw, czyli dokładne sprzątanie i usuwanie resztek roślinnych po zakończeniu zbiorów. To w pewien sposób ogranicza zimowanie patogenu. Porażone rośliny zaleca się usuwać – to może zahamować rozwój i rozprzestrzenianie się choroby grzybowej. Szklarnie i tunele foliowe powinno się często wietrzyć, należy zadbać o właściwą cyrkulację powietrza. Z przechowalni należy usuwać zainfekowane owoce. Wpływ na rozwój chorób grzybowych, w tym zgnilizny twardzikowej, ma także jakość podłoża. Gleba powinna być odpowiednio przepuszczalna, bez tendencji do tworzenia zastoin wody, co zwiększa ryzyko, a także przyspiesza rozwój grzyba. Oczywistą sprawą jest, że powinno się zwalczać szkodniki i unikać powodowania uszkodzeń mechanicznych. Uszkadzanie tkanek roślinnych to otwarta furtka dla patogenów.

Zwalczanie zgnilizny twardzikowej pomidora

Ze zgnilizną twardzikową na pomidorze i innych roślinach uprawnych najlepiej walczyć zapobiegawczo. Stosuje się zabiegi ochronne przed wystąpieniem niekorzystnych przypadków. W praktyce najlepiej stosować fungicydy o działaniu powierzchniowych i wgłębnym, a doraźnie – o działaniu układowym (systemicznym). Preparaty na choroby grzybowe warto stosować naprzemiennie, tzn. jako kolejne aplikować takie, które zawierają inne substancje aktywnie czynne (a najlepiej należące do innych grup) niż poprzednio użyte. To ograniczy ryzyko nabierania odporności przez Sclerotinia sclerotiorum.

Opryski i preparaty

Do zapobiegania zgniliźnie twardzikowej stosuje się m.in. Kenja 400 SC (zawiera izofetmid). Skutecznie działanie zapobiegawcze i interwencyjne ma Dagonis zawierający difenokonazol oraz fluksapyroksad, Switch 62,5 WG (cyprodynil, fludioksonil), a także Signum 33 WP (piraklostrobina i boskalid).

Ponadto warto korzystać z preparatów mikrobiologicznych, np. Serifel BASF bazuje na pożytecznej bakterii Bacillus amyloliquefaciens zakłócającej kiełkowanie grzybni i rozwój patogenu. W uprawach ekologicznych często stawia się na Polyversum WP zawierający niepatogenicznego grzyba Pythium oligandrum.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Dominika Strzempa
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Zgnilizna twardzikowa ogórka
Zgnilizna twardzikowa ogórka, powodowana przez patogen grzybowy Sclerotinia sclerotiorum to groźna choroba, która prowadzi do gnicia owoców, a także zamierania całych roślin. Nawet lekko porażone ogórki wydzielają nieprzyjemny zapach i nie nadają się do spożycia. 
Zgnilizna twardzikowa papryki 
Zgnilizna twardzikowa papryki to groźna choroba grzybowa powodowana przez Sclerotinia sclerotiorum. Patogen jest polifagiem żywiącym się wieloma grupami roślin. Może powodować u nich różnorodne symptomy. Jak objawia się zgnilizna twardzikowa na papryce?
Jak rozpoznawać i zwalczać Clavibacter? 
Clavibacter — znany również jako Corynebacterium — jest bakterią wywołującą raka bakteryjnego pomidora. Jest groźną chorobą występującą zwłaszcza w uprawach pomidora pod osłonami. Bakteria atakuje wiązki przewodzące, powodując strefowe zasychanie różnych części roślin.