Gliceryna roślinna farmaceutyczna 99,5% 25kg

Kod towaruP09020245
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Gliceryna farmaceutyczna, o wysokiej czystości, do stosowania jako nośnik mgły przy zamgławianiu przeciwprzymrozkowym. Dzięki zastosowaniu gliceryny uzyskana mgła jest gęsta i świetnie chroni plantacje przed przymrozkami.

Zalety gliceryny farmaceutycznej:
- nie zawiera zanieczyszczeń
- nie zatyka dysz i nie brudzi rezonatora
- bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie
- bardziej wydajna niż gliceryna przemysłowa.

Przygotowanie roztworu
Glicerynę należy wymieszać z wodą w proporcji 50:50. Tak przygotowanym roztworem napełnić zbiorniki na ciecz roboczą. Zawartość zbiorników wystarcza średnio na 1,5 h pracy.
Dopuszcza się zwiększenie proporcji gliceryna:woda do 60:40 lub nawet 70:30 - wówczas mgła jest bardziej gęsta.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Gliceryna roślinna farmaceutyczna 99,5% 25kg

Kod towaruP09020245
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Opis

Gliceryna farmaceutyczna, o wysokiej czystości, do stosowania jako nośnik mgły przy zamgławianiu przeciwprzymrozkowym. Dzięki zastosowaniu gliceryny uzyskana mgła jest gęsta i świetnie chroni plantacje przed przymrozkami.

Zalety gliceryny farmaceutycznej:
- nie zawiera zanieczyszczeń
- nie zatyka dysz i nie brudzi rezonatora
- bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie
- bardziej wydajna niż gliceryna przemysłowa.

Przygotowanie roztworu
Glicerynę należy wymieszać z wodą w proporcji 50:50. Tak przygotowanym roztworem napełnić zbiorniki na ciecz roboczą. Zawartość zbiorników wystarcza średnio na 1,5 h pracy.
Dopuszcza się zwiększenie proporcji gliceryna:woda do 60:40 lub nawet 70:30 - wówczas mgła jest bardziej gęsta.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.