Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz

Jak zbudować zbiornik na wodę?

watersilo
 Ostatnia aktualizacja: 24-02-2022

Wiele gospodarstw ogrodniczych korzysta ze stalowych zbiorników na wodę. Woda z tych zbiorników służy między innymi do podlewania uprawy. Ważne jest, aby zapobiec pękaniu i przekrzywianiu ścian zbiornika, a także ochrona przed rdzą i wyciekami – aby uniknąć takich zagrożeń, trzeba zbudować zbiornik we właściwy sposób. W poniższym artykule nasz specjalista opisał, jak to zrobić.

Instalacja rur odpływowych

 • Ustal punkt, w którym będzie się znajdował środek zbiornika. Standardowy zbiornik ma jeden otwór odpływowy.
 • Pionowa część rury odpływowej musi znaleźć się co najmniej 300 mm ponad fundamentem.
 • Pozioma część rury musi być dłuższa o co najmniej 400 mm od promienia zbiornika.
 • Upewnij się, że rura jest nieruchoma i nie będzie się przesuwać podczas montażu zbiornika. Sprawdź też, czy rura nie przecieka.
 • Instalacja zasysająca wodę ze zbiornika musi znaleźć się odpowiednio wysoko – co najmniej na wysokości 1 m od podłoża. Jeśli od zbiornika odchodzi więcej rur, powinny one znajdować się w odstępie co najmniej 1 m od siebie, aby możliwe było wykonywanie przy nich ewentualnych prac konserwacyjnych.

Układanie fundamentów pod zbiornik

 • Należy zapewnić odpowiednio twardy i wypoziomowany fundament pod zbiornik. Najważniejsze, aby był on w stanie udźwignąć ciężar zbiornika napełnionego wodą.
 • Ułóż płytki na obrysie obwodu zbiornika. Powinny znaleźć się jak najbliżej siebie. Upewnij się, czy są odpowiednio wypoziomowane. Najlepiej układać je na 5-10 cm warstwie piasku. Można również wykonać fundament betonowy.
 • Jeśli dno zbiornika będzie się znajdowało bezpośrednio na gruncie, należy upewnić się, czy nie ma w nim gruzu i innych ostrych przedmiotów, mogących uszkodzić dno zbiornika. Można również zdecydować się na użycie filcu dennego, ułożenie na dnie piasku lub wykonanie wylewki betonowej (co najmniej 250 mm grubości i o co najmniej 100 mm szerszej od średnicy zbiornika).
 • Jeśli decydujesz się wkopać zbiornik w ziemię (co zalecamy), upewnij się, że zbiornik nie znajdzie się niżej niż 50 cm poniżej poziomu gruntu – zbiornik musi się znajdować powyżej poziomu wód gruntowych. Również średnica wykopu powinna mieć co najmniej 100 cm więcej niż średnica zbiornika – ułatwi to jego budowę.

Film instruktażowy


Montaż ocynkowanych blach falistych

 • Narysuj okrąg wskazujący położenie ścian zbiornika. Plandekę oraz filc ścienny ułóż na środku okręgu. Umieść je na paletach, aby nie zostały uszkodzone i pozostały suche.
 • Zamontuj dolny rząd* arkuszy blachy, dokręcając ręcznie śruby**. Zamontuj śrubę na każdym arkuszu blachy tak, aby główka śrub znalazła się wewnątrz zbiornika, a podkładka na zewnątrz.
Bouten monteren
 • Kolejny rząd arkuszy blachy zamontować w podobny sposób. Arkusze powinny być tak montowane, aby szwy pionowe nie znajdywały się pod sobą. Po zamontowaniu każdego nowego okręgu, przykręcać kolejny. Po zakończeniu montażu, śruby i nakrętki spryskać masą cynkową.
 • Arkusze każdego kolejnego okręgu należy montować po zewnętrznej stronie poprzedniego okręgu. Dzięki temu woda przeciekająca ze zbiornika nigdy nie dostanie się pomiędzy arkusze.
* Zbiorniki o średnicy od 5,53 m mogą składać się z arkuszy o różnej grubości blachy. Podczas montażu najpierw mocować najgrubsze arkusze. Blacha na dno jest powlekana.

** Do zbiorników o dużej średnicy i wysokości, orócz różnej grubości płyt, dostarczane są również różne rodzaje śrub i nakrętek (M10 x 20 i M12 x 25). Śruby M12 x 25 mają być używane tylko w najgrubszych arkuszach i tylko w szwach pionowych.


Rozkładanie filcu ściennego

 • Rozwiń filc ścienny w zbiorniku i upewnij się, że pozostanie on jak najbardziej suchy.
 • Przeciągnij filc 12-15 cm nad ścianą zbiornika i zabezpiecz go dostarczonymi w zestawie plastikowymi profilami ochronnymi.
 • Nadmiar filcu można odciąć lub nałożyć podwójną warstwę pod profilami plastikowymi na brzegach.

Montaż pokrywy

 • Najlepiej, aby pokrywę mocowali specjaliści. Jest to bardzo precyzyjna i trudna czynność, którą lepiej zlecić firmie zewnętrznej, aby uniknąć późniejszych problemów.
 • Uwaga: w przypadku zbiorników znajdujących się na zewnątrz, należy przepompować 30-40 cm wody do zbiornika bezpośrednio po zamontowaniu pokrywy. Zapobiega to trzepotaniu pokrywy przy silnym wietrze.
 • Jeśli zamierzasz wykonywać prace na drabinie po zamontowaniu pokrywy, zabezpiecz nóżki drabiny, aby nie uszkodzić pokrywy.
 • Nigdy nie obsypuj zbiornika ziemią, jeśli nie ma w nim wody.

Pokrywa antyglonowa

Glony w zbiorniku mogą być bardzo uciążliwe. Dlatego ważne jest, aby w jak największym stopniu zapobiegać ich powstawaniu. Można to zrobić, stosując pokrywę antyglonową.

Zezwolenie

Zanim rozpoczniesz budowę zbiornika, sprawdź u władz lokalnych, czy potrzebujesz na to pozwolenia.

Konserwacja zbiorników

Ryzyko uszkodzenia na skutek pęknięcia lub przelewania się zbiornika wzrasta z każdym rokiem użytkowania. Najczęstszymi przyczynami pękania ścian zbiornika są pochylenie, rdza lub wyciek. Ryzyko to można ograniczyć poprzez regularną kontrolę zbiornika, podejmowanie działań konserwacyjnych oraz zlecanie czyszczenia i przeglądu w odpowiednim czasie.

Masz pytanie lub chcesz otrzymać ofertę?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub wiadomości e-mail. Nasz specjalista udzieli odpowiedzi na Twoje pytania i przygotuje ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.


Grzegorz Surman
Dział techniczny
Wyślij e-mail

Do not delete this link