Jak wybrać właściwą maskę i filtr?


maski i filtryGdy Ty lub Twoi pracownicy dokonujecie oprysków przy użyciu chemicznych środków ochrony roślin lub też wykonujecie inne czynności, w trakcie których dochodzi do kontaktu z mgłą lub pyłem, kluczowe znaczenie ma stosowanie właściwej maski i odpowiednich filtrów. Ich prawidłowe stosowanie chroni bowiem przed zagrożeniami dla zdrowia.

Rodzaje masek

Istnieją różne rodzaje masek:
 • Maska przeciwpyłowa: chroni przed aerozolami, takimi jak pył, mgła i włókna. Dostępna jest w trzech klasach ochrony, tj. FFP1, FFP2 i FFP3. Maski FFP1 oferują najniższą ochronę, zaś maski FFP3 - najwyższą.
 • Półmaska: przylega dokładniej do twarzy niż maska przeciwpyłowa, na skutek czego ryzyko nieszczelności jest mniejsze, a więc poziom oferowanej ochrony jest wyższy. Może być stosowana w połączeniu z okularami ochronnymi w celu ochrony oczu przed rozpryskami (co nie chroni jednak oczu przed gazami i oparami!).
 • Maska pełnotwarzowa: ta maska osłania także całe oczy i zapewnia wyższy komfort stosowania. Dzięki temu jest odpowiednia do długotrwałego użycia. Maska pełnotwarzowa służy do pracy z substancjami szkodliwymi lub drażniącymi.

Filtry

Zanieczyszczenia pojawiają się w różnych postaciach- zwykle w postaci aerozoli (cząstki stałe / pyły) i gazów (gazy, pary). Możliwe jest wybór pomiędzy filtrami chroniącymi przed jedną z tych postaci lub połączenia obu. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego filtra, by ochrona była optymalna.
Cząstki stałe: pyły, włókna, dymy, mikroorganizmy (wirusy, bakterie, grzyby, zarodniki) oraz mgły.
Substancje gazowe: gazy i pary.
W poniższej tabeli ujęto kody koloru wg EN14387umożliwiające określenie typu filtrów wymaganych dla danej substancji szkodliwej.
 • Filtry przeciwpyłowe: chronią, podobnie jak maski przeciwpyłowe, przed drobnymi cząstkami pyłu lub cieczy. Dostępne są w trzech klasach ochrony, tj. P1, P2 i P3.
 • P1: chroni przed uciążliwym, nieszkodliwym pyłem.
 • P2: chroni przed szkodliwym drobnym pyłem.
 • P3: chroni przed trującym drobnym pyłem (również przed wirusami).
 • Filtry gazowe: chronią przed gazami i oparami.
 • Pochłaniacze gazowe: chronią przed więcej niż jedną grupą gazów i/lub oparów. Najczęściej spotykane pochłaniacze gazowe to filtry AB (chronią przed oparami organicznymi, rozpuszczalnikami i gazami kwaśnymi) oraz filtry ABEK (chronią przed oparami organicznymi, gazami kwaśnymi, dwutlenkiem siarki i amoniakiem). Pochłaniacze gazowe występują w klasie ochrony 1 i 2.
 • Filtropochłaniacze: chronią zarówno przed gazami i oparami, jak i drobnymi cząsteczkami pyłów czy cieczy. Filtropochłaniacz jest wyposażony w kod kolorystyczny, przy pomocy którego można sprawdzić, przed czym chroni dany filtr. W ogrodnictwie najczęściej stosuje się filtry A2P3. Jest to filtropochłaniacz o wysokiej wydajności absorpcyjnej, chroniący przed oparami organicznymi i trującym drobnym pyłem (filtr cząstek stałych).


Typ
KolorPrzeznaczenie
ABrązowyOpary organiczne i rozpuszczalniki o temperaturze wrzenia >65°C
AXBrązowyOpary organiczne i rozpuszczalniki o temperaturze wrzenia <65°C
BSzary
Gazy i opary kwaśne, takie jak CL2, H2S i HCN
EŻółty
Dwutlenek siarki
KZielony
Amoniak
HGCzerwony
Opary rtęci
NONiebieski
Opary azotowe i dwutlenek azotu
COAntracytowyTlenek węgla
IPomarańczowyJod radioaktywny i jego mieszaniny

Ważne kwestie dotyczące ochrony dróg oddechowych

 • Maska musi w całości zasłaniać usta i nos oraz dobrze przylegać do twarzy. Osoby noszące brodę powinny pamiętać, że utrudnia ona właściwe przyleganie maski. Może to zmniejszać poziom ochrony nawet o 50%!
 • Filtr maski (lub też kapturek przeciwpyłowy w przypadku masek pełnotwarzowych) musi być wymieniany na czas. Gdy filtr się nasyci, nie będzie oferował optymalnej ochrony. Jeżeli użytkownik odczuwa ślady zanieczyszczenia przy pomocy zmysłów węchu lub smaku, oznacza to koniec żywotności filtrów chroniących przed gazami/oparami.
 • Najważniejsza zasada brzmi: filtr A2P3 można stosować łącznie przez 8 roboczogodzin w ciągu 30 dni, jeżeli jest on przechowywany bez dostępu powietrza (zatkać filtr i schować do pojemnika do przechowywania).
 • W przypadku pozostałych filtropochłaniaczy obowiązuje jednorazowe użycie przez maksymalnie 8 roboczogodzin. Zużytych pochłaniaczy nie można stosować ponownie.
 • Maskę zdejmować dopiero po opuszczeniu przestrzeni, w której obecny jest pył, mgła lub gaz.
 • Co roku należy oddawać maskę do sprawdzenia w trakcie dni kontrolowania masek. Maski, które przeszły kontrolę, są wyposażone w certyfikat. W ten sposób spełniamy wymogi prawne w zakresie ochrony dróg oddechowych.


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o maski ochronne?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Jak zapobiegać odporności na środki ochrony roślin?
- Rodzaje chemicznych środków ochrony roślin?