Huwa San TR 50 VAT 240 kg

Kod towaru150114006
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych
Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniu określonemu rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu.

Przed dokonaniem zakupu wymagane jest przesłanie oświadczenia nabywcy dostępnego na stronie produktu. W przypadku braku przesłania oświadczenia zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Huwa-San TR-50 to unikalny stabilizowany nadtlenek wodoru, który wyróżnia się doskonałą stabilnością i wydajnością działania. Huwa-San to idealny produkt do wydajnego czyszczenia węży kroplujących i innych części systemu nawadniającego. Huwa-San, w przeciwieństwie do innych produktów, nie zawiera substancji szkodliwych i jest bezwonny, bezbarwny i nie powoduje korozji w prawidłowej dawce. Huwa-San jest sprawdzony w usuwaniu biofilmu i zapobieganiu zatykaniu się kapilar.

Zalety produktu:
» zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków
» brak szkodliwych substancji
» biodegradowalny
» zapobieganie występowaniu glonów
» bezwonny i bezbarwny
» nie powoduje korozji

Czym różni się Huwa-San od zwykłego nadtlenku wodoru?

Zastosowanie w ogrodnictwie
1) Dezynfekcja wody do nawadniania w produkcji roślinnej. Produkt jest przeznaczony do dezynfekcji wody do nawadniania (systemy nawadniające) oraz w celu zapobiegania tworzeniu się biofilmu w wężach i kroplownikach. Ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Zalecana dawka: od 20 do 200 ml/m3 wody do nawadniania, w zależności od rodzaju systemu i instalacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą w celu uzyskania porady dotyczącej dawkowania.

2) Usuwanie biofilmu i dezynfekcja podczas zmiany uprawy. Podczas zmiany uprawy Huwa-San może być używany do usuwania kamienia organicznego i biofilmu w systemach nawadniających (rurociągi, zbiorniki, silosy). Aby zapewnić skuteczną dezynfekcję, należy napełnić system nawadniania na przynajmniej 12 godzin 0,5% roztworem Huwa-Sanu (5 l na 1000 l wody), a następnie wypłukać, otwierając linie na końcu instalacji.

Pomiar aktywności
Roztwór Huwa-San można łatwo zmierzyć za pomocą pasków testowych. Wystarczy zanurzyć pasek w roztworze na ok. 1 s, a następnie strząsnąć nadmiar płynu i po ok. 5 sekundach można dokonać odczytu.

Dawkowanie Huwa-San
Dawkowanie preparatu najlepiej przeprowadzać za pomocą pompy impulsowej w zbiorniku mieszającym lub w rurze instalacji doprowadzającej wodę do szklarni (jeśli nie ma zbiornika mieszającego). Przy stosowaniu codziennym zaleca się dodanie Huwa-San zanim woda dostanie się do zbiornika mieszającego. Wybierz odpowiednią pompę, która jest odporna na nadtlenek wodoru i posiada samowentylującą się głowicę. Dzięki paskom testowym można sprawdzić stężenie preparatu w poszczególnych punktach instalacji.

Zalecane dawki
- System kroplujący: 20-60 ml/m3 (w zależności od gatunku rośliny i terminu uprawy)
- Zraszacze grubokropliste: 60-80 ml/m3
- Nawadnianie z recyrkulacją pożywki: 40-60 ml/m3
- Uprawy hydroponiczne: 20-40 ml/m3
- Zbiornik na wodę: 100-200+ ml/m3

Warunki przechowywania
Przechowywać w zamkniętych, czystych pomieszczeniach wyposażonych w posadzkę betonową. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie przechowywać ze środkami zasadowymi ani palnymi.

» Jak czyścić instalację nawadniającą?


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z pózniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Huwa San TR 50 VAT 240 kg

Kod towaru150114006
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych
Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniu określonemu rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu.

Przed dokonaniem zakupu wymagane jest przesłanie oświadczenia nabywcy dostępnego na stronie produktu. W przypadku braku przesłania oświadczenia zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Huwa-San TR-50 to unikalny stabilizowany nadtlenek wodoru, który wyróżnia się doskonałą stabilnością i wydajnością działania. Huwa-San to idealny produkt do wydajnego czyszczenia węży kroplujących i innych części systemu nawadniającego. Huwa-San, w przeciwieństwie do innych produktów, nie zawiera substancji szkodliwych i jest bezwonny, bezbarwny i nie powoduje korozji w prawidłowej dawce. Huwa-San jest sprawdzony w usuwaniu biofilmu i zapobieganiu zatykaniu się kapilar.

Zalety produktu:
» zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków
» brak szkodliwych substancji
» biodegradowalny
» zapobieganie występowaniu glonów
» bezwonny i bezbarwny
» nie powoduje korozji

Czym różni się Huwa-San od zwykłego nadtlenku wodoru?

Zastosowanie w ogrodnictwie
1) Dezynfekcja wody do nawadniania w produkcji roślinnej. Produkt jest przeznaczony do dezynfekcji wody do nawadniania (systemy nawadniające) oraz w celu zapobiegania tworzeniu się biofilmu w wężach i kroplownikach. Ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Zalecana dawka: od 20 do 200 ml/m3 wody do nawadniania, w zależności od rodzaju systemu i instalacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą w celu uzyskania porady dotyczącej dawkowania.

2) Usuwanie biofilmu i dezynfekcja podczas zmiany uprawy. Podczas zmiany uprawy Huwa-San może być używany do usuwania kamienia organicznego i biofilmu w systemach nawadniających (rurociągi, zbiorniki, silosy). Aby zapewnić skuteczną dezynfekcję, należy napełnić system nawadniania na przynajmniej 12 godzin 0,5% roztworem Huwa-Sanu (5 l na 1000 l wody), a następnie wypłukać, otwierając linie na końcu instalacji.

Pomiar aktywności
Roztwór Huwa-San można łatwo zmierzyć za pomocą pasków testowych. Wystarczy zanurzyć pasek w roztworze na ok. 1 s, a następnie strząsnąć nadmiar płynu i po ok. 5 sekundach można dokonać odczytu.

Dawkowanie Huwa-San
Dawkowanie preparatu najlepiej przeprowadzać za pomocą pompy impulsowej w zbiorniku mieszającym lub w rurze instalacji doprowadzającej wodę do szklarni (jeśli nie ma zbiornika mieszającego). Przy stosowaniu codziennym zaleca się dodanie Huwa-San zanim woda dostanie się do zbiornika mieszającego. Wybierz odpowiednią pompę, która jest odporna na nadtlenek wodoru i posiada samowentylującą się głowicę. Dzięki paskom testowym można sprawdzić stężenie preparatu w poszczególnych punktach instalacji.

Zalecane dawki
- System kroplujący: 20-60 ml/m3 (w zależności od gatunku rośliny i terminu uprawy)
- Zraszacze grubokropliste: 60-80 ml/m3
- Nawadnianie z recyrkulacją pożywki: 40-60 ml/m3
- Uprawy hydroponiczne: 20-40 ml/m3
- Zbiornik na wodę: 100-200+ ml/m3

Warunki przechowywania
Przechowywać w zamkniętych, czystych pomieszczeniach wyposażonych w posadzkę betonową. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie przechowywać ze środkami zasadowymi ani palnymi.

» Jak czyścić instalację nawadniającą?


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z pózniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.