Amistar 250 SC 1l

Kod towaruP10000055
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Amistar 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy montowanych na sadzarkach i ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)

Zakres stosowania
» Pszenica ozima, pszenica jara
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy,
septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
» Żyto
- rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
» Pszenica ozima, pszenica jara.
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy,
septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
» Jęczmień ozimy, jęczmień jary
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia,
fuzarioza kłosów
» Pszenżyto ozime, pszenżyto jare
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna
plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
» Rzepak ozimy
- czerń krzyżowych, szara pleśń
- zgnilizna twardzikowa
» Ziemniak
- rizoktonioza ziemniaka
- alternarioza
» Cebula
- mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
» Fasola szparagowa
- antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
» Groch na zielone nasiona
- askochytoza grochu, mączniak rzekomy
» Kapusta głowiasta (do długotrwałego przechowywania)
- czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
» Kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania).
- czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
» Kalafior
- czerń krzyżowych (alternarioza)
» Marchew
- alternarioza naci, mączniak prawdziwy
» Sałata w uprawie polowej
- mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
» Pomidor w uprawie polowej
- zaraza ziemniaka, alternarioza
» Por
- rdza pora, alternarioza pora
» Seler
- septorioza selera
» Papryka w uprawie tunelowej
- szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
» Sałata w uprawie pod osłonami
- szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
40/2011030.06.202630.06.2027
Inspiracje z Banku wiedzy

Amistar 250 SC 1l

Kod towaruP10000055
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Amistar 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy montowanych na sadzarkach i ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)

Zakres stosowania
» Pszenica ozima, pszenica jara
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy,
septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
» Żyto
- rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
» Pszenica ozima, pszenica jara.
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy,
septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
» Jęczmień ozimy, jęczmień jary
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia,
fuzarioza kłosów
» Pszenżyto ozime, pszenżyto jare
- mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna
plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
» Rzepak ozimy
- czerń krzyżowych, szara pleśń
- zgnilizna twardzikowa
» Ziemniak
- rizoktonioza ziemniaka
- alternarioza
» Cebula
- mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
» Fasola szparagowa
- antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
» Groch na zielone nasiona
- askochytoza grochu, mączniak rzekomy
» Kapusta głowiasta (do długotrwałego przechowywania)
- czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
» Kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania).
- czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
» Kalafior
- czerń krzyżowych (alternarioza)
» Marchew
- alternarioza naci, mączniak prawdziwy
» Sałata w uprawie polowej
- mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
» Pomidor w uprawie polowej
- zaraza ziemniaka, alternarioza
» Por
- rdza pora, alternarioza pora
» Seler
- septorioza selera
» Papryka w uprawie tunelowej
- szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
» Sałata w uprawie pod osłonami
- szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
40/2011030.06.202630.06.2027
Inspiracje z Banku wiedzy
alternarioza
Alternarioza
Alternarioza jest chorobą wywoływaną przez grzyby z rodzaju Alternaria, które atakują rośliny starsze oraz osłabione poprzez infekcje wirusowe lub stres. Patogen oddziałuje jedynie na uszkodzoną tkankę liściową, produkując toksyczną dla liści substancję. Występuje w uprawie pomidora i ogórka, jak również w uprawach warzyw kapustnych.
szara pleśń
Szara pleśń
Szara pleśń (Botrytis cinerea) jest grzybem powodującym największe szkody w ogrodnictwie. Występuje głównie w warunkach wysokiej wilgotności. Objawy choroby pojawiać się mogą na pędach, liściach, kwiatach i owocach, zagrażając rozwojowi roślin oraz dyskwalifikując je jako materiał handlowy. W walce z szarą pleśnią najważniejsze jest jej zapobieganie.
Najnowsze artykuły