Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz

Pomiar i regulacja pH i EC w ogrodnictwie

Czas czytania:  4 min. | Data aktualizacji: 31-08-2022


Nawożenie warzyw, owoców i roślin ozdobnych wymaga bardzo precyzyjnych obliczeń, czasem nawet z dokładnością do jednego milimola. Jednymi z kluczowych wartości, które należy wziąć pod uwagę przygotowując pożywkę dla roślin są pH oraz EC. Wymaga to bardzo precyzyjnego podejścia do stosowania nawozów. Wysokości pH i EC mają wpływ na wchłanianie substancji odżywczych przez rośliny. Z uwagi na to zarówno pH jak i EC mają w znacznym stopniu decydują o osiągnięciu obfitego, wysokiej jakości plonu. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się jak mierzyć oraz regulować poziom pH oraz EC pożywek. 

W poniższym artykule:

 1. Co to jest pH?
 2. Co to jest EC?


Czym jest pH?

Termin pH (potencjał jonów wodorowych) służy do określenia kwasowości lub zasadowości (stężenia jonów wodorowych H+) roztworów wodnych lub podłoży. Wartość pH w znacznej mierze wpływa na przyswajanie substancji odżywczych przez rośliny. Zbyt niskie pH zmniejsza wchłanianie niektórych składników odżywczych, co może prowadzić do powstawania niedoborów. Z kolei zbyt wysokie pH prowadzi do szybkiego wyczerpywania się zapasów fosforanów i manganu. Z tego względu utrzymywanie prawidłowego poziomu pH pożywki jest kluczowe dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Nieodpowiednie pH w zbiorniku na pożywkę może również prowadzić do wytrącania się nawozów i/lub pierwiastków śladowych, co z kolei może prowadzić do zablokowania zbiornika. Aby ustalić właściwe pH dla każdego rodzaju nawozu, warto skorzystać z tabel udostępnianych przez producentów. Ogólna zasada głosi jednak, że niezależnie od rodzaju nawozu lub chelatu, optymalną wartością pH jest: 3,5 - 5.


Pomiar PH

Regulacja pH w zbiorniku na pożywkę wymaga dużej precyzji i powinna bazować na dokładnym pomiarze. Aby zmierzyć pH pożywki w zbiorniku, należy skorzystać z dobrze skalibrowanego pH-metru. Warto regularnie sprawdzać działanie urządzenia, gdyż w praktyce okazuje się, że po kilku latach użytkowania może się ono rozregulować. Zwykle wymiana sondy pomiarowej i kalibracja wystarczają, by przywrócić jego prawidłowe działanie.

Regulacja PH

W zbiornikach nawozowych pH regulowane jest przez kwas azotowy lub kwas fosforowy. Wartości pH można również dostosować z wykorzystaniem nawozów zakwaszających (amonowe, azotanowe, mocznik). Składniki wprowadzone z kwasem należy uwzględnić w składzie pożywki. Jak przeprowadzić pomiar PH? 
 • Badany płyn wlać do czystej zlewki lub naczynia pomiarowego i określić jego temperaturę.
 • Opłukać sondę miernika wodą demineralizowaną i wyczyścić ją chusteczką. Następnie umieścić sondę w płynie przeznaczonym do pomiaru i zamieszać.
 • Ustawić temperaturę próby na mierniku, używając lewego pokrętła.
 • Poczekać 1 minutę do ustabilizowania się sondy.
 • Teraz można odczytać wartość pH wody.
 • Na koniec należy ponownie opłukać sondę wodą demineralizowaną i umieścić w uchwycie miernika.

Wartość pH dla poszczególnych upraw


Rodzaj podłoża

Wytyczne
Wartość pH
Substraty 1.Pobrać próbkę do czystego naczynia.
2.W systemie recyrkulacyjnym można pobrać próbkę odprowadzanej wody.
3.W przypadku wełny skalnej i pianki syntetycznej pobrać próbkę z +/- 20 miejsc.

4,5 zbyt niskie
4,6 - 5,3 względnie niskie
5,4 - 6,1 normalne
6,2 - 6,9 względnie wysokie
>7,0 wysokie

Ziemia szklarniowa Należy zmierzyć mieszankę 1 części objętościowej torfu/ziemi doniczkowej z 2 częściami objętościowymi wody demineralizowanej. Wartość pH mierzyć od razu po wstrząśnięciu mieszanki.
<3,9 bardzo niskie
4,0 - 4,7 niskie
4,8 - 5,5 względnie niskie
5,6 - 6,3 normalne
6,4 - 7,1 względnie wysokie
>7,2 wysokie<

Substraty torfowe i ziemia doniczkowa Pomiar w ziemi szklarniowej jest trudniejszym zadaniem, ponieważ wartości pH zależą od zawartości węglanu wapnia, substancji organicznych i sposobu, w jaki przebiegało ich osadzanie się. Dlatego poniżej podano wytyczne dla kilku rodzajów gleb.


A. Piasek PH

5,0 - 5,4 niskie
5,5 - 5,9 względnie niskie
6,0 - 6,4 normalne
6,5 - 6,9 wysokie

B. Glina

5,5 - 5,9 niskie
6,0 - 6,4 względnie niskie
6,5 - 6,9 normalne
7,0 - 7,4 wysokie

C. Torf

4,0 - 4,4 niskie
4,5 - 4,9 względnie niskie
5,0 - 5,4 normalne


Wybór chelatu 

Wybór odpowiedniego chelatu Fe zależy od pH podłoża. Przy jego wyborze należy uwzględnić stabilność chelatu przy określonym pH pożywki lub podłoża:
 • EDTA – stabilność przy PH 1-7
 • DTPA – stabilności przy pH 2-8
 • EDDHA – stabilność przy pH 2-11
 • HBED – stabilność przy pH 3-12
 • IDHA – stabilność przy pH 2-6
 • EDDHMA – stabilność przy pH 3-12

Co to jest EC?


EC z języka angielskiego oznacza przewodnictwo elektryczne substancji rozpuszczonych w wodzie i informuje o stężeniu nawozu w pożywce. Kiedy tylko nawóz rozpuści się w wodzie, rozdziela się na cząstki naładowane dodatnio i ujemnie. Im więcej nawozu ulegnie rozpuszczeniu, tym wyższe EC. O łatwości wchłaniania pożywki przez roślinę świadczą wartości EC w roślinie oraz w pożywce. Roślina dąży do wyrównania wartości EC i wchłania wodę w celu obniżenia wewnętrznego EC. Aby skutecznie mierzyć i regulować EC, warto skorzystać z precyzyjnego EC metru.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub wiadomości e-mail. Nasz specjalista udzieli odpowiedzi na Twoje pytania i zaproponuje opdowiednie produkty dla Twojej uprawy.Sylwester Łazarek

Wyślij e-mailDo not delete this link