Nissorun Strong 250 SC 1l

Kod towaruP00000019
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków w uprawie jabłoni, gruszy, truskawki oraz w uprawianych pod osłonami pomidorze, papryce i ogórku. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków z wyjątkiem osobników dorosłych. Na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe.

Substancja biologicznie czynna
heksytiazoks (związek z grupy tiazolidyn) - 250 g/l (23,15%)

Zalety produktu
» Nowa receptura
- wysoka koncentracja substancji czynnej (5-krotnie bardziej stężony niż poprzedni produkt)
- niska dawka produktu na hektar
»  Długi okres stosowania
- od początku wegetacji aż do zbiorów (z zachowaniem okresu karencji)
»  Wysoka skuteczność – zwalcza przędziorki we wszystkich stadiach rozwojowych (z wyjątkiem osobników dorosłych)
» Bezpieczniejsza formulacja
- bezpieczny dla roślin i środowiska (proekologiczny)
- bezpieczny dla stosującego – formulacja bez szkodliwych substancji (korzystna klasyfikacja)
» Możliwość bezpiecznego stosowania w mieszance z preparatami olejowymi
» Możliwość stosowania z preparatem Ortus 05 SC oraz innymi akarycydami

Nowa technologia zabiegu z wykorzystaniem oleju parafinowego
Innowacyjna technologia zwalczania przędziorków polega na zastosowaniu oleju w obniżone dawce oraz dodaiu połowy zalecanej dawki preparatu Nissorun Strong 250 SC. Skuteczność takiego zabiegu jest bardzo wysoka przy równoczesnym wydłużeniu terminu zabiegu oraz wyeliminowaniu problemów z fitotoksycznością.

Zalecenia stosowania
» Jabłoń
- przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec
- dawka: 0,4 l/ha
- termin stosowania: od początku wegetacji do zbiorów**
» Grusza
- przędziorek chmielowiec*
- dawka: 0,4 l/ha
- termin stosowania: od początku wegetacji do zbiorów**
» Truskawka
- przędziorek chmielowiec*
- dawka: 0,4 l/ha
- termin stosowania: od początku wegetacji do zbiorów**
» Pomidor pod osłonami
- przędziorek chmielowiec*, przędziorek owocowiec*
- dawka: 0,4 l/ha
- termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika do końca zbiorów**
» Papryka, ogórek pod osłonami
- przędziorek chmielowiec*
- dawka: 0,3 l/ha
- termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika do końca zbiorów**
* rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
** uwzględniając okres karencji

Okres karencji:
» jabłoń, grusza – 28 dni
» truskawka, pomidor, papryka, ogórek – 3 dni


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-158/201402.03.20252.03.2026

Nissorun Strong 250 SC 1l

Kod towaruP00000019
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków w uprawie jabłoni, gruszy, truskawki oraz w uprawianych pod osłonami pomidorze, papryce i ogórku. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków z wyjątkiem osobników dorosłych. Na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe.

Substancja biologicznie czynna
heksytiazoks (związek z grupy tiazolidyn) - 250 g/l (23,15%)

Zalety produktu
» Nowa receptura
- wysoka koncentracja substancji czynnej (5-krotnie bardziej stężony niż poprzedni produkt)
- niska dawka produktu na hektar
»  Długi okres stosowania
- od początku wegetacji aż do zbiorów (z zachowaniem okresu karencji)
»  Wysoka skuteczność – zwalcza przędziorki we wszystkich stadiach rozwojowych (z wyjątkiem osobników dorosłych)
» Bezpieczniejsza formulacja
- bezpieczny dla roślin i środowiska (proekologiczny)
- bezpieczny dla stosującego – formulacja bez szkodliwych substancji (korzystna klasyfikacja)
» Możliwość bezpiecznego stosowania w mieszance z preparatami olejowymi
» Możliwość stosowania z preparatem Ortus 05 SC oraz innymi akarycydami

Nowa technologia zabiegu z wykorzystaniem oleju parafinowego
Innowacyjna technologia zwalczania przędziorków polega na zastosowaniu oleju w obniżone dawce oraz dodaiu połowy zalecanej dawki preparatu Nissorun Strong 250 SC. Skuteczność takiego zabiegu jest bardzo wysoka przy równoczesnym wydłużeniu terminu zabiegu oraz wyeliminowaniu problemów z fitotoksycznością.

Zalecenia stosowania
» Jabłoń
- przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec
- dawka: 0,4 l/ha
- termin stosowania: od początku wegetacji do zbiorów**
» Grusza
- przędziorek chmielowiec*
- dawka: 0,4 l/ha
- termin stosowania: od początku wegetacji do zbiorów**
» Truskawka
- przędziorek chmielowiec*
- dawka: 0,4 l/ha
- termin stosowania: od początku wegetacji do zbiorów**
» Pomidor pod osłonami
- przędziorek chmielowiec*, przędziorek owocowiec*
- dawka: 0,4 l/ha
- termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika do końca zbiorów**
» Papryka, ogórek pod osłonami
- przędziorek chmielowiec*
- dawka: 0,3 l/ha
- termin stosowania: po wystąpieniu szkodnika do końca zbiorów**
* rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
** uwzględniając okres karencji

Okres karencji:
» jabłoń, grusza – 28 dni
» truskawka, pomidor, papryka, ogórek – 3 dni


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-158/201402.03.20252.03.2026