Mospilan 20 SP 600g

Kod towaruP10000006
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
37/2008030.10.202430.10.2025

Opis

Mospilan 20 SP jest insektycydem w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Środek Mospilan 20 SP stosowany jest przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych, opryskiwaczy ręcznych oraz aparatury agrolotniczej.

Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotynoidów - 20%

Zakres stosowania

1. Rośliny rolnicze
» Ziemniak
- Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
» Rzepak ozimy
- Słodyszek rzepakowy
- Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
- Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

2. Rośliny sadownicze
» Jabłoń
- Mszyce
- Toczyk gruszowiaczek
- Owocówka jabłkóweczka
- Owocnica jabłkowa
- Pryszczarek jabłoniak
- Ogrodnica niszczylistka
- Bawełnica korówka
» Wiśnia i czereśnia
- Nasionnica trześniówka
- Mszyce
» Grusza
- Owocówka jabłkóweczka
- Mszyce
» Śliwa
- Mszyce
- Owocnice śliwowe
- Owocówka śliwkóweczka
» Truskawka
- Opuchlaki

3. Lasy
» Zabiegi aparaturą agrolotniczą (W przypadku zabiegów agrolotniczych do cieczy użytkowej należy dodać adiuwant Ikar 95 EC)
- Brudnica mniszka
- Chrabąszcze
- Zwójki jodłowe
- Barczatka sosnówka
- Osnuja gwiaździsta
- Boreczniki sosnowe
» zabiegi aparaturą naziemną
- Śmietka modrzewiowa
- Chrabąszcze
- Osnuja gwiaździsta
- Ochojniki

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

1. Rośliny rolnicze
» Bobik
- Oprzędziki
- Mszyce, wciornastki
- Strąkowiec bobowy
» Soja
- Oprzędziki
- Zmienik lucernowiec, mszyce
- Strąkowiec bobowy
» Lucerna siewna
- Oprzędziki
- Mszyce, zmiennik lucernowiec, ozdobnik lucernowiec
- Pryszczarek lucernowiec
» Łubin żółty, łubin biały, łubin wąskolistny
- Oprzędziki
- Mszyce, wciornastki, zmiennik lucernowiec
- Pachówka strąkóweczka
» Tytoń
- Wciornastek tytoniowiec, mszyce

2. Rośliny sadownicze
» Grusza
- Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta
- Śluzownica ciemna
- Kwieciak gruszowiec
- Pryszczarek gruszowiec
» Śliwa
- Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Misecznik śliwowy
» Wiśnia, czereśnia
- Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Śluzownica ciemna
- Licinek tarninaczek
- Kwieciak pestkowiec
» Morela, brzoskwinia
- Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Mszyce
» Winorośl
- Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Mszyce
- Ogrodnica niszczylistka
» Borówka wysoka
- Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Mszyce
- Ogrodnica niszczylistka
- Pryszczarek borówkowiec
» Malina
- Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Krzywik maliniaczek
- Kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec
- Pryszczarek namalinek łodygowy
- Przeziernik malinowiec
» Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała
- Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Krzywik porzeczkowiaczek
- Pryszczarek porzeczkowiak liściowy
- Owocnica porzeczkowa
- Przeziernik porzeczkowiec
» Agrest
- Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Przeziernik porzeczkowiec
» Truskawka
- Kwieciak malinowiec
- Zmieniki
» Leszczyna
- Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Misecznik śliwowy
- Słonkowiec orzechowiec, dłużynka leszczynówka
» Orzech włoski
- Mszyce

3. Rośliny warzywne uprawiane w gruncie
» Papryka
- Wciornastki
- Mszyce
- Zmieniki
» Dynia, melon, kawon
- Wciornastki
- Zmieniki
» Ogórek
- Wciornastki
- Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
- Zmieniki
» Czosnek
- Śmietka kiełkówka, smietka cebulanka, śmietka glebowa
» Sałata
- Mszyce
» Szpinak
- Mszyce
- Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa
» Bób
- Strąkowiec bobowy
- Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
» Groch
- Strąkowiec grochowy
- Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
- Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
» Fasola
- Strąkowiec fasolowy
- Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
- Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
- Zmieniki
» Burak ćwikłowy
- Pchełka burakowa, drobnica burakowa
» Por
- Chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki
- Wciornastki
- Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
» Cebula
- Chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki
- Wciornastki
- Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka glebowa
» Kapusta głowiasta
- Pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec
- Wciornastki
» Kapusta brukselska, kapusta pekińska
- Wciornastki
- Pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec
- Śmietka kapuściana
- Mszyce
» Pomidor
- Mszyce
» Seler naciowy, seler liściowy
- Liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmienniki
» Kalafior, brokuł
- Śmietka kapuściana, pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, mszyce, gnatarz rzepakowiec

4. Rośliny warzywne uprawiane pod osłonami
» Ogórek, pomidor, papryka, oberżyna, sałata
- Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki

5. Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i od osłonami
- Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, czerwce, zmieniki

6. Leśne szkółki iglastych i liściastych drzew i krzewów oraz prawy leśne
- Mszyce

7. Leśne szkółki iglastych i liściastych drzew i krzewów
- Skoczogonki

8. Plantacje nasienne świerka
- Skoczogonki

9. Plantacje nasienne modrzewia
- Krobik modrzewiowiec

10. Rośliny energetyczne
» Wierzba
- Mszyce, rynnica topolowa i wierzbowa, jątrewka pospolita i wiklinówka, niekreślanka wierzbówka, pryszczarek wierzbiowiak brzeżkowiak


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Mospilan 20 SP 600g

Kod towaruP10000006
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
37/2008030.10.202430.10.2025

Opis

Mospilan 20 SP jest insektycydem w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Środek Mospilan 20 SP stosowany jest przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych, opryskiwaczy ręcznych oraz aparatury agrolotniczej.

Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotynoidów - 20%

Zakres stosowania

1. Rośliny rolnicze
» Ziemniak
- Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
» Rzepak ozimy
- Słodyszek rzepakowy
- Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
- Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

2. Rośliny sadownicze
» Jabłoń
- Mszyce
- Toczyk gruszowiaczek
- Owocówka jabłkóweczka
- Owocnica jabłkowa
- Pryszczarek jabłoniak
- Ogrodnica niszczylistka
- Bawełnica korówka
» Wiśnia i czereśnia
- Nasionnica trześniówka
- Mszyce
» Grusza
- Owocówka jabłkóweczka
- Mszyce
» Śliwa
- Mszyce
- Owocnice śliwowe
- Owocówka śliwkóweczka
» Truskawka
- Opuchlaki

3. Lasy
» Zabiegi aparaturą agrolotniczą (W przypadku zabiegów agrolotniczych do cieczy użytkowej należy dodać adiuwant Ikar 95 EC)
- Brudnica mniszka
- Chrabąszcze
- Zwójki jodłowe
- Barczatka sosnówka
- Osnuja gwiaździsta
- Boreczniki sosnowe
» zabiegi aparaturą naziemną
- Śmietka modrzewiowa
- Chrabąszcze
- Osnuja gwiaździsta
- Ochojniki

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

1. Rośliny rolnicze
» Bobik
- Oprzędziki
- Mszyce, wciornastki
- Strąkowiec bobowy
» Soja
- Oprzędziki
- Zmienik lucernowiec, mszyce
- Strąkowiec bobowy
» Lucerna siewna
- Oprzędziki
- Mszyce, zmiennik lucernowiec, ozdobnik lucernowiec
- Pryszczarek lucernowiec
» Łubin żółty, łubin biały, łubin wąskolistny
- Oprzędziki
- Mszyce, wciornastki, zmiennik lucernowiec
- Pachówka strąkóweczka
» Tytoń
- Wciornastek tytoniowiec, mszyce

2. Rośliny sadownicze
» Grusza
- Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta
- Śluzownica ciemna
- Kwieciak gruszowiec
- Pryszczarek gruszowiec
» Śliwa
- Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Misecznik śliwowy
» Wiśnia, czereśnia
- Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Śluzownica ciemna
- Licinek tarninaczek
- Kwieciak pestkowiec
» Morela, brzoskwinia
- Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Mszyce
» Winorośl
- Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Mszyce
- Ogrodnica niszczylistka
» Borówka wysoka
- Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Mszyce
- Ogrodnica niszczylistka
- Pryszczarek borówkowiec
» Malina
- Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Krzywik maliniaczek
- Kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec
- Pryszczarek namalinek łodygowy
- Przeziernik malinowiec
» Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała
- Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Krzywik porzeczkowiaczek
- Pryszczarek porzeczkowiak liściowy
- Owocnica porzeczkowa
- Przeziernik porzeczkowiec
» Agrest
- Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Przeziernik porzeczkowiec
» Truskawka
- Kwieciak malinowiec
- Zmieniki
» Leszczyna
- Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
- Misecznik śliwowy
- Słonkowiec orzechowiec, dłużynka leszczynówka
» Orzech włoski
- Mszyce

3. Rośliny warzywne uprawiane w gruncie
» Papryka
- Wciornastki
- Mszyce
- Zmieniki
» Dynia, melon, kawon
- Wciornastki
- Zmieniki
» Ogórek
- Wciornastki
- Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
- Zmieniki
» Czosnek
- Śmietka kiełkówka, smietka cebulanka, śmietka glebowa
» Sałata
- Mszyce
» Szpinak
- Mszyce
- Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa
» Bób
- Strąkowiec bobowy
- Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
» Groch
- Strąkowiec grochowy
- Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
- Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
» Fasola
- Strąkowiec fasolowy
- Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
- Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
- Zmieniki
» Burak ćwikłowy
- Pchełka burakowa, drobnica burakowa
» Por
- Chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki
- Wciornastki
- Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
» Cebula
- Chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki
- Wciornastki
- Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka glebowa
» Kapusta głowiasta
- Pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec
- Wciornastki
» Kapusta brukselska, kapusta pekińska
- Wciornastki
- Pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec
- Śmietka kapuściana
- Mszyce
» Pomidor
- Mszyce
» Seler naciowy, seler liściowy
- Liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmienniki
» Kalafior, brokuł
- Śmietka kapuściana, pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, mszyce, gnatarz rzepakowiec

4. Rośliny warzywne uprawiane pod osłonami
» Ogórek, pomidor, papryka, oberżyna, sałata
- Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki

5. Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i od osłonami
- Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, czerwce, zmieniki

6. Leśne szkółki iglastych i liściastych drzew i krzewów oraz prawy leśne
- Mszyce

7. Leśne szkółki iglastych i liściastych drzew i krzewów
- Skoczogonki

8. Plantacje nasienne świerka
- Skoczogonki

9. Plantacje nasienne modrzewia
- Krobik modrzewiowiec

10. Rośliny energetyczne
» Wierzba
- Mszyce, rynnica topolowa i wierzbowa, jątrewka pospolita i wiklinówka, niekreślanka wierzbówka, pryszczarek wierzbiowiak brzeżkowiak


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.