Zaopatrzenie profesjonalnego ogrodnictwa Ponad 10 000 produktów do upraw szklarniowych Program lojalnościowy
Koszyk  
0
progress indicator
Dodawanie produktu...
Wpisz tutaj nazwę produktu, którego szukasz

Jak przewozić i przechowywać środki ochrony roślin?

Transport ochrony upraw
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2021

Przewożenie chemicznych środków ochrony roślin regulują odpowiednie przepisy ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych. Gdy odbierasz środki ochrony roślin oraz inne produkty niebezpieczne np. ze sklepu lub centrum dystrybucyjnego, może się zdarzyć, że w trakcie ich przewozu konieczne będzie spełnienie określonych obowiązków prawnych. Odpowiedzialność za tę kwestię ponosi kierowca. To, które z przepisów ADR musisz spełnić, jest zależne od ilości przewożonych substancji niebezpiecznych. Co jednak z pewnością należy wziąć pod uwagę? Wyjaśnią to nasi specjaliści.

Ograniczone wyłączenie z przepisów ADR

Jeżeli odbierasz produkty z jednego z naszych sklepów, wówczas w większości przypadków przewozisz substancje niebezpieczne zapakowane na sztuki*. W takiej sytuacji możesz skorzystać z tzw. ograniczonego wyłączenia z przepisów ADR** oraz przynależnej do nich regulacji 1000 punktów. Przewożenie towarów w oparciu o tę regulację umożliwia zwolnienie z określonych wymogów przepisów ADR.

*Towar na sztuki = butelki, puszki, duże opakowania i pojemniki IBC
**To wyłączenie nie dotyczy przewozu w opakowaniach zbiorczych (przewóz towarów w zbiornikach i luzem).

Bezpieczny sposób przewozu środków ochrony roślin

Transport środków ochrony roślin wymaga bezpiecznego sposobu działania. Dlatego też zalecamy uwzględnienie następujących kwestii:
 • Zadbaj o to, by znać przepisy w zakresie przewozu substancji niebezpiecznych (ADR). Jako przewoźnik ponosisz za to odpowiedzialność.
 • Nie otwieraj opakowań w trakcie transportu, by zapobiec ryzyku wycieków (i w ten sposób wystąpieniu sytuacji niebezpiecznych).
 • Zaleca się stosowanie skapnika w przestrzeni załadunkowej. Skapnik należy czyścić po każdym transporcie, aby w pojeździe nie pozostawały ewentualnie wyciekłe substancje.
 • Stanowczo odradzamy stosowanie ognia, otwartego płomienia oraz palenie w trakcie transportu, gdyż może to powodować zagrożenie wybuchem.
 • Nigdy nie pozostawiaj towarów niebezpiecznych w pojeździe bez nadzoru. Natychmiast umieść towary w odpowiednim miejscu magazynowania w przedsiębiorstwie.
 • Podczas przewożenia substancji łatwopalnych w pojeździe musi obowiązkowo znajdować się gaśnica (2 kg), by możliwe było niezwłoczne zastosowanie właściwych środków w razie wybuchu pożaru. Pamiętaj przy tym zawsze, że bezpieczeństwo Twoje i osób znajdujących się w otoczeniu jest najważniejsze: nie podejmuj zatem niepotrzebnego ryzyka i w razie konieczności (i możliwości) zaczekaj na straż pożarną. 
 • Dbaj o zagwarantowanie bezpieczeństwa, regularnie szkoląc wszystkich pracowników (m.in. personel administracyjny oraz odpowiedzialny za załadunek i rozładunek) zaangażowanych w transport substancji niebezpiecznych.

Przechowywanie

Ważne jest, aby środki ochrony roślin były prawidłowo przechowywane. Zapobiega to niebezpiecznym sytuacjom i wypadkom. Ponadto, składowanie środków ochrony roślin podlega przepisom prawa, więc jako plantator jesteś również zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków. 


Prawodawstwo

Zapas o wadze 25 kg lub większej musi być przechowywany w zamkniętej przestrzeni lub szafie. Składowanie do 400 kg środków ochrony roślin podlega przepisom ustawy o środkach ochrony roślin i produktach biobójczych. W przypadku przechowywania ilości większych niż 400 kg, podlega to przepisom ustawy o ochronie środowiska. 


Uwagi dotyczące przechowywania środków ochrony roślin

 • Przestrzeń magazynowa - czy to pomieszczenie, czy też szafka na środki ochrony roślin - musi być solidna i zamykana na klucz przed dostępem osób niepowołanych. Przy składowaniu >400 kg obowiązuje rozdział 3 PGS 15. Wymagana jest WBDBO (odporność na przenikanie ognia i rozprzestrzenianie się ognia) 60 minut. Oznacza to, że przedłużony magazyn musi znajdować się w odległości 10 metrów od budynku lub ogrodzenia podwórza. W obrębie tych 10 metrów lub w przypadku składowania wewnątrz pomieszczeń magazynowych, magazyn musi mieć odporność ogniową 60 minut.
 • Na drzwiach musi być zawieszony znak ostrzegawczy.
 • Na zewnątrz obiektu magazynowego należy wywiesić wyraźny, wyraźnie widoczny, czytelny i zatwierdzony przez inspekcję pracy napis, określający, jakie środki bezpieczeństwa należy podjąć.
 • Środki ochrony roślin nie mogą przedostawać się do wód powierzchniowych. Dlatego też pomieszczenie magazynowe musi być wyposażone w szczelną podłogę lub tacę ociekową. Podłoga lub taca ociekowa musi być w stanie zebrać co najmniej 10% wszystkich składowanych środków ochrony roślin, plus zawartość największego składowanego tu naczynia.
 • Jeśli pestycydy są wysoce łatwopalne, pomieszczenie musi być wyposażone w odpowiednie, przeciwwybuchowe oświetlenie (NEN 1010) i ognioodporne ramy okienne.
 • W pomieszczeniu magazynowym musi znajdować się gaśnica.
 • W pobliżu pomieszczenia musi znajdować się miejsce do mycia.
 • Pomieszczenie musi być suche i chłodne, a obecne w nim substancje nie mogą mieć kontaktu ze światłem słonecznym.
 • Środki ochrony roślin muszą być przechowywane w taki sposób, aby opakowania nie mogły zostać uszkodzone, a środki ochrony roślin nie mogły się mieszać.
 • W pomieszczeniach magazynowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu i otwartego ognia.

Masz pytanie?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas. Doświadczony zespół naszych specjalistów udzieli odpowiedzi na Twoje pytania i pomoże optymalnie zaplanować działania.


Do not delete this link