Pirouette 1l

Kod towaru180606064
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Pirouette jest regulatorem wzrostu zawierającym paklobutrazol wysokiej czystości. Środek został poddany niezależnym, czteroletnim testom na wiodących uniwersytetach, a także trzyletnim testom w USA (pod nazwą Piccolo). Środek pozwala uzyskać bardziej zwarte rośliny o głebokiej zieleni liści. Pirouette jest najnowszym preparatem firmy Fine Agrochemicals Limited, wiodącego producenta regulatorów wzrostu roślin.

Zawartość substancji czynnej:
paklobutrazol (związek z grupy triazoli) - 4 g/l

Zalety produktu
» silny regulator wzrostu roślin doniczkowych, rabatowych i bylin
» poprawia pokrój roślin (większa ilość krótkich pędów)
» łatwy w użyciu dzięki płynnej formulacji
» rezultaty wielokrotnie potwierdzone na całym świecie

Opis działania
Pirouette to środek z grupy regulatorów wzrostu czynną - paklobutrazol. Paklobutrazol  jest inhibitorem biosyntezy giberelin, pobieranym przez pędy, korzenie i liście roślin. Środek Pirouette jest przeznaczony do kontroli wzrostu roślin w uprawie szklarniowej wielu gatunków roślin ozdobnych, poprzez ograniczanie wzrostu międzywęźli i uzyskiwanie bardziej zwartych roślin. Jest to często związane z ciemniejszą barwą liści. Niektóre gatunki roślin ozdobnych wykazują także lepsze i wcześniejsze kwitnienie. Środek może być stosowany w formie zabiegów nalistnych. Aby środek działał skutecznie, decydujące jest wykonanie zabiegu we właściwym terminie.

Stosowanie środka
Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w uprawie roślin ozdobnych w doniczkach i pojemnikach (kontenerach) pod osłonami typu szklarnia o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.
Reakcja na stosowanie środka Pirouette może różnić się w zależności od odmiany rośliny ozdobnej, fazy wzrostu i lokalnych warunków środowiskowych, dlatego przed zastosowaniem preparatu na szeroką skalę, zaleca się wykonanie testów na niewielką skalę w najniższym zalecanym stężeniu i w razie potrzeby dostosowanie stężenia.

Dawkowanie
Maksymalna jednorazowa dawka środka: 4 litry / 1000 m2
Maksymalna łączna dawka środka w ciągu 1 roku: 12 litrów / 1000 m2

Zalecenia stosowania
Opryskiwać suche, dobrze rosnące rośliny. Należy zapewnić jednolite pokrycie roślin, również łodyg, ale nie pryskać w sposób powodujący spływanie cieczy użytkowej.
Dostosować ilość cieczy użytkowej do etapu rozwoju roślin i wielkości uprawy.
W przypadku szybko rosnących odmian, należy zastosować środek we wczesnym stadium wzrostu rośliny.
Zabieg najlepiej przeprowadzać rano lub wieczorem, gdy wilgotność względna jest wyższa, tak by zapewnić optymalną absorpcję środka i zwiększyć jego skuteczność. Nie stosować na rośliny w stresie wodnym.

Azalia (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować po ostatnim przycinaniu, gdy nowy przyrost osiągnie 3-7 cm.
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 25 ml/l
W przypadku stosowania w formie dawek dzielonych:
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 12,5 ml/l
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: 8-14 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1 (2 w przypadku dawek dzielonych)
Zalecana ilość wody: 100-150 l/1000 m2

Róża miniaturowa (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować, gdy pędy mają długość 1-4 cm. Może być konieczne zastosowanie powtórne po 7 dniach.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 10 - 20 ml/l
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Pelargonia (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować 2-3 tygodnie po sadzeniu, gdy nowy przyrost wynosi 4-5 cm. W razie konieczności zabieg powtórzyć po co najmniej 4 dniach.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2-4 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2
Odstęp między zabiegami: 4 dni
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2
UWAGI
Nie stosować, gdy dni stają się krótsze.
Pelargonia wykazuje szczególną wrażliwość na substancję czynną paklobutrazol.

Poinsettia (Gwiazda Betlejemska) (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować, gdy boczne pędy osiągną długość 5 cm, i powtórzyć w razie potrzeby po co najmniej 14 dniach.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 5 ml/l
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: 14 dni
UWAGA
Nie należy wykonywać powtórnego zabiegu środkiem na 5-6 tygodni przed spodziewanym kwitnieniem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2
Zaleca ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Kalanchoe (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować po 2-3 tygodniach po sadzeniu i powtórzyć w razie potrzeby, szczególnie na odmianach szybko rosnących i miniaturowych w odstępach co 8-15 dni.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 4 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3
Odstęp między zabiegami: 8-15 dni

Rośliny rabatowe (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Lobelia
Termin stosowania: Środek należy stosować po 2-3 tygodniach po przesadzeniu, po rozpoczęciu wzrostu w odstępach co najmniej 4 dni.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,25 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,625-1,25 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4
Odstęp między zabiegami: 4 dni
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Petunia
Termin stosowania: Środek należy stosować po 2-3 tygodniach po przesadzeniu, po rozpoczęciu wzrostu i powtórzyć w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 dni.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 5 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 5
Odstęp między zabiegami: 4 dni
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Fiołek ogrodowy
Termin stosowania: Środek należy stosować po 2-3 tygodniach po przesadzeniu, po rozpoczęciu wzrostu i powtórzyć w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 dni.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,5-5 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3
Odstęp między zabiegami: 4 dni
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Środki ostrożności
Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą środka.

Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.

» Dowiedz się więcej o skarlaczach roślinnych


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-103/2017030.11.202430.11.2025

Pirouette 1l

Kod towaru180606064
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Pirouette jest regulatorem wzrostu zawierającym paklobutrazol wysokiej czystości. Środek został poddany niezależnym, czteroletnim testom na wiodących uniwersytetach, a także trzyletnim testom w USA (pod nazwą Piccolo). Środek pozwala uzyskać bardziej zwarte rośliny o głebokiej zieleni liści. Pirouette jest najnowszym preparatem firmy Fine Agrochemicals Limited, wiodącego producenta regulatorów wzrostu roślin.

Zawartość substancji czynnej:
paklobutrazol (związek z grupy triazoli) - 4 g/l

Zalety produktu
» silny regulator wzrostu roślin doniczkowych, rabatowych i bylin
» poprawia pokrój roślin (większa ilość krótkich pędów)
» łatwy w użyciu dzięki płynnej formulacji
» rezultaty wielokrotnie potwierdzone na całym świecie

Opis działania
Pirouette to środek z grupy regulatorów wzrostu czynną - paklobutrazol. Paklobutrazol  jest inhibitorem biosyntezy giberelin, pobieranym przez pędy, korzenie i liście roślin. Środek Pirouette jest przeznaczony do kontroli wzrostu roślin w uprawie szklarniowej wielu gatunków roślin ozdobnych, poprzez ograniczanie wzrostu międzywęźli i uzyskiwanie bardziej zwartych roślin. Jest to często związane z ciemniejszą barwą liści. Niektóre gatunki roślin ozdobnych wykazują także lepsze i wcześniejsze kwitnienie. Środek może być stosowany w formie zabiegów nalistnych. Aby środek działał skutecznie, decydujące jest wykonanie zabiegu we właściwym terminie.

Stosowanie środka
Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w uprawie roślin ozdobnych w doniczkach i pojemnikach (kontenerach) pod osłonami typu szklarnia o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.
Reakcja na stosowanie środka Pirouette może różnić się w zależności od odmiany rośliny ozdobnej, fazy wzrostu i lokalnych warunków środowiskowych, dlatego przed zastosowaniem preparatu na szeroką skalę, zaleca się wykonanie testów na niewielką skalę w najniższym zalecanym stężeniu i w razie potrzeby dostosowanie stężenia.

Dawkowanie
Maksymalna jednorazowa dawka środka: 4 litry / 1000 m2
Maksymalna łączna dawka środka w ciągu 1 roku: 12 litrów / 1000 m2

Zalecenia stosowania
Opryskiwać suche, dobrze rosnące rośliny. Należy zapewnić jednolite pokrycie roślin, również łodyg, ale nie pryskać w sposób powodujący spływanie cieczy użytkowej.
Dostosować ilość cieczy użytkowej do etapu rozwoju roślin i wielkości uprawy.
W przypadku szybko rosnących odmian, należy zastosować środek we wczesnym stadium wzrostu rośliny.
Zabieg najlepiej przeprowadzać rano lub wieczorem, gdy wilgotność względna jest wyższa, tak by zapewnić optymalną absorpcję środka i zwiększyć jego skuteczność. Nie stosować na rośliny w stresie wodnym.

Azalia (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować po ostatnim przycinaniu, gdy nowy przyrost osiągnie 3-7 cm.
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 25 ml/l
W przypadku stosowania w formie dawek dzielonych:
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 12,5 ml/l
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: 8-14 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1 (2 w przypadku dawek dzielonych)
Zalecana ilość wody: 100-150 l/1000 m2

Róża miniaturowa (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować, gdy pędy mają długość 1-4 cm. Może być konieczne zastosowanie powtórne po 7 dniach.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 10 - 20 ml/l
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Pelargonia (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować 2-3 tygodnie po sadzeniu, gdy nowy przyrost wynosi 4-5 cm. W razie konieczności zabieg powtórzyć po co najmniej 4 dniach.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2-4 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2
Odstęp między zabiegami: 4 dni
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2
UWAGI
Nie stosować, gdy dni stają się krótsze.
Pelargonia wykazuje szczególną wrażliwość na substancję czynną paklobutrazol.

Poinsettia (Gwiazda Betlejemska) (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować, gdy boczne pędy osiągną długość 5 cm, i powtórzyć w razie potrzeby po co najmniej 14 dniach.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 5 ml/l
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: 14 dni
UWAGA
Nie należy wykonywać powtórnego zabiegu środkiem na 5-6 tygodni przed spodziewanym kwitnieniem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2
Zaleca ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Kalanchoe (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Termin stosowania: Środek należy stosować po 2-3 tygodniach po sadzeniu i powtórzyć w razie potrzeby, szczególnie na odmianach szybko rosnących i miniaturowych w odstępach co 8-15 dni.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 4 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3
Odstęp między zabiegami: 8-15 dni

Rośliny rabatowe (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
Lobelia
Termin stosowania: Środek należy stosować po 2-3 tygodniach po przesadzeniu, po rozpoczęciu wzrostu w odstępach co najmniej 4 dni.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,25 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,625-1,25 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4
Odstęp między zabiegami: 4 dni
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Petunia
Termin stosowania: Środek należy stosować po 2-3 tygodniach po przesadzeniu, po rozpoczęciu wzrostu i powtórzyć w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 dni.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 5 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 5
Odstęp między zabiegami: 4 dni
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Fiołek ogrodowy
Termin stosowania: Środek należy stosować po 2-3 tygodniach po przesadzeniu, po rozpoczęciu wzrostu i powtórzyć w razie potrzeby, w odstępach co najmniej 4 dni.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/l
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,5-5 ml/l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3
Odstęp między zabiegami: 4 dni
Zalecana ilość wody: 100-200 l/1000 m2

Środki ostrożności
Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą środka.

Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.

» Dowiedz się więcej o skarlaczach roślinnych


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-103/2017030.11.202430.11.2025
Inspiracje z Banku wiedzy
retardanty
Retardanty — hamowanie wzrostu roślin
Bardzo ważną grupą regulatorów wzrostu roślin są retardanty (skarlacze), których działanie polega na hamowaniu wzrostu roślin. Jest to grupa preparatów, które nie występują naturalnie, są produkowane syntetycznie. Retardanty są popularnie określane mianem antygiberelin, co dobrze odwzorowuje schemat ich działania.
wybór adiuwantu
Adiuwant — czym jest i dlaczego warto go używać?
Adiuwanty obniżają napięcie powierzchniowe kropli wody, dzięki czemu roztwór lepiej pokrywa opryskiwaną powierzchnię, a substancja aktywna preparatu chemicznego lepiej wnika do rośliny. Opryskane rośliny dłużej pozostają wilgotne, co z kolei ma znaczenie przy zwalczaniu szkodników za pomocą preparatów o działaniu kontaktowym.
Najnowsze artykuły