Środek do mycia szklarni Topcleaner 20 l

Kod towaru181006037
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Regularne mycie szklarni za pomocą preparatu Topcleaner zwiększa ilość światła wewnątrz szklarni, dla optymalnego wzrostu roślin. Specjalna formulacja Topcleaner daje najlepsze i bezpieczne rezultaty. Brudne szkło ogranicza ilość światła docierającego do wnętrza szklarni, co znacząco wpływa na wzrost uprawy. Zwłaszcza w miesiącach jesiennych i zimowych, kiedy ilość dostępnego światła gwałtownie spada, utrzymanie czystości szkła jest szczególnie potrzebne. Skład preparatu Topcleaner oparty jest na wodorofluorku amonu, który charakteryzuje się bardzo małym efektem szkodliwości (pary).
Topcleaner jest przeznaczony do mycia wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni szklarni i tuneli foliowych. Usuwa sadzę, rdzę, glony, mchy i kurz. Preparat można stosować tylko w pustej szklarni, ponieważ może mieć szkodliwy wpływ na rośliny. Po naniesieniu preparatu na czyszczoną powierzchnię należy zmyć go dużą ilością wody.

Dawkowanie
- do mycia szklarni na zewnątrz: w normalnych warunkach stosować 1 litr Topcleaner na 15 litrów wody. W przypadku silnych zabrudzeń stosować 1 litr Topcleaner na 5-10 litrów wody.
- do mycia szklarni wewnątrz: w normalnych warunkach stosować 1 litr Topcleaner na 20 litrów wody. W przypadku silnych zabrudzeń stosować 1 litr Topcleaner na 10 litrów wody.

Uwaga
» nanosić roztwór preparatu równomiernie na mytą powierzchnię
» zostawić na ok. 10 minut i zmyć czystą wodą. Nie dopuszczać do zaschnięcia!
» nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi
» nie nadaje się do zmywania preparatów cieniujących
» nie dopuszczać do spływania resztek roztworu do zbiorników z wodą
» po zakończeniu zabiegu umyć użyty sprzęt dużą ilością czystej wody

Dostępne opakowania
Topcleaner jest dostępny w 20 litrowych kanistrach (28 szt./palecie).

Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środek do mycia szklarni Topcleaner 20 l

Kod towaru181006037
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Regularne mycie szklarni za pomocą preparatu Topcleaner zwiększa ilość światła wewnątrz szklarni, dla optymalnego wzrostu roślin. Specjalna formulacja Topcleaner daje najlepsze i bezpieczne rezultaty. Brudne szkło ogranicza ilość światła docierającego do wnętrza szklarni, co znacząco wpływa na wzrost uprawy. Zwłaszcza w miesiącach jesiennych i zimowych, kiedy ilość dostępnego światła gwałtownie spada, utrzymanie czystości szkła jest szczególnie potrzebne. Skład preparatu Topcleaner oparty jest na wodorofluorku amonu, który charakteryzuje się bardzo małym efektem szkodliwości (pary).
Topcleaner jest przeznaczony do mycia wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni szklarni i tuneli foliowych. Usuwa sadzę, rdzę, glony, mchy i kurz. Preparat można stosować tylko w pustej szklarni, ponieważ może mieć szkodliwy wpływ na rośliny. Po naniesieniu preparatu na czyszczoną powierzchnię należy zmyć go dużą ilością wody.

Dawkowanie
- do mycia szklarni na zewnątrz: w normalnych warunkach stosować 1 litr Topcleaner na 15 litrów wody. W przypadku silnych zabrudzeń stosować 1 litr Topcleaner na 5-10 litrów wody.
- do mycia szklarni wewnątrz: w normalnych warunkach stosować 1 litr Topcleaner na 20 litrów wody. W przypadku silnych zabrudzeń stosować 1 litr Topcleaner na 10 litrów wody.

Uwaga
» nanosić roztwór preparatu równomiernie na mytą powierzchnię
» zostawić na ok. 10 minut i zmyć czystą wodą. Nie dopuszczać do zaschnięcia!
» nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi
» nie nadaje się do zmywania preparatów cieniujących
» nie dopuszczać do spływania resztek roztworu do zbiorników z wodą
» po zakończeniu zabiegu umyć użyty sprzęt dużą ilością czystej wody

Dostępne opakowania
Topcleaner jest dostępny w 20 litrowych kanistrach (28 szt./palecie).

Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.