Odwrócona osmoza w ogrodnictwie

Odwrócona osmoza, znana również jako hiperfiltracja, jest powszechnie stosowaną w ogrodnictwie techniką filtrowania wody pozwalającą na jej oczyszczanie z soli, minerałów, nawozów i środków ochrony roślin. Zaletą odwróconej osmozy jest to, że technika ta nie wykorzystuje środków chemicznych, lecz filtrowanie odbywa się za pomocą membrany. W tym artykule nasi specjaliści podają więcej informacji na temat odwróconej osmozy.

Odwrócona osmoza
Grzegorz Surman
Technical Sales Manager |
6 sierpnia 2023
Udostępnij artykuł

Co to jest osmoza?

Osmoza jest naturalnym procesem, w którym dwie ciecze mieszają ze sobą za pośrednictwem półprzepuszczalnej membrany. Membrana ta przepuszcza pewne cząsteczki (takie jak cząsteczki wody), ale inne nie (takie jak cząsteczki soli). W osmozie zanieczyszczona woda przepływa przez tę półprzepuszczalną membranę do cieczy o niższym stężeniu. Odbywa się to do momentu osiągnięcia równowagi w procentach rozpuszczonych substancji po obu stronach membrany. Odsetek ten nigdy nie będzie całkowicie równy, ponieważ objętość wody zwiększa się po stronie membrany, do której przepływa woda. Powoduje to wzrost ciśnienia po tej stronie.  Jeśli ciśnienie jest wystarczająco wysokie, aby zatrzymać przepływ wody przez membranę, proces zatrzymuje się. To ciśnienie nazywane jest ciśnieniem osmotycznym. 

Co to jest odwrócona osmoza?

Zasada działania odwróconej osmozy jest — jak sama nazwa wskazuje — odwrotna do zasady osmozy. W tym przypadku membrana jest stosowana jako wyjątkowo delikatny filtr, za pomocą którego rozpuszczone substancje są odfiltrowywane z wody. Odwracając ciśnienie osmotyczne i przepychając w ten sposób wodę pod ciśnieniem przez membranę, małe cząsteczki wody mogą przechodzić przez membranę, ale większe cząsteczki lub cząsteczki chemiczne nie mogą. Pozostają one z tyłu w przestrzeni przed membraną i są tutaj odprowadzane jako ścieki. To sprawia, że osmoza odwrócona bardzo dobrze nadaje się do usuwania środków ochrony roślin i nawozów ze ścieków. 

Czysta woda po drugiej stronie membrany może być następnie ponownie użyta (ale uważaj: nie może być odprowadzona do ścieków!). Ta woda nazywana jest wodą z osmozy.

Przepływy krzyżowe

Odwrócona osmoza wykorzystuje prądy krzyżowe. Technika ta zapewnia, że membrana nie ulega zatkaniu. Ciecz, która pozostaje w obszarze przed membraną, przepływa wzdłuż niej tak, że cząsteczki pozostałe w membranie są wypłukiwane.

Wartości szczątkowe

Oczyszczona woda z osmozy zawsze zawiera małe ilości szczątkowe. Dla większości membran obowiązuje minimalna wartość wody oczyszczonej wynosząca od 95 do 97% (są to minimalne wartości testowe; w praktyce wartości te są zazwyczaj wyższe).

Skontaktuj się z nami! 

Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy

Odwrócona osmoza w ogrodnictwie

Odwrócona osmoza, znana również jako hiperfiltracja, jest powszechnie stosowaną w ogrodnictwie techniką filtrowania wody pozwalającą na jej oczyszczanie z soli, minerałów, nawozów i środków ochrony roślin. Zaletą odwróconej osmozy jest to, że technika ta nie wykorzystuje środków chemicznych, lecz filtrowanie odbywa się za pomocą membrany. W tym artykule nasi specjaliści podają więcej informacji na temat odwróconej osmozy.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Grzegorz Surman
Grzegorz Surman
Technical Sales Manager | 6 sierpnia 2023
Udostępnij artykuł
Odwrócona osmoza

Co to jest osmoza?

Osmoza jest naturalnym procesem, w którym dwie ciecze mieszają ze sobą za pośrednictwem półprzepuszczalnej membrany. Membrana ta przepuszcza pewne cząsteczki (takie jak cząsteczki wody), ale inne nie (takie jak cząsteczki soli). W osmozie zanieczyszczona woda przepływa przez tę półprzepuszczalną membranę do cieczy o niższym stężeniu. Odbywa się to do momentu osiągnięcia równowagi w procentach rozpuszczonych substancji po obu stronach membrany. Odsetek ten nigdy nie będzie całkowicie równy, ponieważ objętość wody zwiększa się po stronie membrany, do której przepływa woda. Powoduje to wzrost ciśnienia po tej stronie.  Jeśli ciśnienie jest wystarczająco wysokie, aby zatrzymać przepływ wody przez membranę, proces zatrzymuje się. To ciśnienie nazywane jest ciśnieniem osmotycznym. 

Co to jest odwrócona osmoza?

Zasada działania odwróconej osmozy jest — jak sama nazwa wskazuje — odwrotna do zasady osmozy. W tym przypadku membrana jest stosowana jako wyjątkowo delikatny filtr, za pomocą którego rozpuszczone substancje są odfiltrowywane z wody. Odwracając ciśnienie osmotyczne i przepychając w ten sposób wodę pod ciśnieniem przez membranę, małe cząsteczki wody mogą przechodzić przez membranę, ale większe cząsteczki lub cząsteczki chemiczne nie mogą. Pozostają one z tyłu w przestrzeni przed membraną i są tutaj odprowadzane jako ścieki. To sprawia, że osmoza odwrócona bardzo dobrze nadaje się do usuwania środków ochrony roślin i nawozów ze ścieków. 

Czysta woda po drugiej stronie membrany może być następnie ponownie użyta (ale uważaj: nie może być odprowadzona do ścieków!). Ta woda nazywana jest wodą z osmozy.

Przepływy krzyżowe

Odwrócona osmoza wykorzystuje prądy krzyżowe. Technika ta zapewnia, że membrana nie ulega zatkaniu. Ciecz, która pozostaje w obszarze przed membraną, przepływa wzdłuż niej tak, że cząsteczki pozostałe w membranie są wypłukiwane.

Wartości szczątkowe

Oczyszczona woda z osmozy zawsze zawiera małe ilości szczątkowe. Dla większości membran obowiązuje minimalna wartość wody oczyszczonej wynosząca od 95 do 97% (są to minimalne wartości testowe; w praktyce wartości te są zazwyczaj wyższe).

Skontaktuj się z nami! 

Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Grzegorz Surman
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Jakość wody do nawadniania
Jakość wody do nawadniania jest jednym z kluczowych elementów, mających wpływ na zdrowy wzrost i rozwój uprawy. Wysokiej jakości woda, wolna od zanieczyszczeń i patogenów pozwala na optymalne nawodnienie roślin oraz osiągnięcie obfitych, wysokiej jakości plonów. 
Techniki filtrowania w ogrodnictwie
Woda używana w szklarni do nawadniania musi być czysta. Obecność gliny, piasku, glonów i innych zanieczyszczeń może powodować zatykanie maszyn, urządzeń i instalacji. Przy pomocy różnych technik filtrowania można odfiltrować wodę i w ten sposób oczyścić ją z zanieczyszczeń.
Zwalczanie Pythium w uprawach
Pythium — znana również jako zgnilizna korzeni — jest chorobą roślin, która szczególnie dotyka młodą i miękką tkankę roślinną. Choroba przenika przez małe rany u roślin, których tworzą się zarodniki przetrwalnikowe. Dowiedz się jak zapobiegać zakażeniu Pythium oraz zwalczać w przypadku zainfekowania uprawy.