Maski do oprysków i filtry

Jak wybrać?

Podczas wykonywania oprysków przy użyciu chemicznych środków ochrony roślin kluczowe znaczenie ma stosowanie właściwej maski i odpowiednich filtrów. Ich prawidłowe stosowanie chroni bowiem przed zagrożeniami dla zdrowia.

Maska do oprysków
Royal Brinkman
10 sierpnia 2021
Udostępnij artykuł
W poniższym artykule:

Rodzaje masek

Istnieją różne rodzaje masek:
 • Maska przeciwpyłowa: chroni przed aerozolami, takimi jak pył, mgła i włókna. Dostępna jest w trzech klasach ochrony, tj. FFP1, FFP2 i FFP3. Maski FFP1 oferują najniższą ochronę, zaś maski FFP3 - najwyższą.
 • Półmaska: przylega dokładniej do twarzy niż maska przeciwpyłowa, na skutek czego ryzyko nieszczelności jest mniejsze, a więc poziom oferowanej ochrony jest wyższy. Może być stosowana w połączeniu z okularami ochronnymi w celu ochrony oczu przed rozpryskami (co nie chroni jednak oczu przed gazami i oparami!).
 • Maska pełnotwarzowa: ta maska osłania także całe oczy i zapewnia wyższy komfort stosowania. Dzięki temu jest odpowiednia do długotrwałego użycia. Maska pełnotwarzowa służy do pracy z substancjami szkodliwymi lub drażniącymi.

Filtry

Zanieczyszczenia pojawiają się w różnych postaciach — zwykle w postaci aerozoli (cząstki stałe/pyły) i gazów (gazy, pary). Możliwe jest wybór pomiędzy filtrami chroniącymi przed jedną z tych postaci lub połączenia obu. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego filtra, by ochrona była optymalna.
 • Cząstki stałe: pyły, włókna, dymy, mikroorganizmy (wirusy, bakterie, grzyby, zarodniki) oraz mgły.
 • Substancje gazowe: gazy i pary.
W poniższej tabeli ujęto kody koloru wg EN14387 umożliwiające określenie typu filtrów wymaganych dla danej substancji szkodliwej.
 • Filtry przeciwpyłowe: chronią, podobnie jak maski przeciwpyłowe, przed drobnymi cząstkami pyłu lub cieczy. Dostępne są w trzech klasach ochrony, tj. P1, P2 i P3.
 • P1: chroni przed uciążliwym, nieszkodliwym pyłem.
 • P2: chroni przed szkodliwym drobnym pyłem.
 • P3: chroni przed trującym drobnym pyłem (również przed wirusami).
 • Filtry gazowe: chronią przed gazami i oparami.
 • Pochłaniacze gazowe: chronią przed więcej niż jedną grupą gazów i/lub oparów. Najczęściej spotykane pochłaniacze gazowe to filtry AB (chronią przed oparami organicznymi, rozpuszczalnikami i gazami kwaśnymi) oraz filtry ABEK (chronią przed oparami organicznymi, gazami kwaśnymi, dwutlenkiem siarki i amoniakiem). Pochłaniacze gazowe występują w klasie ochrony 1 i 2.
 • Filtropochłaniacze: chronią zarówno przed gazami i oparami, jak i drobnymi cząsteczkami pyłów czy cieczy. Filtropochłaniacz jest wyposażony w kod kolorystyczny, przy pomocy którego można sprawdzić, przed czym chroni dany filtr. W ogrodnictwie najczęściej stosuje się filtry A2P3. Jest to filtropochłaniacz o wysokiej wydajności absorpcyjnej, chroniący przed oparami organicznymi i trującym drobnym pyłem (filtr cząstek stałych).
Kolor
Przeznaczenie

A

Brąz

Opary organiczne i rozpuszczalniki o temperaturze wrzenia 65°C

AX

Brąz

Opary organiczne i rozpuszczalniki o temperaturze wrzenia 65°C

B

Szary

Gazy i opary kwaśne, takie jak CL2, H2S i HCN

E

Żółty

Dwutlenek siarki

K

Zielony

Amoniak

HG

Czerwony

Opary rtęci

NO

Niebieski

Opary azotowe i dwutlenek azotu

CO

Antracyt

Tlenek węgla

I

Pomarańcz

Jod radioaktywny i jego mieszaniny

Ważne kwestie dotyczące ochrony dróg oddechowych

 • Maska musi w całości zasłaniać usta i nos oraz dobrze przylegać do twarzy. Osoby noszące brodę powinny pamiętać, że utrudnia ona właściwe przyleganie maski. Może to zmniejszać poziom ochrony nawet o 50%!
 • Filtr maski (lub też kapturek przeciwpyłowy w przypadku masek pełnotwarzowych) musi być wymieniany na czas. Gdy filtr się nasyci, nie będzie oferował optymalnej ochrony. Jeżeli użytkownik odczuwa ślady zanieczyszczenia przy pomocy zmysłów węchu lub smaku, oznacza to koniec żywotności filtrów chroniących przed gazami/oparami.
 • Najważniejsza zasada brzmi: filtr A2P3 można stosować łącznie przez 8 roboczogodzin w ciągu 30 dni, jeżeli jest on przechowywany bez dostępu powietrza (zatkać filtr i schować do pojemnika do przechowywania).
 • W przypadku pozostałych filtropochłaniaczy obowiązuje jednorazowe użycie przez maksymalnie 8 roboczogodzin. Zużytych pochłaniaczy nie można stosować ponownie.
 • Maskę zdejmować dopiero po opuszczeniu przestrzeni, w której obecny jest pył, mgła lub gaz.
 • Co roku należy oddawać maskę do sprawdzenia w trakcie dni kontrolowania masek. Maski, które przeszły kontrolę, są wyposażone w certyfikat. W ten sposób spełniamy wymogi prawne w zakresie ochrony dróg oddechowych.

Czyszczenie i przechowywanie

Należy wyczyścić maskę w następujący sposób:
 • Wymontuj filtr.
 • Osłoń filtr. Wydłuży to żywotność filtra. Jeśli filtr nie zostanie zakryty, będzie on nadal oczyszczał powietrze, nawet jeśli nie oddychasz przez niego. 
 • Maksymalnie poluzuj paski regulacyjne w masce.
 • Natychmiast po użyciu dokładnie przepłucz maskę letnią (niezbyt gorącą) wodą.
 • Pozostaw maskę do wyschnięcia. Nie kładź maski w bezpośrednim świetle słonecznym lub przy źródle wysokiej temperatury. Może to spowodować uszkodzenie maski i nie zapewni pełnej ochrony.
 • W razie potrzeby maskę można przetrzeć antystatyczną ściereczką.
 • Maskę należy przechowywać hermetycznie w odpowiedniej walizce lub w pojemniku do przechowania.
 • Najlepiej przechowywać maskę w temperaturze pokojowej.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy

Maski do oprysków i filtry

Jak wybrać?

Podczas wykonywania oprysków przy użyciu chemicznych środków ochrony roślin kluczowe znaczenie ma stosowanie właściwej maski i odpowiednich filtrów. Ich prawidłowe stosowanie chroni bowiem przed zagrożeniami dla zdrowia.
Szukaj w Banku wiedzy 
Znajdź odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie wiedzy. Ponad 500 artykułów napisanych przez naszych specjalistów.
Kategorie:
Royal Brinkman
Royal Brinkman
10 sierpnia 2021
Udostępnij artykuł
Maska do oprysków
W poniższym artykule:

Rodzaje masek

Istnieją różne rodzaje masek:
 • Maska przeciwpyłowa: chroni przed aerozolami, takimi jak pył, mgła i włókna. Dostępna jest w trzech klasach ochrony, tj. FFP1, FFP2 i FFP3. Maski FFP1 oferują najniższą ochronę, zaś maski FFP3 - najwyższą.
 • Półmaska: przylega dokładniej do twarzy niż maska przeciwpyłowa, na skutek czego ryzyko nieszczelności jest mniejsze, a więc poziom oferowanej ochrony jest wyższy. Może być stosowana w połączeniu z okularami ochronnymi w celu ochrony oczu przed rozpryskami (co nie chroni jednak oczu przed gazami i oparami!).
 • Maska pełnotwarzowa: ta maska osłania także całe oczy i zapewnia wyższy komfort stosowania. Dzięki temu jest odpowiednia do długotrwałego użycia. Maska pełnotwarzowa służy do pracy z substancjami szkodliwymi lub drażniącymi.

Filtry

Zanieczyszczenia pojawiają się w różnych postaciach — zwykle w postaci aerozoli (cząstki stałe/pyły) i gazów (gazy, pary). Możliwe jest wybór pomiędzy filtrami chroniącymi przed jedną z tych postaci lub połączenia obu. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego filtra, by ochrona była optymalna.
 • Cząstki stałe: pyły, włókna, dymy, mikroorganizmy (wirusy, bakterie, grzyby, zarodniki) oraz mgły.
 • Substancje gazowe: gazy i pary.
W poniższej tabeli ujęto kody koloru wg EN14387 umożliwiające określenie typu filtrów wymaganych dla danej substancji szkodliwej.
 • Filtry przeciwpyłowe: chronią, podobnie jak maski przeciwpyłowe, przed drobnymi cząstkami pyłu lub cieczy. Dostępne są w trzech klasach ochrony, tj. P1, P2 i P3.
 • P1: chroni przed uciążliwym, nieszkodliwym pyłem.
 • P2: chroni przed szkodliwym drobnym pyłem.
 • P3: chroni przed trującym drobnym pyłem (również przed wirusami).
 • Filtry gazowe: chronią przed gazami i oparami.
 • Pochłaniacze gazowe: chronią przed więcej niż jedną grupą gazów i/lub oparów. Najczęściej spotykane pochłaniacze gazowe to filtry AB (chronią przed oparami organicznymi, rozpuszczalnikami i gazami kwaśnymi) oraz filtry ABEK (chronią przed oparami organicznymi, gazami kwaśnymi, dwutlenkiem siarki i amoniakiem). Pochłaniacze gazowe występują w klasie ochrony 1 i 2.
 • Filtropochłaniacze: chronią zarówno przed gazami i oparami, jak i drobnymi cząsteczkami pyłów czy cieczy. Filtropochłaniacz jest wyposażony w kod kolorystyczny, przy pomocy którego można sprawdzić, przed czym chroni dany filtr. W ogrodnictwie najczęściej stosuje się filtry A2P3. Jest to filtropochłaniacz o wysokiej wydajności absorpcyjnej, chroniący przed oparami organicznymi i trującym drobnym pyłem (filtr cząstek stałych).
Kolor
Przeznaczenie

A

Brąz

Opary organiczne i rozpuszczalniki o temperaturze wrzenia 65°C

AX

Brąz

Opary organiczne i rozpuszczalniki o temperaturze wrzenia 65°C

B

Szary

Gazy i opary kwaśne, takie jak CL2, H2S i HCN

E

Żółty

Dwutlenek siarki

K

Zielony

Amoniak

HG

Czerwony

Opary rtęci

NO

Niebieski

Opary azotowe i dwutlenek azotu

CO

Antracyt

Tlenek węgla

I

Pomarańcz

Jod radioaktywny i jego mieszaniny

Ważne kwestie dotyczące ochrony dróg oddechowych

 • Maska musi w całości zasłaniać usta i nos oraz dobrze przylegać do twarzy. Osoby noszące brodę powinny pamiętać, że utrudnia ona właściwe przyleganie maski. Może to zmniejszać poziom ochrony nawet o 50%!
 • Filtr maski (lub też kapturek przeciwpyłowy w przypadku masek pełnotwarzowych) musi być wymieniany na czas. Gdy filtr się nasyci, nie będzie oferował optymalnej ochrony. Jeżeli użytkownik odczuwa ślady zanieczyszczenia przy pomocy zmysłów węchu lub smaku, oznacza to koniec żywotności filtrów chroniących przed gazami/oparami.
 • Najważniejsza zasada brzmi: filtr A2P3 można stosować łącznie przez 8 roboczogodzin w ciągu 30 dni, jeżeli jest on przechowywany bez dostępu powietrza (zatkać filtr i schować do pojemnika do przechowywania).
 • W przypadku pozostałych filtropochłaniaczy obowiązuje jednorazowe użycie przez maksymalnie 8 roboczogodzin. Zużytych pochłaniaczy nie można stosować ponownie.
 • Maskę zdejmować dopiero po opuszczeniu przestrzeni, w której obecny jest pył, mgła lub gaz.
 • Co roku należy oddawać maskę do sprawdzenia w trakcie dni kontrolowania masek. Maski, które przeszły kontrolę, są wyposażone w certyfikat. W ten sposób spełniamy wymogi prawne w zakresie ochrony dróg oddechowych.

Czyszczenie i przechowywanie

Należy wyczyścić maskę w następujący sposób:
 • Wymontuj filtr.
 • Osłoń filtr. Wydłuży to żywotność filtra. Jeśli filtr nie zostanie zakryty, będzie on nadal oczyszczał powietrze, nawet jeśli nie oddychasz przez niego. 
 • Maksymalnie poluzuj paski regulacyjne w masce.
 • Natychmiast po użyciu dokładnie przepłucz maskę letnią (niezbyt gorącą) wodą.
 • Pozostaw maskę do wyschnięcia. Nie kładź maski w bezpośrednim świetle słonecznym lub przy źródle wysokiej temperatury. Może to spowodować uszkodzenie maski i nie zapewni pełnej ochrony.
 • W razie potrzeby maskę można przetrzeć antystatyczną ściereczką.
 • Maskę należy przechowywać hermetycznie w odpowiedniej walizce lub w pojemniku do przechowania.
 • Najlepiej przechowywać maskę w temperaturze pokojowej.
Skontaktuj się z nami! 
Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz kontaktowy! Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. 
Katarzyna Wrzodak
Pozostałe artykuły z Banku wiedzy
Wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin
Środki ochrony roślin mogą powodować poważne szkody zdrowotne. Dlatego też przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących ich używania.
Jak postępować w przypadku zatrucia środkiem ochrony roślin?
W podczas pracy w gospodarstwie szklarniowym pracownicy codziennie stykają się z różnymi substancjami chemicznymi, w tym ze środkami ochrony roślin. Wdychanie i połykanie takich środków lub ich kontakt ze skórą, może mieć wiele negatywnych konsekwencji, np. spowodować zatrucie.
Jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować podczas pracy ze środkami ochrony roślin?
Gdy pracujemy ze środkami ochrony roślin, ważne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Brak należytej ochrony może spowodować zagrożenia dla zdrowia, na przykład na skutek kontaktu skóry z danym środkiem lub jego wdychania.