Asahi SL 1,0 L

Kod towaruP10000213
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​ Współpraca  z wieloma przewoźnikami​​​​​​​​
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-62/2012030.04.202430.04.2025

Opis

ASAHI SL jest regulatorem wzrostu, w formie cieczy do rozcieńczania wodą. Środek Asahi SL ma wpływ na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów. Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, nie sprzyjających wzrostowi roślin np. susza, przymrozki i po posadzeniu lub w przypadku uszkodzenia roślin np. środkami ochrony roślin lub nawozami.
Środek Asahi SL stosuje się używając opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Zawartość substancji aktywnych
para-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) - 0,3%
orto-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) - 0,2%
5-nitrogwajakolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) - 0,1%

Zakres stosowania
Rośliny rolnicze: pszenica ozima, burak cukrowy, rzepak, kukurydza, ziemniak
Rośliny warzywne: marchew, pomidor w gruncie, ogórek w gruncie. Warzywnicze uprawy małoobszarowe: burak ćwikłowy, papryka, cukinia, pietruszka, seler, cebula, kapusta pekińska, brokuł zwyczajny
Rośliny sadownicze: jabłoń, wiśnia, czarna porzeczka, masliny, truskawki. Sadownicze uprawy małoobszarowe: grusza, czereśni, śliwa, agrest, borówka wysoka, aronia

Okres karencji
Pszenica ozima - 54 dni
Burak cukrowy - 15 dni
Rzepak ozimy - 30 dni
Kukurydza - 60 dni
Ziemniak - 21 dni
Marchew - 30 dni
Pomidor - 3 dni
Ogóre k- 3 dni
Burak ćwikłowy - 15 dni
Papryka - 3 dni
Cukinia - 3 dni
Pietruszka - 30 dni
Seler -30 dni
Cebula - 30 dni
Kapusta pekińska - 30 dni
Brokuł zwyczajny - 30 dni
Jabłoń - 7 dni
Wiśnia - 7 dni
Czarna porzeczka - 7 dni
Maliny - 7 dni
Truskawka - 7 dni
Grusza -7 dni
Czereśnia -7 dni
Śliwa - 7 dni
Agrest - 7 dni
Borówka wysoka - 7 dni
Aronia - 7 dni

Okres prewencji dla ludzi, pszczół, zwierząt
- nie dotyczy

Okres karencji dla pasz
Słoma - 4 dni
Nać ziemniaka - 4 dni

Okres od ostatniego zastosowania
- nie dotyczy


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z pózniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Asahi SL 1,0 L

Kod towaruP10000213
Cena produktu dostępna po zalogowaniu.
Nie masz jeszcze konta? Poproś o dane logowania.
​​​​Royal Brinkman nie obsługuje klientów indywidualnych (osób prywatnych).​​​​
 Współpraca z wieloma przewoźnikami
80% zamówień dostarczanych w ciągu 5 dni
Wysoka jakość produktów
Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Informacje dotyczące rejestracji

Nr zezwoleniaZmiany zezwoleniaSprzedaż dozwolona doStosowanie dozwolone do
R-62/2012030.04.202430.04.2025

Opis

ASAHI SL jest regulatorem wzrostu, w formie cieczy do rozcieńczania wodą. Środek Asahi SL ma wpływ na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów. Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, nie sprzyjających wzrostowi roślin np. susza, przymrozki i po posadzeniu lub w przypadku uszkodzenia roślin np. środkami ochrony roślin lub nawozami.
Środek Asahi SL stosuje się używając opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Zawartość substancji aktywnych
para-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) - 0,3%
orto-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) - 0,2%
5-nitrogwajakolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) - 0,1%

Zakres stosowania
Rośliny rolnicze: pszenica ozima, burak cukrowy, rzepak, kukurydza, ziemniak
Rośliny warzywne: marchew, pomidor w gruncie, ogórek w gruncie. Warzywnicze uprawy małoobszarowe: burak ćwikłowy, papryka, cukinia, pietruszka, seler, cebula, kapusta pekińska, brokuł zwyczajny
Rośliny sadownicze: jabłoń, wiśnia, czarna porzeczka, masliny, truskawki. Sadownicze uprawy małoobszarowe: grusza, czereśni, śliwa, agrest, borówka wysoka, aronia

Okres karencji
Pszenica ozima - 54 dni
Burak cukrowy - 15 dni
Rzepak ozimy - 30 dni
Kukurydza - 60 dni
Ziemniak - 21 dni
Marchew - 30 dni
Pomidor - 3 dni
Ogóre k- 3 dni
Burak ćwikłowy - 15 dni
Papryka - 3 dni
Cukinia - 3 dni
Pietruszka - 30 dni
Seler -30 dni
Cebula - 30 dni
Kapusta pekińska - 30 dni
Brokuł zwyczajny - 30 dni
Jabłoń - 7 dni
Wiśnia - 7 dni
Czarna porzeczka - 7 dni
Maliny - 7 dni
Truskawka - 7 dni
Grusza -7 dni
Czereśnia -7 dni
Śliwa - 7 dni
Agrest - 7 dni
Borówka wysoka - 7 dni
Aronia - 7 dni

Okres prewencji dla ludzi, pszczół, zwierząt
- nie dotyczy

Okres karencji dla pasz
Słoma - 4 dni
Nać ziemniaka - 4 dni

Okres od ostatniego zastosowania
- nie dotyczy


Zgodnie z Dz.U.2018. poz.1310 z pózniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.