Lepinox Plus 1kg

Kod towaruP50100524
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-48/2017 wu015.02.202615.02.2027

Opis

Lepinox Plus - ekologiczny środek na gąsienice, motyle i ćmy

Lepinox Plus jest biologicznym środkiem ochrony roślin do zwalczania gąsienic, ćmy i motyli (Lepidoptera). Produkt ten jest produktem biologicznym, co sprawia, że nadaje się do stosowania w ramach zintegrowanej ochrony roślin.

Substancja aktywna:
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348, przeznaczony do kontroli gąsienic motyli. Preparat został zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym (nr zezwolenia ECORA-Ekol-002/2018).

Zastosowanie
Lepinox PLUS może być stosowany oddzielnie oraz w połączeniu z innymi preparatami. Produkt nie jest szkodliwy dla naturalnych wrogów i zapylaczy. Lepinox Plus może być stosowany w różnych uprawach owoców i warzyw, takich jak pomidory, papryka, bakłażan, melony, cukinia i winogrona.

Zalety produktu
- brak pozostałości
- brak okresu karencji
- bezpieczny dla organizmów pożytecznych, ludzi i środowiska
- odgrywa znaczenie w przeciwdziałaniu wykształcania odporności na insektycydy
- zapewnia szybkie i widoczne rezultaty

Sposób działania
Preparat zawiera naturalnie występującą w glebie bakterię Bacillus thuringiensis, wytwarzającą krystaliczne białka, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Gąsienice po zainfekowaniu przez bakterię przestają żerować i giną w ciągu 72 godzin. Z czasem kurczą się i czernieją.

Zalecenia dotyczące stosowania
Zalecane jesy przeprowadzenie oprysku drobnokroplistego, w godzinach rannych lub wieczornych, w dni pochmurne. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie: 3. Stosować podczas występowania najmłodszych stadiów larwalnych gąsienic (L1, L2). Po przeprowadzeniu oprysku odczekaćć od siedmiu do dziesięciu dni, przed przeprowadzeniem kolejnego zabiegu.

Można mieszać preparat z innymi środkami ochrony roślin, za wyjątkiem takich, które wykazują wysoki odczyn zasadowy lub działanie bakteriobójcze. Lepinox Plus jest dostarczany w postaci proszku do rozpylania i musi być zmieszany z wodą przed zastosowaniem. Upewnij się, że używasz wystarczającej ilości wody, aby pokryć całość uprawy. Upewnij się również, że nie używasz wody o wartości pH >8, ponieważ spowoduje to nieprawidłowe funkcjonowanie upraw.

Dawkowanie
Dla zastosowania Lepinox Plus ustalono dawkę 1,0 kg/ha. Aby zapobiec powstawaniu oporności, należy przewidzieć siedmiodniową przerwę między zastosowaniem produktu, który może być podawany trzy razy na jedną uprawę. Sprawdź szczegółowe zalecenia odnośnie dawkowania znajdują się na etykiecie produktu.

--------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Lepinox Plus 1kg

Kod towaruP50100524
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-48/2017 wu015.02.202615.02.2027

Opis

Lepinox Plus - ekologiczny środek na gąsienice, motyle i ćmy

Lepinox Plus jest biologicznym środkiem ochrony roślin do zwalczania gąsienic, ćmy i motyli (Lepidoptera). Produkt ten jest produktem biologicznym, co sprawia, że nadaje się do stosowania w ramach zintegrowanej ochrony roślin.

Substancja aktywna:
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348, przeznaczony do kontroli gąsienic motyli. Preparat został zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym (nr zezwolenia ECORA-Ekol-002/2018).

Zastosowanie
Lepinox PLUS może być stosowany oddzielnie oraz w połączeniu z innymi preparatami. Produkt nie jest szkodliwy dla naturalnych wrogów i zapylaczy. Lepinox Plus może być stosowany w różnych uprawach owoców i warzyw, takich jak pomidory, papryka, bakłażan, melony, cukinia i winogrona.

Zalety produktu
- brak pozostałości
- brak okresu karencji
- bezpieczny dla organizmów pożytecznych, ludzi i środowiska
- odgrywa znaczenie w przeciwdziałaniu wykształcania odporności na insektycydy
- zapewnia szybkie i widoczne rezultaty

Sposób działania
Preparat zawiera naturalnie występującą w glebie bakterię Bacillus thuringiensis, wytwarzającą krystaliczne białka, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Gąsienice po zainfekowaniu przez bakterię przestają żerować i giną w ciągu 72 godzin. Z czasem kurczą się i czernieją.

Zalecenia dotyczące stosowania
Zalecane jesy przeprowadzenie oprysku drobnokroplistego, w godzinach rannych lub wieczornych, w dni pochmurne. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie: 3. Stosować podczas występowania najmłodszych stadiów larwalnych gąsienic (L1, L2). Po przeprowadzeniu oprysku odczekaćć od siedmiu do dziesięciu dni, przed przeprowadzeniem kolejnego zabiegu.

Można mieszać preparat z innymi środkami ochrony roślin, za wyjątkiem takich, które wykazują wysoki odczyn zasadowy lub działanie bakteriobójcze. Lepinox Plus jest dostarczany w postaci proszku do rozpylania i musi być zmieszany z wodą przed zastosowaniem. Upewnij się, że używasz wystarczającej ilości wody, aby pokryć całość uprawy. Upewnij się również, że nie używasz wody o wartości pH >8, ponieważ spowoduje to nieprawidłowe funkcjonowanie upraw.

Dawkowanie
Dla zastosowania Lepinox Plus ustalono dawkę 1,0 kg/ha. Aby zapobiec powstawaniu oporności, należy przewidzieć siedmiodniową przerwę między zastosowaniem produktu, który może być podawany trzy razy na jedną uprawę. Sprawdź szczegółowe zalecenia odnośnie dawkowania znajdują się na etykiecie produktu.

--------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.