Sivanto Prime 200SL 1l

Kod towaruP00000212
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Sivanto Prime jest pestycydem zwalczającym różne owady ssące, takie jak: mączliki, mszyce wełnowce, pluskwiaki i wciornastki. Ponieważ pestycyd zwalcza wszystkie stadia rozwojowe szkodników, jego zastosowanie jest bardzo szerokie. Ze względu na jego szybkie działanie na wiele gatunków szkodników, zmniejsza również ryzyko rozprzestrzeniania wirusów i chorób.

Składnikiem aktywnym Sivanto Prime jest flupyradifuron. Wpływa on na układ nerwowy szkodników, blokując ich komunikację między mózgiem a nerwami. W wyniku tego owad nie może się już poruszać i gonie. Pestycyd jest dozwolony w owocach, roślinach ozdobnych i warzywach owocowych.

Sivanto Prime to insektycyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). W roślinie działa układowo. Środek stosowany zgodnie z etykietą jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, spełnia wymogi integrowanej ochrony i integrowanej produkcji.

Zawartość substancji czynnej:
flupyradifuron (substancja z grupy butenolidów) - 200 g/l (17,09%)

Zalety produktu:
» Pasuje do uprawy zintegrowanej
» Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe szkodników
» Bezbieczny dla wrogów naturalnych
» Zwalcza wiele gatunków szkodników
» Do użytku w wielu uprawach
» Szybkie działanie

Sposób działania
Sivanto Prime ma działanie systemiczne i translaminarne. Oznacza to, że liść wchłania substancję i sam transportuje ją - poprzez ksylem - do strumienia soku. Zaletą jest to, że liść transportuje również substancję do spodniej części liścia, co również zwalcza ukryte pod liściem owady. Poza tym, Sivanto Prime ma szybki efekt startowy; już po kilku godzinach można znaleźć pierwsze martwe mszyce a po 2 dniach można zobaczyć maksymalny efekt. Środek ochrony roślin można znaleźć w grupie 4D.

Dawkowanie
Dawkwowanie Sivanto Prime różni się znacznie w zależności od uprawy, więc nie można określić ogólnej, uniwersalnej dawki. Dlatego radzimy sprawdzić na etykiecie dokładne dawkowanie i liczbę dozwolonych oprysków na roślinę.

Zastosowanie
» Jabłoń
- mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowo-zbożowa
- mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowa, miodówka jabłoniowa
- owocnica jabłkowa
» Grusza
- miodówka gruszowa plamista
» Chmiel
- mszyca śliwowo-chmielowa (wektor wirusa mozaiki chmielu - HpMV)
» Rośliny ozdobne (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
- mszyce, mączlik szklarniowy

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
» Grusza
- mszyca jabłoniowo-zbożowa, mszyca gruszowo-podbiałowa
- mszyca gruszowo – przytuliowa
» Truskawka (uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia)
- mączliki
- mszyce
» Bakłażan, pomidor, papryka, ogórek (uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia)
- mączliki, mszyca ogórkowa
- mszyca brzoskwiniowa, mszyca ziemniaczana smugowa


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-164/201809.06.20279.06.2028

Sivanto Prime 200SL 1l

Kod towaruP00000212
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Sivanto Prime jest pestycydem zwalczającym różne owady ssące, takie jak: mączliki, mszyce wełnowce, pluskwiaki i wciornastki. Ponieważ pestycyd zwalcza wszystkie stadia rozwojowe szkodników, jego zastosowanie jest bardzo szerokie. Ze względu na jego szybkie działanie na wiele gatunków szkodników, zmniejsza również ryzyko rozprzestrzeniania wirusów i chorób.

Składnikiem aktywnym Sivanto Prime jest flupyradifuron. Wpływa on na układ nerwowy szkodników, blokując ich komunikację między mózgiem a nerwami. W wyniku tego owad nie może się już poruszać i gonie. Pestycyd jest dozwolony w owocach, roślinach ozdobnych i warzywach owocowych.

Sivanto Prime to insektycyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). W roślinie działa układowo. Środek stosowany zgodnie z etykietą jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, spełnia wymogi integrowanej ochrony i integrowanej produkcji.

Zawartość substancji czynnej:
flupyradifuron (substancja z grupy butenolidów) - 200 g/l (17,09%)

Zalety produktu:
» Pasuje do uprawy zintegrowanej
» Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe szkodników
» Bezbieczny dla wrogów naturalnych
» Zwalcza wiele gatunków szkodników
» Do użytku w wielu uprawach
» Szybkie działanie

Sposób działania
Sivanto Prime ma działanie systemiczne i translaminarne. Oznacza to, że liść wchłania substancję i sam transportuje ją - poprzez ksylem - do strumienia soku. Zaletą jest to, że liść transportuje również substancję do spodniej części liścia, co również zwalcza ukryte pod liściem owady. Poza tym, Sivanto Prime ma szybki efekt startowy; już po kilku godzinach można znaleźć pierwsze martwe mszyce a po 2 dniach można zobaczyć maksymalny efekt. Środek ochrony roślin można znaleźć w grupie 4D.

Dawkowanie
Dawkwowanie Sivanto Prime różni się znacznie w zależności od uprawy, więc nie można określić ogólnej, uniwersalnej dawki. Dlatego radzimy sprawdzić na etykiecie dokładne dawkowanie i liczbę dozwolonych oprysków na roślinę.

Zastosowanie
» Jabłoń
- mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowo-zbożowa
- mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowa, miodówka jabłoniowa
- owocnica jabłkowa
» Grusza
- miodówka gruszowa plamista
» Chmiel
- mszyca śliwowo-chmielowa (wektor wirusa mozaiki chmielu - HpMV)
» Rośliny ozdobne (w uprawie pod osłonami typu szklarnia)
- mszyce, mączlik szklarniowy

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
» Grusza
- mszyca jabłoniowo-zbożowa, mszyca gruszowo-podbiałowa
- mszyca gruszowo – przytuliowa
» Truskawka (uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia)
- mączliki
- mszyce
» Bakłażan, pomidor, papryka, ogórek (uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia)
- mączliki, mszyca ogórkowa
- mszyca brzoskwiniowa, mszyca ziemniaczana smugowa


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-164/201809.06.20279.06.2028