Pomiar i regulacja pH i EC w ogrodnictwie

Nawożenie warzyw, owoców i roślin ozdobnych wymaga bardzo precyzyjnych obliczeń, czasem nawet z dokładnością do jednego milimola. Jednymi z kluczowych wartości, które należy wziąć pod uwagę przygotowując pożywkę dla roślin są pH oraz EC. Wymaga to bardzo precyzyjnego podejścia do stosowania nawozów. Wysokości pH i EC mają wpływ na wchłanianie substancji odżywczych przez rośliny. Z uwagi na to zarówno pH jak i EC mają w znacznym stopniu decydują o osiągnięciu obfitego, wysokiej jakości plonu. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się jak mierzyć oraz regulować poziom pH, oraz EC pożywek. 

pH metr i EC metr
Michał Kumor
Sales Manager | 14 września 2021 |
czas czytania: 4 min.
Udostępnij artykuł
W poniższym artykule:

Czym jest pH?

Termin pH (potencjał jonów wodorowych) służy do określenia kwasowości lub zasadowości (stężenia jonów wodorowych H+) roztworów wodnych lub podłoży. Wartość pH w znacznej mierze wpływa na przyswajanie substancji odżywczych przez rośliny. Zbyt niskie pH zmniejsza wchłanianie niektórych składników odżywczych, co może prowadzić do powstawania niedoborów. Z kolei zbyt wysokie pH prowadzi do szybkiego wyczerpywania się zapasów fosforanów i manganu. Z tego względu utrzymywanie prawidłowego poziomu pH pożywki jest kluczowe dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Nieodpowiednie pH w zbiorniku na pożywkę może również prowadzić do wytrącania się nawozów i/lub pierwiastków śladowych, co z kolei może prowadzić do zablokowania zbiornika. Aby ustalić właściwe pH dla każdego rodzaju nawozu, warto skorzystać z tabel udostępnianych przez producentów. Ogólna zasada głosi jednak, że niezależnie od rodzaju nawozu lub chelatu, optymalną wartością pH jest: 3,5 - 5.

Pomiar PH

Regulacja pH w zbiorniku na pożywkę, wymaga dużej precyzji i powinna bazować na dokładnym pomiarze. Aby zmierzyć pH pożywki w zbiorniku, należy skorzystać z dobrze skalibrowanego pH-metru. Warto regularnie sprawdzać działanie urządzenia, gdyż w praktyce okazuje się, że po kilku latach użytkowania może się ono rozregulować. Zwykle wymiana sondy pomiarowej i kalibracja wystarczają, by przywrócić jego prawidłowe działanie.

Regulacja PH

W zbiornikach nawozowych pH regulowane jest przez kwas azotowy lub kwas fosforowy. Wartości pH można również dostosować z wykorzystaniem nawozów zakwaszających (amonowe, azotanowe, mocznik). Składniki wprowadzone z kwasem należy uwzględnić w składzie pożywki. Jak przeprowadzić pomiar PH? 
 • Badany płyn wlać do czystej zlewki lub naczynia pomiarowego i określić jego temperaturę.
 • Opłukać sondę miernika wodą demineralizowaną i wyczyścić ją chusteczką. Następnie umieścić sondę w płynie przeznaczonym do pomiaru i zamieszać.
 • Ustawić temperaturę próby na mierniku, używając lewego pokrętła.
 • Poczekać 1 minutę do ustabilizowania się sondy.
 • Teraz można odczytać wartość pH wody.
 • Na koniec należy ponownie opłukać sondę wodą demineralizowaną i umieścić w uchwycie miernika.

Wartość pH dla poszczególnych upraw

Rodzaj podłoża
Wytyczne
Wartość pH

Substraty

1. Pobrać próbkę do czystego naczynia.
2. W systemie recyrkulacyjnym można pobrać próbkę odprowadzanej wody.
3. W przypadku wełny skalnej i pianki syntetycznej pobrać próbkę z +/- 20 miejsc.

4,5 zbyt niskie
4,6 - 5,3 względnie niskie
5,4 - 6,1 normalne
6,2 - 6,9 względnie wysokie
>7,0 wysokie

Ziemia szklarniowa

Należy zmierzyć mieszankę 1 części objętościowej torfu/ziemi doniczkowej z 2 częściami objętościowymi wody demineralizowanej. Wartość pH mierzyć od razu po wstrząśnięciu mieszanki.

<3,9 bardzo niskie
4,0 - 4,7 niskie
4,8 - 5,5 względnie niskie
5,6 - 6,3 normalne
6,4 - 7,1 względnie wysokie
>7,2 wysokie

Substraty torfowe i ziemia doniczkowa

Pomiar w ziemi szklarniowej jest trudniejszym zadaniem, ponieważ wartości pH zależą od zawartości węglanu wapnia, substancji organicznych i sposobu, w jaki przebiegało ich osadzanie się. Dlatego poniżej podano wytyczne dla kilku rodzajów gleb.

A. Piasek pH
5,0 - 5,4 niskie
5,5 - 5,9 względnie niskie
6,0 - 6,4 normalne
6,5 - 6,9 wysokie

B. Glina
5,5 - 5,9 niskie
6,0 - 6,4 względnie niskie
6,5 - 6,9 normalne
7,0 - 7,4 wysokie

C. Torf
4,0 - 4,4 niskie
4,5 - 4,9 względnie niskie
5,0 - 5,4 normalne

Wybór chelatu 

Wybór odpowiedniego chelatu Fe zależy od pH podłoża. Przy jego wyborze należy uwzględnić stabilność chelatu przy określonym pH pożywki lub podłoża:
 • EDTA – stabilność przy pH 1-7
 • DTPA – stabilności przy pH 2-8
 • EDDHA – stabilność przy pH 2-11
 • HBED – stabilność przy pH 3-12
 • IDHA – stabilność przy pH 2-6
 • EDDHMA – stabilność przy pH 3-12

Co to jest EC?

EC z języka angielskiego oznacza przewodnictwo elektryczne substancji rozpuszczonych w wodzie i informuje o stężeniu nawozu w pożywce. Kiedy tylko nawóz rozpuści się w wodzie, rozdziela się na cząstki naładowane dodatnio i ujemnie. Im więcej nawozu ulegnie rozpuszczeniu, tym wyższe EC. O łatwości wchłaniania pożywki przez roślinę świadczą wartości EC w roślinie oraz w pożywce. Roślina dąży do wyrównania wartości EC i wchłania wodę w celu obniżenia wewnętrznego EC. Aby skutecznie mierzyć i regulować EC, warto skorzystać z precyzyjnego EC metru.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy

Pomiar i regulacja pH i EC w ogrodnictwie

Nawożenie warzyw, owoców i roślin ozdobnych wymaga bardzo precyzyjnych obliczeń, czasem nawet z dokładnością do jednego milimola. Jednymi z kluczowych wartości, które należy wziąć pod uwagę przygotowując pożywkę dla roślin są pH oraz EC. Wymaga to bardzo precyzyjnego podejścia do stosowania nawozów. Wysokości pH i EC mają wpływ na wchłanianie substancji odżywczych przez rośliny. Z uwagi na to zarówno pH jak i EC mają w znacznym stopniu decydują o osiągnięciu obfitego, wysokiej jakości plonu. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się jak mierzyć oraz regulować poziom pH, oraz EC pożywek. 
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Kategorie:
Michał Kumor
Michał Kumor
Sales Manager | 14 września 2021 | czas czytania: 4 min.
Udostępnij artykuł
pH metr i EC metr
W poniższym artykule:

Czym jest pH?

Termin pH (potencjał jonów wodorowych) służy do określenia kwasowości lub zasadowości (stężenia jonów wodorowych H+) roztworów wodnych lub podłoży. Wartość pH w znacznej mierze wpływa na przyswajanie substancji odżywczych przez rośliny. Zbyt niskie pH zmniejsza wchłanianie niektórych składników odżywczych, co może prowadzić do powstawania niedoborów. Z kolei zbyt wysokie pH prowadzi do szybkiego wyczerpywania się zapasów fosforanów i manganu. Z tego względu utrzymywanie prawidłowego poziomu pH pożywki jest kluczowe dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Nieodpowiednie pH w zbiorniku na pożywkę może również prowadzić do wytrącania się nawozów i/lub pierwiastków śladowych, co z kolei może prowadzić do zablokowania zbiornika. Aby ustalić właściwe pH dla każdego rodzaju nawozu, warto skorzystać z tabel udostępnianych przez producentów. Ogólna zasada głosi jednak, że niezależnie od rodzaju nawozu lub chelatu, optymalną wartością pH jest: 3,5 - 5.

Pomiar PH

Regulacja pH w zbiorniku na pożywkę, wymaga dużej precyzji i powinna bazować na dokładnym pomiarze. Aby zmierzyć pH pożywki w zbiorniku, należy skorzystać z dobrze skalibrowanego pH-metru. Warto regularnie sprawdzać działanie urządzenia, gdyż w praktyce okazuje się, że po kilku latach użytkowania może się ono rozregulować. Zwykle wymiana sondy pomiarowej i kalibracja wystarczają, by przywrócić jego prawidłowe działanie.

Regulacja PH

W zbiornikach nawozowych pH regulowane jest przez kwas azotowy lub kwas fosforowy. Wartości pH można również dostosować z wykorzystaniem nawozów zakwaszających (amonowe, azotanowe, mocznik). Składniki wprowadzone z kwasem należy uwzględnić w składzie pożywki. Jak przeprowadzić pomiar PH? 
 • Badany płyn wlać do czystej zlewki lub naczynia pomiarowego i określić jego temperaturę.
 • Opłukać sondę miernika wodą demineralizowaną i wyczyścić ją chusteczką. Następnie umieścić sondę w płynie przeznaczonym do pomiaru i zamieszać.
 • Ustawić temperaturę próby na mierniku, używając lewego pokrętła.
 • Poczekać 1 minutę do ustabilizowania się sondy.
 • Teraz można odczytać wartość pH wody.
 • Na koniec należy ponownie opłukać sondę wodą demineralizowaną i umieścić w uchwycie miernika.

Wartość pH dla poszczególnych upraw

Rodzaj podłoża
Wytyczne
Wartość pH

Substraty

1. Pobrać próbkę do czystego naczynia.
2. W systemie recyrkulacyjnym można pobrać próbkę odprowadzanej wody.
3. W przypadku wełny skalnej i pianki syntetycznej pobrać próbkę z +/- 20 miejsc.

4,5 zbyt niskie
4,6 - 5,3 względnie niskie
5,4 - 6,1 normalne
6,2 - 6,9 względnie wysokie
>7,0 wysokie

Ziemia szklarniowa

Należy zmierzyć mieszankę 1 części objętościowej torfu/ziemi doniczkowej z 2 częściami objętościowymi wody demineralizowanej. Wartość pH mierzyć od razu po wstrząśnięciu mieszanki.

<3,9 bardzo niskie
4,0 - 4,7 niskie
4,8 - 5,5 względnie niskie
5,6 - 6,3 normalne
6,4 - 7,1 względnie wysokie
>7,2 wysokie

Substraty torfowe i ziemia doniczkowa

Pomiar w ziemi szklarniowej jest trudniejszym zadaniem, ponieważ wartości pH zależą od zawartości węglanu wapnia, substancji organicznych i sposobu, w jaki przebiegało ich osadzanie się. Dlatego poniżej podano wytyczne dla kilku rodzajów gleb.

A. Piasek pH
5,0 - 5,4 niskie
5,5 - 5,9 względnie niskie
6,0 - 6,4 normalne
6,5 - 6,9 wysokie

B. Glina
5,5 - 5,9 niskie
6,0 - 6,4 względnie niskie
6,5 - 6,9 normalne
7,0 - 7,4 wysokie

C. Torf
4,0 - 4,4 niskie
4,5 - 4,9 względnie niskie
5,0 - 5,4 normalne

Wybór chelatu 

Wybór odpowiedniego chelatu Fe zależy od pH podłoża. Przy jego wyborze należy uwzględnić stabilność chelatu przy określonym pH pożywki lub podłoża:
 • EDTA – stabilność przy pH 1-7
 • DTPA – stabilności przy pH 2-8
 • EDDHA – stabilność przy pH 2-11
 • HBED – stabilność przy pH 3-12
 • IDHA – stabilność przy pH 2-6
 • EDDHMA – stabilność przy pH 3-12

Co to jest EC?

EC z języka angielskiego oznacza przewodnictwo elektryczne substancji rozpuszczonych w wodzie i informuje o stężeniu nawozu w pożywce. Kiedy tylko nawóz rozpuści się w wodzie, rozdziela się na cząstki naładowane dodatnio i ujemnie. Im więcej nawozu ulegnie rozpuszczeniu, tym wyższe EC. O łatwości wchłaniania pożywki przez roślinę świadczą wartości EC w roślinie oraz w pożywce. Roślina dąży do wyrównania wartości EC i wchłania wodę w celu obniżenia wewnętrznego EC. Aby skutecznie mierzyć i regulować EC, warto skorzystać z precyzyjnego EC metru.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Michał Kumor
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Jak zapobiegać wytrącaniu się nawozów w zbiornikach?
Wytrącanie się nawozów w zbiorniku sprawia, że substancje odżywcze nie są już przyswajalne przez roślinę. Ponadto wytrącanie powoduje również zatkanie filtra w zbiorniku i pociąga za sobą szereg konsekwencji. Dlatego tak ważne jest, aby zapobiegać wytrącaniu w pojemnikach na nawóz.
Jak skalibrować miernik EC?
EC-metr jest ważnym narzędziem do sprawdzania oraz dostosowywania strategii i harmonogramu nawożenia. Należy pamiętać, że wraz z użytkowaniem urządzenia, zużywająca się elektroda EC-metru może spowodować błędy pomiarowe. Dowiedz się jak ponownie skalibrować miernik EC.