Środek do mycia szklarni Glasblank 20 l

Kod towaru181006099
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Glasblank od ponad 50 lat jest stosowany jako niezawodny środek do mycia szklarni, usuwający trudne zabrudzenia.
Glasblank zawiera fluor, dzięki czemu usuwa rdzę, sadzę, mech i kurz z konstrukcji szklarni. Stosowanie środka zapewnia uprawie optymalny dostęp światła.

Zalety Glasblank:
» usuwa trudne zabrudzenia ze szkła i z folii
» do stosowania na zewnątrz i wewnątrz szklarni

Środki ostrożności
Glasblank wydziela szkodliwe opary, w związku z czym może szkodzić niektórym uprawom. Zaleca się stosowanie Glasblank wyłącznie w pustych szklarniach i tunelach.
Glasblank może wykazywać szkodliwe działanie na powłoki pokrywające szkło.
Glasblank nie nadaje się do zmywania preparatów cieniujących.
Nie należy stosować preparatu Glasblank w pobliżu cebul i bulw kwiatowych, a także gdy szklarnia wyścielona jest folią lub matą.

Zalecenia stosowania
» czyszczoną powierzchnię należy równomiernie pokryć roztworem preparatu
» pozostawić na 10-15 minut i spłukać czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem i w dużych ilościach
» zaleca się stosowanie preparatu w dni pochmurne
» nie należy dopuścić do wyschnięcia środka na czyszczonej powierzchni
» nie należy wylewać resztek roztworu do zbiorników wodnych
» po zakończeniu prac należy umyć dokładnie używane narzędzia za pomocą czystej wody
» nie mieszać  z innymi środkami czyszczącymi
» nie stosować w pobliżu upraw frezji i lilii

Dawkowanie
Zwykle zaleca się stosowanie 6 litrów preparatu Glasblank w 100 litrach wody (6%). Przy regularnym stosowaniu może zmniejszyć stężenie do 3%.
Zapotrzebowanie na hektar: 2500 litrów roztworu.

Glasblank jest dostępny w 20 litrowych kanistrach (28 szt./palecie).
Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i informacjami umieszczonymi na etykiecie, bądź kartą charakterystyki.

Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środek do mycia szklarni Glasblank 20 l

Kod towaru181006099
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów

Glasblank od ponad 50 lat jest stosowany jako niezawodny środek do mycia szklarni, usuwający trudne zabrudzenia.
Glasblank zawiera fluor, dzięki czemu usuwa rdzę, sadzę, mech i kurz z konstrukcji szklarni. Stosowanie środka zapewnia uprawie optymalny dostęp światła.

Zalety Glasblank:
» usuwa trudne zabrudzenia ze szkła i z folii
» do stosowania na zewnątrz i wewnątrz szklarni

Środki ostrożności
Glasblank wydziela szkodliwe opary, w związku z czym może szkodzić niektórym uprawom. Zaleca się stosowanie Glasblank wyłącznie w pustych szklarniach i tunelach.
Glasblank może wykazywać szkodliwe działanie na powłoki pokrywające szkło.
Glasblank nie nadaje się do zmywania preparatów cieniujących.
Nie należy stosować preparatu Glasblank w pobliżu cebul i bulw kwiatowych, a także gdy szklarnia wyścielona jest folią lub matą.

Zalecenia stosowania
» czyszczoną powierzchnię należy równomiernie pokryć roztworem preparatu
» pozostawić na 10-15 minut i spłukać czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem i w dużych ilościach
» zaleca się stosowanie preparatu w dni pochmurne
» nie należy dopuścić do wyschnięcia środka na czyszczonej powierzchni
» nie należy wylewać resztek roztworu do zbiorników wodnych
» po zakończeniu prac należy umyć dokładnie używane narzędzia za pomocą czystej wody
» nie mieszać  z innymi środkami czyszczącymi
» nie stosować w pobliżu upraw frezji i lilii

Dawkowanie
Zwykle zaleca się stosowanie 6 litrów preparatu Glasblank w 100 litrach wody (6%). Przy regularnym stosowaniu może zmniejszyć stężenie do 3%.
Zapotrzebowanie na hektar: 2500 litrów roztworu.

Glasblank jest dostępny w 20 litrowych kanistrach (28 szt./palecie).
Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i informacjami umieszczonymi na etykiecie, bądź kartą charakterystyki.

Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.


Zgodnie z Dz. U. z 2017 poz. 50:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.