Movento 100 SC 1l

Kod towaruP10000248
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-1/2012 wu030.10.202530.10.2026

Opis

Movento 100 SC na mączlika, mszyce i inne szkodniki jest środkiem owadobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Nadaje się do stosowania w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy, wiśni, czereśni, brzoskwini, moreli, chmielu, uprawianych w gruncie warzyw kapustnych, cykorii sałatowej, endywii, fasoli szparagowej, fasoli na zielone nasiona, fasoli na suche nasiona, uprawianych w gruncie i pod osłonami sałat, rukoli, pietruszki naciowej, koperku, szczypiorku, selera naciowego, roślin zielarskich oraz liściastych i iglastych drzew i krzewów ozdobnych. Na szkodniki działa poprzez hamowanie biosyntezy tłuszczów. W  roślinie działa systemicznie. Transport substancji czynnej spirotetramatu w roślinie odbywa się na dwa sposoby: przez ksylem i floem, co umożliwia ochronę zarówno starszych liści i korzeni, jak i nowych liści, które rozwinęły się dopiero po zastosowaniu preparatu.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:
spirotetramat - 100 g/l (9,35 %)

Zakres stosowania
» Jabłoń
- Bawełnica korówka i inne gatunki mszyc (m.in. mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa),
czerwce (m.in. skorupik jabłoniowy) oraz pryszczarki (np. pryszczarek jabłoniak)
» Grusza
- Miodówki, mszyce, czerwce (m.in. skorupik jabłoniowy) oraz pryszczarki (np. pryszczarek
gruszowiec)
» Kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, jarmuż, kapusta pekińska, kapusta (chińska) pak-czoi, kalarepa uprawiane w gruncie.
- Mszyce (m.in. mszyca kapuściana i mszyca brzoskwiniowa) oraz mączliki
» Sałata (sałata masłowa, sałata lodowa, sałata rzymska, sałata dębolistna) uprawiana w gruncie i pod osłonami.
- Mszyce (m.in. mszyca porzeczkowo-sałatowa, mszyca brzoskwiniowa)
» Sałata (sałata masłowa, sałata lodowa, sałata rzymska, sałata dębolistna) uprawiana w gruncie.
- Bawełnica topolowo-sałatowa
» Iglaste i liściaste drzewa i krzewy ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami.
- Mszyce, czerwce

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
» Chmiel
- Mszyce
» Wiśnia, czereśnia
- Mszyce
- Nasionnica trześniówka
» Brzoskwinia, morela, śliwa
- Mszyce
- Czerwce
» Cykoria sałatowa, endywia uprawiane w gruncie
- Mszyce
- Mszyca bawełnica
» Rukola, pietruszka naciowa, koperek, szczypiorek, seler naciowy uprawiane pod osłonami i w gruncie.
- Mszyce
- Mszyce, mączlik
- Mszyce


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Movento 100 SC 1l

Kod towaruP10000248
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-1/2012 wu030.10.202530.10.2026

Opis

Movento 100 SC na mączlika, mszyce i inne szkodniki jest środkiem owadobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Nadaje się do stosowania w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy, wiśni, czereśni, brzoskwini, moreli, chmielu, uprawianych w gruncie warzyw kapustnych, cykorii sałatowej, endywii, fasoli szparagowej, fasoli na zielone nasiona, fasoli na suche nasiona, uprawianych w gruncie i pod osłonami sałat, rukoli, pietruszki naciowej, koperku, szczypiorku, selera naciowego, roślin zielarskich oraz liściastych i iglastych drzew i krzewów ozdobnych. Na szkodniki działa poprzez hamowanie biosyntezy tłuszczów. W  roślinie działa systemicznie. Transport substancji czynnej spirotetramatu w roślinie odbywa się na dwa sposoby: przez ksylem i floem, co umożliwia ochronę zarówno starszych liści i korzeni, jak i nowych liści, które rozwinęły się dopiero po zastosowaniu preparatu.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:
spirotetramat - 100 g/l (9,35 %)

Zakres stosowania
» Jabłoń
- Bawełnica korówka i inne gatunki mszyc (m.in. mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa),
czerwce (m.in. skorupik jabłoniowy) oraz pryszczarki (np. pryszczarek jabłoniak)
» Grusza
- Miodówki, mszyce, czerwce (m.in. skorupik jabłoniowy) oraz pryszczarki (np. pryszczarek
gruszowiec)
» Kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, jarmuż, kapusta pekińska, kapusta (chińska) pak-czoi, kalarepa uprawiane w gruncie.
- Mszyce (m.in. mszyca kapuściana i mszyca brzoskwiniowa) oraz mączliki
» Sałata (sałata masłowa, sałata lodowa, sałata rzymska, sałata dębolistna) uprawiana w gruncie i pod osłonami.
- Mszyce (m.in. mszyca porzeczkowo-sałatowa, mszyca brzoskwiniowa)
» Sałata (sałata masłowa, sałata lodowa, sałata rzymska, sałata dębolistna) uprawiana w gruncie.
- Bawełnica topolowo-sałatowa
» Iglaste i liściaste drzewa i krzewy ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami.
- Mszyce, czerwce

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
» Chmiel
- Mszyce
» Wiśnia, czereśnia
- Mszyce
- Nasionnica trześniówka
» Brzoskwinia, morela, śliwa
- Mszyce
- Czerwce
» Cykoria sałatowa, endywia uprawiane w gruncie
- Mszyce
- Mszyca bawełnica
» Rukola, pietruszka naciowa, koperek, szczypiorek, seler naciowy uprawiane pod osłonami i w gruncie.
- Mszyce
- Mszyce, mączlik
- Mszyce


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z późniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.