Przełączniki Inteligentne

System HortiMaX-Go! można całkowicie dostosować do indywidualnych potrzeb przy maksymalnej liczbie 32 funkcji sterujących lub Przełączników Inteligentnych. Przełącznik Inteligentny zawiera specjalną logikę umożliwiającą wywoływanie specyficznej funkcji połączonego urządzenia.

Hortimax przełączniki inteligentne
Grzegorz Surman
Technical Sales Manager | 9 sierpnia 2022
Udostępnij artykuł

Unikalne cechy Przełączników Inteligentnych

  • Automatyczne wykrywanie: włącz i używaj
  • Przywracanie stanu pierwotnego urządzeń po sterowaniu manualnym
  • Informacja zwrotna, gdy sterowanie manualne jest aktywne
  • Informacja zwrotna o aktywności zabezpieczenia termicznego (napęd, nagrzewnica, itp.)

Meteo-Go!

Meteo-Go!
Pogodowy/Alarmowy Przełącznik Inteligentny służący do podłączenia stacji pogodowej i kontaktu alarmowego.

MTV-Go!

MTV-Go!
Przełącznik Inteligentny służący do sterowania temperaturą i wilgotnością, z możliwością podłączenia czujnika CO2. Ta funkcja sterująca obejmuje minimalne i maksymalne progi alarmowe dla odczytów poziomu wilgotności i temperatury. Informacje historyczne można wyświetlać w tabelach lub na wykresach.

Wietrzenie dachowe

Wietrzenie dachowe
Przełącznik Inteligentny służący do sterowania wietrzeniem dachowym, który otwiera i zamyka wietrzniki znajdujące się na szczycie szklarni. Tę funkcję sterującą można zaprogramować na podstawie temperatury i wilgotności. Ustawienia odnoszące się do temperatury i wilgotności są grupowane według stref. Strony zawietrzną i nawietrzną można zaprogramować indywidualnie. Wietrzniki można ustawić w tryb sterowania ręcznego, w pełni automatycznego, lub odbywającego się etapami. W celu zapobieżenia uszkodzeniom uprawy lub konstrukcji dachu, ta funkcja sterująca obejmuje zabezpieczenia przed wichurą, mrozem i deszczem. Funkcja ta umożliwia również dostosowanie szybkości reakcji sterowania automatycznego. W przypadku wyposażenia każdego wietrznika dachowego w Przełącznik Inteligentny funkcja sterująca wietrzeniem dachowym może automatycznie ustalić czas pracy wietrznika i dokonać automatycznej synchronizacji wietrzników. Gdyby do jednego Przełącznika Inteligentnego podłączony był więcej niż jeden napęd, wtedy wietrzniki zostaną uznane za pracujące w trybie podrzędnym, a ich czasy pracy będą musiały zostać określone manualnie. W takim przypadku zastosowanie będzie miała funkcja sterująca inteligentną synchronizacją, która może zostać aktywowana o 20 zadanych godzinach.

Nagrzewnica powietrza

Nagrzewnica powietrza
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania nagrzewnicy powietrza. Jest to prosta funkcja sterująca służąca do automatycznej aktywacji nagrzewnicy, gdy jest zbyt zimno. Występują dwa etapy grzania umożliwiające, następujące po sobie, włączenie i wyłączenie nagrzewnic (sterowanie kaskadowe) na podstawie temperatury. Funkcja sterująca czasem pracy umożliwia wyświetlenie czasu załączenia nagrzewnic, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie zużycia gazu, oleju napędowego, lub CO2.

Wentylator

Wentylator
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania wentylatora. Ta funkcja sterująca jest przeznaczona dla wentylatorów jednobiegowych (a nie dla wentylatorów sterowanych częstotliwościowo). Funkcja ta bazuje na temperaturze i wilgotności. Funkcja sterująca czasem pracy umożliwia wyświetlenie czasu załączenia wentylatorów, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie zużycia energii elektrycznej.

Wentylator chłodzenia (chłodzenie wyparne)/Zawór chłodzenia

Wentylator chłodzenia  / Zawór chłodzenia
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania systemu chłodzenia. Ta funkcja sterująca wymaga dwóch Przełączników Inteligentnych: jednego dla wentylatora i jednego dla zaworu. W zależności od zainstalowanego systemu sterowaniu mogą podlegać różne kombinacje wentylatorów i zaworów. Chociaż komponenty te będą wyświetlane osobno, mogą one zostać zaprogramowane do pracy łącznej. Na przykład, funkcja ta może aktywować systemy chłodzenia w sposób sekwencyjny wraz ze wzrostem temperatury (sterowanie kaskadowe). Dla systemów chłodzenia można również zaprogramować ograniczenia wilgotności.

Nadmuch

Nadmuch
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania nadmuchu . Sterowanie nadmuchem ma zastosowanie w tunelach z podwójną folią w celu utrzymania ciśnienia pomiędzy powłokami folii. Ta funkcja sterująca cechuje się regulowanymi godzinami aktywacji i czasami opóźnienia. Może ona również zapamiętywać czas pracy wentylatora nadmuchowego.

Zamgławianie (nawilżanie)

Zamgławianie (nawilżanie)
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania zamgławiania, zarówno w celu schłodzenia, jak i nawilżenia powietrza w szklarni. Aktywacja zamgławiania może nastąpić automatycznie poprzez ustawienie pożądanych poziomów temperatury i wilgotności. Ta funkcja sterująca obejmuje regulowany czas włączenia i wyłączenia (pauzę). Funkcja sterująca czasem pracy zapamiętuje czas aktywacji zamgławiania.

Cieniówka zewnętrzna

Cieniówka zewnętrzna
Przełącznik Inteligentny służący do otwierania i zamykania cieniówki zewnętrznej (poprzez sterowanie jej napędem). Ta funkcja sterująca jest niemalże identyczna, jak sterowanie zwykłą cieniówką. Ponieważ cieniówka znajduje się na zewnątrz szklarni, można ją zaprogramować w taki sposób, aby otwierała się na wypadek silnego opadu deszczu lub silnych wiatrów.

Klimatyzacja

Klimatyzacja
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania klimatyzacji. Większość szklarni podlega chłodzeniu z wykorzystaniem różnych urządzeń. Sterowanie chłodzeniem bazuje na temperaturze i wilgotności. Funkcja sterująca czasem pracy umożliwia wyświetlenie czasu załączenia urządzenia chłodzącego.

Centralne ogrzewanie

Centralne ogrzewanie
Podwójny Przełącznik Inteligentny dla obsługi obiegu centralnego ogrzewania. Ta funkcja sterująca bazuje głównie na temperaturze. Dodatkowo, ustawiając minimalną temperaturę rury można zapobiec gromadzeniu się wewnątrz szklarni nadmiaru wilgotności. Podwójny Przełącznik Inteligentny steruje pompą i zaworem w sposób automatyczny na podstawie bezpośrednio podłączonego czujnika temperatury, co zapewnia niezwykle wysoką dokładność procesu sterowania.

CO2

CO2
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania zaworu CO2.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy

Przełączniki Inteligentne

System HortiMaX-Go! można całkowicie dostosować do indywidualnych potrzeb przy maksymalnej liczbie 32 funkcji sterujących lub Przełączników Inteligentnych. Przełącznik Inteligentny zawiera specjalną logikę umożliwiającą wywoływanie specyficznej funkcji połączonego urządzenia.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Grzegorz Surman
Grzegorz Surman
Technical Sales Manager | 9 sierpnia 2022
Udostępnij artykuł
Hortimax przełączniki inteligentne

Unikalne cechy Przełączników Inteligentnych

  • Automatyczne wykrywanie: włącz i używaj
  • Przywracanie stanu pierwotnego urządzeń po sterowaniu manualnym
  • Informacja zwrotna, gdy sterowanie manualne jest aktywne
  • Informacja zwrotna o aktywności zabezpieczenia termicznego (napęd, nagrzewnica, itp.)

Meteo-Go!

Meteo-Go!
Pogodowy/Alarmowy Przełącznik Inteligentny służący do podłączenia stacji pogodowej i kontaktu alarmowego.

MTV-Go!

MTV-Go!
Przełącznik Inteligentny służący do sterowania temperaturą i wilgotnością, z możliwością podłączenia czujnika CO2. Ta funkcja sterująca obejmuje minimalne i maksymalne progi alarmowe dla odczytów poziomu wilgotności i temperatury. Informacje historyczne można wyświetlać w tabelach lub na wykresach.

Wietrzenie dachowe

Wietrzenie dachowe
Przełącznik Inteligentny służący do sterowania wietrzeniem dachowym, który otwiera i zamyka wietrzniki znajdujące się na szczycie szklarni. Tę funkcję sterującą można zaprogramować na podstawie temperatury i wilgotności. Ustawienia odnoszące się do temperatury i wilgotności są grupowane według stref. Strony zawietrzną i nawietrzną można zaprogramować indywidualnie. Wietrzniki można ustawić w tryb sterowania ręcznego, w pełni automatycznego, lub odbywającego się etapami. W celu zapobieżenia uszkodzeniom uprawy lub konstrukcji dachu, ta funkcja sterująca obejmuje zabezpieczenia przed wichurą, mrozem i deszczem. Funkcja ta umożliwia również dostosowanie szybkości reakcji sterowania automatycznego. W przypadku wyposażenia każdego wietrznika dachowego w Przełącznik Inteligentny funkcja sterująca wietrzeniem dachowym może automatycznie ustalić czas pracy wietrznika i dokonać automatycznej synchronizacji wietrzników. Gdyby do jednego Przełącznika Inteligentnego podłączony był więcej niż jeden napęd, wtedy wietrzniki zostaną uznane za pracujące w trybie podrzędnym, a ich czasy pracy będą musiały zostać określone manualnie. W takim przypadku zastosowanie będzie miała funkcja sterująca inteligentną synchronizacją, która może zostać aktywowana o 20 zadanych godzinach.

Nagrzewnica powietrza

Nagrzewnica powietrza
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania nagrzewnicy powietrza. Jest to prosta funkcja sterująca służąca do automatycznej aktywacji nagrzewnicy, gdy jest zbyt zimno. Występują dwa etapy grzania umożliwiające, następujące po sobie, włączenie i wyłączenie nagrzewnic (sterowanie kaskadowe) na podstawie temperatury. Funkcja sterująca czasem pracy umożliwia wyświetlenie czasu załączenia nagrzewnic, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie zużycia gazu, oleju napędowego, lub CO2.

Wentylator

Wentylator
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania wentylatora. Ta funkcja sterująca jest przeznaczona dla wentylatorów jednobiegowych (a nie dla wentylatorów sterowanych częstotliwościowo). Funkcja ta bazuje na temperaturze i wilgotności. Funkcja sterująca czasem pracy umożliwia wyświetlenie czasu załączenia wentylatorów, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie zużycia energii elektrycznej.

Wentylator chłodzenia (chłodzenie wyparne)/Zawór chłodzenia

Wentylator chłodzenia  / Zawór chłodzenia
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania systemu chłodzenia. Ta funkcja sterująca wymaga dwóch Przełączników Inteligentnych: jednego dla wentylatora i jednego dla zaworu. W zależności od zainstalowanego systemu sterowaniu mogą podlegać różne kombinacje wentylatorów i zaworów. Chociaż komponenty te będą wyświetlane osobno, mogą one zostać zaprogramowane do pracy łącznej. Na przykład, funkcja ta może aktywować systemy chłodzenia w sposób sekwencyjny wraz ze wzrostem temperatury (sterowanie kaskadowe). Dla systemów chłodzenia można również zaprogramować ograniczenia wilgotności.

Nadmuch

Nadmuch
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania nadmuchu . Sterowanie nadmuchem ma zastosowanie w tunelach z podwójną folią w celu utrzymania ciśnienia pomiędzy powłokami folii. Ta funkcja sterująca cechuje się regulowanymi godzinami aktywacji i czasami opóźnienia. Może ona również zapamiętywać czas pracy wentylatora nadmuchowego.

Zamgławianie (nawilżanie)

Zamgławianie (nawilżanie)
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania zamgławiania, zarówno w celu schłodzenia, jak i nawilżenia powietrza w szklarni. Aktywacja zamgławiania może nastąpić automatycznie poprzez ustawienie pożądanych poziomów temperatury i wilgotności. Ta funkcja sterująca obejmuje regulowany czas włączenia i wyłączenia (pauzę). Funkcja sterująca czasem pracy zapamiętuje czas aktywacji zamgławiania.

Cieniówka zewnętrzna

Cieniówka zewnętrzna
Przełącznik Inteligentny służący do otwierania i zamykania cieniówki zewnętrznej (poprzez sterowanie jej napędem). Ta funkcja sterująca jest niemalże identyczna, jak sterowanie zwykłą cieniówką. Ponieważ cieniówka znajduje się na zewnątrz szklarni, można ją zaprogramować w taki sposób, aby otwierała się na wypadek silnego opadu deszczu lub silnych wiatrów.

Klimatyzacja

Klimatyzacja
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania klimatyzacji. Większość szklarni podlega chłodzeniu z wykorzystaniem różnych urządzeń. Sterowanie chłodzeniem bazuje na temperaturze i wilgotności. Funkcja sterująca czasem pracy umożliwia wyświetlenie czasu załączenia urządzenia chłodzącego.

Centralne ogrzewanie

Centralne ogrzewanie
Podwójny Przełącznik Inteligentny dla obsługi obiegu centralnego ogrzewania. Ta funkcja sterująca bazuje głównie na temperaturze. Dodatkowo, ustawiając minimalną temperaturę rury można zapobiec gromadzeniu się wewnątrz szklarni nadmiaru wilgotności. Podwójny Przełącznik Inteligentny steruje pompą i zaworem w sposób automatyczny na podstawie bezpośrednio podłączonego czujnika temperatury, co zapewnia niezwykle wysoką dokładność procesu sterowania.

CO2

CO2
Przełącznik Inteligentny służący do włączania i wyłączania zaworu CO2.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Grzegorz Surman
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Inteligentny sterownik szklarniowy Ridder HortiMaX-Go!
Inteligentny sterownik szklarniowy Ridder HortiMaX-Go! świetnie sprawdzi się w uprawach pod osłonami. Dowiedz się więcej na temat zalet produktu!
Sterownik HortiMaX-Go!
Inteligentny sterownik składa się zarówno ze sprzętu, jak i z oprogramowania. Cały pakiet wymaganego oprogramowania jest załączony w standardzie w wersji gotowej do użycia.
Urządzenia pomiarowe HortiMaX-Go! 
Podstawowy zestaw HortiMaX-Go! składa się z szafy z komputerem panelowym, stacji pogody Meteo-Go! oraz urządzenia pomiarowego MTV-Go!. Opcjonalnym, jednak bardzo często stosowanym urządzeniem, jest czujnik CO2.