Menno Florades 200L

Kod towaru181310463
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-127/2009028.02.203428.02.2035

Opis

Menno Florades jest preparatem do dezynfekcji o dużej mocy, zwalczającym bakterie, grzyby, wirusy i wiroidy atakujące rośliny. Został stworzony na potrzeby ogrodnictwa oraz rolnictwa i był testowany specjalnie w zwalczaniu fitopatogenów. Preparat jest skuteczny również w zwalczaniu wirusa ToBRFV. Fakt ten został udowodniony podczas badań przeprowadzonych w październiku 2019.

Substancja czynna zawarta w Menno Florades, kwas benzoesowy, występuje naturalnie w wielu owocach i warzywach. Jest stosowany jako dodatek do żywności, w celu zapobiegania rozwojowi drożdży, bakterii i grzybów.
Poza przydatnością i skutecznością Menno Florades, istotnym elementem wpływającym na jego wybór do dezynfekcji w ogrodnictwie jest fakt, że jest zarejestrowany i legalny. Dodatkową zaletą Menno Florades jest fakt, iż może być on stosowany w postaci piany.

Charakterystyka preparatu
» Substancja czynna: kwas benzoesowy (90g/l)
» Forma: koncentrat rozpuszczalny w wodzie
» Sposób działania: kontaktowy
» Sposób aplikacji: pianowanie, polewanie, zanurzanie, szczotkowanie

Zastosowanie Menno Florades
Skuteczność środka dezynfekującego zależy od jego stabilności i dawkowania w połączeniu z czasem aplikacji. Skuteczność preparatu zależy też od rodzaju zwalczanych patogenów: bakterie stosunkowo łatwo jest zlikwidować, ale już w przypadku wirusów jest to trudniejsze.

Wskazówki dotyczące stosowania Menno Florades:
Zalecane stężenie: 2-4% (2-4 litry na 100 litrów wody), w zależności od wyżej wymienionych czynników i przy założeniu, że dezynfekowana powierzchnia jest czysta (została wcześniej umyta).

Rodzaj patogena / dezynfekowanego obiektuStężenieCzas kontaktu
Wirusy i wiroidy łatwe do zwalczenia (ArMV, BePMV, CarMoV, CMV, CSVd, CyMV, PLCV, PSTVd, PLPV, TBRV, TSWV, RMV itp.)

1%

16 godzin

Wirusy i wiroidy średnio łatwe do zwalczenia (MNSV, PepMV, PFBV, ZYMV itp.)

2%

16 godzin

Wirusy i wiroidy trudne do zwalczenia (ToBRFV, TMV oraz ToMV)

4%

16 godzin

Bakterie i grzyby

1%
2%

16 godzin
4 godziny

Drobne narzędzia (noże, sekatory)

4%

3 minuty


» Im wyższe stężenie i czystsza powierzchnia, tym krótszy wymagany czas aplikacji.
» Menno Florades można stosować przez pianowanie, polewanie, zanurzanie i szczotkowanie.
» Aplikacja roztworu w postaci piany znacznie zwiększa skuteczność produktu (dłuższy czas kontaktu roztworu z powierzchnią). Pozwala też na lepszą kontrolę wizualną pokrycia roztworem dezynfekowanej powierzchni.
» Substancja czynna Menno Florades jest skuteczna przy pH 3-4,5.
» Mieszanie w zbiorniku: Menno Florades zawiera dodatek zwilżacza, nie ma więc potrzeby stosowania osobnego preparatu. Nie zaleca się łączenia preparatu ze środkami ochrony roślin oraz biocydami. Dodawanie innych kwasów w celu zakwaszenia roztworu nie jest konieczne, ponieważ odpowiednie pH roztworu zostaje osiągnięte automatycznie podczas sporządzania roztworu Menno Florades.
» Ochrona osobista: Ponieważ Menno Florades może być drażniący dla oczu, w czasie aplikacji preparatu należy zawsze stosować odzież ochronną oraz ochronę twarzy i oczu. Szczegóły dotyczące odzieży ochronnej zawarte są w karcie charakterystyki - prosimy przeczytać ją dokładnie przed zastosowaniem preparatu.

Zalecana ilość roztworu
Woda jest nośnikiem, umożliwia kontakt aktywnego składnika z czynnikiem chorobotwórczym. Dlatego zawsze polecane jest stosowanie oprysku wysokociśnieniowego w celu aplikacji preparatów do dezynfekcji.

Poniżej podajemy ilość roztworu używaną zazwyczaj do przeprowadzanie dezynfekcji w różnych obiektach:
» stoły uprawowe (zalewowe) bez mat podsiąkowych: 0,2 l/m2
» stoły uprawowe z matami podsiąkowymi: 2 l/m2
» konstrukcje szklarni, urządzenia: 0,6-0,8 l/m2
» puste tunele, szklarnie: 1500-2000 l/ha

Ostrzeżenie
Po zastosowaniu Menno Florades szklarnię należy pozostawić do wyschnięcia, zanim zostaną do niej wprowadzone rośliny. W celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka, po ogrzaniu szklarni, zaleca się jej wywietrzenie przed posadzeniem roślin. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku upraw ogórka. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z uprawą.
Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z pózniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Menno Florades 200L

Kod towaru181310463
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-127/2009028.02.203428.02.2035

Opis

Menno Florades jest preparatem do dezynfekcji o dużej mocy, zwalczającym bakterie, grzyby, wirusy i wiroidy atakujące rośliny. Został stworzony na potrzeby ogrodnictwa oraz rolnictwa i był testowany specjalnie w zwalczaniu fitopatogenów. Preparat jest skuteczny również w zwalczaniu wirusa ToBRFV. Fakt ten został udowodniony podczas badań przeprowadzonych w październiku 2019.

Substancja czynna zawarta w Menno Florades, kwas benzoesowy, występuje naturalnie w wielu owocach i warzywach. Jest stosowany jako dodatek do żywności, w celu zapobiegania rozwojowi drożdży, bakterii i grzybów.
Poza przydatnością i skutecznością Menno Florades, istotnym elementem wpływającym na jego wybór do dezynfekcji w ogrodnictwie jest fakt, że jest zarejestrowany i legalny. Dodatkową zaletą Menno Florades jest fakt, iż może być on stosowany w postaci piany.

Charakterystyka preparatu
» Substancja czynna: kwas benzoesowy (90g/l)
» Forma: koncentrat rozpuszczalny w wodzie
» Sposób działania: kontaktowy
» Sposób aplikacji: pianowanie, polewanie, zanurzanie, szczotkowanie

Zastosowanie Menno Florades
Skuteczność środka dezynfekującego zależy od jego stabilności i dawkowania w połączeniu z czasem aplikacji. Skuteczność preparatu zależy też od rodzaju zwalczanych patogenów: bakterie stosunkowo łatwo jest zlikwidować, ale już w przypadku wirusów jest to trudniejsze.

Wskazówki dotyczące stosowania Menno Florades:
Zalecane stężenie: 2-4% (2-4 litry na 100 litrów wody), w zależności od wyżej wymienionych czynników i przy założeniu, że dezynfekowana powierzchnia jest czysta (została wcześniej umyta).

Rodzaj patogena / dezynfekowanego obiektuStężenieCzas kontaktu
Wirusy i wiroidy łatwe do zwalczenia (ArMV, BePMV, CarMoV, CMV, CSVd, CyMV, PLCV, PSTVd, PLPV, TBRV, TSWV, RMV itp.)

1%

16 godzin

Wirusy i wiroidy średnio łatwe do zwalczenia (MNSV, PepMV, PFBV, ZYMV itp.)

2%

16 godzin

Wirusy i wiroidy trudne do zwalczenia (ToBRFV, TMV oraz ToMV)

4%

16 godzin

Bakterie i grzyby

1%
2%

16 godzin
4 godziny

Drobne narzędzia (noże, sekatory)

4%

3 minuty


» Im wyższe stężenie i czystsza powierzchnia, tym krótszy wymagany czas aplikacji.
» Menno Florades można stosować przez pianowanie, polewanie, zanurzanie i szczotkowanie.
» Aplikacja roztworu w postaci piany znacznie zwiększa skuteczność produktu (dłuższy czas kontaktu roztworu z powierzchnią). Pozwala też na lepszą kontrolę wizualną pokrycia roztworem dezynfekowanej powierzchni.
» Substancja czynna Menno Florades jest skuteczna przy pH 3-4,5.
» Mieszanie w zbiorniku: Menno Florades zawiera dodatek zwilżacza, nie ma więc potrzeby stosowania osobnego preparatu. Nie zaleca się łączenia preparatu ze środkami ochrony roślin oraz biocydami. Dodawanie innych kwasów w celu zakwaszenia roztworu nie jest konieczne, ponieważ odpowiednie pH roztworu zostaje osiągnięte automatycznie podczas sporządzania roztworu Menno Florades.
» Ochrona osobista: Ponieważ Menno Florades może być drażniący dla oczu, w czasie aplikacji preparatu należy zawsze stosować odzież ochronną oraz ochronę twarzy i oczu. Szczegóły dotyczące odzieży ochronnej zawarte są w karcie charakterystyki - prosimy przeczytać ją dokładnie przed zastosowaniem preparatu.

Zalecana ilość roztworu
Woda jest nośnikiem, umożliwia kontakt aktywnego składnika z czynnikiem chorobotwórczym. Dlatego zawsze polecane jest stosowanie oprysku wysokociśnieniowego w celu aplikacji preparatów do dezynfekcji.

Poniżej podajemy ilość roztworu używaną zazwyczaj do przeprowadzanie dezynfekcji w różnych obiektach:
» stoły uprawowe (zalewowe) bez mat podsiąkowych: 0,2 l/m2
» stoły uprawowe z matami podsiąkowymi: 2 l/m2
» konstrukcje szklarni, urządzenia: 0,6-0,8 l/m2
» puste tunele, szklarnie: 1500-2000 l/ha

Ostrzeżenie
Po zastosowaniu Menno Florades szklarnię należy pozostawić do wyschnięcia, zanim zostaną do niej wprowadzone rośliny. W celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka, po ogrzaniu szklarni, zaleca się jej wywietrzenie przed posadzeniem roślin. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku upraw ogórka. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z uprawą.
Nasze zalecenia ustne i pisemne są rezultatem badań i doświadczenia. Doradzamy zgodnie z naszą wiedzą i wiarą, jednakże zarówno ustne, jak i pisemne informacje przekazywane przez naszą firmę, nie są gwarancją działania preparatu, ponieważ transport, przechowywanie i aplikacja przez użytkownika pozostają poza naszą kontrolą. Przed użyciem proszę zapoznać się z etykietą oraz kartą charakterystyki preparatu.


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z pózniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.