Florgib tabletki

Kod towaru180607245
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Florgib jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie tabletek rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczonym do stosowania w uprawie winorośli, rabarbaru i roślin ozdobnych. Zawiera kwas giberelinowy, naturalny regulator wzrostu roślin. Kwas giberelinowy wpływa na wiele procesów biologicznych, takich jak: wzrost i rozwój roślin, kwitnienie, zawiązywanie owoców.

Zawartość substancji aktywnej:
kwas giberelinowy (związek z grupy laktonów) – 204 g/kg (20,4%)

Florgib to regulator wzrostu na bazie kwasu giberelinowego (GA3 - giberelina specyficzna dla produkcji kwiaciarskiej). Gibereliny stymulują wzrost wydłużeniowy komórek (wydłużanie pędów), wpływają na kwitnienie (indukowanie i hamowanie) oraz owocowanie, rozwój pędów i kiełkowanie nasion. Florgib ma unikalną formułę szybko rozpuszczalnych tabletek (1 tabletka = 4,9 g), co pozwala na dokładne dawkowanie.

Florgib ST może być stosowany w wielu uprawach do różnych celów:
» przyspieszenie kwitnienia
» wyrównanie kwitnienia (więcej pąków kwitnących w tym samym czasie)
» stymulacja wzrostu wydłużeniowego
» rozwój uprawy (skrócenie czasu spoczynku rabarbaru)

W przypadku roślin doniczkowych (skrzydłokwiat) oraz kwiatów ciętych (ciemiernik biały) Florgib pozwala na określenie terminu kwitnienia i wyrównanie go. Dodatkowo, więcej kwiatów kwitnie w tym samym czasie (skrzydłokwiat). W przypadku chryzantemy i gipsówki Florgib ST poprawia wzrost wydłużeniowy pędów.

Środki ostrożności
W celu precyzyjnego określenia dawki zalecane jest przeprowadzenie testu na niewielkiej ilości roślin.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-30/2016 wu028.02.202528.02.2026

Florgib tabletki

Kod towaru180607245
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Florgib jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie tabletek rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczonym do stosowania w uprawie winorośli, rabarbaru i roślin ozdobnych. Zawiera kwas giberelinowy, naturalny regulator wzrostu roślin. Kwas giberelinowy wpływa na wiele procesów biologicznych, takich jak: wzrost i rozwój roślin, kwitnienie, zawiązywanie owoców.

Zawartość substancji aktywnej:
kwas giberelinowy (związek z grupy laktonów) – 204 g/kg (20,4%)

Florgib to regulator wzrostu na bazie kwasu giberelinowego (GA3 - giberelina specyficzna dla produkcji kwiaciarskiej). Gibereliny stymulują wzrost wydłużeniowy komórek (wydłużanie pędów), wpływają na kwitnienie (indukowanie i hamowanie) oraz owocowanie, rozwój pędów i kiełkowanie nasion. Florgib ma unikalną formułę szybko rozpuszczalnych tabletek (1 tabletka = 4,9 g), co pozwala na dokładne dawkowanie.

Florgib ST może być stosowany w wielu uprawach do różnych celów:
» przyspieszenie kwitnienia
» wyrównanie kwitnienia (więcej pąków kwitnących w tym samym czasie)
» stymulacja wzrostu wydłużeniowego
» rozwój uprawy (skrócenie czasu spoczynku rabarbaru)

W przypadku roślin doniczkowych (skrzydłokwiat) oraz kwiatów ciętych (ciemiernik biały) Florgib pozwala na określenie terminu kwitnienia i wyrównanie go. Dodatkowo, więcej kwiatów kwitnie w tym samym czasie (skrzydłokwiat). W przypadku chryzantemy i gipsówki Florgib ST poprawia wzrost wydłużeniowy pędów.

Środki ostrożności
W celu precyzyjnego określenia dawki zalecane jest przeprowadzenie testu na niewielkiej ilości roślin.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-30/2016 wu028.02.202528.02.2026
Inspiracje z Banku wiedzy
gibereliny
Gibereliny – indukcja wzrostu wydłużeniowego
Gibereliny kojarzone są przede wszystkim ze wzrostem wydłużeniowym roślin. Ich działanie jest jednak dużo bardziej złożone: wzrost roślin następuje na skutek zwiększenia rozmiarów komórek, przy zachowaniu ich jednakowej liczby. Wynika to z większego uwodnienia, rozciągnięcia i uelastycznienia ścian i błon komórkowych.
Florgib
Florgib ST dla optymalnego kwitnienia
Całkowita kontrola nad wzrostem uprawy jest bardzo pożądany, ale trudny do osiągnięcia. Florgib ST to regulator wzrostu o wielokierunkowym działaniu. Tabletki te zostały opracowane specjalnie dla upraw kwiaciarskich i mogą być stosowane w kwiatach doniczkowych i roślinach ciętych.
Najnowsze artykuły