Jakie są techniki filtrowania w ogrodnictwie?

Woda używana w szklarni do nawadniania musi być czysta. Obecność gliny, piasku, glonów i innych zanieczyszczeń może powodować zatykanie maszyn, urządzeń i instalacji. Przy pomocy różnych technik filtrowania można odfiltrować wodę i w ten sposób oczyścić dużą część z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Istnieją różne techniki filtrowania w ogrodnictwie, które mogą być stosowane. Nasi specjaliści udzielą Państwu więcej informacji na ten temat.

Techniki filtracji wody
Royal Brinkman
10 sierpnia 2023
Udostępnij artykuł
W poniższym artykule:

Różne techniki filtrowania w ogrodnictwie

Każda technika filtracyjna działa w inny sposób. To, która technika jest najbardziej odpowiednia dla Twojej firmy, zależy od kilku czynników. Kliknij jedną z poniższych technik filtrowania, aby dowiedzieć się więcej.
Odwrócona osmoza
Odwrócona osmoza
Odwrócona osmoza, znana również jako hiperfiltracja, jest powszechnie stosowaną w ogrodnictwie techniką filtrowania wody pozwalającą na jej oczyszczanie z soli, minerałów, nawozów i środków ochrony roślin. Zaletą odwróconej osmozy jest to, że technika ta nie wykorzystuje środków chemicznych, lecz filtrowanie odbywa się za pomocą membrany. W tym artykule nasi specjaliści podają więcej informacji na temat odwróconej osmozy.
Filtr piaskowy
Filtr piaskowy 
Filtr piaskowy wykorzystuje piasek do filtrowania wody. Woda do oczyszczenia powoli opada przez piasek filtra piaskowego, pozostawiając cząsteczki zanieczyszczeń z wody w drobnych porach piasku. Ta technika filtracyjna nadaje się szczególnie do wstępnej filtracji urządzeń dezynfekcyjnych, przygotowania do mikro- i ultrafiltracji, systemów recyrkulacji, procesów płukania wody, systemów irygacyjnych, filtracji wody w zbiornikach i oczyszczania wód gruntowych.

Filtr sitowy łukowy

Filtr sitowy łukowy
Filtr sitowy łukowy wykorzystuje siłę grawitacji. Woda do oczyszczenia jest kierowana na paraboliczny ekran. Cząsteczki brudu w wodzie sklejają się, a czysta woda może być oddzielona od brudu poprzez szczeliny w sicie. Łukowe wygięcie sita jest szczególnie przydatne do usuwania dużych ilości stosunkowo grubych cząstek zanieczyszczeń (większych niż 0,25 mm). Wydajność filtra sitowo-łukowego zależy od jego powierzchni: im większe sito, tym więcej wody może obsłużyć, a więc tym większa pojemność.

Filtr sitowy

Filtr sitowy
Filtr sitowy jest techniką filtracyjną często stosowaną w ogrodnictwie do pomiaru zanieczyszczenia wody na obszarze przed instalacją filtracyjną oraz do wstępnej filtracji. W ten sposób dolna część instalacji filtracyjnej jest chroniona przed dużymi cząstkami zanieczyszczeń. Filtr sitowy jest szczególnie przydatny do filtrowania wody procesowej, wody chłodzącej, ścieków, systemów recyrkulacji, systemów nawadniania i wstępnej filtracji systemów dezynfekcji. W filtrze sitowym woda jest filtrowana od zewnątrz do wewnątrz. Zanieczyszczenia gromadzą się po zewnętrznej stronie wkładu filtracyjnego. Zaletą jest to, że brud można łatwo usunąć.

Filtr siatkowy

Filtr siatkowy
Filtr siatkowy wykonany jest z siatki drutów o różnej wielkości oczek. Gdy zanieczyszczona woda jest przepompowywana przez filtr, cząsteczki zanieczyszczeń zatrzymują się na nim. Im mniejsze otwory filtra siatkowego, tym lepiej zatrzymuje cząsteczki brudu. Wybór typu filtra siatkowego zależy więc od jakości wody, która ma być czyszczona.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy

Jakie są techniki filtrowania w ogrodnictwie?

Woda używana w szklarni do nawadniania musi być czysta. Obecność gliny, piasku, glonów i innych zanieczyszczeń może powodować zatykanie maszyn, urządzeń i instalacji. Przy pomocy różnych technik filtrowania można odfiltrować wodę i w ten sposób oczyścić dużą część z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Istnieją różne techniki filtrowania w ogrodnictwie, które mogą być stosowane. Nasi specjaliści udzielą Państwu więcej informacji na ten temat.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Royal Brinkman
Royal Brinkman
10 sierpnia 2023
Udostępnij artykuł
Techniki filtracji wody
W poniższym artykule:

Różne techniki filtrowania w ogrodnictwie

Każda technika filtracyjna działa w inny sposób. To, która technika jest najbardziej odpowiednia dla Twojej firmy, zależy od kilku czynników. Kliknij jedną z poniższych technik filtrowania, aby dowiedzieć się więcej.
Odwrócona osmoza
Odwrócona osmoza
Odwrócona osmoza, znana również jako hiperfiltracja, jest powszechnie stosowaną w ogrodnictwie techniką filtrowania wody pozwalającą na jej oczyszczanie z soli, minerałów, nawozów i środków ochrony roślin. Zaletą odwróconej osmozy jest to, że technika ta nie wykorzystuje środków chemicznych, lecz filtrowanie odbywa się za pomocą membrany. W tym artykule nasi specjaliści podają więcej informacji na temat odwróconej osmozy.
Filtr piaskowy
Filtr piaskowy 
Filtr piaskowy wykorzystuje piasek do filtrowania wody. Woda do oczyszczenia powoli opada przez piasek filtra piaskowego, pozostawiając cząsteczki zanieczyszczeń z wody w drobnych porach piasku. Ta technika filtracyjna nadaje się szczególnie do wstępnej filtracji urządzeń dezynfekcyjnych, przygotowania do mikro- i ultrafiltracji, systemów recyrkulacji, procesów płukania wody, systemów irygacyjnych, filtracji wody w zbiornikach i oczyszczania wód gruntowych.

Filtr sitowy łukowy

Filtr sitowy łukowy
Filtr sitowy łukowy wykorzystuje siłę grawitacji. Woda do oczyszczenia jest kierowana na paraboliczny ekran. Cząsteczki brudu w wodzie sklejają się, a czysta woda może być oddzielona od brudu poprzez szczeliny w sicie. Łukowe wygięcie sita jest szczególnie przydatne do usuwania dużych ilości stosunkowo grubych cząstek zanieczyszczeń (większych niż 0,25 mm). Wydajność filtra sitowo-łukowego zależy od jego powierzchni: im większe sito, tym więcej wody może obsłużyć, a więc tym większa pojemność.

Filtr sitowy

Filtr sitowy
Filtr sitowy jest techniką filtracyjną często stosowaną w ogrodnictwie do pomiaru zanieczyszczenia wody na obszarze przed instalacją filtracyjną oraz do wstępnej filtracji. W ten sposób dolna część instalacji filtracyjnej jest chroniona przed dużymi cząstkami zanieczyszczeń. Filtr sitowy jest szczególnie przydatny do filtrowania wody procesowej, wody chłodzącej, ścieków, systemów recyrkulacji, systemów nawadniania i wstępnej filtracji systemów dezynfekcji. W filtrze sitowym woda jest filtrowana od zewnątrz do wewnątrz. Zanieczyszczenia gromadzą się po zewnętrznej stronie wkładu filtracyjnego. Zaletą jest to, że brud można łatwo usunąć.

Filtr siatkowy

Filtr siatkowy
Filtr siatkowy wykonany jest z siatki drutów o różnej wielkości oczek. Gdy zanieczyszczona woda jest przepompowywana przez filtr, cząsteczki zanieczyszczeń zatrzymują się na nim. Im mniejsze otwory filtra siatkowego, tym lepiej zatrzymuje cząsteczki brudu. Wybór typu filtra siatkowego zależy więc od jakości wody, która ma być czyszczona.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Katarzyna Wrzodak
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Jak walczyć ze skutkami suszy w szklarni?
Ze względu na globalne ocieplenie, takie suche i słoneczne lata będą występować częściej. Ta susza ma poważne konsekwencje dla ogrodnictwa szklarniowego. 
Wskazówki dotyczące konserwacji zbiornika na wodę 
Utrzymanie zbiorników na wodę w dobrym stanie jest bardzo ważne dla zapewnienia dobrej jakości wody, ale też pozwala zapobiec katastrofie: rozerwaniu zbiornika. 
Zwalczanie glonów w wodzie do nawadniania 
W ogrodnictwie duży problem stanowi obecność glonów w zbiornikach wodnych. W wodzie stojącej, glony mogą szybko rosnąć. Ma to kilka negatywnych konsekwencji.