Ridder FertiMiX-Go!

FertiMiX-Go! jest rozwiązaniem idealnym dla hodowców poszukujących przystępnego cenowo i łatwego w użyciu systemu automatycznego dozowania nawozów. FertiMiX-Go! zawiera jednostkę zbiornika mieszającego, wyposażoną w sterownik szklarniowy HortiMaX-Go!. Interfejs wykorzystujący intuicyjny ekran dotykowy otwiera zupełnie nowe spektrum możliwości nawodnieniowych. Funkcje nawadniania obejmują znaczącą liczbę opcji startu, receptur nawożenia oraz do czterech okresów programowalnych. Za pomocą FertiMiX-Go! można także sterować klimatem w sekcjach (lub strefach) szklarni. W zależności od wybranych opcji jednostka może obsługiwać aż do ośmiu stref klimatycznych.

Ridder FertiMiX-Go!
Grzegorz Surman
Technical Sales Manager | 9 sierpnia 2022
Udostępnij artykuł

Istotne cechy 

Jednostkę można fizycznie rozszerzyć o trzy kanały dozowania nawozu, kanał dozowania pH, pompę napełniającą, a także zawór mieszający do mieszania dwóch różnych typów wody na podstawie poziomu EC. Z wykorzystaniem stacji pogodowej Meteo-Go!, nawadnianie może zostać uruchomione automatycznie na podstawie radiacji słonecznej (światła słonecznego). Istnieje również możliwość instalacji czujników pomocniczych celem monitorowania głównych odczytów EC i pH.

FertiMiX-Go! daje możliwość

 • Natychmiastowej oszczędności w zużyciu wody i nawozów.
 • Osiągania wyższych plonów i szybkiego zwrotu z inwestycji.
 • Stosowania w każdym przypadku strategii nawożenia najlepiej spełniającej indywidualne potrzeby.
 • Obsługę do ośmiu stref klimatycznych.

Przełączniki Inteligentne a sterowanie nawadnianiem

Oprócz powyższych specyfikacji FertiMiX-Go! zawiera w standardzie następujące funkcję sterujące dla nawadniania:

EC

EC
Przełącznik Inteligentny służący do obsługi do czterech zaworów EC, jeżeli podłączony został miernik przepływu oraz dwa czujniki EC. Ta funkcja kontrolna umożliwia mieszanie do czterech nawozów przy wykorzystaniu dokładnych zaworów dozowania impulsowego. Z wykorzystaniem funkcji kontrolnej proporcji dozowania, można ustawić pożądaną proporcję dla każdego nawozu. Przełącznik Inteligentny steruje zaworami automatycznie, umożliwiając uzyskanie najlepszej proporcji mieszania z wykorzystaniem dozowania impulsowego wysokiej dokładności. Każdej grupie zaworowej można przypisać indywidualną recepturę nawożenia dla każdego okresu. Standardowo jednostka jest wyposażona w jeden czujnik EC. Można podłączyć dodatkowy czujnik EC w celu monitorowania poprawności odczytów EC.

pH

pH
Przełącznik Inteligentny służący do połączenia dwóch czujników pH i zaworu pH. Ta funkcja sterująca jest właściwa dla dozowania zarówno kwasu, jak i zasady (podstawa). Wykorzystuje ona nasz standardowy czujnik pH. Można podłączyć dodatkowy czujnik pH w celu monitorowania poprawności odczytów pH.

Pompa systemowa

Pompa systemowa
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania pompy systemowej. Aby zapobiec pracy pompy na sucho i jej przegrzaniu, pompę można wyposażyć w czujnik temperatury działający jako zabezpieczenie.
Modyfikacje powyższych specyfikacji są możliwe, ale mogą wpłynąć na cenę i czas dostawy. Dla FertiMiX-Go! dostępne są następujące opcje:
 • Dozowanie kwasu (tzn. czujnik i kanał dozowania)
 • Dozowanie dodatkowych nawozów (do trzech dodatkowych kanałów dozowania, przy czterech dostępnych łącznie)
 • Czujnik monitorowania EC
 • Czujnik monitorowania pH
 • Dołączonych może zostać do 96 zaworów i grup zaworowych (osiem zaworów, osiem grup zaworowych i dwa wejścia kontaktowe dla każdego dodatkowego Przełącznika Inteligentnego)
 • Stacja pogodowa (w celu uruchamiania nawadniania na podstawie sumy radiacji oraz monitorowania warunków zewnętrznych)
 • Różne Przełączniki Inteligentne klimatu

Na potrzeby sterowania dodatkowym nawadnianiem lub nawożeniem, przewidziano następujące Przełączniki Inteligentne:

Mieszanie wejściowe EC

Mieszanie wejściowe EC
Przełącznik Inteligentny, który obsługuje zawór mieszający w celu zmieszania świeżej wody na zasilaniu z drenażem na podstawie poziomu EC. Do Przełącznika Inteligentnego można podłączyć czujnik otwarcia/zamknięcia zaworu oraz dodatkowy czujnik EC. Dla mieszania wejściowego EC należy zaprogramować dodatkową nastawę EC, na podstawie której woda na zasilaniu będzie doprowadzana do zbiornika mieszającego.

Pompa napełniająca

Pompa napełniająca
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania pompy napełniającej.

Karta zaworowa

Karta zaworowa
Przełącznik Inteligentny rozszerzający system o osiem zaworów i osiem grup zaworowych, z uwzględnieniem dwóch startów kontaktowych.
W przypadku wykorzystywania FertiMiX-Go! w projektach obejmujących wiele jednostek nawożeniowych sterowniki mogą zostać zastąpione pojedynczym komputerem sterującym, takimi jak Ridder HortiMaX CX500.

FertiMiX-Go! zawiera następujące opcje startu i zatrzymania nawadniania:

Start ręczny grupy zaworów

Start ręczny grupy zaworów
Umożliwia aktywację grupy zaworowej na podstawie komendy manualnej.

Start kontaktowy

Start kontaktowy
Umożliwia uruchomienie nawadniania na podstawie jednego z podłączonych kontaktów (dwa kontakty beznapięciowe są podłączone do wejścia karty zaworowej).

Start czasowy

Start czasowy
 • Pojedynczy (jeden start czasowy w określonym dniu).
 • Dzienny (określone dni i godziny, np. poniedziałek i środa o godzinie 10 rano).
 • Okresowy (co wskazaną liczbę dni o określonej godzinie).
 • Łącznie można dodać 24 starty czasowe.

Start na podstawie sumy radiacji

Start na podstawie sumy radiacji
Umożliwia uruchomienie nawadniania na podstawie sumy radiacji, będącej skumulowaną zamierzoną radiacją słoneczną.

Start cykliczny

Start cykliczny
Umożliwia uruchomienie nawadniania w zadanych odstępach czasowych.

Start zaworowy

Start zaworowy
Umożliwia aktywację manualną jednego lub większej liczby zaworów.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy

Ridder FertiMiX-Go!

FertiMiX-Go! jest rozwiązaniem idealnym dla hodowców poszukujących przystępnego cenowo i łatwego w użyciu systemu automatycznego dozowania nawozów. FertiMiX-Go! zawiera jednostkę zbiornika mieszającego, wyposażoną w sterownik szklarniowy HortiMaX-Go!. Interfejs wykorzystujący intuicyjny ekran dotykowy otwiera zupełnie nowe spektrum możliwości nawodnieniowych. Funkcje nawadniania obejmują znaczącą liczbę opcji startu, receptur nawożenia oraz do czterech okresów programowalnych. Za pomocą FertiMiX-Go! można także sterować klimatem w sekcjach (lub strefach) szklarni. W zależności od wybranych opcji jednostka może obsługiwać aż do ośmiu stref klimatycznych.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Grzegorz Surman
Grzegorz Surman
Technical Sales Manager | 9 sierpnia 2022
Udostępnij artykuł
Ridder FertiMiX-Go!

Istotne cechy 

Jednostkę można fizycznie rozszerzyć o trzy kanały dozowania nawozu, kanał dozowania pH, pompę napełniającą, a także zawór mieszający do mieszania dwóch różnych typów wody na podstawie poziomu EC. Z wykorzystaniem stacji pogodowej Meteo-Go!, nawadnianie może zostać uruchomione automatycznie na podstawie radiacji słonecznej (światła słonecznego). Istnieje również możliwość instalacji czujników pomocniczych celem monitorowania głównych odczytów EC i pH.

Częstotliwość

50 lub 60 Hz

Napięcie

230 lub 400 (trójfazowe)

Wymiary (DxSxW) [cm]

66 x 116 x 102

Objętość zbiornika mieszalnika

100 l

Standardowa liczba kanałów dozowania nawozu

1

Maksymalna liczba kanałów dozowania nawozu

4

Opcjonalne dozowanie pH

Kwas lub zasada (podstawa)

Nominalna wydajność w m³/h przy 4 barach

10

Maksymalna liczba zaworów

96

Maksymalna liczba grup zaworowych

96

Wejścia kontaktowe

Dwa na zawór z Przełącznikiem Inteligentnym

Wejście alarmowe

1

Interfejs użytkownika na jednostce

Tak

Sterowanie zdalne

W połączeniu z HortiMaX-Go! Cloudbox i aplikacją

FertiMiX-Go! daje możliwość

 • Natychmiastowej oszczędności w zużyciu wody i nawozów.
 • Osiągania wyższych plonów i szybkiego zwrotu z inwestycji.
 • Stosowania w każdym przypadku strategii nawożenia najlepiej spełniającej indywidualne potrzeby.
 • Obsługę do ośmiu stref klimatycznych.

Przełączniki Inteligentne a sterowanie nawadnianiem

Oprócz powyższych specyfikacji FertiMiX-Go! zawiera w standardzie następujące funkcję sterujące dla nawadniania:

EC

EC
Przełącznik Inteligentny służący do obsługi do czterech zaworów EC, jeżeli podłączony został miernik przepływu oraz dwa czujniki EC. Ta funkcja kontrolna umożliwia mieszanie do czterech nawozów przy wykorzystaniu dokładnych zaworów dozowania impulsowego. Z wykorzystaniem funkcji kontrolnej proporcji dozowania, można ustawić pożądaną proporcję dla każdego nawozu. Przełącznik Inteligentny steruje zaworami automatycznie, umożliwiając uzyskanie najlepszej proporcji mieszania z wykorzystaniem dozowania impulsowego wysokiej dokładności. Każdej grupie zaworowej można przypisać indywidualną recepturę nawożenia dla każdego okresu. Standardowo jednostka jest wyposażona w jeden czujnik EC. Można podłączyć dodatkowy czujnik EC w celu monitorowania poprawności odczytów EC.

pH

pH
Przełącznik Inteligentny służący do połączenia dwóch czujników pH i zaworu pH. Ta funkcja sterująca jest właściwa dla dozowania zarówno kwasu, jak i zasady (podstawa). Wykorzystuje ona nasz standardowy czujnik pH. Można podłączyć dodatkowy czujnik pH w celu monitorowania poprawności odczytów pH.

Pompa systemowa

Pompa systemowa
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania pompy systemowej. Aby zapobiec pracy pompy na sucho i jej przegrzaniu, pompę można wyposażyć w czujnik temperatury działający jako zabezpieczenie.
Modyfikacje powyższych specyfikacji są możliwe, ale mogą wpłynąć na cenę i czas dostawy. Dla FertiMiX-Go! dostępne są następujące opcje:
 • Dozowanie kwasu (tzn. czujnik i kanał dozowania)
 • Dozowanie dodatkowych nawozów (do trzech dodatkowych kanałów dozowania, przy czterech dostępnych łącznie)
 • Czujnik monitorowania EC
 • Czujnik monitorowania pH
 • Dołączonych może zostać do 96 zaworów i grup zaworowych (osiem zaworów, osiem grup zaworowych i dwa wejścia kontaktowe dla każdego dodatkowego Przełącznika Inteligentnego)
 • Stacja pogodowa (w celu uruchamiania nawadniania na podstawie sumy radiacji oraz monitorowania warunków zewnętrznych)
 • Różne Przełączniki Inteligentne klimatu

Na potrzeby sterowania dodatkowym nawadnianiem lub nawożeniem, przewidziano następujące Przełączniki Inteligentne:

Mieszanie wejściowe EC

Mieszanie wejściowe EC
Przełącznik Inteligentny, który obsługuje zawór mieszający w celu zmieszania świeżej wody na zasilaniu z drenażem na podstawie poziomu EC. Do Przełącznika Inteligentnego można podłączyć czujnik otwarcia/zamknięcia zaworu oraz dodatkowy czujnik EC. Dla mieszania wejściowego EC należy zaprogramować dodatkową nastawę EC, na podstawie której woda na zasilaniu będzie doprowadzana do zbiornika mieszającego.

Pompa napełniająca

Pompa napełniająca
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania pompy napełniającej.

Karta zaworowa

Karta zaworowa
Przełącznik Inteligentny rozszerzający system o osiem zaworów i osiem grup zaworowych, z uwzględnieniem dwóch startów kontaktowych.
W przypadku wykorzystywania FertiMiX-Go! w projektach obejmujących wiele jednostek nawożeniowych sterowniki mogą zostać zastąpione pojedynczym komputerem sterującym, takimi jak Ridder HortiMaX CX500.

FertiMiX-Go! zawiera następujące opcje startu i zatrzymania nawadniania:

Start ręczny grupy zaworów

Start ręczny grupy zaworów
Umożliwia aktywację grupy zaworowej na podstawie komendy manualnej.

Start kontaktowy

Start kontaktowy
Umożliwia uruchomienie nawadniania na podstawie jednego z podłączonych kontaktów (dwa kontakty beznapięciowe są podłączone do wejścia karty zaworowej).

Start czasowy

Start czasowy
 • Pojedynczy (jeden start czasowy w określonym dniu).
 • Dzienny (określone dni i godziny, np. poniedziałek i środa o godzinie 10 rano).
 • Okresowy (co wskazaną liczbę dni o określonej godzinie).
 • Łącznie można dodać 24 starty czasowe.

Start na podstawie sumy radiacji

Start na podstawie sumy radiacji
Umożliwia uruchomienie nawadniania na podstawie sumy radiacji, będącej skumulowaną zamierzoną radiacją słoneczną.

Start cykliczny

Start cykliczny
Umożliwia uruchomienie nawadniania w zadanych odstępach czasowych.

Start zaworowy

Start zaworowy
Umożliwia aktywację manualną jednego lub większej liczby zaworów.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Grzegorz Surman
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Inteligentny sterownik szklarniowy Ridder HortiMaX-Go!
Inteligentny sterownik szklarniowy Ridder HortiMaX-Go! świetnie sprawdzi się w uprawach pod osłonami. Dowiedz się więcej na temat zalet produktu!
Sterownik HortiMaX-Go!
Inteligentny sterownik składa się zarówno ze sprzętu, jak i z oprogramowania. Cały pakiet wymaganego oprogramowania jest załączony w standardzie w wersji gotowej do użycia.
Przełączniki Inteligentne 
Przełącznik Inteligentny zawiera specjalną logikę umożliwiającą wywoływanie specyficznej funkcji połączonego urządzenia. Dowiedz się więcej!