Decis Mega 50 EW 250ml

Kod towaruP10000183
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-9/2012030.04.202530.04.2026

Opis

Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,80 %)

Zakres stosowania

1. Rośliny rolnicze
» Burak cukrowy
- mszyca burakowa
- pchełka burakowa, drobnica burakowa
- śmietka ćwikłanka
» Pszenica ozima, jęczmień jary
- mszyce
- skrzypionki
» Ziemniak
- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
» Rzepak ozimy
- gnatarz rzepakowiec
- chowacz brukwiaczek
» Rzepak ozimy, rzepak jary
- pchełki ziemne, pchełka rzepakowa
- słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
- szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
- mszyca kapuściana

2. Rośliny sadownicze
» Jabłoń
- kwieciak jabłkowiec
- mszyca jabłoniowa
» Śliwa
- mszyce
» Porzeczka czarna
- mszyce
» Truskawka
- kwieciak malinowiec

3. Rośliny warzywne
» Pomidor uprawiany w gruncie
- stonka ziemniaczana
» Kapusta głowiasta biała
- bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

4. Rośliny ozdobne
» Róża (w gruncie)
- mszyca różano-szczeciowa
- skoczek różany

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

1. Rośliny sadownicze
» Porzeczka czarna
- zwójka różóweczka
» Porzeczka czerwona, porzeczka biała, borówka wysoka
- mszyce, zwójka różóweczka
» Aronia
- mszyce
- omacnica jarzębianka
» Malina, jeżyna
- mszyce, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik malinowiec
» Truskawka
- mszyce
- Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), zwójka różóweczka oraz inne zwójki, zmieniki
» Śliwa
- Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)
» Wiśnia, czereśnia
- mszyce
- nasionnica trześniówka, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)

2. Rośliny warzywne
» Kapusta głowiasta biała
- mszyce
» Kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska
- mszyce
» Marchew
- połyśnica marchwianka
- mszyce
» Groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona
- mszyce
- strąkowiec grochowy
» Fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona
- mszyce
» Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki
- śmietka cebulanka
- wciornastki


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Decis Mega 50 EW 250ml

Kod towaruP10000183
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-9/2012030.04.202530.04.2026

Opis

Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,80 %)

Zakres stosowania

1. Rośliny rolnicze
» Burak cukrowy
- mszyca burakowa
- pchełka burakowa, drobnica burakowa
- śmietka ćwikłanka
» Pszenica ozima, jęczmień jary
- mszyce
- skrzypionki
» Ziemniak
- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
» Rzepak ozimy
- gnatarz rzepakowiec
- chowacz brukwiaczek
» Rzepak ozimy, rzepak jary
- pchełki ziemne, pchełka rzepakowa
- słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
- szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
- mszyca kapuściana

2. Rośliny sadownicze
» Jabłoń
- kwieciak jabłkowiec
- mszyca jabłoniowa
» Śliwa
- mszyce
» Porzeczka czarna
- mszyce
» Truskawka
- kwieciak malinowiec

3. Rośliny warzywne
» Pomidor uprawiany w gruncie
- stonka ziemniaczana
» Kapusta głowiasta biała
- bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

4. Rośliny ozdobne
» Róża (w gruncie)
- mszyca różano-szczeciowa
- skoczek różany

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

1. Rośliny sadownicze
» Porzeczka czarna
- zwójka różóweczka
» Porzeczka czerwona, porzeczka biała, borówka wysoka
- mszyce, zwójka różóweczka
» Aronia
- mszyce
- omacnica jarzębianka
» Malina, jeżyna
- mszyce, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik malinowiec
» Truskawka
- mszyce
- Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), zwójka różóweczka oraz inne zwójki, zmieniki
» Śliwa
- Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)
» Wiśnia, czereśnia
- mszyce
- nasionnica trześniówka, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)

2. Rośliny warzywne
» Kapusta głowiasta biała
- mszyce
» Kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska
- mszyce
» Marchew
- połyśnica marchwianka
- mszyce
» Groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona
- mszyce
- strąkowiec grochowy
» Fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona
- mszyce
» Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki
- śmietka cebulanka
- wciornastki


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.