Jak przewozić środki ochrony roślin?


przewożenie śorPrzewożenie chemicznych środków ochrony roślin regulują odpowiednie przepisy ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych. Gdy odbierasz środki ochrony roślin oraz inne produkty niebezpieczne np. ze sklepu lub centrum dystrybucyjnego, może się zdarzyć, że w trakcie ich przewozu konieczne będzie spełnienie określonych obowiązków prawnych. Odpowiedzialność za tę kwestię ponosi kierowca. To, które z przepisów ADR musisz spełnić, jest zależne od ilości przewożonych substancji niebezpiecznych. Co jednak z pewnością należy wziąć pod uwagę? Wyjaśnią to nasi specjaliści.

Ograniczone wyłączenie z przepisów ADR

Jeżeli odbierasz produkty z jednego z naszych sklepów, wówczas w większości przypadków przewozisz substancje niebezpieczne zapakowane na sztuki*. W takiej sytuacji możesz skorzystać z tzw. ograniczonego wyłączenia z przepisów ADR** oraz przynależnej do nich regulacji 1000 punktów. Przewożenie towarów w oparciu o tę regulację umożliwia zwolnienie z określonych wymogów przepisów ADR.

*Towar na sztuki = butelki, puszki, duże opakowania i pojemniki IBC
**To wyłączenie nie dotyczy przewozu w opakowaniach zbiorczych (przewóz towarów w zbiornikach i luzem).

Bezpieczny sposób przewozu środków ochrony roślin

Transport środków ochrony roślin wymaga bezpiecznego sposobu działania. Dlatego też zalecamy uwzględnienie następujących kwestii:
  • Zadbaj o to, by znać przepisy w zakresie przewozu substancji niebezpiecznych (ADR). Jako przewoźnik ponosisz za to odpowiedzialność.
  • Nie otwieraj opakowań w trakcie transportu, by zapobiec ryzyku wycieków (i w ten sposób wystąpieniu sytuacji niebezpiecznych).
  • Zaleca się stosowanie skapnika w przestrzeni załadunkowej. Skapnik należy czyścić po każdym transporcie, aby w pojeździe nie pozostawały ewentualnie wyciekłe substancje.
  • Stanowczo odradzamy stosowanie ognia, otwartego płomienia oraz palenie w trakcie transportu, gdyż może to powodować zagrożenie wybuchem.
  • Nigdy nie pozostawiaj towarów niebezpiecznych w pojeździe bez nadzoru. Natychmiast umieść towary w odpowiednim miejscu magazynowania w przedsiębiorstwie.
  • Podczas przewożenia substancji łatwopalnych w pojeździe musi obowiązkowo znajdować się gaśnica (2 kg), by możliwe było niezwłoczne zastosowanie właściwych środków w razie wybuchu pożaru. Pamiętaj przy tym zawsze, że bezpieczeństwo Twoje i osób znajdujących się w otoczeniu jest najważniejsze: nie podejmuj zatem niepotrzebnego ryzyka i w razie konieczności (i możliwości) zaczekaj na straż pożarną.
  • Dbaj o zagwarantowanie bezpieczeństwa, regularnie szkoląc wszystkich pracowników (m.in. personel administracyjny oraz odpowiedzialny za załadunek i rozładunek) zaangażowanych w transport substancji niebezpiecznych.


Veiligheidstermijn gewasbeschermingsmiddelen
Pytania o przewóz środków ochrony roślin?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.


Powiązane artykuły
- Gdzie można znaleźć informacje na temat środków ochrony roślin?
- Jak czytać etykietę środka ochrony roślin?