Bonzi 1L

Kod towaru180702159
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Bonzi to regulator wzrostu roślin w ofercie Royal Brinkman, wspierający producentów roślin ozdobnych w maksymalizacji ich produkcji. Będąc produktem bardzo elastycznym i skutecznym, pomaga w uzyskaniu roślin pożądanych na rynku, o określonym kształcie i wielkości. Jest przeznaczony do stosowania w uprawach roślin ozdobnych (doniczkowych i rabatowych) w szklarniach. Działa szybko, bo już po 3-5 dniach, a efekt jego działania utrzymuje się minimum 3 tygodnie, w zależności od siły wzrostu roślin. Preparat ogranicza wzrost międzywęźli i pozwala osiągnąć bardziej zwarty pokrój roślin. Rośliny są też dzięki niemu bardziej jednorodne, a kwitnienie wyrównane. Pośrednio, Bonzi pozwala obniżyć koszty pracy i nawadniania. Można go stosować w ciągu całego cyklu uprawy. Substancja czynna środka - paklobutrazol (inhibitor biosyntezy giberelin) - pobierana jest przez zielone części roślin oraz korzenie a następnie poprzez wiązki naczyniowe (ksylem) transportowana do wierzchołków pędów. Jej działanie polega na ograniczeniu wzrostu  międzywęźli i uzyskiwania roślin o bardziej zwartym pokroju. Działanie środka często związane jest z ciemniejszą barwą liści. Niektóre gatunki roślin ozdobnych wykazują także lepsze i wcześniejsze kwitnienie.


Sposób działania
Hormon gibereliny odgrywa kluczową rolę we wzroście roślin, ponieważ odpowiada za wydłużenie komórek i ich podział. W związku z tym gibereliny są produkowane w aktywnych częściach rośliny. Bonzi, zawierający paklobutrazol, hamuje produkcję giberelin na wczesnym etapie wzrostu, co skutkuje krótszymi międzywęźlami i bardziej kontrolowanym wzrostem. W ten sposób możliwe jest zarządzanie wzrostem i kształtem rośliny, dzięki czemu staje się ona bardziej zwarta i silniejsza, co odpowiada wymaganiom rynku.

Zawartość substancji czynnej

paklobutrazol (związek z grupy triazoli) – 4 g/l


Korzyści wynikające ze stosowania Bonzi:

- bezpieczny, wydajny i elastyczny skarlacz roślin ozdobnych
- zapewnia atrakcyjny, zwarty pokrój roślin i równomierne kwitnienie
- można go stosować w ciągu całego cyklu uprawy
- szybkie działanie i długi efekt
- pozwala ograniczyć potrzeby podlewania i nakłady pracy.


Elastyczność
Bonzi można stosować na wszystkich etapach uprawy wielu gatunków roślin (rabatowe, doniczkowe, jednoroczne, wieloletnie, a nawet drzewiaste). Jest on bezpieczny dla owadów pożytecznych i dlatego może być stosowany w zintegrowanych systemach uprawy. Bonzi można stosować zamiennie lub równocześnie z innymi regulatorami wzrostu. Bonzi zapewnia efekt już po 3-5 dniach od zastosowania i utrzymuje się co najmniej przez 3 tygodnie (w zależności od siły wzrostu uprawy). Składnikiem aktywnym preparatu jest paklobutrazol (4g/l), który pierwotnie wykorzystywany był jako fungicyd, jednakże w miarę jego stosowania okazało się, że doskonale sprawdza się jako regulator wzrostu dla wielu gatunków roślin.


Zalecenia stosowania:

Bonzi jest łatwo pobierany przez liście, korzenie i łodygi, a następnie poprzez ksylem transportowany jest w górę rośliny. Dystrybucja następuje głównie w liściach, dlatego decydujące znaczenie ma równe pokrycie ich cieczą roboczą. Dla uzyskania optymalnego efektu wymagana jest precyzyjna technika dawkowania i właściwe stężenie. Optymalne wykorzystanie Bonzi w danej uprawie różni się w zależności od czynników środowiskowych i uprawy.

Należy zwrócić uwagę na trzy kluczowe elementy:

– Rozstaw roślin: gdy rośliny są blisko siebie, a ich liście zachodzą na siebie, dochodzi do silniejszego wzrostu łodygi, przez co wymagana jest większa ilość Bonzi.
– Temperatura produkcji: wyższe temperatury przyspieszają wzrost. Rośliny rosnące w cieplejszym klimacie wymagają wyższych dawek Bonzi.
– Światło i wilgotność: wysokie natężenie światła sprzyja bardziej stabilnemu wzrostowi, a zatem potrzeba mniej regulatora wzrostu. Wysoka wilgotność sprzyja bardziej dynamicznemu wzrostowi, wymagającemu większej ilości Bonzi. - unikaj mieszania Bonzi z innymi preparatami – mogą one wpłynąć na działanie skarlacza

Dodatkowe wskazówki:

– nanoś na suche rośliny, jednak upewnij się że korzenie nie są przesuszone, a podłoże zawiera dość wody
– przestrzegaj zaleceń odnośnie dawkowania, nie przekraczaj zalecanych dawek
– po naniesieniu Bonzi odczekaj, aż rośliny obeschną, zanim włączysz zraszacze
– użyj odpowiedniej ilości wody, aby uniknąć strat wynikających ze spływania preparatu
nie używaj do nowej produkcji podłoża, które zostało poddane zabiegowi z użyciem Bonzi
– Bonzi nie wykazuje szkodliwego działania na kwiaty i ich rozwój
– zaobserwowano wcześniejsze kwitnienie w następstwie stosowania Bonzi w przypadku petunii, werbeny, fuksji i goździka.


» Rośliny doniczkowe i rabatowe (oprócz Poinsettia)
Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4% (400 ml/100 l wody)
Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,03-0,4% (30-400 ml/100 l wody)
Maksymalna sumaryczna dawka: 4,8 l/1000 m2
Termin stosowania: w zależności od uprawianego gatunku i odmiany środek stosować od fazy dwóch rozwiniętych liści właściwych do początku kwitnienia (BBCH 12 – 61).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie uprawy (12 miesięcy) – 10
Odstęp pomiędzy zabiegami – 3 dni
Zalecana ilość wody: 75 – 120 l/1000 m2
Rośliny opryskiwać tak, aby ciecz użytkowa całkowicie pokrywała powierzchnie liści i pędów, ale nie spływała z roślin do doniczek.

» Poinsettia (w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych)
Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125% (125 ml/100 l wody)
Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,03-0,125% (30-125 ml/100 l wody)
Maksymalna sumaryczna dawka: 1,5 l/1000 m2
Termin stosowania: BBCH 12 – 61 w okresie styczeń – grudzień
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie (12 miesięcy) – 10
Odstęp pomiędzy zabiegami – 3 dni
Zalecana ilość wody: 75 – 120 l/1000 m2
Rośliny opryskiwać tak, aby ciecz użytkowa całkowicie pokrywała powierzchnie liści i pędów, ale nie spływała z roślin do doniczek.
Uwaga: na poinsecji Bonzi powinien być stosowany do tygodnia przed początkiem kwitnienia, aby zapobiec jego wpływowi na wielkość przylistków.

Bonzi w uprawie bratka
zacznij stosować Bonzi tuż po uszczykiwaniu
– stosuj 1-2 razy w tygodniu
– dawkowanie:
odmiany słabiej rosnące: 25-50 ml/100 litrów wody
odmiany silniej rosnące: 50-125 ml/100 litrów wody
Efekt: bardziej wyrównane rośliny o kompaktowym kształcie.

Bonzi w uprawie pelargonii
zacznij stosować Bonzi tuż po posadzeniu
– stosuj co tydzień
– dawka: 30-100 ml/100 litrów wody
– ilość wody: 750-1000 litrów na hektar
Efekt: prawidłowe formowanie pąków kwiatowych, wcześniejsze kwitnienie.

Dawkowanie w inych uprawach
Begonia: 30-100 ml/100 litrów wody
– Kalanchoë: 25-100 ml/100 litrów wody
– Oxalis: 2,5 ml/100 litrów wody
– Azalea: 2,25-2,75 l/100 litrów wody
–  Forsythia: 125 ml/100 litrów wody
– Fuchsia: 30-100 ml/100 litrów wody
– Hibiscus: 30-150 ml/100 litrów wody
– Rododendron: 2-3 l/100 litrów wody


--------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-10/2018wu030.11.202430.11.2025

Bonzi 1L

Kod towaru180702159
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Bonzi to regulator wzrostu roślin w ofercie Royal Brinkman, wspierający producentów roślin ozdobnych w maksymalizacji ich produkcji. Będąc produktem bardzo elastycznym i skutecznym, pomaga w uzyskaniu roślin pożądanych na rynku, o określonym kształcie i wielkości. Jest przeznaczony do stosowania w uprawach roślin ozdobnych (doniczkowych i rabatowych) w szklarniach. Działa szybko, bo już po 3-5 dniach, a efekt jego działania utrzymuje się minimum 3 tygodnie, w zależności od siły wzrostu roślin. Preparat ogranicza wzrost międzywęźli i pozwala osiągnąć bardziej zwarty pokrój roślin. Rośliny są też dzięki niemu bardziej jednorodne, a kwitnienie wyrównane. Pośrednio, Bonzi pozwala obniżyć koszty pracy i nawadniania. Można go stosować w ciągu całego cyklu uprawy. Substancja czynna środka - paklobutrazol (inhibitor biosyntezy giberelin) - pobierana jest przez zielone części roślin oraz korzenie a następnie poprzez wiązki naczyniowe (ksylem) transportowana do wierzchołków pędów. Jej działanie polega na ograniczeniu wzrostu  międzywęźli i uzyskiwania roślin o bardziej zwartym pokroju. Działanie środka często związane jest z ciemniejszą barwą liści. Niektóre gatunki roślin ozdobnych wykazują także lepsze i wcześniejsze kwitnienie.


Sposób działania
Hormon gibereliny odgrywa kluczową rolę we wzroście roślin, ponieważ odpowiada za wydłużenie komórek i ich podział. W związku z tym gibereliny są produkowane w aktywnych częściach rośliny. Bonzi, zawierający paklobutrazol, hamuje produkcję giberelin na wczesnym etapie wzrostu, co skutkuje krótszymi międzywęźlami i bardziej kontrolowanym wzrostem. W ten sposób możliwe jest zarządzanie wzrostem i kształtem rośliny, dzięki czemu staje się ona bardziej zwarta i silniejsza, co odpowiada wymaganiom rynku.

Zawartość substancji czynnej

paklobutrazol (związek z grupy triazoli) – 4 g/l


Korzyści wynikające ze stosowania Bonzi:

- bezpieczny, wydajny i elastyczny skarlacz roślin ozdobnych
- zapewnia atrakcyjny, zwarty pokrój roślin i równomierne kwitnienie
- można go stosować w ciągu całego cyklu uprawy
- szybkie działanie i długi efekt
- pozwala ograniczyć potrzeby podlewania i nakłady pracy.


Elastyczność
Bonzi można stosować na wszystkich etapach uprawy wielu gatunków roślin (rabatowe, doniczkowe, jednoroczne, wieloletnie, a nawet drzewiaste). Jest on bezpieczny dla owadów pożytecznych i dlatego może być stosowany w zintegrowanych systemach uprawy. Bonzi można stosować zamiennie lub równocześnie z innymi regulatorami wzrostu. Bonzi zapewnia efekt już po 3-5 dniach od zastosowania i utrzymuje się co najmniej przez 3 tygodnie (w zależności od siły wzrostu uprawy). Składnikiem aktywnym preparatu jest paklobutrazol (4g/l), który pierwotnie wykorzystywany był jako fungicyd, jednakże w miarę jego stosowania okazało się, że doskonale sprawdza się jako regulator wzrostu dla wielu gatunków roślin.


Zalecenia stosowania:

Bonzi jest łatwo pobierany przez liście, korzenie i łodygi, a następnie poprzez ksylem transportowany jest w górę rośliny. Dystrybucja następuje głównie w liściach, dlatego decydujące znaczenie ma równe pokrycie ich cieczą roboczą. Dla uzyskania optymalnego efektu wymagana jest precyzyjna technika dawkowania i właściwe stężenie. Optymalne wykorzystanie Bonzi w danej uprawie różni się w zależności od czynników środowiskowych i uprawy.

Należy zwrócić uwagę na trzy kluczowe elementy:

– Rozstaw roślin: gdy rośliny są blisko siebie, a ich liście zachodzą na siebie, dochodzi do silniejszego wzrostu łodygi, przez co wymagana jest większa ilość Bonzi.
– Temperatura produkcji: wyższe temperatury przyspieszają wzrost. Rośliny rosnące w cieplejszym klimacie wymagają wyższych dawek Bonzi.
– Światło i wilgotność: wysokie natężenie światła sprzyja bardziej stabilnemu wzrostowi, a zatem potrzeba mniej regulatora wzrostu. Wysoka wilgotność sprzyja bardziej dynamicznemu wzrostowi, wymagającemu większej ilości Bonzi. - unikaj mieszania Bonzi z innymi preparatami – mogą one wpłynąć na działanie skarlacza

Dodatkowe wskazówki:

– nanoś na suche rośliny, jednak upewnij się że korzenie nie są przesuszone, a podłoże zawiera dość wody
– przestrzegaj zaleceń odnośnie dawkowania, nie przekraczaj zalecanych dawek
– po naniesieniu Bonzi odczekaj, aż rośliny obeschną, zanim włączysz zraszacze
– użyj odpowiedniej ilości wody, aby uniknąć strat wynikających ze spływania preparatu
nie używaj do nowej produkcji podłoża, które zostało poddane zabiegowi z użyciem Bonzi
– Bonzi nie wykazuje szkodliwego działania na kwiaty i ich rozwój
– zaobserwowano wcześniejsze kwitnienie w następstwie stosowania Bonzi w przypadku petunii, werbeny, fuksji i goździka.


» Rośliny doniczkowe i rabatowe (oprócz Poinsettia)
Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4% (400 ml/100 l wody)
Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,03-0,4% (30-400 ml/100 l wody)
Maksymalna sumaryczna dawka: 4,8 l/1000 m2
Termin stosowania: w zależności od uprawianego gatunku i odmiany środek stosować od fazy dwóch rozwiniętych liści właściwych do początku kwitnienia (BBCH 12 – 61).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie uprawy (12 miesięcy) – 10
Odstęp pomiędzy zabiegami – 3 dni
Zalecana ilość wody: 75 – 120 l/1000 m2
Rośliny opryskiwać tak, aby ciecz użytkowa całkowicie pokrywała powierzchnie liści i pędów, ale nie spływała z roślin do doniczek.

» Poinsettia (w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych)
Maksymalne stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125% (125 ml/100 l wody)
Zalecane stężenie środka dla jednorazowego zastosowania: 0,03-0,125% (30-125 ml/100 l wody)
Maksymalna sumaryczna dawka: 1,5 l/1000 m2
Termin stosowania: BBCH 12 – 61 w okresie styczeń – grudzień
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie (12 miesięcy) – 10
Odstęp pomiędzy zabiegami – 3 dni
Zalecana ilość wody: 75 – 120 l/1000 m2
Rośliny opryskiwać tak, aby ciecz użytkowa całkowicie pokrywała powierzchnie liści i pędów, ale nie spływała z roślin do doniczek.
Uwaga: na poinsecji Bonzi powinien być stosowany do tygodnia przed początkiem kwitnienia, aby zapobiec jego wpływowi na wielkość przylistków.

Bonzi w uprawie bratka
zacznij stosować Bonzi tuż po uszczykiwaniu
– stosuj 1-2 razy w tygodniu
– dawkowanie:
odmiany słabiej rosnące: 25-50 ml/100 litrów wody
odmiany silniej rosnące: 50-125 ml/100 litrów wody
Efekt: bardziej wyrównane rośliny o kompaktowym kształcie.

Bonzi w uprawie pelargonii
zacznij stosować Bonzi tuż po posadzeniu
– stosuj co tydzień
– dawka: 30-100 ml/100 litrów wody
– ilość wody: 750-1000 litrów na hektar
Efekt: prawidłowe formowanie pąków kwiatowych, wcześniejsze kwitnienie.

Dawkowanie w inych uprawach
Begonia: 30-100 ml/100 litrów wody
– Kalanchoë: 25-100 ml/100 litrów wody
– Oxalis: 2,5 ml/100 litrów wody
– Azalea: 2,25-2,75 l/100 litrów wody
–  Forsythia: 125 ml/100 litrów wody
– Fuchsia: 30-100 ml/100 litrów wody
– Hibiscus: 30-150 ml/100 litrów wody
– Rododendron: 2-3 l/100 litrów wody


--------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-10/2018wu030.11.202430.11.2025
Inspiracje z Banku wiedzy
retardanty
Retardanty — hamowanie wzrostu roślin
Bardzo ważną grupą regulatorów wzrostu roślin są retardanty (skarlacze), których działanie polega na hamowaniu wzrostu roślin. Jest to grupa preparatów, które nie występują naturalnie, są produkowane syntetycznie. Retardanty są popularnie określane mianem antygiberelin, co dobrze odwzorowuje schemat ich działania.
wybór adiuwantu
Adiuwant — czym jest i dlaczego warto go używać?
Adiuwanty obniżają napięcie powierzchniowe kropli wody, dzięki czemu roztwór lepiej pokrywa opryskiwaną powierzchnię, a substancja aktywna preparatu chemicznego lepiej wnika do rośliny. Opryskane rośliny dłużej pozostają wilgotne, co z kolei ma znaczenie przy zwalczaniu szkodników za pomocą preparatów o działaniu kontaktowym.
Najnowsze artykuły